Masz szansę uniknąć kary za niepłacenie abonamentu

Michał Jankowski, Wirtualna Polska | dodane 2012-10-01 (14:07) 4 lata 6 miesięcy 28 dni 18 godzin i 48 minut temu | 1920 opinii
 

Abonament radiowo-telewizyjny jest zmorą wielu obywateli. Jego niepłacenie to jednak jeszcze większy problem. Skarbówka może zabrać ci emeryturę, wynagrodzenie czy rentę. Wszystko za sprawą działań organów podatkowych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Są jednak sposoby, aby takiego płacenia uniknąć.

Poczta Polska ma obowiązek wysłania zawiadomień informujących o zadłużeniu w związku z niezapłaconym abonamentem. Chodzi o to, by dłużnik dobrowolnie takie zadłużenie uregulował. Jeśli jednak dalej będzie unikał zapłacenia należnej kwoty, wówczas - najwcześniej po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia takiego upomnienia - może zostać rozpoczęte postępowanie egzekucyjne. Poczta może dochodzić należności właśnie w trybie egzekucji administracyjnej dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r.

- Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że egzekucja zarówno opłaty karnej za używanie niezarejestrowanego odbiornika, jak i należności z tytułu abonamentu jest dopuszczalna i możliwa z punktu widzenia obowiązującego prawa. Tym samym zostały usunięte wszelkie wątpliwości, które utrudniały dochodzenie zaległych opłat radiowo-telewizyjnych - mówi Wirtualnej Polsce Krystian Mularczyk, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Krystian Mularczyk z Wrocławia.

Magdalena Krawczyk, prawnik w krakowskim biurze kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór, podkreśla, że podstawą prawną do wszczęcia postępowania egzekucyjnego są przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ona dokładnie podaje wymogi specjalne dotyczące przedmiotów, które mogą być zajęte.

Obowiązki wynikające z ustawy o opłatach abonamentowych egzekwowane są jak inne należności, czy to podatki, czy mandaty karne, i jako takie podlegają egzekucji administracyjnej przez naczelników urzędów skarbowych.

Jak wynika z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, naczelnik urzędu skarbowego może dochodzić spłaty należności. Może to uczynić na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską. Dzięki temu trudniej jest podatnikowi zalegającemu z należnościami i jednocześnie uchylającemu się od ich uregulowania uniknąć postępowania egzekucyjnego. Wówczas organ podatkowy może w toku takiego postępowania zająć nam środki pieniężne, np. na rachunku bankowym, ale nie tylko. Zagrożone jest wówczas nasze wynagrodzenie za pracę, a także emerytura, renta, jak również papiery wartościowe czy inne ruchomości i nieruchomości.

Jak uniknąć płacenia abonamentu?

Płacenie abonamentu RTV jest wymagane przepisami prawa. Nie łudźmy się, w większości przypadków zostaniemy do zapłacenia takiej daniny po prostu zmuszeni. Istnieją jednak konkretne sytuacje i takie możliwe do zastosowania środki, dzięki którym możemy się bronić i abonamentu nie zapłacić.

- W przypadku niezgodności przeprowadzanej egzekucji z prawem istnieje możliwość jej zaskarżenia - tłumaczy radca prawny Krystian Mularczyk. Można na przykład wnieść zarzut.

Prawnik podkreśla, że wnosząc zarzuty możemy kwestionować egzekucję zarówno ze względów formalnych, jak i procesowych. Podstawę zarzutu może stanowić: wykonanie lub umorzenie w całości lub w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, błąd co do osoby zobowiązanego, niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym, brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny lub braki formalne tytułu wykonawczego.

- Katalog zarzutów określa artykuł 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - mówi WP.PL Magdalena Krawczyk. - Zarzuty powinny zostać złożone do tego organu, który prowadzi postępowanie i on również je rozpatrzy.

- Zarzut jest środkiem zaskarżenia, który służy zobowiązanemu w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W następnych stadiach postępowania nie można już posłużyć się tym środkiem - zaznacza natomiast radca prawny Krystian Mularczyk, jednocześnie przypominając, że wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postępowania. - Organ egzekucyjny może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

Ale to nie koniec. Istnieją jeszcze inne środki zaskarżenia postępowania egzekucyjnego.

- Pierwszym z nich jest wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji. Środek ten przysługuje osobie trzeciej i służy obronie przed pomyłkowym zajęciem prawa majątkowego osoby trzeciej - mówi Krystian Mularczyk. - Mamy także zażalenie, służące do zaskarżenia postanowień wydanych w toku postępowania egzekucyjnego.

Zaznacza jednak, że zażalenie przysługuje tylko wówczas, gdy przepisy ustawy egzekucyjnej lub przepisy k.p.a. (Kodeksu postępowania administracyjnego) tak stanowią. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, jednakże w uzasadnionych przypadkach organ egzekucyjny lub organ odwoławczy może wstrzymać postępowanie do czasu rozpatrzenia zażalenia.

Jeżeli postępowanie się przedłuża, do dyspozycji mamy skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Może ją wnieść: zobowiązany, wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym, podmiot, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organ zainteresowany wykonaniem obowiązku. Środek ten służy jedynie w toku postępowania egzekucyjnego, do czasu jego zakończenia.

- W terminie 14 dni od dnia zakwestionowanej czynności egzekucyjnej zobowiązany - i wyłącznie on - może natomiast wnieść skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora - tłumaczy radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Krystian Mularczyk z Wrocławia.

Przedawnienie zobowiązań i brak rejestracji odbiornika

Dla osób, które zalegały z płatnościami dłużej niż pięć ostatnich lat, szczęściem w nieszczęściu jest przedawnienie. Jak wynika z przepisów, zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV przedawniają się jak zobowiązania podatkowe, tzn. po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. Zobowiązania za okres w ciągu ostatnich pięciu lat trzeba jednak spłacić.

- Po upływie pięciu lat, kiedy to przedawniają się zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV, decyzja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego byłaby niedopuszczalna - podkreśla prawnik w krakowskim biurze kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór.

Jeżeli ktoś zdecyduje się więc na zarejestrowanie swojego odbiornika, czy to radia, czy też telewizora, powinien więc co miesiąc regularnie płacić abonament radiowo-telewizyjny. Inaczej grozi im postępowanie egzekucyjne i ściągnięcie należności. Gdy odbiornika nie zarejestrowaliśmy, nie musimy się martwić postępowaniem egzekucyjnym jedynie do czasu, kiedy stwierdzi się używanie takowego urządzenia.

- W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika - zaznacza Krystian Mularczyk. - Jest to opłata karna i podlega takiej samej egzekucji, jak należność z tytułu abonamentu.

Jak się okazuje, przed czujnym okiem urzędu skarbowego trudno jest uciec. Najlepiej jest więc abonament RTV płacić bądź pozbyć się odbiornika i... nie oglądać telewizji.

Polub WP Finanse na Facebooku

Oceń
tak 3 7,50%
nie 37 92,50%

Opinie (1920)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

0
0
~Ina 2016-05-14 (09:06) 11 miesięcy 15 dni 23 godziny i 49 minut temu

Ode mnie juz ściągają ostatnio zabrali mi zwrot podatku chłop w szpitalu a ja bez kasy ale co to państwo polskie obchodzi obywatel ech

odpowiedz

0
0
~Pani Elena 2016-03-08 (06:19) 1 rok 1 miesiąc 22 dni 2 godziny i 36 minut temu

gmail.com pozdrowienia Pani Elena

odpowiedz

44
1
greg@ 2012-10-03 (23:11) 4 lata 6 miesięcy 26 dni 9 godzin i 44 minuty temu

Niech mi ktoś powie czy słyszał kto że wyegzekwowali już od kogoś zaległy abonament przez urząd skarbowy czy komornika lub w inny sposób, bo ja nie. Właśnie dostałem z poczty pismo że zalegam z płatnością na sumę 1618zł i nie zamierzam tego płacić, bo dlaczego mam płacić characz skoro nie podpisywałem żadnej umowy z tvp.

odpowiedz

pokaż 11 ukrytych odpowiedzi

14
46
~głupi_bo_płacę 2012-10-07 (19:49) 4 lata 6 miesięcy 22 dni 13 godzin i 6 minut temu

Naprawdę świetne: "Masz szansę uniknąć kary za niepłacenie abonamentu" oraz "Jak uniknąć płacenia abonamentu?" Czekam na następny artykuł np. "Jak kraść i nie dać się złapać" albo "Zgwałć sąsiadkę i uniknij więzienia". Gratuluję redakcji i autorowi poczucia elementarnej uczciwości.

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

0
0
~ramsey 2015-09-14 (13:36) 1 rok 7 miesięcy 15 dni 19 godzin i 19 minut temu

outlook.com

odpowiedz

1
0
~mewa biała 2015-08-07 (15:54) 1 rok 8 miesięcy 22 dni 17 godzin i 1 minutę temu

ja osobiście otrzymałem z urzedu skarbowego pismo o zajęciu wynagrodzenia na poczet zaległego od pięciu lat abonamentu rtv, pismo dotarło do firmy i księgowość przelała kwote 1500 zł na poczet poczty polskiej. obecnie oficjalnie poinformowałem urząd skarbowy i pocztę polską że nieprawnie naliczyli zaległość ponieważ abonament rtv jest świadczeniem okresowym i anulowany jest po trzech latach iż sprawę skieruję na drogę sądową ponieważ poczta polska nie postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami a urząd skarbowy nie analizuje wydanych nakazów, a powinien. zobaczymy jak pan dyrektor z bydgoszczy zareaguje. osobiście nie posiadam odbiorników rtv od 2000 roku, ale niestety nie wyrejestrowałem ich i za to ta kara, ale nie pięć a trzy lata. sprawę oczywiście założę przed upływem trzech lat i również wówczas naliczę odsetki i wszelkie koszty z tym związane, a co mam do tego prawo tak jak i oni.

odpowiedz

1
1
~bobik 2015-03-15 (07:40) 2 lata 1 miesiąc 15 dni 1 godzinę i 15 minut temu

chcę oglądać tylko i wyłącznie Polsat, dlaczego abym mógł to czynić muszę płacić TVP abonament inaczej nie mam szans na oglądanie ukochanej stacji

odpowiedz

0
1
~Rafał 2014-05-29 (10:48) 2 lata 11 miesięcy 22 godziny i 7 minut temu

Udało mi się anulować w imieniu dziadka zaległy abonament za okres 2009-2013 około 1300zł z odsetkami. Dodam że dziadek ma prawie 80 lat i dopiero w niedawno został wyrejestrowany odbiornik, więc w sumie słusznie wymagana była kwota. Ale medal ma drugą stronę, są również przepisy, którymi można się podeprzeć, skorzystać z nich i ująć w piśmie -wniosku o umorzenie zaległego abonamentu. Do tego w Poczcie Polskiej jest spory bałagan w dokumentach, a jest mało ludzi, którzy się tym zajmują.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

18
1
~gość 2012-11-24 (21:54) 4 lata 5 miesięcy 5 dni 11 godzin i 1 minutę temu

pracownicy Poczty Polskiej korzystają z przywileju niepłacenia abonamentu, ilu jeszcze Polaków ma ten przywilej

odpowiedz

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

12
0
~majka 2014-04-17 (21:51) 3 lata 12 dni 11 godzin i 4 minuty temu

wlasnie dzis dostalam pismo z urzedu skarbowego ze zajmuja mi moja emeryture za nieplacenie rtv w kwocie 1824.30! szok, i to przed samymi swietami , co z tym zrobic??? nie dosc ze nie ogladam tego ich badziewia to jeszcze mam placic na Lisow ,Dworakow i innych, oni biora krocie na wyplaty za co? za powtorki starych filmow , a biedny emeryt ma im placic by oplywali w luksusach , nie ma sprawiedliwosci, w tym zlodziejskim kraju.

odpowiedz

Znajdź pracę z pracuj.pl

Skorzystaj

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu: