Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa

-0,02%

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa

2015-03-25
zmiana: -0,02%
kurs bież.: 328,94 zł
kurs odn.: 329,01 zł
wart. max: 329,03 zł
wart. min: 100,00 zł
typ: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zmiana:
  • 1T: +0,02%
  • 1M: +0,14%
  • 3M: +0,61%
  • 6M: +0,87%
  • 1R: +2,24%
  • 3L: +9,39%
min. pierwsza wpłata: 100 zł
max. prowizja przy zakupie: b.d
koszty obciążenia aktywa: 2,50 %
aktywa netto: 317 392 512 zł
pierwsza wycena jednostek: 1997-10-09
zakończenie działalności: b.d

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, instrumenty dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty subfunduszu powinny być nominowane w walucie polskiej.

Benchmark

100% WIBID 6M, pomniejszone o opłaty za zarządzanie

Opłaty

wysokość wpłaty [PLN] wysokość prowizji [%]
od: 0,00 do: wzwyż

Dane kontaktowe

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. (22) 521 30 19
fax. (22) 521 30 80
e-mail: TFI@skarbiec.com.pl
www: www.skarbiec.pl

Infolinia:
(22) 588 18 43

Towarzystwo: Skarbiec TFI S.A.
Zarządzający: Jakub Krawczyk

Wartości jednostek uczestnictwa oraz podstawowe informacje dotyczące funduszy dostarcza firma Analizy Online SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.


Opinie (0)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!

Ranking FI

  • 12m
  • 36m
więcej

źródło: Analizy Online

Dane makroekonomiczne

Najnowsze wskaźniki Aktualna Poprzednia
Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC marzec 2015 156,20 157,00
Słowacja Inflacja PPI m/mluty 2015 -2,20 -0,70
Słowacja Inflacja PPI r/rluty 2015 -4,40 -3,90
Węgry Stopa bezrobocia luty 2015 7,70 7,40
Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych marzec 2015 93,00 92,00

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu:

Tagi: