DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

zmiana: b.d
kurs bież.: b.d
kurs odn.: b.d
wart. max: b.d
wart. min: b.d
typ: sekurytyzacyjne uniwersalne
  • zmiana:
  • 1T: b.d
  • 1M: b.d
  • 3M: b.d
  • 6M: b.d
  • 1R: b.d
  • 3L: b.d
min. pierwsza wpłata: b.d
max. prowizja przy zakupie: b.d
koszty obciążenia aktywa: b.d
aktywa netto: 70 023 712 zł
pierwsza wycena jednostek: 2008-04-07
zakończenie działalności: 2009-06-23

Polityka inwestycyjna

Min. 75% aktywów jest lokowane w wierzytelności, prawa do ich świadczeń i w papiery dłużne inkorporujące wierzytelności (osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) oraz papiery wartościowe, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa RP lub państwa należącego do OECD. Do 25% aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty rynku pieniężnego, fundusze rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Benchmark

nieustalony

Opłaty

Brak danych.

Dane kontaktowe

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. (22) 427 46 46
fax. (22) 276 25 85
e-mail: biuro@noblefunds.pl
www: www.nobletfi.pl

Infolinia:
0 801 080 770

Towarzystwo: Noble Funds TFI S.A.
Zarządzający:

Wartości jednostek uczestnictwa oraz podstawowe informacje dotyczące funduszy dostarcza firma Analizy Online SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.


Opinie (0)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!

Ranking FI

  • 12m
  • 36m
więcej

źródło: Analizy Online

Dane makroekonomiczne

Najnowsze wskaźniki Aktualna Poprzednia
Strefa Euro Indeks nastrojów producentów sierpień 2014 -5,30 -3,80
Strefa Euro Indeks nastrojów biznesu sierpień 2014 0,16 0,17
Strefa Euro Indeks nastrojów konsumentów sierpień 2014 -10,00 -8,40
Strefa Euro Indeks nastrojów w usługach sierpień 2014 3,10 3,60
Strefa Euro Indeks nastrojów w gospodarce sierpień 2014 100,60 102,20

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu:

Tagi: