Program 500 zł na dziecko. Najważniejsze informacje

PAP | aktualizacja 2016-02-07 (16:42) 1 rok 2 miesiące 17 dni 8 godzin i 12 minut temu | 924 opinie
 
376808i2.jpg

Świadczenia z programu 500 plus mają być wypłacane od kwietnia. Czasu na dokonanie formalności wbrew pozorom jest jeszcze dużo. Zobacz komu przysługują pieniądze, jak i gdzie złożyć dokumenty, ile czasu można pobierać świadczenie i na co muszą być wydatkowane środki.

Wniosek o przystąpienie do programu trzeba będzie składać raz w roku, do gminy - osobiście lub przez internet. Świadczenie otrzyma każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców, również rodziny patchworkowe, jeśli mają wspólne dziecko.

Świadczenie wychowawcze wynosić będzie 500 zł. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest to kwota netto, od której nie będą odprowadzane podatki. W kolejnych latach rząd będzie mógł podnieść tę kwotę w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie?

Żeby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek - przez internet lub w gminie. Do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą zatem musiały udokumentować swój dochód. Jednak większość potrzebnych dokumentów urzędnicy mają pozyskiwać samodzielnie z odpowiednich rejestrów.

We wniosku trzeba będzie podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego rodzica oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia, którego projekt przygotowało MRPiPS i dołączyło do projektu ustawy. Zawiera ono również wzory innych wymaganych zaświadczeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego załatwiane będą w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.

Analogicznie do funkcjonujących od lat rozwiązań dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być wypłacane w urzędzie gminy lub miasta, w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce, np. w działających w wielu miastach specjalnych centrach do realizacji świadczeń socjalnych.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Świadczenie będzie przyznawane na rok i co do zasady okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres - rozpocznie się 1 kwietnia i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w tym roku, kiedy program wejdzie w życie.

Kto dostanie świadczenie?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Wsparcie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców: zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

W przypadku tzw. rodzin patchworkowych, jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków będzie mieć jeszcze co najmniej jedno wspólne dziecko, do rodziny wliczane będą wszystkie dzieci. Wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci - bez względu na dochód.

Dzieciom adoptowanym świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Jak długo można pobierać świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Jednak dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, będzie uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód rodziny nie przekroczy obowiązującego kryterium.

Przy obliczaniu dochodu rodziny brane pod uwagę będą te dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i przysługuje im w związku z tym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Kontrola wydatkowania przyznanych środków

Co do zasady rząd nie planuje, by kontrolować, na co wydawane będą pieniądze z programu "Rodzina 500 plus", jednak przewidziano mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń.

Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Jeśli urzędnicy pomocy społecznej uznają, że jest taka konieczność, będzie można zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie).

Program "Rodzina 500 plus" a inne świadczenia dla rodzin. Pobyt za granicą?

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Program "Rodzina 500 plus" jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Świadczenie wychowawcze również dla cudzoziemców

W określonych przypadkach świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymać mogą również cudzoziemcy. W ich przypadku, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj.

W przypadku obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.

Polub WP Finanse na Facebooku

Oceń
tak 165 69,04%
nie 74 30,96%

Opinie (924)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

2
0
~kasia 2016-02-19 (21:23) 1 rok 2 miesiące 5 dni 3 godziny i 31 minut temu

urodzilam, wychowuje dorosle i nieletnie.....nie dostane bo mam za duzo....za to kobiety, ktore z jakichs powodow nie moga urodzic i adoptuja dostana...jak to sie ma do 500+? panstwo dokonalo na moim starszym dziecku prawnej eutanazji...moze bym zaadoptowala...aaa nie dadza mi bo jestem samotna matka w wieku...nie rokujacym....to nic z moich podatkow dostana bogatsi....brawo!....bo to Polska wlasnie...taki mamy klimat....

odpowiedz

0
1
~xxx 2016-02-12 (12:39) 1 rok 2 miesiące 12 dni 12 godzin i 15 minut temu

do Pani "m" na kredyt cie stać a na dziecko nie? zal.pl

odpowiedz

18
10
~matka dwójki dzieci 2016-02-08 (07:17) 1 rok 2 miesiące 16 dni 17 godzin i 37 minut temu

Tak to już jest w tym naszym kraju, koleżanka która ma dwójkę dzieci w wieku do 18 lat , nieźle zarabia, mąż też, duże mieszkanie, po prostu powodzi się to dostanie 500 zł, a ja, też mając dwójkę dzieci, ale jedno skończyło 18 ( nie jest zamężne i nie pracuje), to już nie dostanę na drugie, bo dla mnie już wprowadzili próg dochodowy. Żenada, a przecież też mam dwójkę dzieci, co z tego, że jedno skończyło 18 lat. Wydaje mi się że ludziom nie chodzi o to żeby dostać 500 zł na dzieci które ukończyło 18 lat, tylko na pozostałe które nie mają 18 lat bez wprowadzania dochodu, tak jak piszą.

odpowiedz

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

17
4
~Marta 2016-02-08 (12:38) 1 rok 2 miesiące 16 dni 12 godzin i 16 minut temu

Wczoraj się dowiedziałam ,że przy trójce dzieci gdzie pierwsze jest pełnoletnie,drugie prawie pełnoletnie a trzecie małe nie mogę liczyć na żądną pomoc. Gorsze jest to ,że jest już pewne ,że rata kredytu mieszkaniowego pójdzie mi w górę. Co to za Robin Hood który zabiera biednym a daje bogatym? Żeby dzieci Pani Pyżalskiej mogły dostać pieniądze to mi muszą trochę zabrać? Razem z mężem zarabiamy ok 6000 tys. z czego na kredyt odchodzi ok.2 tys. miesięcznie. Pozostaje 4 tys. na 5 osób.Na wakacje nie jeździmy ,bo to bardzo duży koszt. Wolałabym aby nie wprowadzali tego programu ,bo 500 zł będę brała przez kilka miesięcy a jego skutki odczuwała przez kilkanaście lat. Czuję się oszukana.Dotychczas nikt mi nie pomagał w utrzymaniu dzieci ale też nikt nie okradał.

odpowiedz

pokaż 9 ukrytych odpowiedzi

19
6
~Twój 2016-02-08 (06:54) 1 rok 2 miesiące 16 dni 18 godzin i 1 minutę temu

Szkoda ze po tego nie zrobiło 8 lat temu to by teraz nie płakali ci co mają dziecko po 18 roku życia ... ale co jeszcze powiedzieć krótko nie które osoby... pies ogrodnika sami nie mogą innemu aw nie dali ... są plusy i minusy tego ale chociaż coś a przez 8 lat nic

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

3
1
~dorota35 2016-02-09 (14:26) 1 rok 2 miesiące 15 dni 10 godzin i 28 minut temu

TE ZASADY SĄ NIENORMALNE, TO WYGLADA TAK, ZE JA MAJAC JEDNO DZIECKO TYCH PIENIEDZY NIE DOTANE PONIEWAZ DOCHÓD PRZEKRACZA W MOJEJ RODZINIE 800ZŁ NA OSOBĘ, NATOMIAST MOJA SĄSIADKA MA TRÓJKĘ DZIECI , W JEJ RODZINIE DOCHÓD JEST DUZO WIĘKSZY NA OSOBE NIZ W MOJEJ I POMIMO TEGO ONA WSPARCIE OD PANSTWA DOSTANIE. TAK WIEC JA POWINNAM MAJAC JEDNO DZIECKO BO NA WIECEJ MNIE NIE STAC POWINNAM JESZCZE OBCIAC KOSZTY JEGO EDUKACJI I UTRZYMANIA BO JEMU TAKIE WSPARCIE SIE NIE NALEZY. KTO TO WYMYSLIŁ ? SKORO TAK TO MA WYGLADAC TO NIECH WSZYSTKIE RODZINY OBOWIAZUJE KRYTERIUM DOCHOWODE TE 800ZŁ NA OSOBE.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
6
~M 2016-02-09 (18:58) 1 rok 2 miesiące 15 dni 5 godzin i 56 minut temu

Jest mi bardzo przykro. Nie mam dziecka a bardzo bym tego chciała, powód jest bardzo prosty nie stać mnie na nie. Mam kredyt na mieszkanie i raty na jego wykończenie. Gdybym dostała 500 zł na pewno zostałabym szczęśliwą mama

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
0
~klara 2016-02-09 (15:33) 1 rok 2 miesiące 15 dni 9 godzin i 21 minut temu

skoro jest ewidencja ludności to wiedzą kto ma dzieci.po co zatrudniać urzędników.sprawdzić tylko dodatkowe informacje i nie ciągać ludzi z wnioskami

odpowiedz

9
3
~dora 2016-02-06 (20:53) 1 rok 2 miesiące 18 dni 4 godziny i 1 minutę temu

można podzielić ludzi można dać niektórym kase

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

12
1
~Polka 2016-02-07 (18:25) 1 rok 2 miesiące 17 dni 6 godzin i 29 minut temu

Dlaczego pierwsze dziecko nie może dostac? jesli przekroczy 1 zł /dochód / a pozostali bez wzgledu na bardzo duze dochody wyciagna ręke i dostana.To niesprawiedliwe!!!!!! Logika zasady trzeba zmienic.!!!

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Skorzystaj

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu: