UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Pieniężny

+0,01%

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Pieniężny

2014-10-30
zmiana: +0,01%
kurs bież.: 199,20 zł
kurs odn.: 199,19 zł
wart. max: 199,20 zł
wart. min: 50,00 zł
typ: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zmiana:
  • 1T: +0,04%
  • 1M: +0,22%
  • 3M: +0,91%
  • 6M: +2,31%
  • 1R: +4,35%
  • 3L: +15,22%
min. pierwsza wpłata: 100 zł
max. prowizja przy zakupie: b.d
koszty obciążenia aktywa: 1,50 %
aktywa netto: 2 961 476 100 zł
pierwsza wycena jednostek: 1997-01-20
zakończenie działalności: b.d

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Benchmark

100% średnie oprocentowanie od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce

Opłaty

wysokość wpłaty [PLN] wysokość prowizji [%]
od: 0,00 do: wzwyż

Dane kontaktowe

ul. Polna 11
00-633 Warszawa
tel. (22) 449 04 77
fax. (22) 449 04 76
e-mail: tfi@union-investment.pl
www: www.union-investment.pl

Infolinia:
0 801 144 144

Towarzystwo: Union Investment TFI S.A.
Zarządzający: Andrzej Czarnecki

Wartości jednostek uczestnictwa oraz podstawowe informacje dotyczące funduszy dostarcza firma Analizy Online SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.


Opinie (0)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!

Ranking FI

  • 12m
  • 36m
więcej

źródło: Analizy Online

Dane makroekonomiczne

Najnowsze wskaźniki Aktualna Poprzednia
Strefa Euro Stopa bezrobocia wrzesień 2014 11,50 11,50
Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe r/rpaździernik 2014 0,40 0,30
Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC październik 2014 84,80 85,40
Węgry Inflacja PPI r/rwrzesień 2014 -0,30 -0,40
Węgry Bilans handlu zagranicznego - fin. sierpień 2014 278,60 481,80

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu:

Tagi: