Diety i ryczałty 2013

Diety krajowe

obowiązuje od 01.03.2013 dieta [PLN] nocleg [PLN] dojazd [PLN]
wysokość 30 45 6

Uwaga!

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

Czas podróży krótszy niż 8 godzin nie uprawnia do otrzymania diety służbowej! Jeżeli podróż, trwa od 8 do 12 godzin należy się połowa diety. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż 1 dobę, prawo do pełnej diety przysługuje po 12 godzinach. Jeśli czas podróży służbowej przekracza 1 dobę, wtedy do 8 godzin następnej doby przysługuje połowa diety, a po przekroczeniu 8 godzin - pełna dieta.

Dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie i kolacja po 25% diety, obiad - 50% diety;

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

Diety zagraniczne w wybranych krajach

kraj waluta dieta nocleg
Austria EUR 52 130
Belgia EUR 48 160
Czechy EUR 41 120
Francja EUR 50 180
Hiszpania EUR 50 160
Indie EUR 38 190
Irlandia EUR 52 160
Litwa EUR 39 130
Niemcy EUR 49 150
Norwegia NOK 451 1500
RPA USD 52 275
USA USD 59 200-300
Szwajcaria CHF 88 200
Tajlanda USD 42 110
Wielka Brytania GBP 35 200

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

Kilometrówka

Stawka za 1 km przebiegu

stawka za 1 km przebiegu obowiązuje od 14.07.2007
samochodu osobowego  
o poj. skok. do 900 cm3 0,5214
o poj. skok. pow. 900 cm3 0,8358
motocykla 0,2302
motoroweru 0,1382

Podstawa prawna

Wysokość stawek kilometrówki w sferze budżetowej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).
W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe (np. regulamin wynagrodzeń). Jeżeli wewnętrzne prawo zakładowe nie ustanawia takich stawek, należy stosować stawki określone w rozporządzeniu.

Kalkulator wynagrodzeń

zaawansowane

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu: