Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek

-0,22%

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek

2015-01-28
zmiana: -0,22%
kurs bież.: 226,40 zł
kurs odn.: 226,89 zł
wart. max: 592,33 zł
wart. min: 100,00 zł
typ: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zmiana:
  • 1T: +1,52%
  • 1M: +2,64%
  • 3M: -3,72%
  • 6M: -2,50%
  • 1R: -13,32%
  • 3L: +42,25%
min. pierwsza wpłata: 100 zł
max. prowizja przy zakupie: 5,00 %
koszty obciążenia aktywa: 4,00 %
aktywa netto: 171 685 856 zł
pierwsza wycena jednostek: 2002-11-26
zakończenie działalności: b.d

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Benchmark

80% Investor MS + 20% WIBID 6M

Opłaty

wysokość wpłaty [PLN] wysokość prowizji [%]
od: 0,00 do: 2 499,99 0,05
od: 2 500,00 do: 9 999,99 0,04
od: 10 000,00 do: 24 999,99 0,04
od: 25 000,00 do: 99 999,99 0,03
od: 100 000,00 do: 500 000,00 0,02
od: 500 000,00 do: 2 000 000,00 0,01
od: 2 000 000,00 do: wzwyż 0,01

Dane kontaktowe

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
tel. (22) 378 91 00
fax. (22) 378 91 01
e-mail: office@investors.pl
www: www.investors.pl

Infolinia:
0 801 003 370

Towarzystwo: Investors TFI S.A.
Zarządzający: Łukasz Hejak

Wartości jednostek uczestnictwa oraz podstawowe informacje dotyczące funduszy dostarcza firma Analizy Online SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.


Opinie (0)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!

Ranking FI

  • 12m
  • 36m
więcej

źródło: Analizy Online

Dane makroekonomiczne

Najnowsze wskaźniki Aktualna Poprzednia
USA Indeks podpisanych umów kupna domów m/mgrudzień 2014 -3,70 0,80
USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 2015 265,00 307,00
Niemcy Inflacja HICP - wst. r/rstyczeń 2015 -0,50 0,10
Niemcy Inflacja HICP - wst. m/mstyczeń 2015 -1,30 0,10
Niemcy Inflacja CPI - wst. r/rstyczeń 2015 -0,30 0,20

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu:

Tagi: