Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD)

+0,05%

Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD)

2015-01-26
zmiana: +0,05%
kurs bież.: 19,31 USD
kurs odn.: 19,30 USD
wart. max: 20,14 USD
wart. min: 9,13 USD
typ: dłużne USA uniwersalne (waluta)
  • zmiana:
  • 1T: +0,10%
  • 1M: -0,05%
  • 3M: -2,38%
  • 6M: -3,83%
  • 1R: -1,28%
  • 3L: +6,98%
min. pierwsza wpłata: 300 USD
max. prowizja przy zakupie: 2,00 %
koszty obciążenia aktywa: 2,50 %
aktywa netto: b.d
pierwsza wycena jednostek: 2002-08-01
zakończenie działalności: b.d

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe rynków Ameryki Północnej oraz w tytuły innych funduszy dłużnych denominowane w USD. Do 30% środków może być lokowane w inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartosciowe.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Opłaty

wysokość wpłaty [PLN] wysokość prowizji [%]
od: 0,00 do: 9 999,99 0,02
od: 10 000,00 do: 24 999,99 0,02
od: 25 000,00 do: 49 999,99 0,02
od: 50 000,00 do: 99 999,99 0,02
od: 100 000,00 do: 199 999,98 0,01
od: 200 000,00 do: 300 000,00 0,01
od: 300 000,00 do: 500 000,00 0,01
od: 500 000,00 do: 1 000 000,00 0,00
od: 1 000 000,00 do: wzwyż 0,00

Dane kontaktowe

ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel. (22) 640 40 00
fax. (22) 640 40 05
e-mail: Fundusz@pioneerinvestments.com
www: www.pioneer.com.pl

Infolinia:
0 801 641 641

Towarzystwo: Pioneer Pekao TFI S.A.
Zarządzający: Bartosz Częścik

Wartości jednostek uczestnictwa oraz podstawowe informacje dotyczące funduszy dostarcza firma Analizy Online SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.


Opinie (1)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

0
0
~Leon B. 2015-01-16 (21:50) 11 dni 17 godzin i 17 minut temu

W przeciągu 3 lat fundusz nic nie zarobił ! Co jest panie Bartoszu..... Zarządzający ?

odpowiedz

Ranking FI

  • 12m
  • 36m
więcej

źródło: Analizy Online

Dane makroekonomiczne

Najnowsze wskaźniki Aktualna Poprzednia
Węgry Stopa bezrobocia grudzień 2014 7,10 7,20
Słowacja Inflacja PPI m/mgrudzień 2014 -0,90 0,30
Słowacja Inflacja PPI r/rgrudzień 2014 -3,70 -2,90
Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC styczeń 2015 155,80 156,10
Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych styczeń 2015 90,00 90,00

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu:

Tagi: