Państwo znów miesza w podatkach

Michał Jankowski, Wirtualna Polska | dodane 2013-02-13 (07:52) 4 lata 2 miesiące 17 dni 1 godzinę i 6 minut temu | 273 opinie
 

Od nowego roku zmieniły się zasady naliczania kosztów uzyskania przychodu (k.u.p.) dla twórców, ale nie tylko. Tak naprawdę nowe zasady rozliczania PIT-ów dotyczą wszystkich pracujących na umowę o dzieło, choć dotkną głównie tych, którzy zarabiają lepiej niż większość Polaków. Muszą oni jednak uważać, by przy rozliczaniu podatku nie musieć dopłacać wielotysięcznych kwot.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że do 31 grudnia 2012 roku 50-procentowe koszty uzyskania przychodu można było rozliczać bez żadnych ograniczeń, pamiętając jedynie, iż oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki ZUS (których podstawę wymiaru ten przychód stanowi). Od 2013 roku wprowadzono limity. Teraz kwota odliczeń nie może być wyższa niż 42 764 zł, nie może więc przekroczyć połowy górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej - 85 528 zł.

Pobierz darmowy program lub rozlicz PIT online »


Po przekroczeniu tego limitu nie przysługują już podatnikowi żadne zryczałtowane koszty. Jeśli mamy wątpliwości, jak powinniśmy k.u.p. rozliczać po wyczerpaniu limitu, zawsze możemy zwrócić się do izby skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Ile w takim razie zapłacimy podatku?

Kwotą graniczną dla uchronienia się przed rozliczaniem kosztów według nowych zasad jest wynagrodzenie roczne w wysokości 85 528 zł (lub 7127 zł brutto miesięcznie). Jeśli tej kwoty nie przekroczymy, wówczas wyliczenie podatku będzie wyglądało następująco:

(fot. Tax Care)


Jeśli zarabiamy od 7128 zł do 10691 zł, to nie wpadniemy w II próg podatkowy (rocznie maksymalnie: 128 292 zł). Niestety już przy kwocie 10691 zł miesięcznie we wrześniu utracimy możliwość korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodu. W tym wypadku wyliczenie podatku będzie wyglądało tak:

(fot. Tax Care)


W powyższym przypadku podatnik, uzyskując dochody z wielu różnych źródeł, od każdej z nich miał odliczane koszty uzyskania przychodu na poziomie 50-proc. Jak widać jednak we wrześniu utracił taką możliwość odliczania. Wówczas powinien za miesiące wrzesień-grudzień samemu dopłacić brakujący podatek - w tym przypadku wynoszący 3848 zł.

Z przypadkiem nr 3 mamy do czynienia wówczas, gdy przekroczymy kwotę 10691 zł miesięcznie. Od nadwyżki powyżej 128 292 zł rocznie płacimy podatek 32 proc. W II próg podatkowy twórcy wpadną przy wynagrodzeniu brutto 128 292 zł rocznie. W naszym przykładzie przyjęliśmy, że zarabiamy 12 000 zł brutto miesięcznie. Wówczas wyliczenie będzie podatku wygląda tak:

(fot. Tax Care)


W powyższym przypadku wpadamy w II próg podatkowy w listopadzie, ale nową stawkę podatku stosujemy od grudnia. Również tutaj jeśli byśmy mieli odliczane na umowach przez cały okres 50 proc. koszty uzyskania przychodu, musielibyśmy dopłacić kwotę podatku. Jak widać, już w sierpniu tracimy prawo do odliczania tych kosztów. Od sierpnia do listopada powinniśmy doliczyć 4182,5 zł. Dodatkowo w grudniu podatek jest jeszcze wyższy. Tutaj musimy doliczyć aż 2760 zł. W sumie nasz dodatkowy podatek wyniesie aż 6942,5 zł!

Ile wynoszą koszty uzyskania przychodu?

Podatnicy zatrudnieni w firmie czy instytucji mają jasno określone kwotowe koszty uzyskania przychodów. Jeśli podatnik uzyskuje przychód tylko z jednego zakładu pracy, wówczas koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł miesięcznie oraz nie więcej niż 1335 zł za rok. Gdy uzyskujemy dochód z więcej niż jednego źródła, to koszty te nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł.

Dodatkowo jeśli podatnik pracuje poza miejscowością, w której mieszka, a nie uzyskuje z zakładu pracy dodatku za rozłąkę, wówczas koszty uzyskania przychodu wynoszą 139,06 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 1668,72 zł rocznie. Dodatkowo jeśli uzyskuje przychód z więcej niż jednego zakładu pracy, to koszty te nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł.

Co w takim razie z tak popularnymi i nagłaśnianymi przez media 20- lub 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodów? Takie zryczałtowane stawki są ustalane wtedy, gdy uzyskujemy przychody z określonych źródeł. Do korzystania z 20-procentowych kosztów jesteśmy uprawnieni, gdy zarabiamy, osobiście wykonując działalność artystyczną, literacką lub naukową. 50-procentowe k.u.p. możemy odliczyć z tytułu zapłaty za przeniesienie praw własności projektu. Więcej na ten temat możesz przeczytać TUTAJ.


Możemy mieć do czynienia również z sytuacją, kiedy twórca osiąga przychody z przeniesienia praw autorskich w ramach stosunku pracy. Wówczas 50-proc. koszty uzyskania przychodu oblicza i potrąca pracodawca, co wynika z ustawy o PIT. W takim przypadku pracodawca działa jako płatnik podatku dochodowego i jest zobowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem między innymi kosztów uzyskania przychodów w wysokości wskazanej w art. 22 ust. 9.

Od 1 stycznia nałożono na pracodawcę obowiązek bieżącego weryfikowania, jaka kwota zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów została w danym roku podatkowym odliczona.

Jak widać, rząd chce w kolejnym miejscu ograniczyć prawa kolejnej grupy podatników. A wszystko w imię walki z kryzysem i łatania dziury budżetowej. Z utęsknieniem czekamy na obiecywaną głęboką reformę finansów publicznych.

20 proc. koszty uzyskania przychodu przysługują:
  • - z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, a także przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów oraz przychodów sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
  • - z uzyskiwanych z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
  • - przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej,
  • - z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, a także właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

20-proc. koszty uzyskania przychodów znajdują zastosowanie również wówczas, gdy twórca osiąga przychody z tytułu umowy o dzieło czy zlecenia, ale jednocześnie nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich.

Natomiast 50-proc. koszty uzyskania przychodów możemy zastosować wówczas, gdy mowa o przychodach:
  • - z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela,
  • - z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  • - z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich oraz artystów i wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.


Michał Jankowski, Wirtualna Polska


Polub WP Finanse na Facebooku

Oceń
tak 0 50,00%
nie 0 50,00%

Opinie (273)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

14
1
~asd 2013-02-13 (23:35) 4 lata 2 miesiące 16 dni 9 godzin i 23 minuty temu

UWAGA ZŁODZIEJE I KŁAMCY!!! -3600 zł ( średnia pensja w polsce według GUS ) czyli - 703,08zł ( składka emerytalna!!dane ZUS) ilość pracujących 16 163 000 ( dane GUS II kwartał 2012 GUS) czyli 16 163 000(pracujący) x 703,08( składka emerytalna) = 11 375 519 400 zł ( do ZUS miesięcznie) x 12 miesięcy = 136 506 232 800 zł!!!!!!! 5 000 000 emerytów ( dane ZUS dokładnie 4,979mln) 136 506 232 800 zł!: 5 000 000 = 27301 zł na emeryta : 12 miesięcy = 2275,00 zł dla emeryta /miesiąc Tym czasem według rządu RP i ZUS średnia emerytura to = 1721,00 zł/miesiąc czyli o 554 mniej 554 x 5 000 000 (emerytów )= 2,5 miliarda miesięcznie x 12 miesięcy = 30 miliardow ZYSKU ZUS TO TYLKO O SKŁADCE EMERYTALNEJ!!!!! A rząd RP podobno musi dokładać do ZUS!! OKRADAJĄ NAS I ŁŻĄ!!!!!!!

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

2
8
~mgr. Agnieszka 2013-02-14 (04:55) 4 lata 2 miesiące 16 dni 4 godziny i 3 minuty temu

Plebs i badylarze powinni płacic najwyzsze możliwe podatki...Jestem renomowana urzędniczką i mam troche do czynienia ze sflustrowanym motłohem mocherowym...

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

0
0
~filipek 2013-03-04 (11:52) 4 lata 1 miesiąc 25 dni 21 godzin i 6 minut temu

Takie państwo to zwykłe draństwo.....

odpowiedz

1
0
~DIDI 2013-02-14 (11:33) 4 lata 2 miesiące 15 dni 21 godzin i 25 minut temu

ROZSZARPUJA NAS KRUKI I WRONY.

odpowiedz

1
0
~Toni47 2013-02-14 (11:20) 4 lata 2 miesiące 15 dni 21 godzin i 38 minut temu

najwi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eksze tempaki świata to Polacy

odpowiedz

12
2
~we 2013-02-13 (22:35) 4 lata 2 miesiące 16 dni 10 godzin i 23 minuty temu

znam przypadek gdzie pracownicy urzędu skarbowego w ramach nagrody pojechali sobie na wycieczke w cieple miejsce...ciekawe za czyje sianko?

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

57
2
~Polak 2013-02-13 (19:02) 4 lata 2 miesiące 16 dni 13 godzin i 56 minut temu

Kruk Krukowi oka nie wykuje.Ale Polak z Polaka wyssa wszystko co może.Im się oczy otworzą jak przyjdą inni i ich rozliczą i na starość będą siedzieć jak Julka.

odpowiedz

pokaż 5 ukrytych odpowiedzi

4
1
~PIGWA 2013-02-14 (07:44) 4 lata 2 miesiące 16 dni 1 godzinę i 14 minut temu

SKARBÓWKA -TAM SIĘ NICZEGO NIE ODDAJE - WYKORZYSTUJĄC UGRUPOWANIA SIŁOWE KRADNIE WSZYSTKO CO SIĘ DA. TO JEST NAJWIĘKSZY ZŁODZIEJ DZIAŁAJĄCY LEGALNIE.

odpowiedz

5
1
~As 2013-02-14 (07:10) 4 lata 2 miesiące 16 dni 1 godzinę i 48 minut temu

Podatek dochodowy to wymysł XIX wieku. Teraz powinien być zniesiony bo jest najdroższym podatkiem w ściąganiu. Gdyby go zlikwidować i przy okazji cała biurokrację z nim związaną, budżet państwa zaoszczędziłby 6 mld zł. Czujecie to? 6 mld zł na dzień dobry więcej w budżecie. Rząd dobrze zna te wyliczenia i nic z tym nie robi. Dlaczego?

odpowiedz

8
1
~ANDRZEJ 2013-02-13 (23:03) 4 lata 2 miesiące 16 dni 9 godzin i 55 minut temu

Nie placilem i nie bede placil zadnych podatkow .ZADNYCH .

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Znajdź pracę z pracuj.pl

Skorzystaj

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu: