11:55, 19.12.2014
11:39, 19.12.2014
11:54, 19.12.2014
  • Notowania
  • Wskaźniki giełdowe
  • Transakcje pakietowe
  • Stopy zwrotu

Statystyki sesji

WZROSTY 183 53 082 278,50
BEZ ZMIAN 204 7 009 907,60
SPADKI 276 112 857 822,08
BEZ OBROTU 242 0,00
RAZEM 905 172 950 008,18

Dane makroekonomiczne

Najnowsze wskaźniki Aktualna Poprzednia
Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego s.a. październik 2014 20,50 30,00
Węgry Wynagrodzenia r/rpaździernik 2014 3,30 2,40
Słowacja Inflacja PPI m/mlistopad 2014 0,30 -0,30
Słowacja Inflacja PPI r/rlistopad 2014 -2,90 -3,90
Francja Indeks zaufania biznesu grudzień 2014 99,00 99,00

Skorzystaj

Bądź z nami na bieżąco

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu:

Tagi: