Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa

+0,01%

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa

2014-11-26
zmiana: +0,01%
kurs bież.: 326,91 zł
kurs odn.: 326,89 zł
wart. max: 326,91 zł
wart. min: 100,00 zł
typ: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zmiana:
  • 1T: +0,06%
  • 1M: +0,10%
  • 3M: +0,45%
  • 6M: +1,13%
  • 1R: +2,27%
  • 3L: +10,41%
min. pierwsza wpłata: 100 zł
max. prowizja przy zakupie: b.d
koszty obciążenia aktywa: 2,50 %
aktywa netto: 350 563 168 zł
pierwsza wycena jednostek: 1997-10-09
zakończenie działalności: b.d

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, instrumenty dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty subfunduszu powinny być nominowane w walucie polskiej.

Benchmark

100% WIBID 6M, pomniejszone o opłaty za zarządzanie

Opłaty

wysokość wpłaty [PLN] wysokość prowizji [%]
od: 0,00 do: wzwyż

Dane kontaktowe

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. (22) 521 30 19
fax. (22) 521 30 80
e-mail: TFI@skarbiec.com.pl
www: www.skarbiec.pl

Infolinia:
(22) 588 18 43

Towarzystwo: Skarbiec TFI S.A.
Zarządzający: Jakub Krawczyk

Wartości jednostek uczestnictwa oraz podstawowe informacje dotyczące funduszy dostarcza firma Analizy Online SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.


Opinie (0)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!

Ranking FI

  • 12m
  • 36m
więcej

źródło: Analizy Online

Dane makroekonomiczne

Najnowsze wskaźniki Aktualna Poprzednia
Strefa Euro Stopa bezrobocia październik 2014 11,50 11,50
Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe r/rlistopad 2014 0,30 0,40
Polska PKB n.s.a. - fin. r/rIII kw. 2014 3,30 3,50
Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC listopad 2014 155,40 153,30
Słowacja Inflacja PPI r/rpaździernik 2014 -3,90 -3,90

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu:

Tagi: