Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+9,00% KRB34 29.09.2014
+8,40% PLJ11 29.09.2014
+7,37% KRB33 29.09.2014
+7,28% AIG25 30.09.2014
+7,23% IPO84 29.09.2014
+7,12% QRS06 29.09.2014
+6,82% IPO49B 29.09.2014
+6,74% NOB04 29.09.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-09-30 1 017,25 PLN 0,00 2,34 1,49 -0,91 0,64 4,36
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-09-30 1 161,56 PLN 0,00 1,90 1,29 -3,68 -1,37 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-09-30 235,25 EUR 0,00 1,24 -3,35 -6,86 -6,26 10,82
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-09-30 982,99 PLN 0,00 1,01 -2,54 -6,97 -7,07 4,54
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-09-30 310,04 EUR 0,00 0,59 0,30 2,53 6,04 27,30
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-09-29 112,64 PLN 0,02 0,45 1,10 1,72 3,70 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-09-30 1 295,50 PLN 0,00 0,36 1,14 2,40 5,11 20,09
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-09-29 949,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-29 1 002,76 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-09-29 196 263,87 PLN 0,00 0,00 1,01 3,71 8,91 0,00
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 011,17 PLN 0,00 0,00 -1,80 -1,95 1,03 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-09-29 261,56 PLN 0,00 0,00 4,47 7,90 14,41 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-09-30 302,23 USD 0,00 -1,35 -8,75 -13,29 -10,76 4,31
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-09-30 398,31 USD 0,00 -1,98 -5,31 -4,55 0,94 19,81
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-09-29 150,51 PLN -0,10 4,24 2,68 0,53 4,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-09-29 110,29 PLN -0,05 2,40 2,85 3,12 7,58 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 117,15 PLN 0,03 2,15 2,30 2,95 8,07 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-09-29 104,99 PLN -0,01 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-09-29 105,19 PLN 0,06 1,21 0,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-09-29 133,26 PLN 0,23 1,14 1,23 2,34 5,55 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-09-29 105,88 PLN -0,37 0,87 1,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-09-29 101,88 PLN 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-29 100,86 PLN -0,06 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-09-29 111,28 PLN -0,09 0,30 1,30 2,96 6,83 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 103,17 PLN 0,04 0,17 0,77 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-09-29 126,70 PLN 0,00 0,00 0,80 2,51 7,41 20,29
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-09-29 198,90 PLN 0,00 0,00 0,36 -0,24 8,64 37,66
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-09-29 125,81 PLN 0,00 0,00 1,04 0,18 7,95 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-09-29 110,59 PLN 0,00 0,00 0,84 3,20 4,54 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-09-29 112,64 PLN 0,00 0,00 2,34 1,55 7,39 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-09-29 105,09 PLN 0,00 0,00 1,43 4,83 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-09-29 202,53 PLN 0,00 0,00 0,35 -0,02 8,31 37,88
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-09-29 111,18 PLN 0,00 0,00 4,46 7,02 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-09-29 192 275,92 PLN 0,00 0,00 -5,41 -3,95 1,78 -3,78
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-09-29 99,67 PLN 0,07 -0,82 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-09-29 94,87 PLN 0,13 -2,88 -3,88 -3,72 1,88 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-09-29 101,76 PLN 0,15 5,16 4,86 2,36 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 103,68 PLN 0,08 3,39 3,79 3,96 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 104,84 PLN 0,05 2,67 3,52 4,94 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-09-29 106,71 PLN -0,03 0,73 1,99 6,73 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-09-29 101,49 PLN 0,02 0,21 0,63 1,32 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-09-29 451,51 PLN 0,24 4,42 4,81 2,15 3,33 40,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-09-29 162,93 PLN 0,14 2,89 1,50 -1,22 2,21 31,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 123,69 PLN 0,12 2,89 3,34 2,09 4,77 32,12
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-09-29 139,10 PLN 0,23 2,51 3,04 0,26 3,18 43,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-09-29 272,69 PLN 0,07 2,12 2,82 3,28 5,23 25,85
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-09-29 155,76 PLN 0,17 1,76 -2,25 -6,75 -4,02 27,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-09-29 168,12 PLN 0,06 0,83 0,54 0,77 1,86 9,60
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-09-29 222,93 PLN -0,03 0,64 2,05 4,99 6,52 21,22
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-09-29 174,25 PLN -0,01 0,32 0,64 1,62 2,71 9,65
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-09-29 109,80 PLN -0,47 0,30 0,25 3,70 10,22 44,63
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-09-29 131,33 PLN -0,12 0,23 1,44 4,91 11,03 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-29 118,92 PLN -0,07 -0,21 0,13 1,45 4,27 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-09-29 124,78 PLN -0,05 -0,48 -1,16 -2,23 4,89 25,02
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-29 111,44 PLN -0,07 -2,60 2,21 6,71 2,14 17,35
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-09-29 100,04 PLN -0,04 -2,60 -0,91 4,16 -13,59 -1,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-09-29 122,66 PLN 0,10 4,69 3,41 1,89 1,85 25,57
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 107,79 PLN 0,39 4,66 4,11 5,09 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-29 120,18 PLN 0,04 2,98 1,74 4,34 4,58 24,38
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-09-29 117,45 PLN 0,01 1,70 0,79 2,47 2,45 19,70
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 121,36 PLN -0,02 1,37 1,29 3,02 3,53 20,89
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-29 128,35 PLN -0,06 0,62 1,98 4,66 7,03 22,06
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-09-29 116,32 PLN 0,00 0,21 0,68 1,57 2,75 11,11
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-09-29 1 131,98 PLN 0,00 0,00 1,16 2,50 8,40 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-09-29 124,17 PLN -0,04 -0,22 0,40 2,21 5,62 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-09-29 138,14 PLN -0,05 -1,27 0,35 11,30 14,53 34,84
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-09-29 102,65 PLN 0,02 -2,48 -5,02 0,89 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-09-29 50,00 PLN 0,08 6,50 2,48 -0,08 1,87 37,25
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-09-29 309,14 PLN -0,07 5,08 3,49 2,20 4,35 24,04
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-09-29 15,15 USD -0,59 3,13 -5,31 -8,01 -3,32 34,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 2,24 PLN 0,00 2,75 2,28 2,28 3,23 16,06
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-09-29 1 043,06 PLN 0,07 2,49 0,47 -1,03 2,09 -2,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-09-29 141,45 PLN -0,05 2,09 -0,34 -1,41 1,72 26,38
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 17,24 PLN 0,00 1,83 1,77 2,68 4,30 16,02
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-09-30 89,43 PLN 0,00 1,61 -0,08 -1,89 1,97 -3,78
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-09-29 3 257,66 PLN 0,04 1,00 2,71 6,11 7,71 16,02
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-09-29 275,82 PLN -0,01 0,47 1,24 3,31 5,21 13,55
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 100,99 PLN 0,01 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-29 13,21 PLN 0,00 0,30 0,92 2,24 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-09-29 34,20 PLN 0,00 0,26 0,80 1,66 2,58 9,86
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-09-29 121,82 PLN 0,00 0,00 0,18 -0,25 0,23 3,76
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-09-29 134,98 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-09-29 118,99 PLN 0,00 0,00 -0,59 -0,54 -3,77 -6,14
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-09-29 131,10 PLN 0,00 0,00 0,15 -0,20 2,06 10,28
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-09-29 113,84 PLN 0,00 0,00 0,26 0,18 0,55 2,33
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-09-29 121,07 PLN 0,00 0,00 -0,05 -0,34 0,01 3,74
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-09-29 95,88 PLN 0,00 0,00 0,99 -10,35 -10,90 -19,06
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-09-29 176,85 PLN 0,00 0,00 1,28 1,83 4,73 9,08
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-09-29 115,61 PLN 0,00 0,00 0,83 1,69 1,91 3,56
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-09-29 148,98 PLN 0,00 0,00 1,10 1,31 2,10 7,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-09-29 13,46 EUR -0,52 -1,46 -3,93 5,07 -5,81 0,30
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-09-29 156,14 PLN -0,30 -2,05 3,07 8,00 8,45 25,48
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-09-29 56,31 PLN -0,37 -2,15 -3,23 5,45 -6,88 -5,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-09-29 4,00 USD -0,74 -2,91 -6,76 -5,88 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-09-29 127,86 PLN 0,01 -3,84 -11,09 -10,47 -7,76 -11,66
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-09-30 102,79 PLN -0,28 5,53 4,92 3,45 4,19 24,93
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 116,45 PLN -0,11 2,10 2,49 2,52 4,20 23,44
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-09-30 127,94 PLN -0,01 0,73 2,50 5,29 8,05 24,07
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-30 1 055,49 PLN 0,02 0,33 1,12 2,49 5,39 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-09-30 1 050,69 PLN 0,02 0,31 0,98 2,21 4,90 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-09-30 125,35 PLN 0,00 0,25 0,97 2,08 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-30 1 154,81 PLN -0,17 6,12 4,65 -0,62 2,80 34,90
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-09-30 100,75 PLN -0,02 5,21 4,68 2,15 3,59 31,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-09-30 34,31 PLN 0,23 4,13 4,32 2,17 2,63 16,03
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-09-30 166,62 PLN 0,00 2,90 3,27 3,86 5,20 30,20
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-30 29,78 PLN 0,13 2,48 3,65 4,90 6,05 24,55
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 222,25 PLN -0,09 2,05 2,82 4,66 7,19 26,74
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 30,80 PLN 0,10 1,52 2,87 4,41 5,84 23,40
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-09-30 60,25 PLN -0,10 0,96 2,66 5,44 9,21 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-30 1 293,33 PLN -0,14 0,65 2,16 4,98 7,75 22,36
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-09-30 18,66 EUR 0,02 0,38 0,81 1,90 4,02 15,54
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-30 20,60 PLN -0,10 0,34 1,83 4,57 7,07 21,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-30 57,73 PLN -0,03 0,30 0,80 2,61 4,89 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-30 1 219,45 PLN -0,03 0,29 0,95 2,67 4,81 20,26
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-09-30 1 022,14 PLN -0,01 0,26 0,72 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-09-30 28,59 PLN -0,03 0,25 0,78 1,53 2,73 11,16
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-09-30 127,80 PLN -0,02 0,20 0,61 1,23 1,98 9,10
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-09-30 14,53 EUR 0,36 0,17 2,14 6,11 7,39 46,35
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-09-30 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-09-30 9,80 EUR 0,93 -0,30 -0,62 3,81 -2,64 12,55
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-09-30 77,91 PLN -0,19 -0,51 1,17 2,00 3,01 9,36
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-09-30 60,65 PLN 0,15 -0,72 2,50 6,22 6,35 38,53
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-30 40,91 PLN 0,71 -1,18 -0,27 3,91 -3,58 6,54
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-09-30 87,42 PLN 0,76 -1,38 -1,91 1,69 -6,94 5,67
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-09-30 102,45 PLN 0,79 -1,51 -0,66 4,09 0,42 16,87
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-09-30 9,42 EUR -0,17 -2,53 -1,48 8,84 7,95 30,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-09-30 39,32 PLN -0,38 -3,39 -1,13 8,95 6,91 23,26
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-09-30 18,39 USD 0,23 -3,76 -5,27 -2,25 0,72 36,86
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-09-30 769,83 PLN -0,28 -3,78 -7,35 1,69 -16,89 -6,79
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-30 932,82 PLN 0,66 -4,86 -5,72 1,43 -6,93 6,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-09-30 9,39 EUR 1,17 -6,05 -2,07 12,76 -3,22 10,73
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-09-30 11,92 USD -0,30 -6,34 -8,63 0,26 1,24 21,77
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-09-30 39,20 PLN 0,95 -6,89 -1,73 12,87 -4,16 4,81
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-29 141,54 PLN 0,09 3,09 -4,14 -9,27 1,10 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-09-29 102,38 PLN -0,03 0,17 1,30 7,07 3,24 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-29 120,67 PLN -0,24 -2,53 -3,93 1,73 0,13 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-09-29 84,63 PLN -0,09 -5,47 -0,75 17,20 -3,20 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-09-30 166,68 PLN -0,05 6,72 -1,48 -8,48 5,19 88,92
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-30 119,81 PLN 0,40 6,58 1,93 -1,68 6,40 42,16
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-09-30 114,94 PLN -0,14 0,70 1,85 4,43 7,92 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-09-30 117,50 PLN -0,11 0,44 1,56 3,46 5,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-09-29 14,32 PLN 0,07 8,40 3,10 -9,48 -8,15 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-29 11,15 PLN 0,09 4,60 -4,37 -13,90 -17,35 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-09-29 1 096,05 PLN 0,00 0,96 2,52 4,80 9,49 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-09-29 253 723,68 PLN 0,00 0,19 3,01 5,51 11,71 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 11,21 PLN 0,00 0,18 0,54 1,26 3,03 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-09-29 11,55 PLN -0,09 0,09 0,87 1,49 4,43 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-09-29 1 189,33 PLN 0,00 0,00 -2,12 -14,32 -8,66 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-09-29 1 109,59 PLN 0,00 0,00 -2,46 -15,92 -10,65 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-09-26 9,82 PLN 0,00 0,00 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-09-29 918,27 PLN 0,00 0,00 -6,83 -5,49 0,00 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-09-29 170 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-09-29 98,34 PLN 0,00 0,00 -4,32 -10,43 -1,55 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-29 71,22 PLN 0,00 0,00 -3,14 -4,22 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-09-29 99,45 PLN 0,00 0,00 -4,02 -10,39 -3,50 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-09-29 1 045,17 PLN 0,00 0,00 1,33 2,31 4,00 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-09-29 0,99 PLN 0,00 0,00 -12,62 -25,34 -21,69 -35,29
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-09-29 0,76 PLN 0,00 0,00 -3,00 -3,15 -3,61 -22,43
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-09-29 2,80 PLN 0,00 0,00 2,00 3,22 5,43 77,42
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-09-29 1,51 PLN 0,00 0,00 1,95 4,01 7,43 28,03
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-09-30 169,70 PLN -0,11 6,04 4,84 2,22 7,07 39,79
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-09-29 167,58 PLN 0,46 5,80 8,87 16,69 14,63 81,42
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-30 295,75 PLN 0,47 4,65 5,08 5,41 7,49 34,47
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-09-29 362,17 PLN -0,04 4,51 5,24 5,64 8,47 37,79
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-09-30 77,13 PLN 0,48 4,30 5,10 6,68 12,32 23,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-30 298,36 PLN 0,18 2,52 3,11 4,71 6,34 27,91
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-09-30 183,37 PLN 0,34 1,56 6,00 11,26 19,13 68,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-09-30 44,57 PLN 0,75 1,46 -3,40 -3,05 -3,90 4,58
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 256,58 PLN 0,04 1,45 1,84 3,42 5,07 23,59
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-09-29 257,69 PLN -0,10 0,48 1,78 5,12 7,90 25,53
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-09-29 118,62 PLN -0,25 0,40 1,63 4,85 7,04 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-09-29 119,31 PLN -0,22 0,40 1,58 4,69 6,86 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-09-29 118,15 PLN -0,16 0,38 1,39 4,09 6,11 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-09-30 143,88 PLN 0,10 0,35 5,15 11,11 16,99 60,03
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-09-29 118,56 PLN -0,28 0,34 1,65 4,98 7,27 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-09-29 118,07 PLN -0,31 0,31 1,64 5,02 7,21 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-09-29 111,58 PLN 0,00 0,30 0,83 1,66 2,64 10,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-30 277,53 PLN -0,09 0,29 1,40 4,37 6,67 21,70
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-09-29 117,31 PLN -0,33 0,26 1,67 5,17 7,49 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-30 254,92 PLN 0,00 0,25 0,79 1,62 2,79 11,21
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-09-30 118,35 PLN -0,04 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-09-29 106,71 PLN -0,11 -0,27 2,26 6,04 0,00 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-09-30 1 011,00 PLN -0,06 -0,32 0,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-09-30 159,20 PLN 0,69 -0,52 1,53 11,38 6,72 44,24
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-09-30 66,64 PLN 0,65 -0,79 0,30 8,75 5,98 29,73
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-09-30 153,79 PLN 0,58 -0,88 -1,61 3,63 11,72 63,50
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-09-30 159,83 PLN 0,31 -1,79 -1,49 0,64 6,85 44,24
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-09-29 107,63 PLN -0,46 -1,90 -1,11 4,36 9,73 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-09-29 168,29 PLN -0,41 -3,08 -1,71 2,84 10,25 56,08
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-09-29 103,41 PLN -1,77 -3,54 2,44 12,23 11,81 15,48
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-09-29 101,31 PLN -0,84 -5,15 -5,49 -0,91 -1,42 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-09-29 115,09 PLN -1,35 -5,73 -1,32 7,31 5,47 19,19
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-09-30 78,15 PLN -0,28 -12,23 -4,17 1,49 -0,72 -3,98
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-09-30 103,86 PLN -0,30 1,84 -11,80 -23,50 -17,82 16,10
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-09-30 118,00 PLN 0,00 0,43 0,73 3,06 8,32 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-29 140,13 PLN 0,00 0,00 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-09-30 285,29 PLN -0,02 -0,30 0,44 6,99 15,12 9,46
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-09-30 63,59 PLN -0,11 -0,67 0,49 9,04 14,12 -38,76
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-09-30 201,31 PLN 0,00 -1,01 2,03 9,76 22,41 -10,80
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-09-30 85,01 PLN -0,25 -1,53 -4,08 -1,69 10,68 -49,13
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-30 63,49 PLN -0,08 -2,08 -6,47 -12,15 -20,27 -26,56
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 142,26 PLN -0,02 -3,74 -6,92 -7,09 4,20 -27,36
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-09-30 70,84 PLN 0,40 -4,89 -1,98 2,50 -3,18 -6,47
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-09-29 241,64 PLN 0,32 5,65 -0,51 -5,26 3,33 66,02
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-09-29 386,71 PLN 0,02 2,96 1,73 0,57 3,14 21,15
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-09-29 201,40 PLN 0,00 1,73 -3,10 -1,79 7,41 46,27
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 388,51 PLN 0,02 1,38 -1,22 -0,10 8,12 35,13
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-09-29 26,59 PLN -0,04 0,87 -0,49 1,41 6,27 27,90
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-09-29 300,67 PLN -0,03 0,60 1,73 4,04 5,91 16,76
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-09-29 127,86 PLN 0,00 0,31 0,88 1,61 2,58 9,31
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-09-29 230,46 PLN -0,01 0,28 0,97 1,82 3,31 11,37
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-09-29 66,42 PLN -0,23 0,12 -8,46 -7,61 7,23 39,39
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-09-29 48,16 PLN 0,08 0,04 -3,60 -2,59 -2,92 29,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-09-29 188,50 PLN -1,07 0,02 8,72 13,86 16,60 13,37
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-29 948,12 PLN 0,00 0,00 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-09-29 1 694,90 PLN 0,00 0,00 0,48 -6,56 -16,22 -47,22
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-29 1 634,66 PLN 0,00 0,00 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-09-29 458,07 PLN 0,00 0,00 -4,68 -9,62 8,57 -4,70
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-29 12 480,36 PLN 0,00 0,00 1,50 0,54 4,94 0,00
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 002,59 PLN 0,00 0,00 -2,81 -14,35 1,88 -49,92
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-09-29 199,03 PLN -0,25 -0,18 1,42 6,04 9,67 26,39
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-09-29 144,20 PLN -0,24 -1,48 1,52 8,11 4,74 12,69
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-09-29 62,87 PLN 0,85 -1,50 -1,50 -1,41 6,18 18,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-09-29 62,80 PLN -0,03 -2,56 2,23 8,91 4,91 16,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-09-29 67,07 PLN -0,77 -3,01 3,94 12,12 9,36 8,76
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-09-29 139,25 PLN -0,03 -4,49 -3,67 -2,60 -6,62 -31,74
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-09-29 128,21 PLN -1,69 -4,79 -7,70 6,57 -12,71 -10,43
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-09-29 165,48 PLN 0,47 -5,84 3,82 12,46 7,46 6,89
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-09-29 174,49 PLN 0,02 -8,87 -5,21 10,36 -7,69 7,37
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 141,29 PLN 0,38 7,23 2,85 -2,91 0,19 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-09-29 145,50 PLN 0,27 6,82 6,95 6,95 10,62 66,97
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-09-29 133,25 PLN 0,07 5,21 4,09 0,29 -2,56 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-09-29 88,86 PLN 0,23 4,96 2,54 -0,59 -4,73 25,77
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-09-29 122,75 PLN 0,02 4,68 3,32 0,11 -6,89 24,42
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-09-29 84,41 PLN 0,06 3,28 2,81 -3,52 -8,49 -7,62
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-09-29 103,04 PLN -0,05 1,63 1,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-09-29 103,08 PLN -0,08 1,39 1,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-09-29 120,07 PLN 0,02 0,67 -1,22 -1,77 -1,19 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-29 119,68 PLN 0,00 0,64 0,80 1,52 4,92 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-29 102,00 PLN -0,16 0,59 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-29 106,99 PLN 0,02 0,49 0,98 2,28 3,91 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-09-29 102,06 PLN -0,14 0,36 1,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-09-29 108,83 PLN 0,01 0,36 1,12 2,30 4,12 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-09-29 171,30 PLN 0,00 0,00 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-09-29 8 500,80 PLN 0,00 0,00 -4,58 -7,87 -14,66 -3,76
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-09-29 100,77 EUR 0,00 0,00 -0,70 -0,08 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-09-29 109,92 PLN 0,00 0,00 -2,19 -2,00 -0,20 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-30 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-09-29 95,26 PLN 0,21 -3,13 -4,28 -3,79 -5,72 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-09-29 100,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 85,26 PLN 0,21 9,00 7,67 1,14 9,01 68,23
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 81,16 PLN 0,33 7,37 4,64 0,04 4,78 64,99
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-09-29 87,69 PLN 0,18 6,61 5,80 0,30 4,96 27,57
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-09-29 91,34 PLN 0,31 6,48 6,27 1,96 5,06 37,66
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-09-29 116,04 PLN 0,22 4,75 4,12 0,65 2,50 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-09-29 213,58 PLN 0,10 4,34 3,79 0,06 0,05 13,47
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-09-29 209,25 PLN 0,14 3,79 4,05 2,76 4,74 26,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-29 240,43 PLN 0,07 3,40 3,98 3,92 6,43 30,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-09-29 229,55 PLN 0,00 0,88 1,74 3,05 4,59 15,29
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-09-29 217,60 PLN -0,10 0,85 2,38 6,25 8,34 23,15
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-09-29 124,51 PLN -0,07 0,80 2,27 5,81 6,08 24,24
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-09-29 156,02 PLN -0,07 0,67 2,01 4,76 5,40 22,41
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 151,34 PLN 0,01 0,43 1,32 3,11 5,19 15,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 174,60 PLN 0,01 0,37 1,14 2,46 3,95 12,36
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-09-29 120,25 PLN 0,66 -0,73 6,02 13,50 8,89 27,79
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-29 124,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-29 401,25 PLN 0,44 3,49 4,45 1,65 3,29 32,42
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-09-29 255,78 PLN 0,29 2,29 1,75 0,60 0,80 13,57
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-09-29 295,50 PLN 0,00 1,27 2,05 2,61 3,79 14,19
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-29 275,66 PLN -0,05 1,02 2,84 5,62 8,30 20,41
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 257,49 PLN 0,01 0,30 0,90 1,77 3,00 12,20
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-09-30 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-09-30 1 060,64 PLN 0,00 -0,84 -5,13 -9,14 -10,41 27,67
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-09-29 98,29 PLN 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-29 101,49 PLN 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-09-29 184,91 PLN 0,00 0,00 8,04 10,51 18,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-09-29 166,94 PLN 0,00 0,00 7,58 10,10 18,44 47,85
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-09-29 193,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-09-29 38 174,65 PLN 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-09-29 39 024,81 PLN 0,00 0,00 6,75 27,02 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-09-29 38 866,20 PLN 0,00 0,00 6,75 26,50 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-09-29 39 068,06 PLN 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-09-29 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-09-29 191,96 PLN 0,00 0,00 7,91 9,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-09-29 186,48 PLN 0,00 0,00 6,51 9,01 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-09-29 193,24 PLN 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-09-29 191,11 PLN 0,00 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-09-29 189,06 PLN 0,00 0,00 5,72 8,20 16,44 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-09-29 173,62 PLN 0,00 0,00 8,06 10,71 19,47 53,77
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-09-29 6,57 PLN 0,00 0,00 2,34 3,14 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-09-29 39 058,79 PLN 0,00 0,00 6,75 27,13 10,61 74,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-09-29 149,14 PLN 0,00 0,00 7,99 10,53 18,95 50,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-09-29 184,82 PLN 0,00 0,00 7,99 10,53 18,94 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-09-29 166,99 PLN 0,00 0,00 7,56 10,09 18,47 47,90
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-09-29 168,85 PLN 0,00 0,00 7,87 10,46 19,03 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-09-29 192,44 PLN 0,00 0,00 7,82 9,95 18,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-09-29 192,42 PLN 0,00 0,00 8,11 10,76 19,52 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-09-29 196,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-09-29 168,04 PLN 0,00 0,00 7,99 10,53 18,95 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-09-29 177,90 PLN 0,00 0,00 7,89 10,48 19,05 52,60
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-09-29 192,44 PLN 0,00 0,00 7,82 9,84 17,31 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-09-29 173,59 PLN 0,00 0,00 8,05 10,70 19,46 53,74
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-09-29 2 397,78 PLN 0,00 0,00 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-09-29 188,53 PLN 0,00 0,00 7,89 9,00 16,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-09-29 190,41 PLN 0,00 0,00 7,91 9,02 16,52 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-09-30 7,22 PLN -0,69 7,28 2,85 -3,22 -3,35 16,64
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-30 8,53 PLN 0,00 6,09 4,28 1,43 6,49 42,17
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-30 6,41 PLN 0,16 5,60 3,89 1,10 -0,16 18,48
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-30 17,20 PLN 0,23 5,26 4,62 2,75 3,43 18,95
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-09-30 971,55 PLN 3,51 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-30 7,79 PLN 0,00 2,91 2,77 2,50 3,04 14,39
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 16,52 PLN 0,06 2,04 2,55 3,12 4,49 20,94
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-09-30 9,54 PLN 0,21 2,03 1,92 0,95 0,10 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-30 8,51 PLN 0,35 0,95 2,16 7,45 -1,96 -2,52
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-09-30 10,74 PLN -0,19 0,85 5,09 7,08 6,65 8,92
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-09-30 10,99 PLN 0,27 0,83 1,38 6,18 -0,27 4,27
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-09-30 15,53 PLN 0,00 0,71 2,51 5,29 7,25 19,74
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-30 20,00 PLN -0,05 0,70 2,35 5,60 7,47 20,34
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-09-30 6,16 PLN -0,32 0,49 3,88 7,32 10,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-09-30 13,23 PLN 0,08 0,46 6,61 11,27 10,43 19,30
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-30 15,76 PLN 0,06 0,45 1,29 2,54 3,96 17,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-09-30 13,88 PLN 0,00 0,29 0,95 1,76 2,97 10,86
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-09-30 9,48 PLN -0,32 0,21 6,52 11,01 16,89 47,66
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-09-30 9,53 PLN -0,52 -1,45 6,84 14,96 20,03 26,06
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-09-30 3,26 USD -0,10 -2,24 -2,88 -1,46 1,00 7,60
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-09-30 1,87 USD -0,24 -2,58 -4,00 -1,24 4,18 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-09-30 4,01 USD 0,16 -2,61 -1,48 2,40 4,59 17,85
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-09-30 2,88 USD -0,23 -2,85 -1,56 2,16 10,70 45,88
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-30 7,71 PLN -0,13 -3,38 1,72 9,67 4,76 8,44
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-09-30 2,89 USD -0,44 -4,46 -1,26 5,79 13,67 24,53
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-09-30 2,34 USD -0,05 -6,34 -5,99 0,93 -0,79 7,13
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-09-29 82,91 PLN 0,16 4,49 0,33 -5,13 -1,00 45,48
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-29 216,68 PLN -0,05 4,26 3,57 1,22 2,81 27,63
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-09-29 169,54 PLN -0,07 2,79 2,41 1,13 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 143,48 PLN -0,03 1,87 1,51 0,53 2,08 15,24
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-09-29 25,93 EUR -0,19 1,41 -0,61 -0,46 1,81 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-09-29 108,50 PLN -0,03 0,73 0,16 -0,06 0,70 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-09-29 30,69 EUR -0,20 0,62 -0,29 1,86 6,34 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-09-29 172,62 PLN -0,01 0,23 0,85 1,76 2,84 11,37
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-09-29 31,30 EUR 0,03 0,06 -0,35 3,13 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-29 128,43 PLN -0,05 -0,04 0,49 2,27 5,19 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-09-29 41,65 EUR -0,14 -0,17 -0,88 2,11 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-09-29 130,98 PLN 0,19 -0,62 0,43 3,56 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-09-29 174,28 PLN 0,02 -0,85 -0,11 2,52 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-09-29 27,85 EUR -0,32 -1,90 -4,30 -2,14 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-09-29 32,88 USD -0,69 -2,43 -7,48 -8,00 -4,39 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-09-29 116,53 PLN -0,19 -2,57 -3,58 -1,75 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-09-29 38,92 USD -0,71 -3,16 -7,18 -5,85 -0,13 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-09-29 39,69 USD -0,50 -3,74 -7,22 -4,68 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-09-29 52,81 USD -0,66 -3,96 -7,72 -5,65 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-09-29 35,31 USD -0,87 -5,64 -10,95 -9,58 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-09-29 99,56 PLN -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 90,23 PLN 0,06 6,74 1,79 -2,91 -0,28 58,16
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-09-29 142,49 PLN 0,13 4,17 0,63 -2,71 -2,70 34,31
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-09-29 131,04 PLN -0,17 2,59 1,74 0,21 1,34 32,10
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-09-29 137,03 PLN -0,04 2,18 -2,22 -1,71 -4,42 25,37
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-09-29 104,32 PLN -0,02 0,99 2,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-09-29 137,84 PLN -0,21 0,48 -0,57 1,01 7,42 29,63
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 134,19 PLN -0,01 0,40 1,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-29 1 154,87 PLN 0,00 0,00 1,91 3,52 9,31 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 060,99 PLN 0,00 0,00 -8,32 -16,53 -2,58 22,27
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 007,16 PLN 0,00 0,00 0,64 -3,94 1,86 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-09-29 119,21 PLN -0,40 -1,43 -0,51 1,93 7,16 8,23
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-09-29 66,59 PLN 0,00 -1,91 -0,25 6,17 3,80 -15,55
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-30 127,19 PLN 0,01 5,67 1,37 -3,70 -0,04 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-09-30 117,26 PLN 0,33 4,76 2,62 -0,05 3,83 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 115,44 PLN 0,16 1,39 0,87 0,21 4,68 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-30 102,58 PLN 0,19 0,60 -3,74 -5,58 -7,04 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-09-30 109,69 PLN -0,05 0,49 1,09 2,16 3,78 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-09-30 109,74 PLN 0,00 0,36 1,08 2,25 4,12 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 001,74 PLN 0,00 0,00 -1,76 -2,98 -5,95 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-09-30 1 060,02 PLN 0,00 -0,68 0,13 0,70 1,37 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-09-29 12,80 PLN 0,16 4,23 2,81 0,95 3,48 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-09-30 13,88 PLN -0,29 3,97 4,36 4,44 10,33 2,66
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-09-30 223,51 PLN -0,29 3,61 3,69 4,11 5,71 10,31
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-30 101,65 PLN -0,17 3,31 3,27 3,58 4,60 -15,89
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-09-30 9,96 PLN -0,20 3,11 1,84 1,84 5,96 -5,95
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-29 10,13 PLN -0,20 3,05 3,05 3,68 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-09-30 201,98 PLN -0,18 2,99 3,20 2,83 4,18 7,17
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 211,43 PLN -0,16 1,76 2,34 2,34 3,19 5,45
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-09-30 11,94 PLN 0,00 0,67 2,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-09-29 10,40 PLN 0,00 0,48 1,36 3,07 0,00 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-09-30 15,42 PLN 0,00 0,46 1,98 4,61 5,98 26,19
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-09-30 15,57 PLN 0,00 0,45 1,04 5,85 7,53 30,51
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-09-29 11,27 PLN -0,09 0,45 1,35 3,39 5,23 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-29 10,26 PLN 0,00 0,29 0,98 1,68 0,00 0,00
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-09-29 10,63 PLN 0,00 0,19 0,47 -1,57 0,66 -2,83
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-09-30 198,67 PLN -0,08 0,17 2,31 6,14 8,11 24,12
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-09-30 135,54 PLN -0,02 0,13 0,92 2,12 3,60 15,60
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-09-29 41 801,34 PLN 0,00 0,00 7,48 2,45 0,51 -41,42
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-09-30 12,33 PLN 0,00 0,00 0,98 2,07 3,53 16,65
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-09-30 17,88 PLN -0,06 0,00 1,65 4,32 7,00 25,12
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-09-29 391,36 PLN 0,00 0,00 -0,86 1,46 15,65 9,51
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-09-30 222,68 PLN -0,09 -0,35 1,06 3,38 4,35 11,32
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-09-30 100,93 PLN -0,11 -0,68 -44,32 -44,32 -44,32 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-09-29 10,88 PLN 0,00 -1,00 1,30 4,11 4,92 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-09-30 5,09 PLN 0,00 -1,36 0,59 -8,45 -24,26 0,00
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-09-30 1 006,66 PLN 0,00 -1,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-09-29 130,58 PLN 0,00 0,00 -0,23 2,68 7,69 24,30
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-09-29 17,43 PLN 0,23 5,44 1,87 1,57 2,41 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-09-29 9,51 PLN 0,21 5,43 2,15 -0,11 2,92 43,01
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-29 24,59 PLN 0,00 5,18 3,32 2,03 1,78 15,55
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 125,49 PLN -0,07 3,75 2,61 1,69 1,86 14,12
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-09-29 10,74 PLN -0,09 2,68 -1,47 -3,42 -0,65 39,48
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 197,56 PLN -0,06 2,03 2,11 2,08 2,17 11,58
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-09-29 65,30 PLN 0,52 1,75 6,40 8,76 8,27 15,99
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-09-29 44,56 PLN 0,47 1,71 7,55 11,09 13,88 35,15
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-09-29 12,08 PLN -0,08 1,68 0,75 0,83 3,69 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-09-29 11,40 PLN 0,00 1,33 2,15 2,98 3,35 14,92
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-09-29 11,56 PLN -0,09 1,23 2,76 5,19 7,14 9,99
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-09-29 88,64 PLN 0,35 1,21 7,55 12,76 18,31 54,21
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-09-29 11,75 PLN -0,09 1,12 2,62 5,19 6,33 15,31
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-09-29 10,70 PLN -0,09 1,04 1,90 3,68 4,59 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-09-29 12,97 PLN 0,00 1,01 2,13 3,93 4,94 10,57
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-09-29 131,13 PLN -0,04 0,75 2,26 4,57 6,26 19,59
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-09-29 11,31 PLN -0,09 0,62 2,17 5,01 8,13 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-09-29 54,87 PLN -0,05 0,59 1,65 3,49 4,61 15,25
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-09-29 10,38 PLN 0,00 0,39 1,27 2,17 3,49 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-09-29 10,08 PLN -0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-29 11,74 PLN 0,00 0,26 0,60 1,29 2,44 10,86
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 183,00 PLN 0,01 0,23 0,70 1,39 2,39 10,48
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-09-29 10,68 EUR -0,09 0,00 0,95 2,20 4,60 13,86
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-09-29 10,10 PLN -0,20 0,00 -0,30 2,23 -0,69 8,60
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-09-29 12,44 PLN -0,16 -0,32 1,22 4,54 9,41 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-09-29 17,35 PLN -0,12 -0,46 1,28 4,83 8,51 38,03
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-09-29 10,54 EUR -0,28 -0,47 -1,77 0,19 7,11 49,93
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-09-29 10,51 PLN -0,28 -0,57 -0,28 1,84 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-09-29 17,28 PLN -0,17 -0,58 0,00 2,43 6,93 28,48
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-09-29 44,68 PLN 0,07 -0,69 1,71 2,57 3,43 7,56
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-09-29 9,85 PLN -0,30 -0,81 -1,30 0,51 -1,20 6,49
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-09-29 6,43 PLN -0,77 -0,92 -5,16 8,61 -10,94 10,86
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-09-29 44,09 PLN -0,16 -1,21 -1,03 0,52 5,86 41,50
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-09-29 10,27 PLN -0,19 -1,44 -0,87 1,28 11,27 63,54
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-09-29 19,79 USD -0,15 -1,44 -1,69 0,10 2,81 14,06
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-09-29 13,50 USD -0,22 -1,53 -0,66 2,20 8,09 32,87
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-09-29 26,86 USD -0,33 -1,97 -0,67 3,79 12,34 51,67
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-09-29 11,41 PLN -0,44 -2,06 -0,95 1,60 2,06 13,53
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-09-29 14,21 PLN -0,42 -2,27 -0,70 4,33 4,33 22,71
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-09-29 15,60 PLN -0,76 -2,38 1,69 5,12 6,41 30,65
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-09-29 973,59 PLN -0,58 -3,37 -3,52 -0,94 -2,73 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-09-29 8,82 PLN -0,90 -3,40 1,15 6,14 4,38 21,99
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-09-29 7,44 PLN 0,00 -4,25 -7,35 -4,25 -2,11 -11,95
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-29 7,56 PLN -1,18 -6,44 -6,90 1,61 -4,91 5,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-09-30 1 014,15 PLN -0,54 3,86 4,70 9,36 6,23 19,28
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-09-30 144,50 PLN -0,20 3,06 0,46 -1,12 5,62 65,09
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-09-30 1 276,17 PLN 2,84 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-09-30 79,14 PLN 0,14 2,65 2,82 2,31 7,15 36,47
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-29 337,07 PLN 0,00 2,62 3,30 3,16 5,26 33,36
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-30 201,62 PLN -0,13 2,58 -0,14 -1,77 4,86 56,11
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-09-30 1 451,27 PLN -0,07 1,93 7,00 8,82 7,40 10,63
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-09-30 132,77 PLN 0,02 1,67 1,86 2,08 5,59 24,89
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 127,73 PLN 0,00 1,61 2,14 2,98 4,65 22,68
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 148,37 PLN 0,00 1,30 2,22 3,68 6,43 24,92
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-09-30 89,47 PLN -0,01 0,78 2,42 3,87 0,75 11,56
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-09-30 194,80 PLN -0,06 0,63 1,83 4,20 6,62 21,68
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-09-30 125,27 PLN -0,05 0,51 1,98 3,46 4,94 18,69
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-09-30 285,69 PLN -0,05 0,49 1,60 3,41 5,55 18,93
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-09-30 160,28 PLN -0,05 0,48 1,55 3,28 5,36 18,90
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-09-29 10,89 PLN 0,00 0,46 1,49 3,32 5,42 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-09-30 101,48 PLN -0,05 0,31 0,31 1,33 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-09-29 10,88 PLN 0,00 0,28 1,12 2,26 3,92 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-09-30 2 037,55 PLN -0,01 0,24 0,90 1,83 3,47 12,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-09-29 116,62 PLN 0,00 0,24 0,90 1,83 3,36 12,09
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-09-30 1 403,35 PLN 0,00 0,18 0,54 1,19 2,29 10,73
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-09-30 706,70 PLN -0,01 0,13 0,38 0,97 1,40 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-09-29 113,45 PLN 0,00 0,00 2,01 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-09-29 1 231,14 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,76 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-09-29 1 218,30 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,76 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-09-29 1 218,30 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,76 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-09-29 113,03 PLN 0,00 0,00 2,00 2,02 3,49 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-09-29 97,58 PLN 0,00 0,00 -2,26 -2,08 -2,47 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-09-29 1 238,14 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,96 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-09-29 1 230,20 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,86 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-09-29 1 249,48 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,95 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-09-29 1 217,96 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,76 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-09-29 112,55 PLN 0,00 0,00 2,00 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-09-29 113,72 PLN 0,00 0,00 1,97 1,99 3,44 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-09-29 106,15 PLN 0,00 0,00 0,79 0,78 1,24 0,24
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-09-30 100,23 PLN -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-09-30 11,23 PLN -0,09 -0,27 0,72 2,65 5,25 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-09-30 11,17 PLN 0,00 -0,53 0,36 2,20 4,49 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-09-30 11,29 PLN -0,09 -0,88 0,09 2,36 4,63 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-09-30 79,43 PLN -0,21 -1,00 -6,21 -5,43 -2,83 -7,89
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-09-30 11,56 PLN -0,09 -1,03 -0,17 1,94 4,05 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-09-30 1 142,26 PLN 0,09 -1,23 0,92 4,56 14,41 41,93
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-09-30 143,85 PLN -0,55 -2,67 -2,50 1,29 8,84 44,47
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-30 94,94 PLN 0,34 -2,74 -1,63 3,87 -2,74 6,99
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-09-30 130,23 PLN -0,38 -3,15 -5,59 -5,41 -1,79 30,33
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-09-30 662,95 PLN -0,23 -5,39 -1,61 2,16 2,94 18,39
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-09-30 88,37 PLN -0,34 -5,71 -5,72 1,01 -2,00 -13,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-30 1 330,29 PLN -0,11 -6,61 -3,11 1,70 0,36 15,14
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-09-30 846,16 PLN -1,23 -15,32 -11,58 -2,97 -4,01 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-09-29 94,68 PLN 0,00 0,00 0,34 5,27 -0,63 0,67
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-09-29 101,41 PLN 0,00 0,00 0,73 2,23 -5,47 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-09-29 100,56 PLN -0,41 7,12 8,19 6,17 2,21 17,44
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-09-29 170,24 PLN 0,19 4,83 1,82 -0,72 -1,74 52,26
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-09-29 140,33 PLN 0,16 2,30 1,12 -0,17 0,42 32,26
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-09-29 101,10 PLN 0,01 0,82 -0,62 -2,20 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-09-29 70,28 PLN -1,40 0,75 -12,20 -1,11 -25,91 -21,45
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-09-29 135,00 PLN 0,03 0,27 0,72 1,53 3,17 13,28
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 383,74 PLN 0,00 0,00 -5,26 -4,56 9,51 17,62
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-09-29 144,85 PLN 0,00 0,00 -0,60 -0,27 27,31 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 279,17 PLN 0,00 0,00 -6,05 -5,96 -1,36 31,46
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-09-29 77,82 PLN 0,22 -3,82 -4,99 -5,13 -7,25 -23,21
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-09-29 54,78 PLN -0,24 -5,67 -7,95 -6,76 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-09-29 99,92 PLN -0,11 -10,05 -5,79 11,62 -9,86 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-09-30 158,70 PLN 0,00 3,23 -0,17 10,85 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-09-30 107,11 PLN 0,00 0,28 1,03 2,22 5,52 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-09-29 92,11 PLN 0,00 0,00 -6,41 -6,44 0,00 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-29 1 270,90 PLN 0,00 0,00 2,25 4,76 7,64 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-29 1 527,15 PLN 0,00 0,00 4,13 9,61 22,26 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-29 795,25 PLN 0,00 0,00 -5,62 -20,71 -20,40 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-09-29 116,53 PLN 0,00 0,00 13,51 14,55 9,29 25,03
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-09-29 107,19 PLN 0,00 0,00 2,27 3,16 6,79 31,94
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-09-29 133,72 PLN 0,00 0,00 5,93 8,17 29,95 46,03
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 70,12 PLN 0,21 6,07 4,45 -0,82 -1,42 46,02
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-09-29 295,03 PLN 0,12 4,68 4,13 0,02 -1,57 24,60
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-09-29 151,28 PLN -0,10 3,81 4,03 3,77 3,31 26,83
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-09-29 292,43 PLN 0,17 3,73 3,76 3,59 1,73 23,87
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-09-29 154,38 PLN 0,03 3,02 3,90 5,45 6,58 27,79
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-09-29 169,43 PLN -0,17 1,30 1,70 2,65 4,38 22,79
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-09-29 68,04 PLN 0,61 0,96 1,95 6,80 9,09 65,39
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-09-29 133,03 PLN 0,13 0,75 2,06 4,51 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-09-29 290,44 PLN -0,03 0,61 2,05 5,04 7,82 23,75
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-09-29 33,18 PLN -0,03 0,48 1,65 3,98 5,67 21,05
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-09-29 106,33 PLN 0,46 0,40 0,19 -4,73 -8,60 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-09-29 326,21 PLN 0,02 0,22 0,70 1,37 2,46 10,68
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-09-29 10 075,22 PLN 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-09-29 11 112,32 PLN 0,00 0,02 2,13 5,74 9,79 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-09-30 939,17 PLN 0,00 0,00 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-29 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-09-29 11 461,30 PLN 0,00 0,00 3,78 4,59 13,85 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-29 10 001,21 PLN 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-09-29 12 529,44 PLN 0,00 0,00 1,16 3,10 6,11 0,00
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-09-29 10 521,40 PLN 0,00 -0,08 0,89 2,29 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-09-29 102,52 PLN -0,19 -0,81 -0,74 0,34 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-09-29 95,27 PLN -0,38 -0,88 0,39 4,00 9,54 31,77
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-09-29 117,02 PLN 0,58 -0,91 2,59 4,94 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-09-29 111,16 PLN 0,15 -1,44 1,01 5,70 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-09-29 125,92 PLN -0,30 -1,52 -1,06 1,11 5,76 30,12
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-09-29 103,81 PLN -0,34 -2,08 -1,78 0,49 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-09-29 138,76 PLN -0,05 -2,41 -2,12 5,49 -2,17 24,34
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-09-29 28,87 USD -1,06 -3,99 -7,26 -4,28 4,00 29,58
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-09-29 106,65 PLN -1,17 -4,61 3,41 10,02 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-09-29 82,68 PLN 0,17 -5,44 -11,45 -10,48 -9,77 -20,15
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-09-29 2,01 EUR -1,95 -5,63 -3,83 2,55 2,03 5,79
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-29 8,40 PLN -1,75 -6,25 -3,34 3,07 0,60 -0,24
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-09-30 202,65 EUR 1,27 5,98 2,86 1,62 8,17 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-09-30 106,76 PLN 1,16 5,54 5,80 3,88 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-30 846,15 PLN 1,05 5,04 3,22 1,72 7,12 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-09-30 184,60 EUR -0,18 4,30 10,99 12,73 14,04 -20,54
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-09-30 211,96 EUR -0,16 3,65 8,61 9,90 13,27 -17,49
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-09-30 19,08 EUR -0,16 3,58 8,47 9,34 12,43 -17,76
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-09-30 18,58 EUR -0,16 3,57 8,72 9,75 12,88 -18,44
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-09-30 770,79 PLN -0,40 3,37 11,38 12,85 12,93 -24,90
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-09-29 77,89 PLN 1,18 3,08 9,33 9,49 11,73 -22,80
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-09-30 885,05 PLN -0,37 2,73 8,99 10,01 12,18 -22,02
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-09-30 79,68 PLN -0,36 2,68 8,88 9,50 11,39 -22,15
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-09-30 110,76 PLN 0,97 2,04 7,49 7,36 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-09-30 256,62 USD 1,14 1,83 -4,61 -6,39 1,45 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-09-30 183,65 EUR 0,14 1,48 1,37 -2,52 0,43 -16,49
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-09-30 349,22 EUR 0,13 0,92 0,22 1,99 5,77 23,87
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-09-30 766,82 PLN -0,07 0,57 1,72 -2,42 -0,55 -21,08
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-09-30 233,76 USD -0,32 0,21 2,93 3,85 6,95 -26,07
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-30 103,17 PLN -0,07 0,06 0,67 2,18 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-09-30 1 458,16 PLN -0,08 0,02 0,57 2,09 4,75 17,07
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-09-30 104,21 PLN -0,18 -0,15 0,43 3,06 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-09-29 23,60 USD 0,47 -0,17 0,98 0,77 6,07 -24,09
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-09-30 268,42 USD -0,29 -0,41 0,72 1,24 6,24 -23,22
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-09-30 24,17 USD -0,25 -0,45 0,67 0,79 5,50 -23,07
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-09-30 232,56 USD 0,01 -2,50 -5,99 -10,20 -5,82 -22,30
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-09-30 442,23 USD 0,00 -3,04 -7,05 -6,05 -0,80 15,26
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-09-30 145,13 EUR 0,22 -3,12 -3,20 -2,43 -4,91 -38,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-09-30 605,98 PLN 0,01 -3,98 -2,86 -2,34 -5,83 -41,40
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-09-30 183,78 USD 0,09 -6,92 -10,23 -10,13 -10,82 -42,31
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 128,14 PLN 0,27 6,00 1,82 -3,99 -0,16 36,42
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-09-29 97,56 PLN 0,21 5,56 5,65 4,24 6,44 25,40
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-09-29 102,22 PLN 0,12 4,84 4,39 1,92 0,89 16,23
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-09-29 162,41 PLN -0,03 4,56 4,20 2,10 -2,52 8,85
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 131,56 PLN 0,08 1,64 1,27 1,79 2,13 8,43
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-29 112,15 PLN -0,09 1,19 0,81 0,35 -0,02 -1,89
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-29 135,19 PLN -0,01 0,70 1,72 4,23 6,84 19,93
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-09-29 158,48 PLN 0,02 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 146,22 PLN 0,02 0,30 0,95 1,96 3,39 13,30
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-09-29 1 142,15 PLN 0,00 0,22 1,48 2,34 4,77 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-09-29 1 132,79 PLN 0,00 0,18 1,29 2,00 3,98 0,00
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 117,94 PLN 0,00 0,00 -0,33 0,71 2,43 0,00
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-09-29 29 752,74 PLN 0,00 0,00 0,25 1,00 1,55 -8,29
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-09-29 1 218,21 PLN 0,00 0,00 3,30 9,19 21,24 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-09-29 103,18 PLN -0,23 -0,89 -0,09 1,76 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-09-29 105,94 PLN -0,01 -1,11 0,11 6,67 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-09-29 111,33 PLN -0,22 -3,15 -2,65 5,10 0,00 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-09-29 1 082,60 PLN 0,00 0,00 0,28 0,55 2,71 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-09-30 718,07 PLN 0,00 0,00 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-09-29 138,90 PLN -0,04 4,85 7,00 5,46 7,13 33,75
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 142,10 PLN -0,05 2,22 3,93 5,35 6,84 20,15
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-09-29 120,75 PLN -0,05 0,72 2,46 5,99 7,93 17,40
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-09-30 21,05 EUR 0,57 6,53 -0,14 -3,00 -2,00 20,01
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-30 49,72 PLN 0,12 5,65 0,06 -6,66 -5,92 42,87
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-09-30 87,90 PLN 0,35 5,57 0,19 -2,87 -2,96 13,61
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-09-30 109,04 PLN 0,30 4,33 1,34 -1,47 -3,60 19,93
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-30 74,83 PLN 0,21 3,89 2,49 1,07 2,28 33,51
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-09-30 100,88 PLN 0,63 2,58 4,61 8,02 22,68 64,94
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-09-30 39,77 EUR 0,84 2,03 0,61 4,19 11,59 56,88
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-09-30 134,41 PLN 0,07 1,67 1,46 2,35 3,49 20,67
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-09-30 166,05 PLN 0,63 1,11 0,94 4,30 10,52 48,50
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-09-30 29,80 EUR 0,24 0,81 0,57 2,94 11,53 33,27
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-09-30 152,79 PLN -0,03 0,43 1,51 4,89 9,43 27,12
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-09-30 59,93 PLN -0,03 0,33 0,76 1,47 2,36 9,06
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-09-30 72,77 PLN 0,01 0,32 0,83 2,08 3,23 13,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-09-30 60,60 PLN 0,00 0,31 0,70 2,21 3,50 13,50
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-09-29 1 109,35 PLN 0,00 0,00 3,88 6,07 10,60 0,00
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-09-29 1 338,55 PLN 0,00 0,00 2,66 1,90 19,40 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-30 48,61 PLN 0,23 -0,08 -3,19 -1,64 -4,89 11,18
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-09-30 124,42 PLN 0,00 -0,10 0,91 3,05 10,44 26,16
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-09-30 27,86 EUR 0,25 -5,88 -3,20 1,35 0,80 12,43
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-30 116,33 PLN 0,03 -6,72 -2,87 1,47 -0,18 6,44
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-09-30 103,57 PLN 0,17 6,05 5,73 4,32 2,15 20,15
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-09-30 97,96 PLN 0,21 3,65 3,01 1,10 6,20 23,48
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-09-30 109,83 PLN -0,09 3,27 2,70 -0,63 -4,79 -4,23
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-09-30 140,36 PLN 0,06 1,63 2,51 2,74 4,23 15,87
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-09-30 121,36 PLN -0,01 0,36 1,01 1,90 3,94 13,77
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-09-30 170,41 PLN -0,01 0,30 0,88 2,18 4,93 17,14
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-09-30 119,02 PLN 0,01 0,25 0,91 2,04 3,64 12,13
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-09-30 147,03 PLN 0,01 0,21 0,57 1,20 2,45 10,79
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 315,24 PLN 0,00 0,00 -0,09 -1,32 12,66 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-09-29 103,69 PLN 0,00 0,00 3,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-29 105,39 PLN 0,00 -0,02 2,87 4,40 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-30 89,66 PLN -0,06 5,73 0,99 -4,11 -1,70 41,17
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-09-30 95,41 PLN 0,00 3,47 3,41 2,34 6,78 43,60
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-09-30 212,28 PLN -0,13 2,59 4,70 5,37 7,75 34,63
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-30 313,65 PLN 0,00 2,31 3,45 3,04 5,23 25,76
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-09-30 171,33 PLN -0,03 1,96 3,44 4,32 6,55 23,61
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-09-30 1 613,50 PLN 0,01 0,34 0,90 1,73 3,57 5,07
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-09-30 115,83 PLN 0,20 0,33 3,71 8,92 10,51 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-09-30 1 035,68 PLN 0,00 0,31 0,96 2,02 3,37 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-09-30 112,09 PLN 0,01 0,30 0,85 1,63 3,10 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-09-30 198,71 PLN -0,03 0,28 1,03 2,57 4,54 15,80
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-09-30 329,14 PLN -0,01 0,27 1,44 4,61 6,65 21,99
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-09-30 145,72 PLN 0,02 0,08 2,18 5,79 12,95 38,25
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-09-30 1 175,78 EUR 0,02 0,07 0,18 0,54 1,08 6,47
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-09-29 992,62 PLN 0,00 0,00 -3,94 -11,79 3,38 0,00
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-09-29 961,27 PLN 0,00 0,00 -2,70 -1,83 -4,03 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-09-30 39,70 USD -0,05 0,00 0,08 0,30 0,86 6,06
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-09-29 1 163,24 PLN 0,00 -0,01 1,83 4,93 11,92 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-09-30 189,94 PLN 0,03 -1,29 1,13 8,72 8,04 27,36
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-30 96,65 PLN 0,18 -4,42 -0,62 10,85 0,02 11,36
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-09-30 71,93 PLN 0,74 -10,55 -5,69 9,10 -6,86 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy -0,01 0,43 0,78 1,89 3,16 10,73

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-09-30 1 017,25 PLN 0,00 2,34 1,49 -0,91 0,64 4,36
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-09-30 1 161,56 PLN 0,00 1,90 1,29 -3,68 -1,37 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-09-30 235,25 EUR 0,00 1,24 -3,35 -6,86 -6,26 10,82
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-09-30 982,99 PLN 0,00 1,01 -2,54 -6,97 -7,07 4,54
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-09-30 310,04 EUR 0,00 0,59 0,30 2,53 6,04 27,30
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-09-29 112,64 PLN 0,02 0,45 1,10 1,72 3,70 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-09-30 1 295,50 PLN 0,00 0,36 1,14 2,40 5,11 20,09
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-09-29 949,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-29 1 002,76 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-09-29 196 263,87 PLN 0,00 0,00 1,01 3,71 8,91 0,00
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 011,17 PLN 0,00 0,00 -1,80 -1,95 1,03 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-09-29 261,56 PLN 0,00 0,00 4,47 7,90 14,41 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-09-30 302,23 USD 0,00 -1,35 -8,75 -13,29 -10,76 4,31
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-09-30 398,31 USD 0,00 -1,98 -5,31 -4,55 0,94 19,81
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-09-29 150,51 PLN -0,10 4,24 2,68 0,53 4,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-09-29 110,29 PLN -0,05 2,40 2,85 3,12 7,58 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 117,15 PLN 0,03 2,15 2,30 2,95 8,07 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-09-29 104,99 PLN -0,01 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-09-29 105,19 PLN 0,06 1,21 0,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-09-29 133,26 PLN 0,23 1,14 1,23 2,34 5,55 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-09-29 105,88 PLN -0,37 0,87 1,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-09-29 101,88 PLN 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-29 100,86 PLN -0,06 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-09-29 111,28 PLN -0,09 0,30 1,30 2,96 6,83 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 103,17 PLN 0,04 0,17 0,77 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-09-29 126,70 PLN 0,00 0,00 0,80 2,51 7,41 20,29
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-09-29 198,90 PLN 0,00 0,00 0,36 -0,24 8,64 37,66
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-09-29 125,81 PLN 0,00 0,00 1,04 0,18 7,95 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-09-29 110,59 PLN 0,00 0,00 0,84 3,20 4,54 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-09-29 112,64 PLN 0,00 0,00 2,34 1,55 7,39 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-09-29 105,09 PLN 0,00 0,00 1,43 4,83 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-09-29 202,53 PLN 0,00 0,00 0,35 -0,02 8,31 37,88
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-09-29 111,18 PLN 0,00 0,00 4,46 7,02 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-09-29 192 275,92 PLN 0,00 0,00 -5,41 -3,95 1,78 -3,78
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-09-29 99,67 PLN 0,07 -0,82 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-09-29 94,87 PLN 0,13 -2,88 -3,88 -3,72 1,88 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-09-29 101,76 PLN 0,15 5,16 4,86 2,36 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 103,68 PLN 0,08 3,39 3,79 3,96 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 104,84 PLN 0,05 2,67 3,52 4,94 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-09-29 106,71 PLN -0,03 0,73 1,99 6,73 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-09-29 101,49 PLN 0,02 0,21 0,63 1,32 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-09-29 451,51 PLN 0,24 4,42 4,81 2,15 3,33 40,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-09-29 162,93 PLN 0,14 2,89 1,50 -1,22 2,21 31,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 123,69 PLN 0,12 2,89 3,34 2,09 4,77 32,12
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-09-29 139,10 PLN 0,23 2,51 3,04 0,26 3,18 43,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-09-29 272,69 PLN 0,07 2,12 2,82 3,28 5,23 25,85
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-09-29 155,76 PLN 0,17 1,76 -2,25 -6,75 -4,02 27,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-09-29 168,12 PLN 0,06 0,83 0,54 0,77 1,86 9,60
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-09-29 222,93 PLN -0,03 0,64 2,05 4,99 6,52 21,22
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-09-29 174,25 PLN -0,01 0,32 0,64 1,62 2,71 9,65
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-09-29 109,80 PLN -0,47 0,30 0,25 3,70 10,22 44,63
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-09-29 131,33 PLN -0,12 0,23 1,44 4,91 11,03 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-29 118,92 PLN -0,07 -0,21 0,13 1,45 4,27 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-09-29 124,78 PLN -0,05 -0,48 -1,16 -2,23 4,89 25,02
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-09-29 111,44 PLN -0,07 -2,60 2,21 6,71 2,14 17,35
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-09-29 100,04 PLN -0,04 -2,60 -0,91 4,16 -13,59 -1,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-09-29 122,66 PLN 0,10 4,69 3,41 1,89 1,85 25,57
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 107,79 PLN 0,39 4,66 4,11 5,09 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-29 120,18 PLN 0,04 2,98 1,74 4,34 4,58 24,38
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-09-29 117,45 PLN 0,01 1,70 0,79 2,47 2,45 19,70
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 121,36 PLN -0,02 1,37 1,29 3,02 3,53 20,89
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-29 128,35 PLN -0,06 0,62 1,98 4,66 7,03 22,06
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-09-29 116,32 PLN 0,00 0,21 0,68 1,57 2,75 11,11
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-09-29 1 131,98 PLN 0,00 0,00 1,16 2,50 8,40 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-09-29 124,17 PLN -0,04 -0,22 0,40 2,21 5,62 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-09-29 138,14 PLN -0,05 -1,27 0,35 11,30 14,53 34,84
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-09-29 102,65 PLN 0,02 -2,48 -5,02 0,89 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-09-29 50,00 PLN 0,08 6,50 2,48 -0,08 1,87 37,25
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-09-29 309,14 PLN -0,07 5,08 3,49 2,20 4,35 24,04
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-09-29 15,15 USD -0,59 3,13 -5,31 -8,01 -3,32 34,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 2,24 PLN 0,00 2,75 2,28 2,28 3,23 16,06
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-09-29 1 043,06 PLN 0,07 2,49 0,47 -1,03 2,09 -2,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-09-29 141,45 PLN -0,05 2,09 -0,34 -1,41 1,72 26,38
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-29 17,24 PLN 0,00 1,83 1,77 2,68 4,30 16,02
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-09-30 89,43 PLN 0,00 1,61 -0,08 -1,89 1,97 -3,78
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-09-29 3 257,66 PLN 0,04 1,00 2,71 6,11 7,71 16,02
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-09-29 275,82 PLN -0,01 0,47 1,24 3,31 5,21 13,55
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 100,99 PLN 0,01 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-29 13,21 PLN 0,00 0,30 0,92 2,24 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-09-29 34,20 PLN 0,00 0,26 0,80 1,66 2,58 9,86
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-09-29 121,82 PLN 0,00 0,00 0,18 -0,25 0,23 3,76
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-09-29 134,98 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-09-29 118,99 PLN 0,00 0,00 -0,59 -0,54 -3,77 -6,14
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-09-29 131,10 PLN 0,00 0,00 0,15 -0,20 2,06 10,28
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-09-29 113,84 PLN 0,00 0,00 0,26 0,18 0,55 2,33
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-09-29 121,07 PLN 0,00 0,00 -0,05 -0,34 0,01 3,74
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-09-29 95,88 PLN 0,00 0,00 0,99 -10,35 -10,90 -19,06
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-09-29 176,85 PLN 0,00 0,00 1,28 1,83 4,73 9,08
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-09-29 115,61 PLN 0,00 0,00 0,83 1,69 1,91 3,56
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-09-29 148,98 PLN 0,00 0,00 1,10 1,31 2,10 7,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-09-29 13,46 EUR -0,52 -1,46 -3,93 5,07 -5,81 0,30
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-09-29 156,14 PLN -0,30 -2,05 3,07 8,00 8,45 25,48
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-09-29 56,31 PLN -0,37 -2,15 -3,23 5,45 -6,88 -5,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-09-29 4,00 USD -0,74 -2,91 -6,76 -5,88 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-09-29 127,86 PLN 0,01 -3,84 -11,09 -10,47 -7,76 -11,66
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-09-30 102,79 PLN -0,28 5,53 4,92 3,45 4,19 24,93
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 116,45 PLN -0,11 2,10 2,49 2,52 4,20 23,44
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-09-30 127,94 PLN -0,01 0,73 2,50 5,29 8,05 24,07
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-30 1 055,49 PLN 0,02 0,33 1,12 2,49 5,39 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-09-30 1 050,69 PLN 0,02 0,31 0,98 2,21 4,90 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-09-30 125,35 PLN 0,00 0,25 0,97 2,08 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-30 1 154,81 PLN -0,17 6,12 4,65 -0,62 2,80 34,90
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-09-30 100,75 PLN -0,02 5,21 4,68 2,15 3,59 31,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-09-30 34,31 PLN 0,23 4,13 4,32 2,17 2,63 16,03
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-09-30 166,62 PLN 0,00 2,90 3,27 3,86 5,20 30,20
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-30 29,78 PLN 0,13 2,48 3,65 4,90 6,05 24,55
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 222,25 PLN -0,09 2,05 2,82 4,66 7,19 26,74
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 30,80 PLN 0,10 1,52 2,87 4,41 5,84 23,40
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-09-30 60,25 PLN -0,10 0,96 2,66 5,44 9,21 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-30 1 293,33 PLN -0,14 0,65 2,16 4,98 7,75 22,36
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-09-30 18,66 EUR 0,02 0,38 0,81 1,90 4,02 15,54
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-30 20,60 PLN -0,10 0,34 1,83 4,57 7,07 21,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-30 57,73 PLN -0,03 0,30 0,80 2,61 4,89 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-30 1 219,45 PLN -0,03 0,29 0,95 2,67 4,81 20,26
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-09-30 1 022,14 PLN -0,01 0,26 0,72 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-09-30 28,59 PLN -0,03 0,25 0,78 1,53 2,73 11,16
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-09-30 127,80 PLN -0,02 0,20 0,61 1,23 1,98 9,10
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-09-30 14,53 EUR 0,36 0,17 2,14 6,11 7,39 46,35
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-09-30 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-09-30 9,80 EUR 0,93 -0,30 -0,62 3,81 -2,64 12,55
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-09-30 77,91 PLN -0,19 -0,51 1,17 2,00 3,01 9,36
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-09-30 60,65 PLN 0,15 -0,72 2,50 6,22 6,35 38,53
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-30 40,91 PLN 0,71 -1,18 -0,27 3,91 -3,58 6,54
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-09-30 87,42 PLN 0,76 -1,38 -1,91 1,69 -6,94 5,67
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-09-30 102,45 PLN 0,79 -1,51 -0,66 4,09 0,42 16,87
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-09-30 9,42 EUR -0,17 -2,53 -1,48 8,84 7,95 30,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-09-30 39,32 PLN -0,38 -3,39 -1,13 8,95 6,91 23,26
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-09-30 18,39 USD 0,23 -3,76 -5,27 -2,25 0,72 36,86
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-09-30 769,83 PLN -0,28 -3,78 -7,35 1,69 -16,89 -6,79
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-30 932,82 PLN 0,66 -4,86 -5,72 1,43 -6,93 6,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-09-30 9,39 EUR 1,17 -6,05 -2,07 12,76 -3,22 10,73
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-09-30 11,92 USD -0,30 -6,34 -8,63 0,26 1,24 21,77
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-09-30 39,20 PLN 0,95 -6,89 -1,73 12,87 -4,16 4,81
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-29 141,54 PLN 0,09 3,09 -4,14 -9,27 1,10 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-09-29 102,38 PLN -0,03 0,17 1,30 7,07 3,24 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-09-29 120,67 PLN -0,24 -2,53 -3,93 1,73 0,13 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-09-29 84,63 PLN -0,09 -5,47 -0,75 17,20 -3,20 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-09-30 166,68 PLN -0,05 6,72 -1,48 -8,48 5,19 88,92
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-30 119,81 PLN 0,40 6,58 1,93 -1,68 6,40 42,16
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-09-30 114,94 PLN -0,14 0,70 1,85 4,43 7,92 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-09-30 117,50 PLN -0,11 0,44 1,56 3,46 5,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-09-29 14,32 PLN 0,07 8,40 3,10 -9,48 -8,15 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-29 11,15 PLN 0,09 4,60 -4,37 -13,90 -17,35 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-09-29 1 096,05 PLN 0,00 0,96 2,52 4,80 9,49 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-09-29 253 723,68 PLN 0,00 0,19 3,01 5,51 11,71 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 11,21 PLN 0,00 0,18 0,54 1,26 3,03 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-09-29 11,55 PLN -0,09 0,09 0,87 1,49 4,43 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-09-29 1 189,33 PLN 0,00 0,00 -2,12 -14,32 -8,66 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-09-29 1 109,59 PLN 0,00 0,00 -2,46 -15,92 -10,65 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-09-26 9,82 PLN 0,00 0,00 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-09-29 918,27 PLN 0,00 0,00 -6,83 -5,49 0,00 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-09-29 170 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-09-29 98,34 PLN 0,00 0,00 -4,32 -10,43 -1,55 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-09-29 71,22 PLN 0,00 0,00 -3,14 -4,22 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-09-29 99,45 PLN 0,00 0,00 -4,02 -10,39 -3,50 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-09-29 1 045,17 PLN 0,00 0,00 1,33 2,31 4,00 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-09-29 0,99 PLN 0,00 0,00 -12,62 -25,34 -21,69 -35,29
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-09-29 0,76 PLN 0,00 0,00 -3,00 -3,15 -3,61 -22,43
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-09-29 2,80 PLN 0,00 0,00 2,00 3,22 5,43 77,42
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-09-29 1,51 PLN 0,00 0,00 1,95 4,01 7,43 28,03
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-09-30 169,70 PLN -0,11 6,04 4,84 2,22 7,07 39,79
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-09-29 167,58 PLN 0,46 5,80 8,87 16,69 14,63 81,42
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-30 295,75 PLN 0,47 4,65 5,08 5,41 7,49 34,47
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-09-29 362,17 PLN -0,04 4,51 5,24 5,64 8,47 37,79
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-09-30 77,13 PLN 0,48 4,30 5,10 6,68 12,32 23,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-30 298,36 PLN 0,18 2,52 3,11 4,71 6,34 27,91
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-09-30 183,37 PLN 0,34 1,56 6,00 11,26 19,13 68,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-09-30 44,57 PLN 0,75 1,46 -3,40 -3,05 -3,90 4,58
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 256,58 PLN 0,04 1,45 1,84 3,42 5,07 23,59
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-09-29 257,69 PLN -0,10 0,48 1,78 5,12 7,90 25,53
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-09-29 118,62 PLN -0,25 0,40 1,63 4,85 7,04 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-09-29 119,31 PLN -0,22 0,40 1,58 4,69 6,86 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-09-29 118,15 PLN -0,16 0,38 1,39 4,09 6,11 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-09-30 143,88 PLN 0,10 0,35 5,15 11,11 16,99 60,03
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-09-29 118,56 PLN -0,28 0,34 1,65 4,98 7,27 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-09-29 118,07 PLN -0,31 0,31 1,64 5,02 7,21 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-09-29 111,58 PLN 0,00 0,30 0,83 1,66 2,64 10,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-30 277,53 PLN -0,09 0,29 1,40 4,37 6,67 21,70
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-09-29 117,31 PLN -0,33 0,26 1,67 5,17 7,49 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-30 254,92 PLN 0,00 0,25 0,79 1,62 2,79 11,21
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-09-30 118,35 PLN -0,04 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-09-29 106,71 PLN -0,11 -0,27 2,26 6,04 0,00 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-09-30 1 011,00 PLN -0,06 -0,32 0,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-09-30 159,20 PLN 0,69 -0,52 1,53 11,38 6,72 44,24
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-09-30 66,64 PLN 0,65 -0,79 0,30 8,75 5,98 29,73
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-09-30 153,79 PLN 0,58 -0,88 -1,61 3,63 11,72 63,50
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-09-30 159,83 PLN 0,31 -1,79 -1,49 0,64 6,85 44,24
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-09-29 107,63 PLN -0,46 -1,90 -1,11 4,36 9,73 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-09-29 168,29 PLN -0,41 -3,08 -1,71 2,84 10,25 56,08
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-09-29 103,41 PLN -1,77 -3,54 2,44 12,23 11,81 15,48
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-09-29 101,31 PLN -0,84 -5,15 -5,49 -0,91 -1,42 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-09-29 115,09 PLN -1,35 -5,73 -1,32 7,31 5,47 19,19
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-09-30 78,15 PLN -0,28 -12,23 -4,17 1,49 -0,72 -3,98
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-09-30 103,86 PLN -0,30 1,84 -11,80 -23,50 -17,82 16,10
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-09-30 118,00 PLN 0,00 0,43 0,73 3,06 8,32 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-29 140,13 PLN 0,00 0,00 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-09-30 285,29 PLN -0,02 -0,30 0,44 6,99 15,12 9,46
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-09-30 63,59 PLN -0,11 -0,67 0,49 9,04 14,12 -38,76
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-09-30 201,31 PLN 0,00 -1,01 2,03 9,76 22,41 -10,80
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-09-30 85,01 PLN -0,25 -1,53 -4,08 -1,69 10,68 -49,13
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-30 63,49 PLN -0,08 -2,08 -6,47 -12,15 -20,27 -26,56
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 142,26 PLN -0,02 -3,74 -6,92 -7,09 4,20 -27,36
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-09-30 70,84 PLN 0,40 -4,89 -1,98 2,50 -3,18 -6,47
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-09-29 241,64 PLN 0,32 5,65 -0,51 -5,26 3,33 66,02
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-09-29 386,71 PLN 0,02 2,96 1,73 0,57 3,14 21,15
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-09-29 201,40 PLN 0,00 1,73 -3,10 -1,79 7,41 46,27
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-09-29 388,51 PLN 0,02 1,38 -1,22 -0,10 8,12 35,13
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-09-29 26,59 PLN -0,04 0,87 -0,49 1,41 6,27 27,90
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-09-29 300,67 PLN -0,03 0,60 1,73 4,04 5,91 16,76
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-09-29 127,86 PLN 0,00 0,31 0,88 1,61 2,58 9,31
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-09-29 230,46 PLN -0,01 0,28 0,97 1,82 3,31 11,37
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-09-29 66,42 PLN -0,23 0,12 -8,46 -7,61 7,23 39,39
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-09-29 48,16 PLN 0,08 0,04 -3,60 -2,59 -2,92 29,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-09-29 188,50 PLN -1,07 0,02 8,72 13,86 16,60 13,37
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-29 948,12 PLN 0,00 0,00 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-09-29 1 694,90 PLN 0,00 0,00 0,48 -6,56 -16,22 -47,22
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-09-29 1 634,66 PLN 0,00 0,00 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-09-29 458,07 PLN 0,00 0,00 -4,68 -9,62 8,57 -4,70
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-09-29 12 480,36 PLN 0,00 0,00 1,50 0,54 4,94 0,00
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-09-29 1 002,59 PLN 0,00 0,00 -2,81 -14,35 1,88 -49,92
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-09-29 199,03 PLN -0,25 -0,18 1,42 6,04 9,67 26,39
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-09-29 144,20 PLN -0,24 -1,48 1,52 8,11 4,74 12,69
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-09-29 62,87 PLN 0,85 -1,50 -1,50 -1,41 6,18 18,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-09-29 62,80 PLN -0,03 -2,56 2,23 8,91 4,91 16,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-09-29 67,07 PLN -0,77 -3,01 3,94 12,12 9,36 8,76
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-09-29 139,25 PLN -0,03 -4,49 -3,67 -2,60 -6,62 -31,74
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-09-29 128,21 PLN -1,69 -4,79 -7,70 6,57 -12,71 -10,43
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-09-29 165,48 PLN 0,47 -5,84 3,82 12,46 7,46 6,89
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-09-29 174,49 PLN 0,02 -8,87 -5,21 10,36 -7,69 7,37
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 141,29 PLN 0,38 7,23 2,85 -2,91 0,19 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-09-29 145,50 PLN 0,27 6,82 6,95 6,95 10,62 66,97
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-09-29 133,25 PLN 0,07 5,21 4,09 0,29 -2,56 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-09-29 88,86 PLN 0,23 4,96 2,54 -0,59 -4,73 25,77
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-09-29 122,75 PLN 0,02 4,68 3,32 0,11 -6,89 24,42
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-09-29 84,41 PLN 0,06 3,28 2,81 -3,52 -8,49 -7,62
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-09-29 103,04 PLN -0,05 1,63 1,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-09-29 103,08 PLN -0,08 1,39 1,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-09-29 120,07 PLN 0,02 0,67 -1,22 -1,77 -1,19 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-29 119,68 PLN 0,00 0,64 0,80 1,52 4,92 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-29 102,00 PLN -0,16 0,59 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-09-29 106,99 PLN 0,02 0,49 0,98 2,28 3,91 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-09-29 102,06 PLN -0,14 0,36 1,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-09-29 108,83 PLN 0,01 0,36 1,12 2,30 4,12 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-09-29 171,30 PLN 0,00 0,00 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-09-29 8 500,80 PLN 0,00 0,00 -4,58 -7,87 -14,66 -3,76
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-09-29 100,77 EUR 0,00 0,00 -0,70 -0,08 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-09-29 109,92 PLN 0,00 0,00 -2,19 -2,00 -0,20 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-09-30 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-09-29 95,26 PLN 0,21 -3,13 -4,28 -3,79 -5,72 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-09-29 100,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 85,26 PLN 0,21 9,00 7,67 1,14 9,01 68,23
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-29 81,16 PLN 0,33 7,37 4,64 0,04 4,78 64,99
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-09-29 87,69 PLN 0,18 6,61 5,80 0,30 4,96 27,57
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-09-29 91,34 PLN 0,31 6,48 6,27 1,96 5,06 37,66
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-09-29 116,04 PLN 0,22 4,75 4,12 0,65 2,50 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-09-29 213,58 PLN 0,10 4,34 3,79 0,06 0,05 13,47
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-09-29 209,25 PLN 0,14 3,79 4,05 2,76 4,74 26,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-29 240,43 PLN 0,07 3,40 3,98 3,92 6,43 30,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-09-29 229,55 PLN 0,00 0,88 1,74 3,05 4,59 15,29
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-09-29 217,60 PLN -0,10 0,85 2,38 6,25 8,34 23,15
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-09-29 124,51 PLN -0,07 0,80 2,27 5,81 6,08 24,24
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-09-29 156,02 PLN -0,07 0,67 2,01 4,76 5,40 22,41
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 151,34 PLN 0,01 0,43 1,32 3,11 5,19 15,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 174,60 PLN 0,01 0,37 1,14 2,46 3,95 12,36
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-09-29 120,25 PLN 0,66 -0,73 6,02 13,50 8,89 27,79
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-09-29 124,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-29 401,25 PLN 0,44 3,49 4,45 1,65 3,29 32,42
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-09-29 255,78 PLN 0,29 2,29 1,75 0,60 0,80 13,57
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-09-29 295,50 PLN 0,00 1,27 2,05 2,61 3,79 14,19
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-09-29 275,66 PLN -0,05 1,02 2,84 5,62 8,30 20,41
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-09-29 257,49 PLN 0,01 0,30 0,90 1,77 3,00 12,20
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-09-30 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-09-30 1 060,64 PLN 0,00 -0,84 -5,13 -9,14 -10,41 27,67
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-09-29 98,29 PLN 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-09-29 101,49 PLN 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-09-29 184,91 PLN 0,00 0,00 8,04 10,51 18,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-09-29 166,94 PLN 0,00 0,00 7,58 10,10 18,44 47,85
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-09-29 193,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-09-29 38 174,65 PLN 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-09-29 39 024,81 PLN 0,00 0,00 6,75 27,02 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-09-29 38 866,20 PLN 0,00 0,00 6,75 26,50 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-09-29 39 068,06 PLN 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-09-29 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-09-29 191,96 PLN 0,00 0,00 7,91 9,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-09-29 186,48 PLN 0,00 0,00 6,51 9,01 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-09-29 193,24 PLN 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-09-29 191,11 PLN 0,00 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-09-29 189,06 PLN 0,00 0,00 5,72 8,20 16,44 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-09-29 173,62 PLN 0,00 0,00 8,06 10,71 19,47 53,77
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-09-29 6,57 PLN 0,00 0,00 2,34 3,14 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-09-29 39 058,79 PLN 0,00 0,00 6,75 27,13 10,61 74,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-09-29 149,14 PLN 0,00 0,00 7,99 10,53 18,95 50,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-09-29 184,82 PLN 0,00 0,00 7,99 10,53 18,94 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-09-29 166,99 PLN 0,00 0,00 7,56 10,09 18,47 47,90
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-09-29 168,85 PLN 0,00 0,00 7,87 10,46 19,03 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-09-29 192,44 PLN 0,00 0,00 7,82 9,95 18,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-09-29 192,42 PLN 0,00 0,00 8,11 10,76 19,52 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-09-29 196,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-09-29 168,04 PLN 0,00 0,00 7,99 10,53 18,95 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-09-29 177,90 PLN 0,00 0,00 7,89 10,48 19,05 52,60
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-09-29 192,44 PLN 0,00 0,00 7,82 9,84 17,31 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-09-29 173,59 PLN 0,00 0,00 8,05 10,70 19,46 53,74
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-09-29 2 397,78 PLN 0,00 0,00 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-09-29 188,53 PLN 0,00 0,00 7,89 9,00 16,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-09-29 190,41 PLN 0,00 0,00 7,91 9,02 16,52 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-09-30 7,22 PLN -0,69 7,28 2,85 -3,22 -3,35 16,64
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-09-30 8,53 PLN 0,00 6,09 4,28 1,43 6,49 42,17
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-09-30 6,41 PLN 0,16 5,60 3,89 1,10 -0,16 18,48
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-09-30 17,20 PLN 0,23 5,26 4,62 2,75 3,43 18,95
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-09-30 971,55 PLN 3,51 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-09-30 7,79 PLN 0,00 2,91 2,77 2,50 3,04 14,39
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-09-30 16,52 PLN 0,06 2,04 2,55 3,12 4,49 20,94
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-09-30 9,54 PLN 0,21 2,03 1,92 0,95 0,10 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-09-30 8,51 PLN 0,35 0,95 2,16 7,45 -1,96 -2,52
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-09-30 10,74 PLN -0,19 0,85 5,09 7,08 6,65 8,92
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-09-30 10,99 PLN 0,27 0,83 1,38 6,18 -0,27 4,27
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-09-30 15,53 PLN 0,00 0,71 2,51 5,29 7,25 19,74
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-09-30 20,00 PLN -0,05 0,70 2,35 5,60 7,47 20,34
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-09-30 6,16 PLN -0,32 0,49 3,88 7,32 10,00 0,00
akcje zamknij