Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+12,32% ALT13 28.08.2014
+11,92% SUP03 01.09.2014
+11,36% SUP03_E 01.09.2014
+9,70% SUP05 01.09.2014
+9,57% SUP02 01.09.2014
+9,52% SUP04 01.09.2014
+9,29% SUP03_U 01.09.2014
+9,18% SUP05_E 01.09.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-09-01 1 139,85 PLN 0,00 1,66 -2,64 -8,10 1,46 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-09-01 993,97 PLN 0,00 1,32 -1,72 -5,96 0,60 6,28
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-09-01 261,56 PLN 0,00 0,86 4,47 7,90 14,41 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-09-01 1 290,79 PLN 0,00 0,35 1,19 2,44 5,17 20,32
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-09-01 112,17 PLN 0,04 0,34 0,84 1,56 3,62 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-09-01 196 263,87 PLN 0,00 0,26 1,01 3,71 8,91 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-01 1 002,76 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-09-01 949,88 PLN 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-09-01 308,21 EUR 0,00 -0,52 0,70 1,72 6,87 19,09
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-09-01 973,12 PLN 0,00 -0,97 -5,47 -11,01 -3,72 1,91
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-09-01 232,36 EUR 0,00 -1,83 -5,93 -11,64 -2,17 0,87
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-09-01 406,37 USD 0,00 -2,13 -2,53 -2,41 5,42 9,84
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 011,17 PLN 0,00 -2,32 -1,80 -1,95 1,03 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-09-01 306,36 USD 0,00 -3,42 -8,94 -15,22 -3,49 -6,97
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-09-01 111,18 PLN 0,00 4,82 4,47 7,02 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-09-01 145,29 PLN 0,62 3,86 -2,21 -7,02 5,78 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-09-01 112,64 PLN 0,00 2,45 2,34 1,55 7,39 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-09-01 107,97 PLN 0,25 2,37 0,27 -0,93 7,97 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-08-29 102,88 PLN 0,33 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-09-01 105,21 PLN 0,23 1,79 2,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-09-01 125,81 PLN 0,00 1,70 1,04 0,18 7,95 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 114,86 PLN 0,16 1,62 -0,10 -0,18 8,14 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-09-01 132,02 PLN 0,20 0,93 -0,53 0,42 5,76 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-09-01 198,90 PLN 0,00 0,93 0,36 -0,24 8,64 37,66
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-09-01 202,53 PLN 0,00 0,89 0,35 -0,02 8,31 37,88
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-09-01 110,96 PLN 0,01 0,63 1,48 3,34 7,07 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-08-29 100,49 PLN 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-09-01 105,09 PLN 0,00 0,43 1,43 4,83 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-08-29 101,39 PLN -0,01 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 102,98 PLN -0,01 0,37 0,77 1,76 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-09-01 110,59 PLN 0,00 0,36 0,84 3,20 4,54 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-29 100,49 PLN 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-09-01 126,70 PLN 0,00 0,06 0,80 2,51 7,41 20,29
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-09-01 103,84 PLN -0,09 -0,01 -0,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-08-28 200 399,80 PLN 0,00 -1,82 -1,64 0,25 6,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-09-01 97,19 PLN -0,50 -3,34 -1,21 1,91 6,85 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-29 96,77 PLN 0,29 1,01 -2,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-29 100,28 PLN 0,20 0,81 -0,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-29 102,11 PLN 0,15 0,72 0,59 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-08-29 101,28 PLN 0,02 0,21 0,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-29 105,94 PLN -0,03 0,12 2,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-09-01 435,82 PLN 0,79 4,47 -0,77 -5,67 4,19 24,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-01 114,87 PLN 0,39 3,80 5,99 10,68 8,87 20,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-09-01 158,59 PLN 0,15 3,08 -3,22 -8,65 5,35 20,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 120,79 PLN 0,47 2,97 -0,04 -2,61 5,00 23,19
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-09-01 136,21 PLN 0,38 2,87 -1,31 -4,76 7,24 35,12
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-09-01 102,72 PLN 0,01 2,72 0,73 -0,15 -8,82 -6,01
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-09-01 267,99 PLN 0,36 2,30 0,84 0,13 5,25 20,10
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-09-01 109,52 PLN 0,05 1,58 0,55 3,66 14,12 41,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-09-01 153,49 PLN 0,28 1,51 -5,78 -13,53 -0,34 19,07
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-09-01 221,63 PLN 0,05 1,45 2,65 4,73 5,97 19,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-09-01 125,52 PLN 0,11 1,41 -1,57 -3,47 9,17 22,20
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-09-01 131,07 PLN 0,03 1,35 2,69 5,04 11,45 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-09-01 166,84 PLN 0,06 0,71 -0,02 -1,21 2,17 6,87
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 119,18 PLN 0,01 0,44 0,80 1,88 5,14 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-09-01 173,72 PLN 0,02 0,15 0,71 1,52 2,73 9,42
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-08-29 139,91 PLN 0,16 0,68 5,76 11,23 19,31 30,68
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-29 127,56 PLN 0,01 0,64 2,13 4,68 7,02 20,97
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-08-29 117,16 PLN -0,16 0,60 -2,14 -6,50 1,61 16,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-08-29 124,44 PLN -0,02 0,47 1,20 2,84 7,01 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-08-29 116,08 PLN 0,01 0,29 0,74 1,58 2,70 11,28
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-29 119,72 PLN -0,08 0,15 0,46 0,74 3,59 17,15
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-29 102,99 PLN 0,23 0,10 -2,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-08-29 115,49 PLN -0,12 -0,08 -0,42 -1,30 2,66 14,70
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-08-28 1 122,91 PLN 0,00 -0,18 0,91 3,25 6,92 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-29 116,70 PLN -0,24 -0,19 -0,90 -1,79 4,80 15,42
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-08-29 105,26 PLN 0,13 -1,32 -3,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-09-01 159,78 PLN 0,23 4,28 7,27 12,06 14,10 30,36
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-09-01 296,32 PLN 0,72 3,42 -1,98 -5,46 3,77 10,35
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-09-01 47,22 PLN 0,58 1,99 -5,20 -9,17 2,12 20,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 2,19 PLN 0,46 1,86 -0,45 -1,79 3,30 8,42
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 16,97 PLN 0,24 1,37 0,41 0,12 4,17 10,92
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-09-01 3 227,90 PLN 0,08 1,32 3,18 5,55 7,44 13,12
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-09-01 148,98 PLN 0,00 1,06 1,10 1,31 2,10 7,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-09-01 57,72 PLN 0,30 0,89 -1,92 12,43 2,21 -7,11
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-09-01 176,85 PLN 0,00 0,86 1,28 1,83 4,73 9,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 100,68 PLN 0,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-09-01 274,60 PLN 0,03 0,55 1,75 3,18 5,13 12,37
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-09-01 131,10 PLN 0,00 0,51 0,15 -0,20 2,06 10,28
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-09-01 115,61 PLN 0,00 0,49 0,83 1,69 1,91 3,56
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-09-01 121,82 PLN 0,00 0,48 0,18 -0,25 0,23 3,76
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 13,18 PLN 0,08 0,46 1,15 2,25 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-09-01 88,01 PLN 0,00 0,46 -2,02 -4,38 0,26 -7,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-09-01 34,12 PLN 0,03 0,38 0,89 1,55 2,49 9,89
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-09-01 118,99 PLN 0,00 0,38 -0,59 -0,54 -3,77 -6,14
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-09-01 13,71 EUR 0,37 0,37 -3,52 11,10 3,55 -8,54
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-09-01 1 018,43 PLN 0,07 0,26 -2,12 -4,44 0,17 -9,00
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-09-01 121,07 PLN 0,00 0,22 -0,05 -0,34 0,01 3,74
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-09-01 113,84 PLN 0,00 0,16 0,26 0,18 0,55 2,33
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-09-01 134,98 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-09-01 95,88 PLN 0,00 0,00 0,99 -10,35 -10,90 -19,06
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-09-01 14,74 USD 0,34 -0,41 -9,96 -14,20 2,65 9,35
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-09-01 138,51 PLN -0,03 -0,43 -3,12 -3,81 2,15 20,12
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-09-01 132,72 PLN -0,18 -1,46 -6,06 -6,71 -5,08 -17,68
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-09-01 1,30 PLN 0,00 -1,52 -8,45 -12,75 -7,80 -11,56
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-09-01 4,11 USD -0,24 -1,91 -3,97 -3,52 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-09-01 0,31 EUR 0,00 -3,13 -8,82 -13,89 -6,06 -11,43
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-09-02 98,18 PLN 0,54 4,69 -0,56 -4,17 1,93 12,39
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-02 114,21 PLN 0,12 2,30 0,46 -0,41 2,99 18,25
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-09-02 127,20 PLN 0,13 1,42 2,70 5,28 7,92 23,70
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-09-02 125,09 PLN 0,02 0,47 1,00 2,20 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-02 1 051,92 PLN -0,04 0,47 1,25 2,79 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-09-02 1 047,55 PLN 0,00 0,41 1,06 2,35 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-09-01 40,85 PLN 0,37 4,13 6,27 15,10 10,38 25,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-09-01 33,27 PLN 0,97 3,84 -0,33 -3,73 2,18 6,84
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-09-01 9,70 EUR 0,44 3,60 4,56 13,74 11,83 23,23
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-09-01 61,23 PLN 0,23 3,59 4,60 6,41 9,24 43,83
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-09-01 96,61 PLN 0,89 3,25 -1,51 -5,75 2,86 19,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-09-01 14,54 EUR 0,30 3,06 2,91 5,16 10,68 41,62
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-09-01 104,66 PLN 0,62 3,01 0,09 9,26 6,39 16,33
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 29,24 PLN 0,62 2,99 1,70 2,02 5,94 18,14
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-01 41,66 PLN 0,63 2,76 -0,29 7,18 2,66 7,29
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-09-01 89,29 PLN 0,73 2,55 -2,67 5,00 -0,25 7,28
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-09-01 162,72 PLN 0,49 2,50 0,56 -0,39 4,56 22,72
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-01 1 096,11 PLN 0,72 2,49 -3,13 -10,30 0,19 21,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-09-01 9,90 EUR 0,70 2,25 -1,90 5,91 4,01 5,64
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 30,46 PLN 0,40 2,18 1,84 2,87 5,84 19,12
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 218,46 PLN 0,31 1,93 1,19 2,16 6,51 22,44
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-09-01 59,76 PLN 0,13 1,68 2,73 5,16 8,89 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-09-01 12,75 USD 0,15 1,68 0,96 8,70 10,98 13,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-01 982,52 PLN 0,21 1,52 -2,42 11,52 2,98 13,33
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-01 1 285,96 PLN 0,08 1,35 2,36 4,91 7,60 21,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-01 20,55 PLN 0,10 1,33 2,29 4,79 7,14 20,67
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-09-01 78,51 PLN 0,26 1,17 2,86 3,11 3,13 16,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-09-01 19,11 USD 0,01 1,15 -0,63 0,50 9,84 30,19
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-09-01 42,41 PLN 0,74 0,88 3,62 36,10 12,88 27,66
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-09-01 795,49 PLN -0,57 0,71 0,10 -1,04 -8,68 -14,38
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 1 217,87 PLN 0,16 0,68 1,34 2,87 5,14 19,99
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 57,69 PLN 0,23 0,68 1,26 2,82 5,39 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-09-01 18,65 EUR 0,33 0,66 1,20 1,90 4,49 14,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-09-01 10,07 EUR 0,81 0,37 1,95 34,50 14,37 25,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-09-01 28,53 PLN 0,04 0,35 0,81 1,42 2,63 11,23
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-09-01 1 019,89 PLN 0,04 0,35 0,79 1,39 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-09-01 127,58 PLN 0,03 0,24 0,69 1,06 1,84 9,04
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-09-01 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-09-01 90,20 PLN 0,75 2,11 3,09 31,53 9,68 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-09-01 102,31 PLN 0,10 1,12 1,74 7,11 3,26 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-01 123,99 PLN 0,15 0,82 -3,75 4,30 7,78 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-01 137,21 PLN -0,07 -0,75 -8,46 -14,11 3,33 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-09-01 114,33 PLN 0,17 1,62 2,51 4,93 7,89 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-09-01 117,05 PLN 0,05 1,06 2,17 3,64 5,94 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 112,85 PLN 0,39 0,36 -4,77 -8,47 8,42 27,56
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-09-01 157,78 PLN 1,02 -0,44 -9,63 -16,52 9,64 73,10
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 95,49 PLN -2,29 -2,83 -1,00 -7,96 -24,12 -12,57
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-09-01 13,35 PLN 1,06 1,52 -7,61 -19,58 -6,77 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-09-01 253 253,68 PLN 0,00 0,92 3,11 5,63 13,78 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-09-01 1 085,59 PLN 0,00 0,73 1,84 5,21 8,44 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-09-01 11,54 PLN 0,00 0,26 0,87 2,12 4,72 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 11,19 PLN 0,00 0,09 0,45 1,27 3,13 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-09-01 1 109,59 PLN 0,00 0,00 -2,46 -15,92 -10,65 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-09-01 918,27 PLN 0,00 0,00 -6,83 -11,03 0,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-09-01 1 189,33 PLN 0,00 0,00 -2,12 -14,32 -8,66 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-08-29 9,82 PLN 0,00 -0,10 -0,30 -0,71 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-01 10,73 PLN 0,66 -1,01 -10,13 -22,47 -14,77 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-09-01 99,45 PLN 0,00 2,73 -4,02 -10,39 -3,50 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-09-01 98,34 PLN 0,00 2,19 -4,32 -10,43 -1,11 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-09-01 1 045,17 PLN 0,00 0,44 1,33 2,31 4,00 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-01 71,22 PLN 0,00 -0,52 -3,14 -4,22 0,00 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-09-01 1,51 PLN 0,00 1,12 1,95 4,01 8,08 29,13
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-09-01 2,80 PLN 0,00 0,27 2,00 3,22 5,73 79,70
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-09-01 0,76 PLN 0,00 -6,15 -3,00 -3,15 -3,65 -21,63
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-09-01 0,99 PLN 0,00 -8,99 -12,62 -25,34 -19,71 -31,24
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-09-01 89,23 PLN 0,21 7,49 13,48 24,14 21,88 -11,37
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-09-01 180,53 PLN -0,02 4,42 5,47 11,07 19,37 64,93
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-09-01 350,10 PLN 1,03 4,34 1,63 -0,51 8,24 24,41
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-09-01 107,63 PLN 0,39 4,33 8,74 21,31 21,93 3,05
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-09-01 143,87 PLN 0,34 4,19 7,13 11,33 20,09 52,16
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-09-01 161,69 PLN 1,04 4,11 -0,65 -5,79 6,89 18,66
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 284,95 PLN 0,83 3,76 1,17 -0,73 5,76 18,97
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-09-01 173,61 PLN -0,02 3,59 3,49 8,95 15,36 54,27
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-09-01 74,48 PLN 0,72 3,37 1,49 1,46 11,08 2,46
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-09-01 155,30 PLN 0,09 2,36 -1,19 5,00 18,01 60,25
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-09-01 160,95 PLN 0,57 2,31 1,85 16,51 12,50 42,45
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-09-01 107,17 PLN 0,16 2,26 3,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 292,28 PLN 0,43 2,23 1,22 1,99 5,55 19,33
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-09-01 117,40 PLN 0,34 2,18 2,50 4,72 10,50 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-09-01 118,08 PLN 0,31 2,06 2,37 4,57 9,99 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-09-01 122,60 PLN 0,42 2,04 6,65 16,48 18,52 13,67
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-09-01 67,51 PLN 0,51 2,03 -1,79 17,55 10,87 31,88
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-09-01 118,51 PLN 0,30 1,97 2,34 4,60 9,78 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-09-01 118,47 PLN 0,27 1,87 2,22 4,46 9,15 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-09-01 162,77 PLN 0,01 1,79 1,05 2,88 10,11 38,82
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-09-01 119,12 PLN 0,24 1,73 2,13 4,32 8,72 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 253,71 PLN 0,31 1,72 1,18 1,79 4,89 18,14
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-09-01 117,91 PLN 0,18 1,42 1,80 3,83 7,54 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-09-01 256,62 PLN 0,06 1,24 2,42 5,43 8,19 23,98
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-01 276,88 PLN 0,05 1,15 2,12 4,85 7,10 20,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-09-01 109,69 PLN -0,03 0,88 1,42 7,86 14,81 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-09-01 118,34 PLN -0,02 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-01 254,36 PLN 0,03 0,40 0,84 1,58 2,71 11,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-09-01 111,28 PLN 0,03 0,39 0,84 1,52 2,48 11,02
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-09-01 106,70 PLN -0,10 0,37 0,47 6,67 8,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-09-01 159,39 PLN 0,63 0,33 8,06 7,93 19,97 70,45
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-09-01 1 014,23 PLN 0,00 0,30 0,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-09-01 44,25 PLN 0,73 -0,41 -3,76 -6,80 -1,60 -1,16
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-09-02 74,51 PLN 0,54 2,15 2,42 8,44 4,37 -6,41
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-09-02 64,24 PLN 0,11 1,82 5,16 13,62 14,59 -44,43
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-09-02 203,09 PLN -0,15 1,27 5,90 13,36 23,62 -10,02
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-09-02 285,82 PLN 0,01 0,51 2,53 9,43 16,38 9,14
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-09-02 86,09 PLN -0,20 0,49 -2,19 0,56 10,71 -53,03
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-01 140,13 PLN 0,00 0,00 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-09-02 117,46 PLN -0,01 0,00 0,67 4,46 8,05 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-02 64,66 PLN -0,06 -2,49 -6,06 -13,25 -18,61 -28,74
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-02 146,50 PLN 0,76 -3,50 -3,02 8,33 5,27 -26,71
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-09-02 101,72 PLN 0,80 -6,15 -16,98 -20,26 -21,60 10,61
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-08-29 175,75 PLN 0,24 5,81 15,00 28,28 19,62 13,10
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-08-29 134,66 PLN -0,10 3,76 2,59 3,61 -3,75 -10,70
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-08-29 188,47 PLN 0,41 2,76 10,90 12,73 21,31 17,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-08-29 64,45 PLN 0,08 2,50 6,72 10,19 11,16 12,97
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-08-29 69,15 PLN 0,19 2,11 8,66 16,20 19,80 5,43
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-08-29 63,83 PLN -0,08 1,54 2,11 -0,93 13,35 18,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-08-29 199,38 PLN 0,06 1,52 3,63 9,25 13,37 21,74
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-08-29 146,37 PLN 0,02 1,05 4,34 10,45 10,01 11,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-08-29 145,79 PLN 0,30 0,57 5,13 -0,25 -9,14 -30,22
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-08-29 298,87 PLN 0,03 0,44 1,86 3,92 5,00 16,50
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-08-29 229,82 PLN 0,00 0,34 0,90 1,73 3,19 11,59
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-08-29 26,36 PLN 0,11 0,30 -0,98 -0,15 8,08 23,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-08-29 127,47 PLN -0,01 0,27 0,78 1,42 2,37 9,54
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-08-29 197,98 PLN 0,34 0,20 -5,20 -5,18 12,27 31,99
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-08-29 383,22 PLN 0,21 0,19 -2,66 -3,03 11,26 28,68
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-08-29 375,60 PLN -0,11 0,01 -3,29 -3,73 2,96 11,29
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-01 948,12 PLN 0,00 0,00 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-01 1 634,66 PLN 0,00 0,00 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-09-01 458,07 PLN 0,00 -0,29 -4,68 -9,62 8,57 -4,70
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-08-29 228,71 PLN 0,73 -1,09 -7,39 -13,99 3,61 42,55
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-01 12 480,36 PLN 0,00 -1,27 1,50 0,54 4,94 0,00
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 002,59 PLN 0,00 -1,93 -2,81 -14,35 1,88 -49,92
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-08-29 48,14 PLN 0,15 -2,31 -4,14 -5,61 3,02 21,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-08-29 66,34 PLN 0,30 -2,40 -9,53 -9,70 13,44 28,44
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-08-29 191,47 PLN 0,53 -2,47 2,36 32,48 8,38 32,73
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-09-01 1 694,90 PLN 0,00 -2,91 0,48 -6,56 -16,22 -47,22
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-09-01 101,44 PLN 0,05 2,33 -0,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-09-01 101,70 PLN 0,03 1,86 -0,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-08-29 136,21 PLN -0,02 1,32 -1,95 -2,64 10,14 45,03
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-01 101,43 PLN 0,03 1,21 0,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-09-01 101,72 PLN 0,03 0,91 1,21 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-08-29 117,26 PLN -0,12 0,57 -3,72 -8,37 -12,25 11,57
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-08-29 126,65 PLN 0,00 0,45 -3,12 -7,90 -5,32 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-29 108,44 PLN 0,04 0,36 1,24 2,10 4,62 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-29 106,47 PLN 0,01 0,23 0,80 1,91 3,74 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-29 118,92 PLN 0,01 0,08 0,28 1,37 5,59 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-29 81,73 PLN -0,20 0,06 -4,30 -8,41 -11,28 -14,19
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-09-01 171,30 PLN 0,00 0,00 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-01 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-29 131,76 PLN 0,07 -0,27 -6,15 -12,73 -3,83 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-08-29 84,66 PLN -0,15 -0,69 -4,65 -9,32 -7,87 13,33
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-09-01 100,77 EUR 0,00 -0,78 -0,70 -0,08 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-08-29 119,27 PLN 0,02 -0,95 -2,43 -2,44 -0,33 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-09-01 109,92 PLN 0,00 -1,04 -2,19 -2,00 -0,20 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-08-29 98,34 PLN -0,38 -1,55 0,15 1,01 -6,99 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-09-01 8 500,80 PLN 0,00 -1,62 -4,58 -7,87 -14,66 -3,76
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-08-29 121,14 PLN 0,04 2,39 8,19 14,86 14,11 38,24
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-29 85,78 PLN 0,15 2,00 -2,43 -6,27 2,51 20,39
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-29 78,22 PLN 0,46 1,68 -3,84 -9,80 5,83 40,41
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-08-29 82,25 PLN 0,37 1,54 -3,27 -8,20 2,42 10,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-29 75,59 PLN 0,45 1,49 -4,57 -10,77 2,94 43,22
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-08-29 204,70 PLN 0,08 1,38 -2,85 -6,50 -0,80 3,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-08-29 201,60 PLN 0,02 1,10 -0,84 -2,07 3,70 17,16
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-29 110,78 PLN 0,08 0,97 -2,58 -7,20 2,04 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-29 232,53 PLN 0,01 0,80 -0,03 -0,46 5,08 22,72
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-09-01 100,86 PLN 0,00 0,78 0,27 4,33 8,15 0,86
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-29 215,76 PLN 0,00 0,47 2,49 6,29 7,59 22,75
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-08-29 123,52 PLN 0,02 0,46 2,24 5,80 5,09 23,14
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-08-29 227,55 PLN 0,02 0,42 1,13 2,41 3,85 15,04
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-08-29 154,98 PLN 0,03 0,37 2,00 4,79 5,11 22,47
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-29 173,95 PLN 0,02 0,35 1,06 2,37 3,67 12,44
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-08-29 150,69 PLN 0,01 0,32 1,20 3,10 5,00 16,07
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-09-01 116,47 PLN 0,00 0,02 3,13 10,60 9,00 0,00
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-09-01 110,75 PLN 0,00 0,00 0,27 1,84 5,03 9,97
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-09-01 114,04 PLN 0,00 -0,14 1,38 3,60 3,28 14,74
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 392,44 PLN 1,22 5,60 0,69 -3,68 4,14 21,51
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-09-01 251,24 PLN 0,48 3,57 -0,73 -3,73 0,89 8,29
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-09-01 1 069,60 PLN 0,00 2,83 -4,31 -9,56 -7,18 20,45
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-01 273,16 PLN 0,10 1,72 2,82 5,65 7,73 18,24
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-09-01 292,54 PLN 0,26 1,49 1,22 1,08 3,72 11,03
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-09-01 1 281,60 PLN 0,00 1,33 -3,44 -12,63 -10,98 18,03
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 256,79 PLN 0,03 0,38 0,86 1,67 2,81 12,25
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-09-01 99,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-01 99,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-09-01 173,62 PLN 0,00 0,00 8,06 12,00 19,47 53,77
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-09-01 6,57 PLN 0,00 0,00 2,34 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-09-01 39 058,79 PLN 0,00 0,00 6,75 22,24 10,61 74,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-09-01 149,14 PLN 0,00 0,00 7,99 11,79 18,95 50,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-09-01 184,82 PLN 0,00 0,00 7,99 11,79 18,94 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-09-01 166,99 PLN 0,00 0,00 7,56 11,34 18,47 47,90
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-09-01 168,85 PLN 0,00 0,00 7,87 11,73 19,03 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-09-01 192,44 PLN 0,00 0,00 7,82 11,20 18,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-09-01 192,42 PLN 0,00 0,00 8,11 12,05 19,52 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-09-01 184,91 PLN 0,00 0,00 8,04 11,78 18,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-09-01 168,04 PLN 0,00 0,00 7,99 11,79 18,95 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-09-01 177,90 PLN 0,00 0,00 7,89 11,75 19,05 52,60
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-09-01 192,44 PLN 0,00 0,00 7,82 11,10 17,31 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-09-01 173,59 PLN 0,00 0,00 8,05 11,99 19,46 53,74
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-09-01 2 397,78 PLN 0,00 0,00 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-09-01 188,53 PLN 0,00 0,00 7,89 10,25 16,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-09-01 190,41 PLN 0,00 0,00 7,91 10,27 16,52 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-09-01 189,06 PLN 0,00 0,00 5,72 9,43 16,44 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-09-01 191,11 PLN 0,00 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-09-01 193,24 PLN 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-09-01 186,48 PLN 0,00 0,00 6,51 10,25 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-09-01 191,96 PLN 0,00 0,00 7,91 10,96 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-09-01 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-09-01 39 068,06 PLN 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-09-01 38 866,20 PLN 0,00 0,00 6,75 21,64 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-09-01 39 024,81 PLN 0,00 0,00 6,75 22,13 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-09-01 38 174,65 PLN 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-09-01 193,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-09-01 166,94 PLN 0,00 0,00 7,58 11,35 18,44 47,85
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-09-01 196,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-09-01 9,49 PLN 0,32 6,75 10,09 8,58 18,92 37,14
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-09-01 9,75 PLN 0,83 5,75 12,85 20,67 25,64 25,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-01 8,02 PLN 0,50 4,97 7,94 15,06 11,70 5,94
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-09-01 13,23 PLN 0,46 4,26 8,27 11,55 10,25 20,93
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-09-01 2,96 USD 0,10 4,23 4,59 2,54 19,57 24,13
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-09-01 6,15 PLN 0,33 3,89 4,06 8,08 10,81 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 16,48 PLN 0,86 3,52 0,06 -4,90 2,94 5,37
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-09-01 3,04 USD 0,60 3,25 7,21 13,96 26,32 13,14
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-01 8,48 PLN 0,59 2,79 1,44 6,80 1,80 -10,74
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-09-01 10,66 PLN 0,09 2,60 4,92 6,92 5,02 15,49
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-01 6,13 PLN 0,99 2,51 -1,76 -6,13 -0,65 4,43
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-09-01 2,50 USD 0,28 2,50 2,55 8,67 12,30 -4,11
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-09-01 10,95 PLN 0,46 2,34 1,01 6,41 1,77 -1,71
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-01 7,61 PLN 0,53 2,28 0,40 -1,30 3,82 5,55
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-01 8,09 PLN 0,62 2,15 -2,18 -6,58 7,29 26,21
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-09-01 4,13 USD 0,24 1,80 2,86 5,35 10,85 9,46
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-09-01 9,38 PLN 0,32 1,74 -0,11 -2,60 -3,10 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 16,23 PLN 0,25 1,69 1,12 0,43 4,04 13,66
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-09-01 938,56 PLN 0,00 1,52 -1,70 -6,77 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-09-01 1,92 USD 0,11 1,44 -1,13 2,08 11,42 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-01 19,87 PLN 0,05 1,38 2,85 5,58 7,64 18,41
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-09-01 15,43 PLN 0,06 1,31 2,73 5,25 7,98 18,24
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-09-01 6,75 PLN 0,30 1,20 -5,59 -13,90 -6,64 2,43
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 15,69 PLN 0,00 0,32 1,29 2,28 3,70 16,83
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-09-01 13,84 PLN 0,00 0,29 1,02 1,62 2,82 10,90
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-09-01 3,33 USD -0,13 0,18 -0,32 0,98 5,59 4,54
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 209,52 PLN 0,81 3,35 -0,90 -6,13 3,05 14,18
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-09-01 132,00 PLN 0,15 3,05 1,55 2,97 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-09-01 165,98 PLN 0,63 2,65 -0,44 -3,63 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-09-01 31,35 EUR 0,22 2,52 -0,10 1,75 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-09-01 175,83 PLN 0,03 1,91 1,35 3,15 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 141,34 PLN 0,35 1,44 -0,25 -2,75 2,03 9,96
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-09-01 41,77 EUR 0,12 1,41 -0,26 1,95 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-09-01 79,59 PLN 0,30 1,18 -5,23 -14,12 1,75 29,67
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-09-01 107,65 PLN -0,06 1,03 0,07 -2,05 1,59 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 128,48 PLN 0,00 0,69 0,94 2,43 6,14 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-09-01 41,20 USD -0,07 0,61 -3,54 -2,76 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-09-01 25,57 EUR 0,00 0,51 -1,54 -3,22 2,94 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-09-01 172,29 PLN 0,03 0,41 0,86 1,68 2,65 11,38
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-09-01 30,52 EUR 0,07 0,20 -0,68 1,23 7,54 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-09-01 119,76 PLN 0,13 0,16 -0,25 0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-09-01 28,45 EUR 0,21 -0,35 -1,86 -0,35 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-09-01 54,89 USD -0,18 -0,49 -3,70 -2,57 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-09-01 33,60 USD -0,30 -1,35 -4,95 -7,51 2,13 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-09-01 40,11 USD -0,20 -1,67 -4,09 -3,26 6,73 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-09-01 37,38 USD -0,11 -2,22 -5,25 -4,79 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-09-01 128,79 PLN 0,83 2,86 0,25 -6,33 3,65 19,52
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-01 85,03 PLN 0,59 1,86 -5,06 -13,60 -0,26 37,97
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-09-01 103,38 PLN 0,08 1,57 2,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-09-01 137,70 PLN 0,67 1,24 -4,00 -10,20 -3,65 26,74
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-09-01 67,82 PLN -0,10 0,76 1,47 7,75 8,34 -22,88
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-09-01 137,32 PLN 0,10 0,69 0,04 -0,74 9,79 27,41
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-09-01 121,06 PLN 0,10 0,61 4,81 1,41 10,79 5,33
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 133,70 PLN 0,04 0,56 1,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-01 1 154,87 PLN 0,00 0,00 1,91 3,52 9,31 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-09-01 135,16 PLN 0,79 -0,18 -4,07 -6,76 -2,93 16,65
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 060,99 PLN 0,00 -0,93 -8,32 -16,53 -2,58 22,27
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 007,16 PLN 0,00 -1,10 0,64 -3,94 1,86 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-01 121,60 PLN 1,02 2,10 -4,39 -10,55 -0,18 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-09-01 112,41 PLN 0,43 1,23 -2,64 -6,16 2,23 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-09-01 109,24 PLN 0,08 0,88 1,02 2,07 4,01 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 114,02 PLN 0,14 0,72 -0,52 -1,39 4,07 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 109,40 PLN 0,05 0,57 1,21 2,22 4,19 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-09-01 1 067,26 PLN 0,00 0,45 0,41 0,88 2,41 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 001,74 PLN 0,00 0,00 -1,76 -2,98 -5,95 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-01 101,63 PLN -0,33 -1,88 -5,49 -7,38 -7,55 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-09-02 13,46 PLN 0,67 6,66 0,45 1,20 11,98 0,75
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-02 99,16 PLN 0,81 6,62 -0,10 0,39 7,39 -17,66
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-09-02 217,56 PLN 0,80 6,27 -0,07 0,97 7,86 0,79
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-09-02 9,74 PLN 0,72 6,10 -1,12 -0,31 9,44 -9,90
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-09-02 197,38 PLN 0,58 4,83 -0,01 -0,02 4,80 0,71
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-09-01 391,36 PLN 0,00 4,55 -0,86 1,46 15,65 9,51
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 9,91 PLN 0,81 3,88 0,71 -1,10 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-02 208,58 PLN 0,31 3,04 0,73 0,61 3,91 1,74
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-09-02 102,09 PLN 0,16 2,78 -43,68 -43,68 -43,68 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-09-01 12,33 PLN 0,41 2,75 -2,30 -5,44 3,96 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-09-01 11,00 PLN 0,09 2,04 3,58 5,16 6,59 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-09-02 198,50 PLN 0,04 1,66 2,89 7,29 8,43 23,97
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-09-02 17,87 PLN -0,06 1,07 2,00 5,37 7,78 25,32
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-09-01 10,36 PLN 0,10 0,88 1,67 3,08 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-09-02 223,24 PLN -0,12 0,83 1,58 4,39 5,04 11,46
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-09-01 11,86 PLN 0,00 0,68 1,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-09-01 15,35 PLN 0,00 0,66 1,86 4,56 6,08 25,82
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-09-02 12,33 PLN 0,00 0,65 1,15 2,41 3,70 17,54
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-09-01 11,23 PLN 0,09 0,63 1,54 3,50 4,95 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-09-02 135,35 PLN -0,01 0,51 1,02 2,25 3,78 15,91
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-01 10,23 PLN 0,00 0,49 0,89 1,49 0,00 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-09-01 15,50 PLN 0,00 0,13 1,31 6,75 8,70 25,30
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-09-01 10,61 PLN 0,00 0,09 0,47 -1,49 0,66 -3,37
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-09-01 41 801,34 PLN 0,00 0,00 7,48 2,45 0,51 -41,42
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-09-01 5,16 PLN 0,00 -3,55 0,78 -6,01 -33,33 0,00
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-09-01 1 020,72 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-09-01 130,58 PLN 0,00 0,00 -0,23 2,68 7,69 24,30
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-09-01 87,74 PLN 0,18 6,51 8,95 11,60 17,99 61,91
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-09-01 43,91 PLN 0,23 5,05 7,73 9,78 11,65 43,68
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-09-01 27,39 USD -0,04 3,99 3,51 5,39 18,62 46,55
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-09-01 10,46 PLN 0,38 3,77 0,97 1,45 18,33 58,73
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-01 23,58 PLN 0,86 3,24 -1,54 -6,80 0,94 -3,44
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-09-01 64,31 PLN 0,20 3,01 5,37 7,70 4,89 24,34
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-09-01 44,71 PLN 0,18 2,92 -0,58 0,63 11,58 47,85
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-09-01 13,71 USD 0,00 2,62 2,39 3,71 12,29 30,08
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 121,70 PLN 0,62 2,44 -0,91 -4,44 1,51 -0,49
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-09-01 10,62 EUR 0,28 2,41 -2,21 -0,56 13,10 45,48
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-09-01 12,48 PLN 0,00 2,38 2,89 4,87 11,43 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-09-01 17,45 PLN 0,11 2,35 2,77 5,44 11,57 36,22
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-09-01 9,10 PLN 0,89 2,02 -4,01 -8,63 4,48 18,49
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 194,34 PLN 0,37 1,84 0,45 -1,07 1,83 3,78
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-09-01 11,64 PLN 0,17 1,84 2,37 4,30 5,63 12,14
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-09-01 11,44 PLN 0,18 1,78 2,42 4,19 6,72 6,62
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-09-01 11,29 PLN 0,36 1,62 1,26 1,26 2,82 11,45
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-09-01 10,58 PLN 0,09 1,54 0,67 2,62 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-09-01 44,96 PLN -0,07 1,35 2,95 3,95 3,59 14,11
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-09-01 12,86 PLN 0,16 1,26 1,74 2,88 4,47 8,34
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-09-01 11,25 PLN 0,09 1,26 2,55 5,04 8,17 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-09-01 10,61 PLN 0,19 1,24 1,53 2,51 4,33 0,00
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-09-01 130,22 PLN 0,05 1,15 2,33 4,27 5,78 18,84
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-01 8,07 PLN -0,12 1,13 1,64 5,77 9,80 -2,30
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-09-01 11,66 PLN 0,09 1,13 2,01 3,64 6,97 16,37
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-09-01 9,15 PLN 0,22 1,10 7,65 7,77 15,24 14,52
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-09-01 1 010,29 PLN 0,27 1,08 -0,45 3,75 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-09-01 15,98 PLN 0,00 1,08 6,11 5,97 12,93 24,26
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-09-01 11,90 PLN 0,17 1,02 -0,75 -3,33 6,06 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-09-01 16,62 PLN 0,54 0,97 -5,03 -6,63 4,40 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-09-01 54,58 PLN 0,05 0,92 1,79 3,31 4,36 14,06
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-09-01 14,57 PLN 0,21 0,90 3,70 6,51 12,60 21,92
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-09-01 17,38 PLN 0,00 0,87 1,05 3,82 8,35 26,22
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-09-01 10,68 EUR 0,00 0,85 1,33 2,69 5,01 12,42
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-09-01 10,06 PLN 0,10 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-09-01 10,49 PLN 0,29 0,77 -4,90 -10,88 2,44 22,40
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-09-01 7,80 PLN 0,39 0,65 -0,64 0,39 -1,02 -17,46
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-09-01 20,07 USD -0,05 0,55 0,10 1,67 5,41 12,50
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-09-01 10,10 PLN 0,00 0,50 0,20 1,41 0,80 5,65
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-09-01 10,34 PLN 0,00 0,49 1,17 1,97 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-09-01 6,42 PLN -1,08 0,47 -2,73 1,74 -4,18 -2,73
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-01 11,72 PLN 0,09 0,34 0,69 1,30 2,45 10,98
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-09-01 9,94 PLN 0,10 0,30 0,00 0,81 1,02 4,41
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 182,61 PLN 0,02 0,29 0,69 1,32 2,41 10,81
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-09-01 148,24 PLN 0,30 3,98 1,28 5,43 14,33 43,39
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 330,36 PLN 0,58 3,58 0,25 -2,04 7,56 22,31
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-09-01 77,59 PLN 0,64 3,55 0,05 -1,98 9,02 24,74
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-09-01 1 156,18 PLN -0,03 3,54 3,76 5,56 17,87 49,97
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-09-01 1 425,94 PLN 0,15 2,72 5,07 6,84 3,96 17,60
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-01 1 428,49 PLN 0,29 2,69 6,13 10,36 12,69 17,79
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-01 196,90 PLN 0,18 2,48 -3,46 -6,66 5,97 42,57
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-09-01 11,42 PLN 0,26 2,33 1,87 2,51 9,28 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-09-01 11,71 PLN 0,26 2,27 1,83 2,18 8,73 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-09-01 999,93 PLN 0,07 2,24 19,42 7,99 5,10 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-09-01 140,36 PLN 0,11 2,20 -3,24 -6,64 6,08 51,10
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-09-01 131,07 PLN 0,37 2,17 0,26 -0,41 6,67 17,31
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 126,17 PLN 0,37 2,17 0,51 -0,10 6,03 15,53
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-01 97,94 PLN 0,34 2,13 0,82 7,70 4,87 4,19
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-09-01 88,97 PLN 0,21 2,11 1,95 1,39 2,83 7,06
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-09-01 134,66 PLN 0,14 2,02 -4,50 -2,19 3,86 26,62
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-09-01 11,25 PLN 0,18 1,90 1,63 2,65 7,04 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-09-01 702,03 PLN 0,18 1,86 5,99 8,83 13,43 22,34
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 146,78 PLN 0,22 1,84 1,36 2,11 6,69 20,03
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-09-01 11,28 PLN 0,18 1,53 1,71 3,11 7,22 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-09-01 80,02 PLN -0,26 1,43 -6,51 -6,56 1,07 -12,39
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-09-01 124,78 PLN 0,12 1,34 1,94 3,29 5,49 14,66
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-09-01 193,73 PLN 0,07 1,05 2,03 4,36 6,33 20,49
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-09-01 284,46 PLN 0,05 0,95 1,73 3,50 5,21 18,08
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-09-01 159,58 PLN 0,04 0,91 1,66 3,38 4,99 17,81
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-09-01 10,84 PLN 0,00 0,84 1,59 3,34 5,14 0,00
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-09-01 10,85 PLN 0,00 0,46 1,12 2,26 3,73 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-09-01 2 033,17 PLN 0,02 0,42 0,93 1,81 3,36 12,36
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-09-01 116,37 PLN 0,03 0,41 0,89 1,78 3,25 12,19
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-09-01 705,89 PLN 0,01 0,22 0,53 0,95 1,36 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-09-01 1 401,09 PLN 0,02 0,17 0,58 1,16 2,26 10,90
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-09-01 980,57 PLN 0,43 0,07 5,74 4,67 10,38 22,46
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-09-01 1 240,92 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,79 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-09-01 113,45 PLN 0,00 0,00 2,01 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-09-01 1 231,14 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,76 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-09-01 1 218,30 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,76 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-09-01 1 218,30 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,76 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-09-01 113,03 PLN 0,00 0,00 2,00 2,02 3,49 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-09-01 97,58 PLN 0,00 0,00 -2,26 -2,08 -2,47 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-09-01 1 238,14 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,96 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-09-01 1 230,20 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,86 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-09-01 1 249,48 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,95 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-09-01 1 217,96 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,76 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-09-01 112,55 PLN 0,00 0,00 2,00 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-09-01 113,72 PLN 0,00 0,00 1,97 1,99 3,44 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-09-01 101,17 PLN 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-09-01 100,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-09-01 106,15 PLN 0,00 0,00 0,79 0,78 1,24 0,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-09-01 93,46 PLN -0,28 -0,35 2,65 3,97 5,54 -15,77
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-09-01 94,68 PLN 0,00 1,65 0,34 5,27 -0,63 0,67
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-09-01 101,41 PLN 0,00 0,81 0,73 2,23 -5,47 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-09-01 95,11 PLN 1,31 8,64 1,17 -7,85 1,12 -6,86
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-09-01 163,54 PLN 0,70 2,92 -3,81 -8,18 -0,98 36,43
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-09-01 137,71 PLN 0,39 1,00 -1,80 -3,16 0,88 25,73
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-09-01 111,74 PLN 0,59 0,44 2,52 37,81 10,32 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-09-01 134,67 PLN 0,03 0,25 0,73 1,50 3,14 13,39
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 383,74 PLN 0,00 0,00 -5,26 -7,21 9,51 17,62
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-09-01 144,85 PLN 0,00 0,00 -0,60 -2,56 27,31 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 279,17 PLN 0,00 0,00 -6,05 -8,13 -0,87 31,46
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-09-01 100,22 PLN -0,06 -0,38 -1,76 -3,46 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-09-01 58,06 PLN -0,02 -0,53 2,87 -3,70 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-09-01 68,79 PLN -1,39 -1,85 -10,25 -15,56 -21,62 -31,02
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-09-01 80,33 PLN -0,72 -4,45 -1,65 1,11 -7,54 -15,79
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-08-28 116,90 PLN 0,00 12,32 14,03 15,18 7,96 25,43
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-01 1 270,90 PLN 0,00 1,59 2,25 4,76 7,64 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-01 1 527,15 PLN 0,00 1,16 4,13 9,61 55,15 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-09-01 153,74 PLN 0,00 0,56 1,49 4,58 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-09-01 106,81 PLN 0,00 0,36 1,16 2,32 5,69 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-09-01 130,94 PLN 0,00 0,00 3,72 3,99 27,25 42,99
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-09-01 107,19 PLN 0,00 0,00 2,27 3,16 6,79 31,94
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-01 795,25 PLN 0,00 -0,21 -5,62 -20,71 -20,40 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-08-28 96,51 PLN 0,00 -1,88 -2,55 -2,39 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-09-01 118,00 PLN -0,08 5,71 4,64 -1,81 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-09-01 285,58 PLN 1,33 4,97 -1,26 -8,17 -1,68 12,28
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-09-01 112,16 PLN 0,32 4,76 9,81 16,78 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-09-01 11 461,30 PLN 0,00 4,41 3,78 4,59 13,85 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-09-01 112,76 PLN -0,02 4,01 4,02 8,13 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-01 66,86 PLN 1,13 3,98 -4,28 -11,08 1,04 28,82
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-09-01 146,14 PLN 0,28 3,96 -0,96 -2,81 4,77 13,28
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-09-01 284,17 PLN 0,80 3,32 0,32 -1,95 1,15 13,97
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-09-01 67,68 PLN 0,43 3,28 0,13 2,50 17,79 57,21
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-09-01 150,76 PLN 0,60 3,10 1,61 1,46 5,81 20,81
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-09-01 96,08 PLN -0,04 2,78 1,97 3,58 16,04 23,69
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-09-01 105,87 PLN -0,04 2,47 -2,46 -8,47 -9,37 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities MIZ_AA 2014-09-01 132,34 PLN 0,23 2,36 1,77 -0,53 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-01 9,02 PLN 0,67 2,15 5,87 13,60 16,39 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-09-01 167,51 PLN 0,15 2,01 0,30 0,19 5,64 17,25
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-09-01 106,01 PLN -0,01 1,72 1,13 2,84 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-09-01 127,79 PLN -0,05 1,51 1,23 2,83 8,29 30,54
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-09-01 2,14 EUR 0,47 1,42 3,88 12,04 17,58 -1,83
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-09-01 288,80 PLN 0,04 1,30 2,37 5,39 7,58 21,91
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-09-01 10 529,92 PLN 0,00 1,25 1,01 2,70 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-09-01 33,04 PLN 0,06 1,10 2,01 4,10 5,36 19,80
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-09-01 10 060,31 PLN 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-09-01 142,98 PLN 0,56 0,74 -1,66 9,05 9,43 18,98
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-09-01 12 529,44 PLN 0,00 0,45 1,16 3,10 6,11 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-09-01 29,99 USD -0,27 0,37 -3,13 -2,19 16,65 11,94
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-09-01 11 110,10 PLN 0,00 0,32 2,13 5,76 9,79 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-09-01 325,54 PLN 0,02 0,24 0,67 1,29 2,39 10,91
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-09-01 103,35 PLN -0,01 0,09 0,51 1,49 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-01 10 001,21 PLN 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-09-01 939,17 PLN 0,00 0,00 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-01 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-09-01 87,39 PLN -0,06 -1,06 -4,61 -4,81 -6,74 -23,93
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-09-01 752,65 PLN 0,94 11,92 8,88 1,62 4,61 -35,42
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-09-01 178,78 EUR 1,01 11,36 7,12 0,42 5,99 -36,43
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-09-01 76,10 PLN 0,71 9,70 7,17 0,94 5,23 -30,61
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-09-01 867,57 PLN 0,70 9,57 7,00 1,03 5,42 -31,06
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-09-01 78,14 PLN 0,70 9,52 6,95 0,62 5,04 -29,52
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-09-01 234,95 USD 0,72 9,29 3,45 -4,02 5,18 -42,15
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-09-01 18,08 EUR 0,78 9,18 5,48 -0,22 6,60 -31,67
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-09-01 206,08 EUR 0,77 9,03 5,28 -0,16 6,81 -32,13
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-09-01 18,56 EUR 0,76 8,98 5,22 -0,59 6,42 -30,62
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-09-01 23,76 USD 0,51 7,12 1,84 -4,65 5,84 -37,18
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-09-01 270,82 USD 0,48 6,99 1,66 -4,59 5,99 -38,25
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-09-01 24,39 USD 0,45 6,93 1,58 -4,99 5,58 -36,22
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-09-01 632,59 PLN 0,23 6,42 5,61 -5,21 -8,75 -46,39
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-09-01 108,08 PLN -0,43 6,01 5,65 0,84 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-09-01 150,26 EUR 0,30 5,88 3,91 -6,33 -7,55 -47,22
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-09-01 102,08 PLN 0,91 5,38 -0,17 -2,54 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 812,10 PLN 0,81 4,78 -2,20 -5,39 8,11 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-09-01 192,90 EUR 0,88 4,25 -3,78 -6,51 9,53 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-09-01 197,47 USD 0,02 3,92 0,34 -10,49 -8,26 -51,98
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-09-01 762,39 PLN -0,01 3,00 1,85 -8,06 -0,96 -26,75
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-09-01 181,09 EUR 0,06 2,48 0,21 -9,15 0,34 -27,89
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-09-01 253,50 USD 0,59 2,30 -7,08 -10,65 8,70 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-09-01 104,41 PLN 0,04 0,80 1,32 3,89 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-09-01 237,99 USD -0,23 0,57 -3,23 -13,17 -0,42 -34,39
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 103,14 PLN 0,03 0,46 1,00 2,55 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-09-01 1 458,39 PLN 0,04 0,44 1,00 2,50 5,17 17,36
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-09-01 346,42 EUR 0,11 -0,07 -0,63 1,29 6,55 15,54
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-09-01 455,25 USD -0,18 -1,93 -4,04 -3,20 5,74 5,13
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-09-01 1 218,21 PLN 0,00 2,81 3,30 9,11 21,24 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-08-29 92,42 PLN 0,02 0,86 -1,06 -2,92 5,25 8,99
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-08-29 155,32 PLN 0,15 0,71 -1,99 -5,80 -4,70 0,76
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-08-29 97,50 PLN -0,01 0,67 -2,22 -5,35 -1,08 0,75
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-08-29 104,11 PLN -0,22 0,41 1,34 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-08-29 107,13 PLN -0,29 0,40 3,27 7,24 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-08-29 145,78 PLN 0,01 0,32 0,85 1,93 3,18 13,40
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-08-29 114,95 PLN 0,40 0,32 3,55 10,43 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-29 110,83 PLN 0,23 0,32 -1,39 -1,55 0,32 -2,65
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-29 134,25 PLN -0,01 0,30 1,78 4,70 7,11 18,91
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-09-01 1 139,65 PLN 0,00 0,28 1,26 2,15 4,54 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-09-01 1 130,73 PLN 0,00 0,23 1,11 1,83 3,79 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-29 129,44 PLN -0,02 0,05 -0,84 -0,20 1,35 3,64
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 117,94 PLN 0,00 0,00 -0,33 0,71 2,43 0,00
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-09-01 29 752,74 PLN 0,00 0,00 0,25 1,00 1,55 -8,29
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-29 120,89 PLN 0,28 -1,02 -6,27 -12,27 -0,97 18,14
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-08-29 157,99 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-09-01 1 082,60 PLN 0,00 0,00 0,28 1,31 4,24 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-09-01 718,07 PLN 0,00 0,00 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-09-01 133,56 PLN 0,82 4,88 1,60 -2,00 7,47 15,00
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 139,51 PLN 0,36 2,73 2,26 2,46 6,63 13,60
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-09-01 120,10 PLN 0,18 1,84 2,83 6,16 7,62 16,57
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-01 125,35 PLN 0,51 3,88 6,10 13,92 15,67 8,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-09-01 98,84 PLN 0,51 3,51 3,75 4,10 24,42 69,16
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-09-01 29,78 EUR 0,61 3,37 4,42 12,59 17,20 6,36
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-09-01 105,24 PLN 0,70 3,27 -2,32 -9,74 -2,68 7,03
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 72,46 PLN 0,60 3,19 -0,66 -5,44 2,94 22,23
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-09-01 132,61 PLN 0,31 2,08 0,57 -0,55 4,13 15,27
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-09-01 1 338,55 PLN 0,00 2,02 2,66 0,13 19,40 0,00
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-09-01 1 109,35 PLN 0,00 1,86 3,88 5,88 10,60 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-09-01 164,44 PLN 0,13 1,75 1,78 3,11 15,52 53,51
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-09-01 152,30 PLN 0,11 1,43 2,06 5,62 9,28 26,63
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-09-01 39,06 EUR 0,21 1,24 0,13 1,90 17,05 51,16
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-01 47,27 PLN 0,45 1,20 -6,14 -16,23 -4,60 28,42
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-09-01 83,89 PLN 0,76 1,15 -4,65 -10,51 -4,81 -0,38
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-09-01 124,58 PLN 0,03 1,10 1,44 4,08 10,32 22,94
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-09-01 19,93 EUR 0,86 0,66 -6,17 -11,54 -3,53 -1,92
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-01 48,64 PLN -0,02 0,62 -3,55 -2,09 1,78 6,06
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-09-01 29,59 EUR 0,10 0,58 -0,20 2,85 11,74 21,02
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-09-01 72,56 PLN 0,03 0,47 0,83 1,98 3,01 13,23
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-09-01 60,42 PLN 0,02 0,40 0,87 2,22 3,55 12,08
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-09-01 59,74 PLN 0,02 0,37 0,76 1,31 2,21 8,95
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-09-01 95,34 PLN 0,88 3,30 -0,03 -2,79 5,44 12,18
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-09-01 98,64 PLN 1,00 3,03 0,21 -3,92 -1,15 7,45
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-09-01 106,84 PLN 0,46 1,75 -2,59 -5,68 -6,06 -9,92
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-09-01 138,49 PLN 0,28 1,37 1,15 0,95 3,54 12,29
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-09-01 120,93 PLN 0,01 0,51 1,04 1,78 3,67 12,90
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-09-01 118,75 PLN 0,03 0,41 0,88 1,95 3,53 12,13
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-09-01 169,92 PLN 0,01 0,40 1,18 2,45 6,19 15,92
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-09-01 146,76 PLN 0,03 0,23 0,61 1,21 2,46 10,95
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-01 105,41 PLN 0,00 1,27 2,72 3,73 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-09-01 103,69 PLN 0,00 0,67 3,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 315,24 PLN 0,00 0,00 -0,09 -1,08 12,66 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-09-02 208,22 PLN 0,64 5,48 1,18 3,14 7,35 26,24
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-09-02 92,72 PLN 0,71 4,04 -1,28 -2,20 5,42 29,12
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-02 308,42 PLN 0,46 3,45 0,97 0,34 4,51 19,51
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-09-02 116,41 PLN 0,88 3,12 5,36 11,11 16,38 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-02 85,60 PLN 0,32 3,03 -7,07 -13,40 -3,09 27,04
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-09-02 168,65 PLN 0,30 2,92 1,33 2,97 5,62 19,58
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-02 100,76 PLN 0,84 2,57 2,19 22,76 9,63 6,35
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-09-02 192,83 PLN 0,08 2,22 3,54 13,68 11,17 28,84
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-09-02 145,84 PLN 0,10 1,53 2,49 7,61 14,13 36,70
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-09-01 1 163,32 PLN 0,00 1,06 1,83 4,94 11,93 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-09-02 328,55 PLN 0,04 0,86 1,95 5,00 6,50 21,04
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-09-02 198,27 PLN 0,03 0,47 1,13 2,67 4,61 15,36
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-09-01 961,27 PLN 0,00 0,41 -2,70 -1,83 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-09-02 1 032,76 PLN 0,00 0,35 0,85 1,97 3,22 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-09-02 111,80 PLN 0,01 0,31 0,84 1,63 3,05 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-09-02 1 608,65 PLN 0,01 0,31 0,85 1,71 3,54 5,19
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-09-02 79,73 PLN 0,57 0,11 2,72 37,97 8,83 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-09-02 39,71 USD 0,03 0,10 0,10 0,43 1,02 5,35
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-09-02 1 175,21 EUR 0,01 0,08 0,24 0,53 1,17 6,31
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-09-01 992,62 PLN 0,00 -1,63 -3,94 -11,79 3,38 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,17 1,31 0,62 1,08 4,47 7,76

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-09-01 1 139,85 PLN 0,00 1,66 -2,64 -8,10 1,46 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-09-01 993,97 PLN 0,00 1,32 -1,72 -5,96 0,60 6,28
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-09-01 261,56 PLN 0,00 0,86 4,47 7,90 14,41 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-09-01 1 290,79 PLN 0,00 0,35 1,19 2,44 5,17 20,32
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-09-01 112,17 PLN 0,04 0,34 0,84 1,56 3,62 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-09-01 196 263,87 PLN 0,00 0,26 1,01 3,71 8,91 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-01 1 002,76 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-09-01 949,88 PLN 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-09-01 308,21 EUR 0,00 -0,52 0,70 1,72 6,87 19,09
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-09-01 973,12 PLN 0,00 -0,97 -5,47 -11,01 -3,72 1,91
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-09-01 232,36 EUR 0,00 -1,83 -5,93 -11,64 -2,17 0,87
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-09-01 406,37 USD 0,00 -2,13 -2,53 -2,41 5,42 9,84
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 011,17 PLN 0,00 -2,32 -1,80 -1,95 1,03 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-09-01 306,36 USD 0,00 -3,42 -8,94 -15,22 -3,49 -6,97
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-09-01 111,18 PLN 0,00 4,82 4,47 7,02 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-09-01 145,29 PLN 0,62 3,86 -2,21 -7,02 5,78 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-09-01 112,64 PLN 0,00 2,45 2,34 1,55 7,39 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-09-01 107,97 PLN 0,25 2,37 0,27 -0,93 7,97 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-08-29 102,88 PLN 0,33 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-09-01 105,21 PLN 0,23 1,79 2,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-09-01 125,81 PLN 0,00 1,70 1,04 0,18 7,95 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 114,86 PLN 0,16 1,62 -0,10 -0,18 8,14 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-09-01 132,02 PLN 0,20 0,93 -0,53 0,42 5,76 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-09-01 198,90 PLN 0,00 0,93 0,36 -0,24 8,64 37,66
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-09-01 202,53 PLN 0,00 0,89 0,35 -0,02 8,31 37,88
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-09-01 110,96 PLN 0,01 0,63 1,48 3,34 7,07 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-08-29 100,49 PLN 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-09-01 105,09 PLN 0,00 0,43 1,43 4,83 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-08-29 101,39 PLN -0,01 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 102,98 PLN -0,01 0,37 0,77 1,76 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-09-01 110,59 PLN 0,00 0,36 0,84 3,20 4,54 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-29 100,49 PLN 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-09-01 126,70 PLN 0,00 0,06 0,80 2,51 7,41 20,29
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-09-01 103,84 PLN -0,09 -0,01 -0,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-08-28 200 399,80 PLN 0,00 -1,82 -1,64 0,25 6,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-09-01 97,19 PLN -0,50 -3,34 -1,21 1,91 6,85 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-29 96,77 PLN 0,29 1,01 -2,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-29 100,28 PLN 0,20 0,81 -0,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-29 102,11 PLN 0,15 0,72 0,59 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-08-29 101,28 PLN 0,02 0,21 0,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-29 105,94 PLN -0,03 0,12 2,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-09-01 435,82 PLN 0,79 4,47 -0,77 -5,67 4,19 24,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-01 114,87 PLN 0,39 3,80 5,99 10,68 8,87 20,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-09-01 158,59 PLN 0,15 3,08 -3,22 -8,65 5,35 20,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 120,79 PLN 0,47 2,97 -0,04 -2,61 5,00 23,19
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-09-01 136,21 PLN 0,38 2,87 -1,31 -4,76 7,24 35,12
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-09-01 102,72 PLN 0,01 2,72 0,73 -0,15 -8,82 -6,01
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-09-01 267,99 PLN 0,36 2,30 0,84 0,13 5,25 20,10
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-09-01 109,52 PLN 0,05 1,58 0,55 3,66 14,12 41,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-09-01 153,49 PLN 0,28 1,51 -5,78 -13,53 -0,34 19,07
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-09-01 221,63 PLN 0,05 1,45 2,65 4,73 5,97 19,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-09-01 125,52 PLN 0,11 1,41 -1,57 -3,47 9,17 22,20
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-09-01 131,07 PLN 0,03 1,35 2,69 5,04 11,45 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-09-01 166,84 PLN 0,06 0,71 -0,02 -1,21 2,17 6,87
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 119,18 PLN 0,01 0,44 0,80 1,88 5,14 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-09-01 173,72 PLN 0,02 0,15 0,71 1,52 2,73 9,42
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-08-29 139,91 PLN 0,16 0,68 5,76 11,23 19,31 30,68
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-29 127,56 PLN 0,01 0,64 2,13 4,68 7,02 20,97
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-08-29 117,16 PLN -0,16 0,60 -2,14 -6,50 1,61 16,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-08-29 124,44 PLN -0,02 0,47 1,20 2,84 7,01 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-08-29 116,08 PLN 0,01 0,29 0,74 1,58 2,70 11,28
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-29 119,72 PLN -0,08 0,15 0,46 0,74 3,59 17,15
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-29 102,99 PLN 0,23 0,10 -2,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-08-29 115,49 PLN -0,12 -0,08 -0,42 -1,30 2,66 14,70
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-08-28 1 122,91 PLN 0,00 -0,18 0,91 3,25 6,92 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-29 116,70 PLN -0,24 -0,19 -0,90 -1,79 4,80 15,42
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-08-29 105,26 PLN 0,13 -1,32 -3,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-09-01 159,78 PLN 0,23 4,28 7,27 12,06 14,10 30,36
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-09-01 296,32 PLN 0,72 3,42 -1,98 -5,46 3,77 10,35
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-09-01 47,22 PLN 0,58 1,99 -5,20 -9,17 2,12 20,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 2,19 PLN 0,46 1,86 -0,45 -1,79 3,30 8,42
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 16,97 PLN 0,24 1,37 0,41 0,12 4,17 10,92
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-09-01 3 227,90 PLN 0,08 1,32 3,18 5,55 7,44 13,12
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-09-01 148,98 PLN 0,00 1,06 1,10 1,31 2,10 7,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-09-01 57,72 PLN 0,30 0,89 -1,92 12,43 2,21 -7,11
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-09-01 176,85 PLN 0,00 0,86 1,28 1,83 4,73 9,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 100,68 PLN 0,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-09-01 274,60 PLN 0,03 0,55 1,75 3,18 5,13 12,37
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-09-01 131,10 PLN 0,00 0,51 0,15 -0,20 2,06 10,28
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-09-01 115,61 PLN 0,00 0,49 0,83 1,69 1,91 3,56
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-09-01 121,82 PLN 0,00 0,48 0,18 -0,25 0,23 3,76
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 13,18 PLN 0,08 0,46 1,15 2,25 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-09-01 88,01 PLN 0,00 0,46 -2,02 -4,38 0,26 -7,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-09-01 34,12 PLN 0,03 0,38 0,89 1,55 2,49 9,89
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-09-01 118,99 PLN 0,00 0,38 -0,59 -0,54 -3,77 -6,14
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-09-01 13,71 EUR 0,37 0,37 -3,52 11,10 3,55 -8,54
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-09-01 1 018,43 PLN 0,07 0,26 -2,12 -4,44 0,17 -9,00
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-09-01 121,07 PLN 0,00 0,22 -0,05 -0,34 0,01 3,74
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-09-01 113,84 PLN 0,00 0,16 0,26 0,18 0,55 2,33
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-09-01 134,98 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-09-01 95,88 PLN 0,00 0,00 0,99 -10,35 -10,90 -19,06
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-09-01 14,74 USD 0,34 -0,41 -9,96 -14,20 2,65 9,35
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-09-01 138,51 PLN -0,03 -0,43 -3,12 -3,81 2,15 20,12
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-09-01 132,72 PLN -0,18 -1,46 -6,06 -6,71 -5,08 -17,68
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-09-01 1,30 PLN 0,00 -1,52 -8,45 -12,75 -7,80 -11,56
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-09-01 4,11 USD -0,24 -1,91 -3,97 -3,52 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-09-01 0,31 EUR 0,00 -3,13 -8,82 -13,89 -6,06 -11,43
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-09-02 98,18 PLN 0,54 4,69 -0,56 -4,17 1,93 12,39
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-02 114,21 PLN 0,12 2,30 0,46 -0,41 2,99 18,25
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-09-02 127,20 PLN 0,13 1,42 2,70 5,28 7,92 23,70
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-09-02 125,09 PLN 0,02 0,47 1,00 2,20 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-02 1 051,92 PLN -0,04 0,47 1,25 2,79 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-09-02 1 047,55 PLN 0,00 0,41 1,06 2,35 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-09-01 40,85 PLN 0,37 4,13 6,27 15,10 10,38 25,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-09-01 33,27 PLN 0,97 3,84 -0,33 -3,73 2,18 6,84
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-09-01 9,70 EUR 0,44 3,60 4,56 13,74 11,83 23,23
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-09-01 61,23 PLN 0,23 3,59 4,60 6,41 9,24 43,83
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-09-01 96,61 PLN 0,89 3,25 -1,51 -5,75 2,86 19,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-09-01 14,54 EUR 0,30 3,06 2,91 5,16 10,68 41,62
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-09-01 104,66 PLN 0,62 3,01 0,09 9,26 6,39 16,33
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 29,24 PLN 0,62 2,99 1,70 2,02 5,94 18,14
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-01 41,66 PLN 0,63 2,76 -0,29 7,18 2,66 7,29
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-09-01 89,29 PLN 0,73 2,55 -2,67 5,00 -0,25 7,28
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-09-01 162,72 PLN 0,49 2,50 0,56 -0,39 4,56 22,72
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-01 1 096,11 PLN 0,72 2,49 -3,13 -10,30 0,19 21,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-09-01 9,90 EUR 0,70 2,25 -1,90 5,91 4,01 5,64
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 30,46 PLN 0,40 2,18 1,84 2,87 5,84 19,12
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 218,46 PLN 0,31 1,93 1,19 2,16 6,51 22,44
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-09-01 59,76 PLN 0,13 1,68 2,73 5,16 8,89 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-09-01 12,75 USD 0,15 1,68 0,96 8,70 10,98 13,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-01 982,52 PLN 0,21 1,52 -2,42 11,52 2,98 13,33
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-01 1 285,96 PLN 0,08 1,35 2,36 4,91 7,60 21,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-01 20,55 PLN 0,10 1,33 2,29 4,79 7,14 20,67
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-09-01 78,51 PLN 0,26 1,17 2,86 3,11 3,13 16,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-09-01 19,11 USD 0,01 1,15 -0,63 0,50 9,84 30,19
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-09-01 42,41 PLN 0,74 0,88 3,62 36,10 12,88 27,66
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-09-01 795,49 PLN -0,57 0,71 0,10 -1,04 -8,68 -14,38
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 1 217,87 PLN 0,16 0,68 1,34 2,87 5,14 19,99
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 57,69 PLN 0,23 0,68 1,26 2,82 5,39 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-09-01 18,65 EUR 0,33 0,66 1,20 1,90 4,49 14,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-09-01 10,07 EUR 0,81 0,37 1,95 34,50 14,37 25,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-09-01 28,53 PLN 0,04 0,35 0,81 1,42 2,63 11,23
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-09-01 1 019,89 PLN 0,04 0,35 0,79 1,39 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-09-01 127,58 PLN 0,03 0,24 0,69 1,06 1,84 9,04
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-09-01 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-09-01 90,20 PLN 0,75 2,11 3,09 31,53 9,68 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-09-01 102,31 PLN 0,10 1,12 1,74 7,11 3,26 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-01 123,99 PLN 0,15 0,82 -3,75 4,30 7,78 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-01 137,21 PLN -0,07 -0,75 -8,46 -14,11 3,33 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-09-01 114,33 PLN 0,17 1,62 2,51 4,93 7,89 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-09-01 117,05 PLN 0,05 1,06 2,17 3,64 5,94 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 112,85 PLN 0,39 0,36 -4,77 -8,47 8,42 27,56
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-09-01 157,78 PLN 1,02 -0,44 -9,63 -16,52 9,64 73,10
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-01 95,49 PLN -2,29 -2,83 -1,00 -7,96 -24,12 -12,57
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-09-01 13,35 PLN 1,06 1,52 -7,61 -19,58 -6,77 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-09-01 253 253,68 PLN 0,00 0,92 3,11 5,63 13,78 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-09-01 1 085,59 PLN 0,00 0,73 1,84 5,21 8,44 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-09-01 11,54 PLN 0,00 0,26 0,87 2,12 4,72 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 11,19 PLN 0,00 0,09 0,45 1,27 3,13 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-09-01 1 109,59 PLN 0,00 0,00 -2,46 -15,92 -10,65 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-09-01 918,27 PLN 0,00 0,00 -6,83 -11,03 0,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-09-01 1 189,33 PLN 0,00 0,00 -2,12 -14,32 -8,66 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-08-29 9,82 PLN 0,00 -0,10 -0,30 -0,71 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-01 10,73 PLN 0,66 -1,01 -10,13 -22,47 -14,77 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-09-01 99,45 PLN 0,00 2,73 -4,02 -10,39 -3,50 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-09-01 98,34 PLN 0,00 2,19 -4,32 -10,43 -1,11 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-09-01 1 045,17 PLN 0,00 0,44 1,33 2,31 4,00 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-01 71,22 PLN 0,00 -0,52 -3,14 -4,22 0,00 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-09-01 1,51 PLN 0,00 1,12 1,95 4,01 8,08 29,13
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-09-01 2,80 PLN 0,00 0,27 2,00 3,22 5,73 79,70
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-09-01 0,76 PLN 0,00 -6,15 -3,00 -3,15 -3,65 -21,63
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-09-01 0,99 PLN 0,00 -8,99 -12,62 -25,34 -19,71 -31,24
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-09-01 89,23 PLN 0,21 7,49 13,48 24,14 21,88 -11,37
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-09-01 180,53 PLN -0,02 4,42 5,47 11,07 19,37 64,93
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-09-01 350,10 PLN 1,03 4,34 1,63 -0,51 8,24 24,41
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-09-01 107,63 PLN 0,39 4,33 8,74 21,31 21,93 3,05
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-09-01 143,87 PLN 0,34 4,19 7,13 11,33 20,09 52,16
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-09-01 161,69 PLN 1,04 4,11 -0,65 -5,79 6,89 18,66
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 284,95 PLN 0,83 3,76 1,17 -0,73 5,76 18,97
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-09-01 173,61 PLN -0,02 3,59 3,49 8,95 15,36 54,27
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-09-01 74,48 PLN 0,72 3,37 1,49 1,46 11,08 2,46
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-09-01 155,30 PLN 0,09 2,36 -1,19 5,00 18,01 60,25
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-09-01 160,95 PLN 0,57 2,31 1,85 16,51 12,50 42,45
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-09-01 107,17 PLN 0,16 2,26 3,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-01 292,28 PLN 0,43 2,23 1,22 1,99 5,55 19,33
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-09-01 117,40 PLN 0,34 2,18 2,50 4,72 10,50 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-09-01 118,08 PLN 0,31 2,06 2,37 4,57 9,99 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-09-01 122,60 PLN 0,42 2,04 6,65 16,48 18,52 13,67
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-09-01 67,51 PLN 0,51 2,03 -1,79 17,55 10,87 31,88
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-09-01 118,51 PLN 0,30 1,97 2,34 4,60 9,78 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-09-01 118,47 PLN 0,27 1,87 2,22 4,46 9,15 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-09-01 162,77 PLN 0,01 1,79 1,05 2,88 10,11 38,82
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-09-01 119,12 PLN 0,24 1,73 2,13 4,32 8,72 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-01 253,71 PLN 0,31 1,72 1,18 1,79 4,89 18,14
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-09-01 117,91 PLN 0,18 1,42 1,80 3,83 7,54 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-09-01 256,62 PLN 0,06 1,24 2,42 5,43 8,19 23,98
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-01 276,88 PLN 0,05 1,15 2,12 4,85 7,10 20,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-09-01 109,69 PLN -0,03 0,88 1,42 7,86 14,81 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-09-01 118,34 PLN -0,02 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-01 254,36 PLN 0,03 0,40 0,84 1,58 2,71 11,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-09-01 111,28 PLN 0,03 0,39 0,84 1,52 2,48 11,02
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-09-01 106,70 PLN -0,10 0,37 0,47 6,67 8,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-09-01 159,39 PLN 0,63 0,33 8,06 7,93 19,97 70,45
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-09-01 1 014,23 PLN 0,00 0,30 0,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-09-01 44,25 PLN 0,73 -0,41 -3,76 -6,80 -1,60 -1,16
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-09-02 74,51 PLN 0,54 2,15 2,42 8,44 4,37 -6,41
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-09-02 64,24 PLN 0,11 1,82 5,16 13,62 14,59 -44,43
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-09-02 203,09 PLN -0,15 1,27 5,90 13,36 23,62 -10,02
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-09-02 285,82 PLN 0,01 0,51 2,53 9,43 16,38 9,14
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-09-02 86,09 PLN -0,20 0,49 -2,19 0,56 10,71 -53,03
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-01 140,13 PLN 0,00 0,00 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-09-02 117,46 PLN -0,01 0,00 0,67 4,46 8,05 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-02 64,66 PLN -0,06 -2,49 -6,06 -13,25 -18,61 -28,74
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-02 146,50 PLN 0,76 -3,50 -3,02 8,33 5,27 -26,71
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-09-02 101,72 PLN 0,80 -6,15 -16,98 -20,26 -21,60 10,61
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-08-29 175,75 PLN 0,24 5,81 15,00 28,28 19,62 13,10
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-08-29 134,66 PLN -0,10 3,76 2,59 3,61 -3,75 -10,70
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-08-29 188,47 PLN 0,41 2,76 10,90 12,73 21,31 17,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-08-29 64,45 PLN 0,08 2,50 6,72 10,19 11,16 12,97
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-08-29 69,15 PLN 0,19 2,11 8,66 16,20 19,80 5,43
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-08-29 63,83 PLN -0,08 1,54 2,11 -0,93 13,35 18,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-08-29 199,38 PLN 0,06 1,52 3,63 9,25 13,37 21,74
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-08-29 146,37 PLN 0,02 1,05 4,34 10,45 10,01 11,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-08-29 145,79 PLN 0,30 0,57 5,13 -0,25 -9,14 -30,22
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-08-29 298,87 PLN 0,03 0,44 1,86 3,92 5,00 16,50
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-08-29 229,82 PLN 0,00 0,34 0,90 1,73 3,19 11,59
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-08-29 26,36 PLN 0,11 0,30 -0,98 -0,15 8,08 23,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-08-29 127,47 PLN -0,01 0,27 0,78 1,42 2,37 9,54
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-08-29 197,98 PLN 0,34 0,20 -5,20 -5,18 12,27 31,99
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-08-29 383,22 PLN 0,21 0,19 -2,66 -3,03 11,26 28,68
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-08-29 375,60 PLN -0,11 0,01 -3,29 -3,73 2,96 11,29
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-01 948,12 PLN 0,00 0,00 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-01 1 634,66 PLN 0,00 0,00 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-09-01 458,07 PLN 0,00 -0,29 -4,68 -9,62 8,57 -4,70
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-08-29 228,71 PLN 0,73 -1,09 -7,39 -13,99 3,61 42,55
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-01 12 480,36 PLN 0,00 -1,27 1,50 0,54 4,94 0,00
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-09-01 1 002,59 PLN 0,00 -1,93 -2,81 -14,35 1,88 -49,92
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-08-29 48,14 PLN 0,15 -2,31 -4,14 -5,61 3,02 21,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-08-29 66,34 PLN 0,30 -2,40 -9,53 -9,70 13,44 28,44
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-08-29 191,47 PLN 0,53 -2,47 2,36 32,48 8,38 32,73
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-09-01 1 694,90 PLN 0,00 -2,91 0,48 -6,56 -16,22 -47,22
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-09-01 101,44 PLN 0,05 2,33 -0,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-09-01 101,70 PLN 0,03 1,86 -0,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-08-29 136,21 PLN -0,02 1,32 -1,95 -2,64 10,14 45,03
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-01 101,43 PLN 0,03 1,21 0,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-09-01 101,72 PLN 0,03 0,91 1,21 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-08-29 117,26 PLN -0,12 0,57 -3,72 -8,37 -12,25 11,57
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-08-29 126,65 PLN 0,00 0,45 -3,12 -7,90 -5,32 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-29 108,44 PLN 0,04 0,36 1,24 2,10 4,62 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-29 106,47 PLN 0,01 0,23 0,80 1,91 3,74 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-29 118,92 PLN 0,01 0,08 0,28 1,37 5,59 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-29 81,73 PLN -0,20 0,06 -4,30 -8,41 -11,28 -14,19
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-09-01 171,30 PLN 0,00 0,00 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-01 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-29 131,76 PLN 0,07 -0,27 -6,15 -12,73 -3,83 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-08-29 84,66 PLN -0,15 -0,69 -4,65 -9,32 -7,87 13,33
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-09-01 100,77 EUR 0,00 -0,78 -0,70 -0,08 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-08-29 119,27 PLN 0,02 -0,95 -2,43 -2,44 -0,33 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-09-01 109,92 PLN 0,00 -1,04 -2,19 -2,00 -0,20 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-08-29 98,34 PLN -0,38 -1,55 0,15 1,01 -6,99 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-09-01 8 500,80 PLN 0,00 -1,62 -4,58 -7,87 -14,66 -3,76
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-08-29 121,14 PLN 0,04 2,39 8,19 14,86 14,11 38,24
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-29 85,78 PLN 0,15 2,00 -2,43 -6,27 2,51 20,39
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-29 78,22 PLN 0,46 1,68 -3,84 -9,80 5,83 40,41
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-08-29 82,25 PLN 0,37 1,54 -3,27 -8,20 2,42 10,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-29 75,59 PLN 0,45 1,49 -4,57 -10,77 2,94 43,22
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-08-29 204,70 PLN 0,08 1,38 -2,85 -6,50 -0,80 3,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-08-29 201,60 PLN 0,02 1,10 -0,84 -2,07 3,70 17,16
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-29 110,78 PLN 0,08 0,97 -2,58 -7,20 2,04 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-29 232,53 PLN 0,01 0,80 -0,03 -0,46 5,08 22,72
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-09-01 100,86 PLN 0,00 0,78 0,27 4,33 8,15 0,86
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-29 215,76 PLN 0,00 0,47 2,49 6,29 7,59 22,75
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-08-29 123,52 PLN 0,02 0,46 2,24 5,80 5,09 23,14
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-08-29 227,55 PLN 0,02 0,42 1,13 2,41 3,85 15,04
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-08-29 154,98 PLN 0,03 0,37 2,00 4,79 5,11 22,47
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-29 173,95 PLN 0,02 0,35 1,06 2,37 3,67 12,44
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-08-29 150,69 PLN 0,01 0,32 1,20 3,10 5,00 16,07
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-09-01 116,47 PLN 0,00 0,02 3,13 10,60 9,00 0,00
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-09-01 110,75 PLN 0,00 0,00 0,27 1,84 5,03 9,97
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-09-01 114,04 PLN 0,00 -0,14 1,38 3,60 3,28 14,74
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 392,44 PLN 1,22 5,60 0,69 -3,68 4,14 21,51
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-09-01 251,24 PLN 0,48 3,57 -0,73 -3,73 0,89 8,29
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-09-01 1 069,60 PLN 0,00 2,83 -4,31 -9,56 -7,18 20,45
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-01 273,16 PLN 0,10 1,72 2,82 5,65 7,73 18,24
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-09-01 292,54 PLN 0,26 1,49 1,22 1,08 3,72 11,03
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-09-01 1 281,60 PLN 0,00 1,33 -3,44 -12,63 -10,98 18,03
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-01 256,79 PLN 0,03 0,38 0,86 1,67 2,81 12,25
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-09-01 99,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-01 99,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-09-01 173,62 PLN 0,00 0,00 8,06 12,00 19,47 53,77
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-09-01 6,57 PLN 0,00 0,00 2,34 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-09-01 39 058,79 PLN 0,00 0,00 6,75 22,24 10,61 74,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-09-01 149,14 PLN 0,00 0,00 7,99 11,79 18,95 50,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-09-01 184,82 PLN 0,00 0,00 7,99 11,79 18,94 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-09-01 166,99 PLN 0,00 0,00 7,56 11,34 18,47 47,90
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-09-01 168,85 PLN 0,00 0,00 7,87 11,73 19,03 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-09-01 192,44 PLN 0,00 0,00 7,82 11,20 18,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-09-01 192,42 PLN 0,00 0,00 8,11 12,05 19,52 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-09-01 184,91 PLN 0,00 0,00 8,04 11,78 18,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-09-01 168,04 PLN 0,00 0,00 7,99 11,79 18,95 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-09-01 177,90 PLN 0,00 0,00 7,89 11,75 19,05 52,60
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-09-01 192,44 PLN 0,00 0,00 7,82 11,10 17,31 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-09-01 173,59 PLN 0,00 0,00 8,05 11,99 19,46 53,74
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-09-01 2 397,78 PLN 0,00 0,00 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-09-01 188,53 PLN 0,00 0,00 7,89 10,25 16,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-09-01 190,41 PLN 0,00 0,00 7,91 10,27 16,52 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-09-01 189,06 PLN 0,00 0,00 5,72 9,43 16,44 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-09-01 191,11 PLN 0,00 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-09-01 193,24 PLN 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-09-01 186,48 PLN 0,00 0,00 6,51 10,25 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-09-01 191,96 PLN 0,00 0,00 7,91 10,96 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-09-01 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-09-01 39 068,06 PLN 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-09-01 38 866,20 PLN 0,00 0,00 6,75 21,64 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-09-01 39 024,81 PLN 0,00 0,00 6,75 22,13 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-09-01 38 174,65 PLN 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-09-01 193,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-09-01 166,94 PLN 0,00 0,00 7,58 11,35 18,44 47,85
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-09-01 196,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-09-01 9,49 PLN 0,32 6,75 10,09 8,58 18,92 37,14
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-09-01 9,75 PLN 0,83 5,75 12,85 20,67 25,64 25,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-01 8,02 PLN 0,50 4,97 7,94 15,06 11,70 5,94
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-09-01 13,23 PLN 0,46 4,26 8,27 11,55 10,25 20,93
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-09-01 2,96 USD 0,10 4,23 4,59 2,54 19,57 24,13
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-09-01 6,15 PLN 0,33 3,89 4,06 8,08 10,81 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-01 16,48 PLN 0,86 3,52 0,06 -4,90 2,94 5,37
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-09-01 3,04 USD 0,60 3,25 7,21 13,96 26,32 13,14
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-01 8,48 PLN 0,59