Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+47,18% MCI10 17.10.2014
+17,59% OPE23 17.10.2014
+8,85% QRS16 17.10.2014
+7,07% ALT09 17.10.2014
+6,64% ALT19 17.10.2014
+5,44% MCI02L 17.10.2014
+5,44% MCI02J 17.10.2014
+5,44% MCI02M 17.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-17 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-17 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-17 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-17 112,86 PLN 0,02 0,39 1,12 1,80 3,66 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-17 1 299,08 PLN 0,00 0,38 1,17 2,43 5,07 20,07
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-17 950,65 PLN 0,00 0,08 0,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-17 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-17 308,65 EUR 0,00 -0,07 -0,71 2,03 4,24 23,13
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-17 994,89 PLN 0,00 -2,23 0,69 -0,51 -5,71 2,37
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-17 390,56 USD 0,00 -2,43 -7,23 -6,78 -2,54 13,38
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-17 954,89 PLN 0,00 -4,14 -4,67 -6,29 -13,90 1,33
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-17 1 128,81 PLN 0,00 -4,29 -1,42 -3,68 -8,90 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-17 226,87 EUR 0,00 -4,58 -6,44 -6,66 -14,59 3,91
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-17 287,08 USD 0,00 -6,82 -12,58 -14,71 -20,13 -4,32
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-17 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-17 97,17 PLN -0,29 3,46 -1,51 -1,75 5,37 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-17 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-17 111,96 PLN 0,16 0,83 1,57 3,24 7,02 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-17 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-17 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-17 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-17 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 103,23 PLN -0,01 0,14 0,74 1,44 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-17 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-17 104,74 PLN -0,01 0,11 4,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-17 101,95 PLN -0,02 0,07 1,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-17 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-17 131,83 PLN 0,09 -0,03 0,75 0,86 2,99 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-17 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 100,82 PLN -0,05 -0,19 0,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 116,45 PLN 0,22 -0,26 2,54 2,30 4,68 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-17 105,58 PLN 0,00 -0,37 2,02 5,01 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-17 104,52 PLN 0,29 -0,48 0,38 4,36 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-17 108,82 PLN 0,22 -1,18 2,39 1,83 3,97 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-17 97,69 PLN -0,45 -2,17 -2,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-17 145,70 PLN 0,39 -3,74 1,22 -1,67 -1,81 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-17 107,77 PLN 0,25 1,39 2,70 7,45 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-17 101,60 PLN 0,01 0,19 0,62 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 103,98 PLN 0,47 -1,34 2,93 4,40 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 101,77 PLN 0,62 -2,73 2,46 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-17 97,89 PLN 0,81 -5,40 1,83 -0,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-17 132,90 PLN 0,31 1,26 2,74 5,76 10,50 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-17 224,45 PLN 0,18 0,88 2,55 5,39 6,52 21,36
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-17 174,28 PLN 0,02 0,14 0,53 1,48 2,71 9,56
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 118,49 PLN 0,11 -0,50 -0,24 0,84 3,45 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-17 166,53 PLN 0,12 -1,07 0,02 -0,38 -0,24 8,35
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-17 270,09 PLN 0,32 -1,13 2,28 2,60 2,41 23,44
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 121,21 PLN 0,41 -2,45 2,04 0,76 -0,04 27,55
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-17 107,30 PLN 1,56 -2,83 -1,56 1,11 6,15 37,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-17 122,64 PLN 0,50 -2,87 -1,18 -4,27 -0,33 21,07
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-17 99,70 PLN 1,52 -3,27 -2,12 2,48 -16,30 -1,27
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-17 108,97 PLN 0,53 -3,48 -0,80 2,77 -1,08 15,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-17 134,16 PLN 0,46 -3,54 1,13 -3,94 -2,37 37,39
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-17 157,25 PLN 0,46 -3,55 1,20 -4,81 -4,51 26,57
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-17 434,35 PLN 0,65 -4,77 2,25 -0,57 -3,55 31,36
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-17 149,43 PLN 0,65 -5,12 -2,77 -10,28 -11,69 22,92
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-17 129,46 PLN 0,19 1,17 2,64 5,23 7,09 22,17
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-17 116,53 PLN 0,02 0,24 0,77 1,57 2,71 11,11
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-17 124,23 PLN -0,10 0,08 0,46 1,92 4,84 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-17 1 124,49 PLN 0,00 -0,66 -0,04 1,65 6,30 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 120,27 PLN 0,41 -1,55 0,51 2,17 0,89 18,63
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-17 114,75 PLN 0,58 -3,61 -1,20 0,30 -2,26 15,65
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-17 117,98 PLN 0,55 -4,86 0,30 -1,18 -5,60 19,11
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 103,75 PLN 0,32 -5,09 1,40 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-17 100,88 PLN 2,03 -5,56 -5,51 -3,63 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 115,69 PLN 0,78 -5,65 -1,87 -0,10 -2,63 18,51
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-17 133,06 PLN 1,53 -7,33 -3,42 4,75 6,88 30,20
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-17 3 273,36 PLN 0,10 1,09 2,88 6,35 7,01 16,34
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-17 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-17 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-17 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-17 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-17 276,89 PLN 0,07 0,60 1,44 3,57 4,89 13,74
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-17 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 101,15 PLN 0,02 0,32 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-17 34,27 PLN 0,03 0,32 0,88 1,75 2,51 9,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-17 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-17 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 13,21 PLN -0,08 0,08 0,69 1,93 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-17 139,66 PLN 0,19 -0,72 0,29 -2,57 -0,71 23,67
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 17,08 PLN 0,29 -1,04 1,18 1,73 1,73 13,26
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-17 88,06 PLN 0,00 -1,24 -0,12 -2,75 -1,39 -6,14
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-17 1 022,59 PLN 0,11 -1,32 0,07 -2,79 -1,54 -4,70
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-17 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-17 4,01 USD 0,00 -1,72 -6,53 -6,09 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 2,20 PLN 0,46 -2,22 0,92 0,46 -0,45 11,68
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-17 125,21 PLN 0,95 -3,34 -8,93 -13,51 -10,12 -16,29
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-17 151,67 PLN 1,78 -4,28 -0,65 4,18 5,01 22,88
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-17 55,41 PLN 1,76 -4,47 -3,97 -0,52 -9,46 -5,44
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-17 297,18 PLN 0,79 -4,69 1,01 -1,48 -2,99 15,05
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-17 13,10 EUR 1,55 -5,35 -6,03 -1,28 -10,64 -4,52
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-17 47,77 PLN 0,76 -5,44 1,29 -3,71 -7,82 27,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-17 14,49 USD 0,84 -7,29 -6,03 -11,43 -14,36 19,36
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-17 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-17 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-20 130,16 PLN 0,42 2,22 3,93 6,63 9,11 25,71
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 1 057,78 PLN 0,03 0,41 1,15 2,26 5,20 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-20 1 052,59 PLN 0,03 0,35 1,00 2,03 4,63 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 125,60 PLN 0,06 0,34 1,00 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 114,15 PLN 0,11 -2,50 0,62 1,07 0,89 20,18
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-20 98,86 PLN 0,19 -4,50 1,84 1,21 -3,41 18,35
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-17 1 311,91 PLN 0,24 1,74 3,42 6,01 8,12 23,62
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-17 20,83 PLN 0,10 1,21 2,76 5,20 7,04 22,24
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-17 78,91 PLN 0,14 0,91 3,00 2,43 5,03 14,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 1 023,98 PLN 0,02 0,27 0,79 1,55 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-17 28,64 PLN 0,00 0,25 0,81 1,60 2,58 11,18
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-17 127,99 PLN 0,00 0,20 0,66 1,35 1,85 9,19
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-17 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 222,22 PLN 0,48 -0,01 3,16 4,78 5,11 25,53
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-17 18,66 EUR -0,03 -0,03 0,77 1,64 3,65 15,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 57,56 PLN -0,02 -0,40 0,42 1,84 3,97 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 1 215,31 PLN 0,00 -0,41 0,50 1,94 4,00 19,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 30,59 PLN 0,39 -0,91 1,97 3,73 3,38 21,68
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 29,35 PLN 0,76 -1,94 2,05 3,60 2,19 21,38
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-17 164,18 PLN 0,66 -1,99 2,16 2,98 1,43 26,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-17 39,81 PLN 2,26 -3,47 -3,75 6,73 -5,46 12,94
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-17 1 118,53 PLN 0,52 -4,07 3,28 -1,04 -4,32 26,85
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-17 9,41 EUR 2,09 -4,37 -5,83 5,91 -6,70 14,07
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-17 97,28 PLN 0,93 -4,55 2,42 0,18 -3,64 24,53
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-17 33,09 PLN 1,04 -4,67 1,07 -0,12 -4,39 10,04
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-17 99,96 PLN 1,91 -4,86 -3,00 -0,54 -3,51 15,76
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-17 917,41 PLN 2,39 -5,37 -6,08 -3,45 -9,89 9,52
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-17 39,42 PLN 2,23 -6,23 -4,32 -1,47 -8,75 5,12
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-17 84,04 PLN 2,30 -6,48 -5,24 -3,95 -11,79 2,61
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-17 744,69 PLN 1,62 -6,94 -8,18 1,50 -21,74 -10,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-17 9,32 EUR 2,06 -7,11 -6,39 -2,23 -9,95 6,17
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-17 36,61 PLN 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-17 8,66 EUR 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-17 58,07 PLN 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-17 17,62 USD 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-17 11,11 USD 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-17 60,69 PLN 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-17 13,73 EUR 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-17 102,62 PLN 0,04 0,31 1,05 6,11 2,23 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-17 84,60 PLN 1,95 -3,92 -3,81 5,76 -4,93 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-17 134,64 PLN 0,76 -5,22 -4,69 -11,86 -5,63 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-17 116,19 PLN 1,59 -6,52 -5,93 -5,64 -4,09 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-17 116,41 PLN 0,26 1,74 3,00 5,81 8,29 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-17 118,14 PLN 0,14 0,68 1,95 4,10 5,44 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 115,53 PLN 0,45 -2,82 0,42 -3,42 -2,87 33,92
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-17 156,18 PLN 0,66 -7,31 -4,46 -10,44 -8,51 71,61
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-17 1 108,59 PLN 0,00 1,87 3,05 5,50 10,93 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-17 256 967,30 PLN 0,00 1,28 3,33 6,23 11,98 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 11,24 PLN 0,00 0,27 0,63 1,35 3,02 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-17 11,59 PLN 0,09 0,26 0,96 1,76 4,41 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-17 169 831,28 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-17 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-17 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 10,81 PLN 0,19 -4,00 -4,51 -15,35 -22,23 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-17 13,51 PLN 0,07 -6,57 -0,30 -11,76 -16,86 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-17 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-17 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-17 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-17 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-17 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-17 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-17 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-17 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-17 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-17 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-17 260,40 PLN 0,34 1,24 2,67 5,73 7,76 25,36
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-17 280,63 PLN 0,34 1,16 2,41 5,18 6,64 21,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-17 118,74 PLN 0,08 0,30 0,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-17 111,76 PLN 0,04 0,29 0,86 1,68 2,54 10,93
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 255,36 PLN 0,03 0,27 0,83 1,68 2,72 11,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-17 107,54 PLN 0,42 -0,48 -1,57 3,03 7,65 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-17 118,05 PLN 0,39 -0,49 1,30 3,58 4,30 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-17 1 008,42 PLN 0,24 -0,54 -0,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 254,43 PLN 0,38 -1,04 1,29 2,74 2,29 20,25
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-17 118,66 PLN 0,50 -1,18 1,02 3,64 4,26 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-17 159,31 PLN 0,94 -1,29 -1,49 0,02 5,09 40,18
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-17 102,79 PLN 0,58 -1,53 -4,47 -1,12 -3,35 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-17 117,53 PLN 0,54 -1,68 0,70 3,41 3,94 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 293,47 PLN 0,51 -1,91 2,17 3,05 2,02 22,93
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-17 104,31 PLN 0,24 -2,12 -0,64 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-17 117,01 PLN 0,57 -2,22 0,31 3,13 3,59 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-17 116,09 PLN 0,58 -2,69 -0,06 2,78 3,05 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-17 115,02 PLN 0,59 -3,07 -0,29 2,63 2,91 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-17 43,53 PLN 0,93 -3,69 -4,06 -5,74 -12,87 -1,11
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-17 164,50 PLN 0,48 -3,72 4,73 2,01 -3,23 32,48
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-17 156,62 PLN 1,74 -3,88 -0,27 6,26 2,05 40,92
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-17 65,31 PLN 1,59 -4,10 -1,20 3,11 -0,20 33,83
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 284,82 PLN 0,76 -4,32 2,63 2,50 -0,67 25,22
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-17 74,27 PLN 0,77 -4,35 2,17 2,87 3,74 14,42
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-17 348,56 PLN 0,69 -4,63 1,70 2,01 1,23 28,53
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-17 135,22 PLN 1,30 -5,85 -2,14 4,76 9,12 47,20
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-17 112,41 PLN 0,20 -6,40 -4,75 2,12 1,80 12,73
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-17 171,09 PLN 1,51 -6,49 -1,98 4,16 8,89 54,18
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-17 100,16 PLN 0,86 -6,58 -2,20 6,70 6,44 8,33
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-17 159,76 PLN 0,55 -7,64 -6,67 -3,54 2,59 44,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-17 143,46 PLN 2,72 -7,81 -7,41 -4,09 1,42 46,97
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-17 78,27 PLN 2,43 -8,34 -6,06 -1,14 -4,73 -10,46
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-17 146,82 PLN -1,14 -9,07 -5,90 3,22 1,15 60,02
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-17 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-20 142,36 PLN 0,01 0,39 -4,55 -5,18 6,49 -28,95
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-20 286,15 PLN 0,03 0,33 0,35 6,06 14,42 8,62
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-20 118,00 PLN 0,00 -0,08 0,59 2,80 7,18 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-20 201,18 PLN 0,03 -0,13 0,59 8,59 20,52 -11,45
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-20 102,17 PLN -0,04 -0,13 -6,57 -22,72 -19,98 8,02
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-20 62,67 PLN -0,19 -2,05 -6,28 -11,70 -20,68 -29,61
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-20 83,29 PLN -0,18 -2,41 -3,08 -3,16 7,50 -52,23
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-20 62,31 PLN 0,06 -3,68 -2,23 5,15 11,23 -40,82
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-20 69,32 PLN 0,45 -5,38 -4,07 -1,32 -9,00 -8,34
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-17 302,73 PLN 0,14 1,02 2,15 4,59 5,75 17,46
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-17 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 128,07 PLN 0,02 0,30 0,86 1,64 2,58 9,55
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-17 230,80 PLN 0,00 0,27 0,90 1,84 3,23 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-17 141,04 PLN -0,47 -0,06 -3,24 1,24 -3,50 -31,55
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-17 63,14 PLN 0,38 -0,11 1,46 7,60 5,06 13,89
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-17 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-17 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-17 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-17 26,20 PLN 1,00 -1,76 -0,57 0,92 3,03 24,17
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-17 185,52 PLN 0,59 -2,24 6,02 11,75 12,81 14,96
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-17 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-17 141,75 PLN -0,20 -3,11 -0,69 4,95 0,83 9,32
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 378,27 PLN 1,67 -3,21 -1,35 -0,78 2,79 28,80
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-17 46,87 PLN 1,23 -4,68 -5,43 -2,84 -8,53 26,16
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-17 231,19 PLN 0,46 -5,20 -1,23 -5,91 -5,84 56,63
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-17 124,89 PLN 1,64 -5,42 -5,33 5,28 -15,76 -11,20
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-17 369,25 PLN 1,18 -5,78 -2,52 -2,98 -3,52 11,42
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-17 188,88 PLN 1,23 -5,96 -3,64 -0,22 2,72 16,72
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-17 190,97 PLN 2,62 -6,27 -4,38 -4,30 -1,33 35,14
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-17 64,72 PLN -0,23 -6,30 -1,02 6,71 2,39 2,47
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-17 175,78 PLN 0,34 -6,66 -5,70 2,68 -8,95 13,19
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-17 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-17 62,44 PLN 2,61 -7,25 -9,91 -11,08 -0,83 27,87
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-17 58,64 PLN 2,63 -7,61 -7,20 -5,77 -1,06 7,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-17 157,98 PLN 0,35 -8,71 -1,97 3,93 0,63 2,36
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-17 98,70 PLN -0,31 5,44 -0,86 -0,58 0,33 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-17 120,44 PLN 0,11 0,91 1,30 1,94 5,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-17 109,33 PLN 0,05 0,73 1,41 2,44 3,81 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-17 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-17 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-17 102,36 PLN -0,35 0,41 1,50 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-17 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 107,13 PLN 0,01 0,22 0,94 1,96 3,77 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-17 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-17 120,54 PLN 0,32 0,15 -0,52 -1,32 -1,21 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-17 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-17 101,44 PLN -0,41 -0,65 0,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-17 101,57 PLN -0,37 -1,62 0,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-17 100,67 PLN -0,36 -2,69 0,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 82,98 PLN 0,34 -3,00 1,22 -3,09 -10,22 -11,85
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-17 128,85 PLN 0,66 -4,50 1,39 -1,99 -7,22 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-16 138,17 PLN -0,90 -4,80 2,62 4,32 -1,22 52,12
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-17 85,43 PLN 0,45 -4,86 -0,78 -4,01 -10,04 14,62
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-17 118,26 PLN 0,55 -4,92 0,41 -2,20 -11,63 14,94
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 135,45 PLN 0,65 -5,17 1,48 -4,64 -7,77 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-17 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-17 127,74 PLN 0,26 2,98 4,52 8,29 8,55 26,92
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-17 159,52 PLN 0,28 2,62 3,96 6,89 7,67 24,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-17 220,82 PLN 0,26 1,91 3,50 7,44 9,34 24,67
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 126,08 PLN 0,05 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-17 230,95 PLN 0,04 0,89 2,09 3,43 4,98 15,72
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 152,23 PLN 0,01 0,78 1,61 3,42 5,52 16,31
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 175,02 PLN 0,01 0,39 1,15 2,45 3,91 12,38
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-17 239,26 PLN 0,45 -0,53 4,00 4,44 3,71 27,41
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-17 205,79 PLN 0,46 -1,95 2,99 2,14 0,17 21,54
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 112,99 PLN 0,59 -3,49 2,88 0,17 -2,82 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-17 206,76 PLN 0,56 -3,93 1,47 -2,14 -5,28 6,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 78,02 PLN 0,52 -4,68 3,89 -1,01 -6,14 54,16
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-17 114,75 PLN -0,91 -4,73 -0,63 5,72 4,07 22,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-17 87,68 PLN 0,55 -4,82 3,52 0,00 -3,24 27,18
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-17 84,40 PLN 0,72 -4,94 3,75 -0,21 -1,56 18,21
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 81,62 PLN 0,65 -5,15 5,88 1,42 -1,15 55,91
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-17 278,96 PLN 0,27 1,75 3,74 6,48 8,29 20,66
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 257,91 PLN 0,02 0,30 0,88 1,76 2,94 12,16
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-17 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-17 293,65 PLN 0,28 -0,60 1,40 1,85 1,94 12,51
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-17 100,62 PLN 0,31 -0,79 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-17 1 043,05 PLN 0,00 -1,03 -4,67 -11,53 -14,41 24,90
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-17 247,05 PLN 0,99 -3,56 -0,93 -2,59 -5,20 8,47
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-17 95,58 PLN 1,78 -3,67 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 383,35 PLN 0,90 -5,06 1,28 -1,73 -4,74 23,34
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-17 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-17 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-17 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-17 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-17 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-17 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-17 6,67 PLN 0,00 1,52 1,52 4,22 -21,25 -85,29
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-17 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-17 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-17 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-17 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-17 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-17 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-17 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-17 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-17 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-17 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-17 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-17 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-17 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-17 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-17 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-17 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-17 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-17 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-17 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-17 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-17 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-17 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-17 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-17 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-17 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-17 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-17 15,69 PLN 0,19 1,49 3,22 5,94 7,61 20,23
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-17 20,20 PLN 0,10 1,41 3,11 6,20 7,85 20,81
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-17 10,79 PLN 0,00 1,31 5,58 7,26 8,01 14,42
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-17 13,92 PLN 0,07 0,36 1,02 1,90 3,11 11,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 15,79 PLN 0,00 0,32 1,28 2,53 3,88 17,31
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-10-17 3,27 USD 0,06 -0,63 -2,06 -1,36 0,35 6,77
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-10-17 10,97 PLN 1,20 -0,99 1,20 4,98 -1,97 2,81
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 16,36 PLN 0,31 -1,15 1,68 2,70 1,80 18,04
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-10-17 12,96 PLN 0,08 -2,04 3,51 8,72 7,20 18,57
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 7,67 PLN 0,39 -2,04 1,32 1,99 -1,54 11,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-10-17 9,33 PLN 0,43 -2,61 0,00 -0,53 -3,72 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-10-17 6,98 PLN 0,72 -3,72 2,95 -3,19 -10,86 13,13
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-10-17 9,32 PLN 0,22 -3,82 3,44 12,42 15,06 24,10
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-10-17 3,93 USD 0,14 -3,92 -3,97 -0,01 -0,41 10,64
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-17 8,30 PLN 1,72 -4,38 -0,84 3,49 -6,95 -6,43
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-17 9,06 PLN 1,57 -4,73 2,84 8,11 11,85 31,30
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-17 5,88 PLN 1,91 -4,85 -1,18 2,26 6,14 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-17 6,16 PLN 0,65 -4,94 0,65 -0,81 -7,65 10,99
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 8,19 PLN 0,61 -5,10 1,99 0,24 -3,42 34,26
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 16,48 PLN 0,80 -5,23 0,92 0,49 -4,57 10,53
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-17 7,50 PLN 0,54 -5,54 -1,96 6,38 -0,27 4,60
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-10-17 2,83 USD 0,28 -5,67 -4,05 3,40 6,90 15,80
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-17 2,75 USD 1,63 -6,56 -4,60 -0,56 3,92 22,53
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-17 1,78 USD 1,97 -6,68 -8,33 -5,95 -1,39 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-10-17 2,28 USD 0,60 -7,35 -9,05 -2,16 -7,34 -2,39
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-10-17 100,39 PLN 0,24 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-10-17 172,81 PLN 0,04 0,20 0,79 1,61 2,61 11,15
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 128,30 PLN 0,00 -0,13 0,32 1,70 4,44 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-10-17 30,34 EUR -0,16 -1,04 -1,84 0,93 3,09 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 141,87 PLN 0,35 -1,42 0,93 -0,02 -0,82 12,34
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-10-17 38,92 USD 0,05 -2,06 -6,93 -6,46 -2,97 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-10-17 105,66 PLN 0,45 -2,76 -1,99 -2,59 -2,37 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-10-17 165,02 PLN 0,62 -3,49 0,19 -0,78 -2,60 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-10-17 24,98 EUR 0,28 -3,66 -4,11 -3,37 -3,66 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-10-17 113,42 PLN 0,38 -3,93 -5,98 -4,56 -2,52 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-10-17 167,64 PLN 0,28 -4,27 -3,93 -1,33 1,56 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-10-17 32,05 USD 0,50 -4,64 -9,08 -10,42 -9,31 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-10-17 26,82 EUR 0,22 -4,83 -7,99 -5,30 -3,80 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 208,51 PLN 0,93 -5,04 0,56 -1,33 -4,46 19,94
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-10-17 39,64 EUR 0,13 -5,14 -6,00 -2,08 0,23 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-17 79,03 PLN 0,70 -5,73 -0,85 -6,97 -10,60 37,25
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-10-17 34,41 USD 0,47 -5,78 -12,78 -12,22 -9,42 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-10-17 50,86 USD 0,36 -6,09 -10,87 -9,24 -5,64 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-10-17 122,15 PLN 0,82 -7,67 -6,56 -2,77 -1,79 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-10-17 28,88 EUR 0,63 -8,55 -8,58 -3,51 -3,09 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-10-17 37,06 USD 0,90 -9,43 -13,31 -10,57 -8,74 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-17 1 009,12 PLN 0,01 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2014-10-17 1 006,19 PLN -0,44 -1,93 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-17 1 103,85 PLN 0,00 4,04 -3,17 -7,42 -3,43 31,56
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-17 1 183,80 PLN 0,00 2,51 2,51 4,47 9,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-10-17 105,37 PLN 0,18 1,55 3,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 134,47 PLN 0,01 0,41 1,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-17 1 001,98 PLN 0,00 -0,51 -4,18 -2,00 1,07 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-17 136,46 PLN 0,43 -1,61 -0,91 -0,04 3,55 29,86
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-10-17 138,98 PLN 0,54 -2,93 -0,32 -3,80 -7,95 31,18
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 86,88 PLN 0,60 -3,31 2,08 -4,18 -9,42 47,60
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-10-17 117,07 PLN 1,07 -3,59 -2,96 1,46 3,26 7,81
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-10-17 133,35 PLN 1,03 -4,23 -4,96 -4,80 -9,29 21,48
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-10-17 126,43 PLN 0,81 -5,22 -2,01 -2,32 -5,30 24,70
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-10-17 61,47 PLN -0,24 -9,04 -9,11 -4,42 -5,74 -24,20
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-10-17 110,56 PLN 0,05 1,05 1,98 2,84 4,01 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 109,93 PLN -0,01 0,28 1,07 2,31 3,96 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-10-17 1 059,52 PLN 0,00 -0,65 -0,16 0,40 1,15 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 114,54 PLN 0,19 -0,85 0,56 -0,19 2,75 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 100,95 PLN 0,07 -1,76 -3,54 -6,49 -8,79 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-17 977,28 PLN 0,00 -2,44 -2,44 -4,16 -5,85 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-10-17 112,73 PLN 0,48 -4,12 -0,42 -2,52 -2,64 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 122,25 PLN 0,31 -5,21 0,66 -4,44 -9,13 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-10-17 5,95 PLN 0,00 17,59 14,64 9,38 -4,80 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-10-17 404,82 PLN 0,00 3,44 4,02 4,85 11,62 9,33
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-20 201,08 PLN 0,21 1,31 3,00 6,03 8,40 25,24
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-10-17 15,49 PLN 0,00 0,72 2,04 4,24 6,24 26,55
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-10-17 11,32 PLN -0,18 0,62 1,62 3,47 5,20 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-10-17 11,95 PLN 0,00 0,42 1,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-10-20 17,94 PLN 0,00 0,39 1,59 3,70 6,53 25,02
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-10-20 12,36 PLN 0,08 0,32 0,98 1,98 3,52 16,82
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-17 10,42 PLN 0,10 0,29 1,46 3,07 4,20 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 135,74 PLN 0,02 0,24 0,86 1,98 3,45 15,49
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 10,26 PLN 0,00 0,10 0,88 1,58 2,60 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-10-20 223,09 PLN 0,08 0,01 0,88 2,75 3,83 10,88
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-10-17 10,50 PLN 0,00 -1,13 -0,66 -1,22 -1,13 -2,96
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-10-17 995,82 PLN -0,12 -1,88 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-10-17 10,74 PLN 0,28 -2,01 0,00 1,90 4,58 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 207,68 PLN 0,22 -2,52 0,85 2,01 0,05 3,77
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-10-17 15,26 PLN 0,00 -2,62 -0,91 2,28 4,52 25,39
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-10-17 40 161,20 PLN 0,00 -3,92 -3,92 3,26 -7,14 -26,97
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-10-17 12,29 PLN -0,08 -4,13 0,08 -1,21 -4,06 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-10-20 194,85 PLN 0,18 -4,74 0,15 0,81 -1,50 2,32
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-10-20 13,36 PLN 0,30 -5,05 1,52 1,91 2,93 1,91
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-10-20 9,57 PLN 0,53 -5,62 -0,21 0,00 -1,24 -8,16
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-10-20 214,58 PLN 0,52 -5,69 0,38 1,49 -1,07 4,17
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 9,68 PLN 1,04 -5,74 -1,22 -0,82 -3,20 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 97,28 PLN 0,58 -5,85 -0,02 1,21 -3,27 -14,93
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-20 96,34 PLN 1,83 -6,24 -3,62 -46,85 -46,85 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-10-17 129,40 PLN 0,00 -0,90 -0,90 -1,13 1,84 11,86
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-10-17 132,12 PLN 0,10 1,09 2,83 5,12 6,27 19,72
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-10-17 11,40 PLN 0,09 1,06 2,80 5,46 8,16 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-10-17 64,97 PLN 0,19 0,95 5,71 8,05 9,47 21,33
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-17 55,17 PLN 0,09 0,82 2,03 3,88 4,41 14,87
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-10-17 11,80 PLN 0,25 0,68 2,70 5,26 6,21 14,79
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-10-17 11,59 PLN 0,17 0,35 2,66 5,27 6,53 9,75
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 183,30 PLN 0,00 0,25 0,71 1,41 2,33 10,56
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-10-17 44,82 PLN 0,18 0,25 2,31 1,98 4,82 12,05
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-10-17 10,39 PLN 0,00 0,19 1,17 2,06 3,18 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 11,75 PLN 0,00 0,17 0,60 1,29 2,35 10,74
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-10-17 12,96 PLN 0,15 0,00 1,73 3,60 4,01 10,02
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-10-17 10,06 PLN 0,20 -0,10 0,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-17 10,67 PLN 0,19 -0,37 1,43 2,99 3,39 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-10-17 10,60 EUR 0,00 -0,66 0,09 1,24 3,52 13,25
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-17 12,02 PLN 0,33 -0,74 1,26 1,35 0,42 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-10-17 9,85 PLN 0,41 -0,81 -1,30 0,31 -1,99 5,69
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-10-17 19,71 USD 0,25 -1,00 -1,94 -0,61 1,70 13,21
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-10-17 17,15 PLN 0,29 -1,04 -0,75 1,24 5,28 26,94
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-10-17 10,01 PLN 0,00 -1,18 -1,28 1,21 -2,44 6,49
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-17 11,30 PLN 0,27 -1,22 0,98 1,89 1,71 12,55
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 195,46 PLN 0,36 -1,25 1,06 1,17 -1,06 7,60
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-10-17 43,09 PLN 0,61 -2,45 4,16 7,86 11,17 35,59
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-10-17 15,47 PLN 0,45 -2,64 -0,58 3,69 4,67 26,49
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-10-17 12,16 PLN 0,50 -2,72 -0,90 2,27 5,56 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-10-17 11,25 PLN 0,63 -2,93 -2,60 -0,35 -0,18 11,39
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-10-17 10,53 PLN 0,77 -3,04 -1,68 -3,31 -5,48 29,36
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 122,33 PLN 0,59 -3,09 1,08 0,28 -3,78 5,84
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-10-17 16,81 PLN 0,66 -3,50 -2,15 1,20 4,74 32,47
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-10-17 10,16 PLN 1,30 -3,88 -3,51 -1,74 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-10-17 13,07 USD 0,69 -4,32 -3,40 -0,83 3,24 26,52
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-10-17 13,71 PLN -0,51 -4,79 -5,32 0,07 0,07 17,18
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-10-17 7,20 PLN 0,14 -5,14 -7,81 -8,51 -4,76 -17,15
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-10-17 16,68 PLN 0,79 -5,17 -0,60 -3,08 -6,50 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-17 23,57 PLN 0,81 -5,19 0,43 -1,09 -5,98 4,94
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-17 83,65 PLN 1,19 -5,39 2,00 7,15 11,85 49,11
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-10-17 949,00 PLN 1,19 -5,61 -6,34 -4,74 -5,14 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-10-17 9,09 PLN 0,55 -5,71 -0,11 -3,71 -7,15 30,60
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-10-17 8,54 PLN 0,00 -5,74 -4,15 2,15 0,35 14,63
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-10-17 41,50 PLN 3,26 -6,93 -5,53 -5,60 -0,22 33,87
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-17 25,38 USD 1,28 -7,20 -5,37 -1,44 3,93 39,14
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-10-17 9,81 EUR 3,05 -7,80 -7,63 -6,30 -1,51 35,12
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-10-17 9,59 PLN 2,68 -7,88 -6,80 -4,77 1,80 48,91
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-17 7,30 PLN 1,53 -7,94 -10,54 -3,57 -11,19 -0,68
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-10-17 5,97 PLN -0,50 -8,72 -12,08 1,36 -19,43 -0,50
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-10-17 1 266,05 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-10-17 1 252,85 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-10-17 1 252,85 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-10-17 1 273,30 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-10-17 1 265,14 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-10-17 1 284,97 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-10-17 1 252,52 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-10-17 1 276,17 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-10-17 100,34 PLN 0,00 2,83 2,83 0,50 -0,77 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-10-17 1 466,04 PLN -0,08 2,49 7,83 9,63 9,62 14,98
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-10-17 195,98 PLN 0,24 0,81 2,20 4,25 6,41 21,45
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-10-17 113,22 PLN 0,00 0,60 0,60 2,61 3,19 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-10-17 114,13 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-10-17 113,71 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-10-17 114,40 PLN 0,00 0,60 0,60 2,58 3,17 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-10-17 10,93 PLN 0,18 0,55 1,67 3,21 5,10 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-10-17 160,85 PLN 0,21 0,52 1,66 3,26 4,93 18,37
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-10-17 106,63 PLN 0,00 0,45 0,45 1,24 1,77 2,13
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-17 286,50 PLN 0,21 0,44 1,62 3,29 5,03 18,42
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-10-17 10,90 PLN 0,00 0,28 1,11 2,25 3,71 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-10-17 116,77 PLN 0,02 0,23 0,86 1,72 3,21 12,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-10-17 2 039,90 PLN 0,01 0,21 0,85 1,74 3,31 12,11
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-17 1 404,68 PLN 0,01 0,16 0,52 1,17 2,27 10,61
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-10-17 707,26 PLN 0,03 0,10 0,44 1,02 1,27 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-10-17 101,48 PLN 0,00 0,00 0,31 1,33 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-10-17 100,23 PLN 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-17 124,83 PLN 0,33 -0,52 1,36 2,80 3,09 16,12
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 146,65 PLN 0,47 -1,23 1,04 2,50 3,33 21,27
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 88,31 PLN 0,65 -2,02 1,26 2,42 -3,08 7,70
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-10-17 11,06 PLN 0,45 -2,12 -0,90 1,10 2,22 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-10-17 129,72 PLN 0,75 -2,63 -0,25 0,27 0,58 19,09
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 124,79 PLN 0,72 -2,64 -0,20 0,58 0,18 17,04
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-10-17 10,88 PLN 0,65 -3,55 -2,16 -0,18 0,28 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-10-17 655,06 PLN 0,42 -4,14 -3,86 0,31 -0,47 16,94
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 324,88 PLN 1,16 -4,31 -0,19 -0,13 -0,96 24,34
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-17 75,87 PLN 1,11 -4,76 -0,98 -0,71 -0,50 26,39
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-10-17 10,89 PLN 0,83 -4,89 -3,29 -0,64 -1,36 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-10-17 11,15 PLN 0,90 -4,94 -3,55 -0,98 -1,76 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-10-17 1 098,96 PLN 1,58 -4,98 -3,34 1,35 8,36 36,50
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-10-17 76,33 PLN 1,61 -5,09 -7,07 -9,78 -8,52 -15,10
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-17 92,63 PLN 1,45 -5,22 -4,00 -0,06 -7,56 2,40
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 192,61 PLN 1,04 -5,38 -2,09 -3,57 -2,83 45,15
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-10-17 137,80 PLN 1,08 -5,45 -1,91 -3,20 -2,53 52,67
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-17 1 304,63 PLN 0,91 -6,26 -5,91 -1,20 -4,21 11,36
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-10-17 124,92 PLN 1,56 -7,27 -8,60 -8,49 -5,71 18,58
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-10-17 919,82 PLN 0,56 -7,29 -5,64 1,93 -3,58 12,83
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-10-17 136,04 PLN 1,25 -7,46 -7,04 -3,01 2,73 32,44
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-10-17 83,75 PLN 1,25 -9,03 -10,89 -4,29 -7,87 -19,66
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-10-17 822,13 PLN -2,31 -9,24 -16,06 -5,94 -6,07 0,00
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-10-17 103,30 PLN 0,00 1,86 2,72 4,20 -2,87 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-10-17 95,43 PLN 0,00 0,79 0,08 6,05 5,01 3,12
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-10-17 157,67 PLN 0,00 8,85 8,85 8,19 29,66 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-10-17 80,48 PLN -0,32 4,83 -1,69 -2,15 -1,76 -18,11
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-10-17 55,68 PLN -0,07 0,98 -6,58 -5,13 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-10-17 1 286,51 PLN 0,00 0,57 -1,40 -5,51 -3,61 30,35
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-10-17 135,21 PLN 0,01 0,27 0,76 1,51 3,18 13,26
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-10-17 100,79 PLN 0,07 -0,15 -0,26 -2,16 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-10-17 138,11 PLN 0,12 -1,50 0,53 -1,48 -2,22 29,85
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-17 1 344,70 PLN 0,00 -2,82 -2,82 -7,93 -3,44 30,25
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-10-17 163,90 PLN 0,63 -3,85 0,28 -3,46 -7,83 42,24
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-10-17 101,69 PLN 2,39 -4,51 -7,60 3,11 -10,62 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-10-17 66,41 PLN 1,93 -7,05 -11,88 -5,18 -31,05 -24,15
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-10-17 93,53 PLN 0,66 -9,82 0,93 -0,16 -8,54 4,20
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-10-17 143,18 PLN 0,00 7,07 7,91 13,52 37,13 60,19
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-10-17 96,70 PLN 0,00 4,98 -1,69 -2,85 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-10-17 108,54 PLN 0,00 1,26 1,26 3,56 5,38 32,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-17 1 545,05 PLN 0,00 1,17 3,64 8,09 23,97 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-17 1 285,79 PLN 0,00 1,17 2,98 5,41 8,39 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-10-17 117,61 PLN 0,00 0,93 13,00 15,51 10,65 29,87
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-17 107,31 PLN 0,07 0,34 1,01 2,23 5,40 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-17 792,32 PLN 0,00 -0,37 -0,76 -14,15 -20,47 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-10-17 153,36 PLN -0,62 -3,15 -2,09 6,30 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-17 101,70 PLN 0,00 1,70 1,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-10-17 292,63 PLN 0,18 1,18 2,48 5,42 7,74 23,38
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-10-17 33,33 PLN 0,12 0,76 1,96 4,12 5,91 20,67
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-10-17 11 168,62 PLN 0,00 0,51 2,36 4,10 11,09 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-17 12 574,81 PLN 0,00 0,36 1,17 2,73 7,49 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-17 10 037,26 PLN 0,00 0,36 0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-10-17 326,59 PLN 0,01 0,22 0,66 1,33 2,40 10,79
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-10-17 10 082,50 PLN 0,00 0,07 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-10-17 939,17 PLN 0,00 0,00 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-10-17 105,38 PLN 0,36 -0,45 1,97 -5,07 -11,59 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-10-17 125,88 PLN 0,72 -0,85 -0,84 0,68 4,71 28,17
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-17 101,84 PLN 0,52 -1,18 -1,38 -0,64 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-10-17 152,76 PLN 0,55 -1,23 3,02 4,73 3,24 25,15
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-17 103,14 PLN 0,20 -1,48 -2,14 -0,53 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-10-17 10 364,55 PLN 0,00 -1,49 -1,36 0,53 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-10-17 165,83 PLN -0,07 -2,73 -0,16 0,98 0,45 18,08
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-10-17 284,80 PLN 0,71 -3,02 1,57 1,34 -3,31 19,31
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-10-17 11 021,86 PLN 0,00 -3,83 -2,94 0,32 6,19 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-10-17 81,02 PLN 0,88 -3,94 -9,56 -13,46 -11,18 -23,44
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-17 137,38 PLN 1,63 -3,98 -3,33 0,87 -6,06 23,24
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-10-17 105,23 PLN 0,70 -4,19 0,30 6,76 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-10-17 128,58 PLN 1,12 -4,20 -0,86 1,01 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-10-17 65,34 PLN 1,07 -4,52 -0,86 1,00 0,90 59,06
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-10-17 107,67 PLN 2,39 -4,81 -2,69 1,97 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-10-17 144,00 PLN 0,11 -5,98 -0,20 0,32 -4,47 17,02
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-17 8,25 PLN 1,73 -6,57 -5,93 -1,20 -4,29 -1,08
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-17 90,29 PLN 2,38 -6,58 -4,79 -0,87 2,50 23,26
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 66,40 PLN 1,02 -6,75 1,22 -3,50 -11,87 36,34
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-10-17 279,58 PLN 0,96 -6,76 -0,22 -3,09 -10,07 16,41
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-10-17 109,09 PLN 0,63 -6,78 -1,64 1,27 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-17 1,95 EUR 1,56 -7,58 -8,02 -2,01 -5,80 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-17 27,39 USD 2,43 -8,36 -11,67 -8,82 -4,76 15,04
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-10-17 110,02 PLN 1,02 1,27 8,30 8,48 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 103,04 PLN -0,06 -0,14 0,38 1,75 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-17 1 456,41 PLN -0,07 -0,16 0,33 1,66 4,19 16,69
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-10-17 104,21 PLN -0,03 -0,17 0,35 2,64 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-10-17 866,69 PLN -1,78 -0,35 8,94 8,07 12,74 -23,47
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-10-17 77,99 PLN -1,76 -0,36 8,80 7,78 11,72 -23,12
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-10-17 75,94 PLN -1,81 -0,37 8,98 8,05 12,39 -23,88
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-10-17 604,11 PLN -1,43 -0,52 -0,35 -2,63 -0,09 -41,73
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-10-17 748,29 PLN -2,16 -0,93 10,76 9,98 13,13 -26,73
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-10-17 344,36 EUR -0,24 -1,09 -1,84 0,88 2,82 19,05
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-10-17 17,96 EUR -1,97 -1,26 6,65 7,22 10,93 -22,28
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-10-17 18,44 EUR -1,91 -1,28 6,47 6,96 10,22 -22,36
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-10-17 204,93 EUR -1,94 -1,28 6,58 7,24 11,27 -21,92
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-10-17 142,84 EUR -1,59 -1,45 -2,50 -3,38 -1,41 -40,55
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-10-17 176,93 EUR -2,32 -1,85 8,36 9,14 11,64 -25,25
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-10-17 441,82 USD -0,01 -2,07 -6,93 -6,50 -3,21 10,98
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-10-17 23,04 USD -1,75 -2,25 1,10 -0,60 4,44 -27,46
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-10-17 262,92 USD -1,72 -2,26 1,05 -0,61 4,74 -27,21
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-10-17 23,66 USD -1,70 -2,27 0,94 -0,88 3,77 -28,26
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-10-17 183,26 USD -1,37 -2,44 -7,56 -10,45 -7,19 -44,58
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-10-17 227,00 USD -2,10 -2,83 2,74 1,15 5,10 -30,31
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-10-17 731,45 PLN -1,00 -4,06 -1,40 -5,15 -3,83 -24,65
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-10-17 172,95 EUR -1,16 -4,95 -3,53 -5,87 -5,09 -23,12
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-10-17 221,89 USD -0,94 -5,90 -8,53 -12,77 -10,65 -28,33
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-17 99,63 PLN 1,64 -7,94 -0,17 -1,25 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 776,29 PLN 1,62 -9,57 -3,63 -4,21 -4,62 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-10-17 183,55 EUR 1,45 -10,41 -5,72 -4,95 -5,87 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-10-17 235,50 USD 1,68 -11,30 -10,61 -11,90 -11,38 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-17 136,55 PLN 0,15 1,37 2,47 4,82 7,17 19,77
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-17 1 124,68 PLN 0,00 0,60 0,60 0,27 0,02 12,47
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-10-17 29 911,43 PLN 0,00 0,53 0,53 0,78 0,96 -7,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 146,48 PLN 0,02 0,32 0,95 1,84 3,28 13,07
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-10-17 158,68 PLN -0,01 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-10-17 1 144,03 PLN 0,00 0,16 0,90 2,08 4,44 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-10-17 1 134,32 PLN 0,00 0,14 0,75 1,76 3,70 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 130,40 PLN 0,28 -0,96 0,73 0,90 0,48 3,06
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-10-17 102,17 PLN 0,10 -1,40 -1,14 0,34 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 110,94 PLN 0,67 -1,63 0,28 -0,36 -1,47 -7,11
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-10-17 93,99 PLN 0,62 -4,47 1,74 1,26 0,07 5,95
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-17 98,39 PLN 0,62 -4,61 0,83 -1,07 -5,28 5,50
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-10-17 156,11 PLN 0,77 -4,65 0,28 -0,98 -8,78 -0,56
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-10-17 1 145,37 PLN 0,00 -5,98 -5,23 1,35 11,27 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 120,66 PLN 0,63 -6,35 -2,20 -6,73 -11,64 18,51
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-17 99,73 PLN 1,61 -7,73 -6,29 -0,52 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-10-17 103,76 PLN 1,08 -8,40 -8,81 -4,22 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2014-10-17 1 137,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-10-17 1 090,00 PLN 0,00 0,68 0,68 0,96 3,19 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-10-17 718,07 PLN 0,00 0,00 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-17 122,05 PLN 0,23 1,48 3,22 6,67 8,27 18,23
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 141,87 PLN 0,38 -0,33 3,66 5,54 4,69 18,60
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-10-17 135,37 PLN 0,67 -3,81 4,56 4,19 0,40 25,70
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-10-17 1 361,55 PLN 0,00 1,72 2,72 5,18 16,50 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-10-17 154,14 PLN 0,18 1,05 2,30 5,12 8,50 26,78
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-10-17 60,11 PLN 0,02 0,37 1,01 1,69 2,44 9,23
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 72,86 PLN 0,04 0,26 0,83 1,94 2,94 12,89
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-10-17 60,67 PLN 0,05 0,21 0,73 2,09 2,95 12,85
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-10-17 124,02 PLN 0,21 -0,73 0,78 2,02 8,96 24,42
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-10-17 132,82 PLN 0,40 -1,48 0,64 1,49 -0,41 17,93
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-10-17 1 092,24 PLN 0,00 -1,54 0,42 3,42 7,32 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-10-17 29,32 EUR 0,03 -1,68 -1,41 1,24 7,52 25,62
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 72,22 PLN 0,68 -4,13 0,22 -1,11 -4,45 26,68
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-10-17 95,50 PLN 2,24 -4,60 0,84 4,22 15,19 60,32
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-10-17 83,57 PLN 0,76 -4,99 -2,26 -5,80 -10,06 4,45
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-17 46,94 PLN 1,23 -5,02 -4,79 -4,75 -10,74 7,59
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-17 155,28 PLN 1,96 -5,71 -5,61 -1,65 1,00 38,24
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-17 115,34 PLN 2,42 -5,79 -4,68 0,18 -5,38 5,87
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-10-17 19,76 EUR 0,61 -5,86 -4,36 -6,53 -11,23 5,50
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-10-17 103,53 PLN 0,82 -5,98 -2,26 -4,62 -11,97 11,44
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 47,09 PLN 0,68 -6,03 -1,55 -7,85 -14,78 34,58
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-10-17 36,72 EUR 1,80 -6,59 -7,65 -2,39 -0,30 39,62
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-17 27,27 EUR 2,25 -6,67 -6,74 -0,58 -6,64 6,90
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-10-17 171,61 PLN 0,22 0,88 1,46 2,61 5,42 16,78
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-10-17 121,76 PLN 0,02 0,83 1,17 2,10 3,55 13,36
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 119,15 PLN 0,05 0,23 0,83 1,90 3,50 12,04
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-17 147,16 PLN 0,01 0,17 0,57 1,18 2,43 10,68
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-10-17 139,58 PLN 0,23 -0,53 1,73 2,42 2,47 14,31
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 108,11 PLN 0,41 -2,23 1,30 -1,04 -5,81 -7,13
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-10-17 99,95 PLN 0,51 -4,12 2,09 1,61 -2,74 13,96
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-10-17 93,66 PLN 0,76 -5,24 -0,86 -2,39 -3,95 15,72
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-17 1 368,02 PLN 0,00 4,01 4,01 3,77 13,27 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-17 106,84 PLN 0,00 1,38 3,09 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-10-17 104,66 PLN 0,00 0,94 2,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-10-20 196,35 PLN 0,65 2,57 4,14 10,28 9,40 31,43
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-10-20 147,66 PLN 0,50 1,35 2,93 6,12 12,29 38,53
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-10-20 332,24 PLN 0,26 1,03 2,11 4,97 6,70 22,06
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 1 037,49 PLN 0,04 0,32 0,92 1,98 3,40 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-10-20 1 616,54 PLN 0,03 0,29 0,93 1,76 3,58 4,96
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-10-20 112,28 PLN 0,03 0,28 0,86 1,66 3,12 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 199,06 PLN 0,07 0,25 0,99 2,46 4,38 15,43
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-10-20 39,72 USD 0,03 0,03 0,15 0,28 0,86 5,80
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-10-20 1 175,44 EUR 0,01 -0,01 0,11 0,45 0,98 6,33
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-10-17 1 159,83 PLN 0,00 -0,29 0,95 4,11 10,15 0,00
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-10-17 953,76 PLN 0,00 -0,78 -1,74 -4,05 -4,82 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-10-20 170,23 PLN 0,29 -1,01 2,75 4,15 3,91 21,15
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-10-20 74,56 PLN 1,84 -1,32 -5,83 6,51 -7,11 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-10-20 115,84 PLN 0,80 -1,83 2,54 8,64 6,31 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 309,69 PLN 0,20 -1,92 2,45 2,68 1,06 21,56
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-20 96,64 PLN 0,89 -3,24 -2,44 6,56 -2,49 7,74
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-10-17 959,60 PLN 0,00 -3,33 -7,60 -3,22 -4,58 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-10-20 92,94 PLN 0,64 -4,05 1,15 0,75 -0,24 31,72
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-10-20 206,88 PLN 0,17 -4,07 2,20 3,60 0,80 26,87
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 86,86 PLN 0,49 -4,34 2,43 -4,32 -8,65 32,75
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2014-10-20 100,06 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,34 -1,76 -0,43 0,63 0,60 8,58

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-17 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-17 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-17 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-17 112,86 PLN 0,02 0,39 1,12 1,80 3,66 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-17 1 299,08 PLN 0,00 0,38 1,17 2,43 5,07 20,07
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-17 950,65 PLN 0,00 0,08 0,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-17 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-17 308,65 EUR 0,00 -0,07 -0,71 2,03 4,24 23,13
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-17 994,89 PLN 0,00 -2,23 0,69 -0,51 -5,71 2,37
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-17 390,56 USD 0,00 -2,43 -7,23 -6,78 -2,54 13,38
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-17 954,89 PLN 0,00 -4,14 -4,67 -6,29 -13,90 1,33
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-17 1 128,81 PLN 0,00 -4,29 -1,42 -3,68 -8,90 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-17 226,87 EUR 0,00 -4,58 -6,44 -6,66 -14,59 3,91
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-17 287,08 USD 0,00 -6,82 -12,58 -14,71 -20,13 -4,32
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-17 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-17 97,17 PLN -0,29 3,46 -1,51 -1,75 5,37 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-17 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-17 111,96 PLN 0,16 0,83 1,57 3,24 7,02 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-17 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-17 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-17 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-17 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 103,23 PLN -0,01 0,14 0,74 1,44 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-17 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-17 104,74 PLN -0,01 0,11 4,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-17 101,95 PLN -0,02 0,07 1,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-17 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-17 131,83 PLN 0,09 -0,03 0,75 0,86 2,99 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-17 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 100,82 PLN -0,05 -0,19 0,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 116,45 PLN 0,22 -0,26 2,54 2,30 4,68 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-17 105,58 PLN 0,00 -0,37 2,02 5,01 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-17 104,52 PLN 0,29 -0,48 0,38 4,36 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-17 108,82 PLN 0,22 -1,18 2,39 1,83 3,97 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-17 97,69 PLN -0,45 -2,17 -2,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-17 145,70 PLN 0,39 -3,74 1,22 -1,67 -1,81 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-17 107,77 PLN 0,25 1,39 2,70 7,45 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-17 101,60 PLN 0,01 0,19 0,62 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 103,98 PLN 0,47 -1,34 2,93 4,40 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 101,77 PLN 0,62 -2,73 2,46 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-17 97,89 PLN 0,81 -5,40 1,83 -0,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-17 132,90 PLN 0,31 1,26 2,74 5,76 10,50 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-17 224,45 PLN 0,18 0,88 2,55 5,39 6,52 21,36
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-17 174,28 PLN 0,02 0,14 0,53 1,48 2,71 9,56
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 118,49 PLN 0,11 -0,50 -0,24 0,84 3,45 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-17 166,53 PLN 0,12 -1,07 0,02 -0,38 -0,24 8,35
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-17 270,09 PLN 0,32 -1,13 2,28 2,60 2,41 23,44
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 121,21 PLN 0,41 -2,45 2,04 0,76 -0,04 27,55
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-17 107,30 PLN 1,56 -2,83 -1,56 1,11 6,15 37,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-17 122,64 PLN 0,50 -2,87 -1,18 -4,27 -0,33 21,07
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-17 99,70 PLN 1,52 -3,27 -2,12 2,48 -16,30 -1,27
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-17 108,97 PLN 0,53 -3,48 -0,80 2,77 -1,08 15,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-17 134,16 PLN 0,46 -3,54 1,13 -3,94 -2,37 37,39
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-17 157,25 PLN 0,46 -3,55 1,20 -4,81 -4,51 26,57
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-17 434,35 PLN 0,65 -4,77 2,25 -0,57 -3,55 31,36
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-17 149,43 PLN 0,65 -5,12 -2,77 -10,28 -11,69 22,92
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-17 129,46 PLN 0,19 1,17 2,64 5,23 7,09 22,17
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-17 116,53 PLN 0,02 0,24 0,77 1,57 2,71 11,11
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-17 124,23 PLN -0,10 0,08 0,46 1,92 4,84 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-17 1 124,49 PLN 0,00 -0,66 -0,04 1,65 6,30 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 120,27 PLN 0,41 -1,55 0,51 2,17 0,89 18,63
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-17 114,75 PLN 0,58 -3,61 -1,20 0,30 -2,26 15,65
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-17 117,98 PLN 0,55 -4,86 0,30 -1,18 -5,60 19,11
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 103,75 PLN 0,32 -5,09 1,40 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-17 100,88 PLN 2,03 -5,56 -5,51 -3,63 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 115,69 PLN 0,78 -5,65 -1,87 -0,10 -2,63 18,51
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-17 133,06 PLN 1,53 -7,33 -3,42 4,75 6,88 30,20
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-17 3 273,36 PLN 0,10 1,09 2,88 6,35 7,01 16,34
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-17 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-17 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-17 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-17 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-17 276,89 PLN 0,07 0,60 1,44 3,57 4,89 13,74
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-17 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 101,15 PLN 0,02 0,32 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-17 34,27 PLN 0,03 0,32 0,88 1,75 2,51 9,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-17 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-17 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 13,21 PLN -0,08 0,08 0,69 1,93 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-17 139,66 PLN 0,19 -0,72 0,29 -2,57 -0,71 23,67
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 17,08 PLN 0,29 -1,04 1,18 1,73 1,73 13,26
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-17 88,06 PLN 0,00 -1,24 -0,12 -2,75 -1,39 -6,14
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-17 1 022,59 PLN 0,11 -1,32 0,07 -2,79 -1,54 -4,70
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-17 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-17 4,01 USD 0,00 -1,72 -6,53 -6,09 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 2,20 PLN 0,46 -2,22 0,92 0,46 -0,45 11,68
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-17 125,21 PLN 0,95 -3,34 -8,93 -13,51 -10,12 -16,29
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-17 151,67 PLN 1,78 -4,28 -0,65 4,18 5,01 22,88
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-17 55,41 PLN 1,76 -4,47 -3,97 -0,52 -9,46 -5,44
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-17 297,18 PLN 0,79 -4,69 1,01 -1,48 -2,99 15,05
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-17 13,10 EUR 1,55 -5,35 -6,03 -1,28 -10,64 -4,52
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-17 47,77 PLN 0,76 -5,44 1,29 -3,71 -7,82 27,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-17 14,49 USD 0,84 -7,29 -6,03 -11,43 -14,36 19,36
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-17 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-17 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-20 130,16 PLN 0,42 2,22 3,93 6,63 9,11 25,71
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 1 057,78 PLN 0,03 0,41 1,15 2,26 5,20 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-20 1 052,59 PLN 0,03 0,35 1,00 2,03 4,63 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 125,60 PLN 0,06 0,34 1,00 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 114,15 PLN 0,11 -2,50 0,62 1,07 0,89 20,18
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-20 98,86 PLN 0,19 -4,50 1,84 1,21 -3,41 18,35
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-17 1 311,91 PLN 0,24 1,74 3,42 6,01 8,12 23,62
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-17 20,83 PLN 0,10 1,21 2,76 5,20 7,04 22,24
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-17 78,91 PLN 0,14 0,91 3,00 2,43 5,03 14,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 1 023,98 PLN 0,02 0,27 0,79 1,55 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-17 28,64 PLN 0,00 0,25 0,81 1,60 2,58 11,18
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-17 127,99 PLN 0,00 0,20 0,66 1,35 1,85 9,19
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-17 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 222,22 PLN 0,48 -0,01 3,16 4,78 5,11 25,53
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-17 18,66 EUR -0,03 -0,03 0,77 1,64 3,65 15,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 57,56 PLN -0,02 -0,40 0,42 1,84 3,97 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 1 215,31 PLN 0,00 -0,41 0,50 1,94 4,00 19,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 30,59 PLN 0,39 -0,91 1,97 3,73 3,38 21,68
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 29,35 PLN 0,76 -1,94 2,05 3,60 2,19 21,38
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-17 164,18 PLN 0,66 -1,99 2,16 2,98 1,43 26,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-17 39,81 PLN 2,26 -3,47 -3,75 6,73 -5,46 12,94
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-17 1 118,53 PLN 0,52 -4,07 3,28 -1,04 -4,32 26,85
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-17 9,41 EUR 2,09 -4,37 -5,83 5,91 -6,70 14,07
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-17 97,28 PLN 0,93 -4,55 2,42 0,18 -3,64 24,53
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-17 33,09 PLN 1,04 -4,67 1,07 -0,12 -4,39 10,04
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-17 99,96 PLN 1,91 -4,86 -3,00 -0,54 -3,51 15,76
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-17 917,41 PLN 2,39 -5,37 -6,08 -3,45 -9,89 9,52
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-17 39,42 PLN 2,23 -6,23 -4,32 -1,47 -8,75 5,12
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-17 84,04 PLN 2,30 -6,48 -5,24 -3,95 -11,79 2,61
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-17 744,69 PLN 1,62 -6,94 -8,18 1,50 -21,74 -10,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-17 9,32 EUR 2,06 -7,11 -6,39 -2,23 -9,95 6,17
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-17 36,61 PLN 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-17 8,66 EUR 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-17 58,07 PLN 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-17 17,62 USD 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-17 11,11 USD 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-17 60,69 PLN 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-17 13,73 EUR 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-17 102,62 PLN 0,04 0,31 1,05 6,11 2,23 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-17 84,60 PLN 1,95 -3,92 -3,81 5,76 -4,93 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-17 134,64 PLN 0,76 -5,22 -4,69 -11,86 -5,63 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-17 116,19 PLN 1,59 -6,52 -5,93 -5,64 -4,09 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-17 116,41 PLN 0,26 1,74 3,00 5,81 8,29 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-17 118,14 PLN 0,14 0,68 1,95 4,10 5,44 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 115,53 PLN 0,45 -2,82 0,42 -3,42 -2,87 33,92
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-17 156,18 PLN 0,66 -7,31 -4,46 -10,44 -8,51 71,61
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-17 1 108,59 PLN 0,00 1,87 3,05 5,50 10,93 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-17 256 967,30 PLN 0,00 1,28 3,33 6,23 11,98 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 11,24 PLN 0,00 0,27 0,63 1,35 3,02 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-17 11,59 PLN 0,09 0,26 0,96 1,76 4,41 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-17 169 831,28 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-17 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-17 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 10,81 PLN 0,19 -4,00 -4,51 -15,35 -22,23 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-17 13,51 PLN 0,07 -6,57 -0,30 -11,76 -16,86 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-17 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-17 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-17 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-17 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-17 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-17 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-17 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-17 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-17 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-17 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-17 260,40 PLN 0,34 1,24 2,67 5,73 7,76 25,36
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-17 280,63 PLN 0,34 1,16 2,41 5,18 6,64 21,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-17 118,74 PLN 0,08 0,30 0,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-17 111,76 PLN 0,04 0,29 0,86 1,68 2,54 10,93
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 255,36 PLN 0,03 0,27 0,83 1,68 2,72 11,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-17 107,54 PLN 0,42 -0,48 -1,57 3,03 7,65 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-17 118,05 PLN 0,39 -0,49 1,30 3,58 4,30 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-17 1 008,42 PLN 0,24 -0,54 -0,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-17 254,43 PLN 0,38 -1,04 1,29 2,74 2,29 20,25
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-17 118,66 PLN 0,50 -1,18 1,02 3,64 4,26 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-17 159,31 PLN 0,94 -1,29 -1,49 0,02 5,09 40,18
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-17 102,79 PLN 0,58 -1,53 -4,47 -1,12 -3,35 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-17 117,53 PLN 0,54 -1,68 0,70 3,41 3,94 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 293,47 PLN 0,51 -1,91 2,17 3,05 2,02 22,93
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-17 104,31 PLN 0,24 -2,12 -0,64 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-17 117,01 PLN 0,57 -2,22 0,31 3,13 3,59 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-17 116,09 PLN 0,58 -2,69 -0,06 2,78 3,05 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-17 115,02 PLN 0,59 -3,07 -0,29 2,63 2,91 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-17 43,53 PLN 0,93 -3,69 -4,06 -5,74 -12,87 -1,11
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-17 164,50 PLN 0,48 -3,72 4,73 2,01 -3,23 32,48
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-17 156,62 PLN 1,74 -3,88 -0,27 6,26 2,05 40,92
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-17 65,31 PLN 1,59 -4,10 -1,20 3,11 -0,20 33,83
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 284,82 PLN 0,76 -4,32 2,63 2,50 -0,67 25,22
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-17 74,27 PLN 0,77 -4,35 2,17 2,87 3,74 14,42
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-17 348,56 PLN 0,69 -4,63 1,70 2,01 1,23 28,53
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-17 135,22 PLN 1,30 -5,85 -2,14 4,76 9,12 47,20
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-17 112,41 PLN 0,20 -6,40 -4,75 2,12 1,80 12,73
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-17 171,09 PLN 1,51 -6,49 -1,98 4,16 8,89 54,18
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-17 100,16 PLN 0,86 -6,58 -2,20 6,70 6,44 8,33
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-17 159,76 PLN 0,55 -7,64 -6,67 -3,54 2,59 44,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-17 143,46 PLN 2,72 -7,81 -7,41 -4,09 1,42 46,97
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-17 78,27 PLN 2,43 -8,34 -6,06 -1,14 -4,73 -10,46
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-17 146,82 PLN -1,14 -9,07 -5,90 3,22 1,15 60,02
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-17 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-20 142,36 PLN 0,01 0,39 -4,55 -5,18 6,49 -28,95
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-20 286,15 PLN 0,03 0,33 0,35 6,06 14,42 8,62
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-20 118,00 PLN 0,00 -0,08 0,59 2,80 7,18 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-20 201,18 PLN 0,03 -0,13 0,59 8,59 20,52 -11,45
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-20 102,17 PLN -0,04 -0,13 -6,57 -22,72 -19,98 8,02
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-20 62,67 PLN -0,19 -2,05 -6,28 -11,70 -20,68 -29,61
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-20 83,29 PLN -0,18 -2,41 -3,08 -3,16 7,50 -52,23
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-20 62,31 PLN 0,06 -3,68 -2,23 5,15 11,23 -40,82
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-20 69,32 PLN 0,45 -5,38 -4,07 -1,32 -9,00 -8,34
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-17 302,73 PLN 0,14 1,02 2,15 4,59 5,75 17,46
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-17 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 128,07 PLN 0,02 0,30 0,86 1,64 2,58 9,55
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-17 230,80 PLN 0,00 0,27 0,90 1,84 3,23 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-17 141,04 PLN -0,47 -0,06 -3,24 1,24 -3,50 -31,55
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-17 63,14 PLN 0,38 -0,11 1,46 7,60 5,06 13,89
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-17 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-17 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-17 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-17 26,20 PLN 1,00 -1,76 -0,57 0,92 3,03 24,17
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-17 185,52 PLN 0,59 -2,24 6,02 11,75 12,81 14,96
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-17 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-17 141,75 PLN -0,20 -3,11 -0,69 4,95 0,83 9,32
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-17 378,27 PLN 1,67 -3,21 -1,35 -0,78 2,79 28,80
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-17 46,87 PLN 1,23 -4,68 -5,43 -2,84 -8,53 26,16
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-17 231,19 PLN 0,46 -5,20 -1,23 -5,91 -5,84 56,63
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-17 124,89 PLN 1,64 -5,42 -5,33 5,28 -15,76 -11,20
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-17 369,25 PLN 1,18 -5,78 -2,52 -2,98 -3,52 11,42
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-17 188,88 PLN 1,23 -5,96 -3,64 -0,22 2,72 16,72
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-17 190,97 PLN 2,62 -6,27 -4,38 -4,30 -1,33 35,14
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-17 64,72 PLN -0,23 -6,30 -1,02 6,71 2,39 2,47
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-17 175,78 PLN 0,34 -6,66 -5,70 2,68 -8,95 13,19
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-17 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-17 62,44 PLN 2,61 -7,25 -9,91 -11,08 -0,83 27,87
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-17 58,64 PLN 2,63 -7,61 -7,20 -5,77 -1,06 7,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-17 157,98 PLN 0,35 -8,71 -1,97 3,93 0,63 2,36
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-17 98,70 PLN -0,31 5,44 -0,86 -0,58 0,33 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-17 120,44 PLN 0,11 0,91 1,30 1,94 5,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-17 109,33 PLN 0,05 0,73 1,41 2,44 3,81 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-17 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-17 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-17 102,36 PLN -0,35 0,41 1,50 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-17 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-17 107,13 PLN 0,01 0,22 0,94 1,96 3,77 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-17 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-17 120,54 PLN 0,32 0,15 -0,52 -1,32 -1,21 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-17 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-17 101,44 PLN -0,41 -0,65 0,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-17 101,57 PLN -0,37 -1,62 0,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-17 100,67 PLN -0,36 -2,69 0,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 82,98 PLN 0,34 -3,00 1,22 -3,09 -10,22 -11,85
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-17 128,85 PLN 0,66 -4,50 1,39 -1,99 -7,22 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-16 138,17 PLN -0,90 -4,80 2,62 4,32 -1,22 52,12
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-17 85,43 PLN 0,45 -4,86 -0,78 -4,01 -10,04 14,62
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-17 118,26 PLN 0,55 -4,92 0,41 -2,20 -11,63 14,94
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 135,45 PLN 0,65 -5,17 1,48 -4,64 -7,77 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-17 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-17 127,74 PLN 0,26 2,98 4,52 8,29 8,55 26,92
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-17 159,52 PLN 0,28 2,62 3,96 6,89 7,67 24,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-17 220,82 PLN 0,26 1,91 3,50 7,44 9,34 24,67
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-17 126,08 PLN 0,05 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-17 230,95 PLN 0,04 0,89 2,09 3,43 4,98 15,72
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 152,23 PLN 0,01 0,78 1,61 3,42 5,52 16,31
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 175,02 PLN 0,01 0,39 1,15 2,45 3,91 12,38
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-17 239,26 PLN 0,45 -0,53 4,00 4,44 3,71 27,41
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-17 205,79 PLN 0,46 -1,95 2,99 2,14 0,17 21,54
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-17 112,99 PLN 0,59 -3,49 2,88 0,17 -2,82 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-17 206,76 PLN 0,56 -3,93 1,47 -2,14 -5,28 6,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 78,02 PLN 0,52 -4,68 3,89 -1,01 -6,14 54,16
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-17 114,75 PLN -0,91 -4,73 -0,63 5,72 4,07 22,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-17 87,68 PLN 0,55 -4,82 3,52 0,00 -3,24 27,18
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-17 84,40 PLN 0,72 -4,94 3,75 -0,21 -1,56 18,21
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-17 81,62 PLN 0,65 -5,15 5,88 1,42 -1,15 55,91
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-17 278,96 PLN 0,27 1,75 3,74 6,48 8,29 20,66
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-17 257,91 PLN 0,02 0,30 0,88 1,76 2,94 12,16
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-17 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-17 293,65 PLN 0,28 -0,60 1,40 1,85 1,94 12,51
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-17 100,62 PLN 0,31 -0,79 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-17 1 043,05 PLN 0,00 -1,03 -4,67 -11,53 -14,41 24,90
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-17 247,05 PLN 0,99 -3,56 -0,93 -2,59 -5,20 8,47
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-17 95,58 PLN 1,78 -3,67 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-17 383,35 PLN 0,90 -5,06 1,28 -1,73 -4,74 23,34
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-17 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-17 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-17 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-17 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-17 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-17 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-17 6,67 PLN 0,00 1,52 1,52 4,22 -21,25 -85,29
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-17 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-17 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-17 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-17 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-17 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-17 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-17 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-17 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-17 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-17 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-17 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-17 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-17 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-17 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-17 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-17 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-17 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-17 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-17 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-17 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-17 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-17 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-17 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-17 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-17 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-17 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-17 15,69 PLN 0,19 1,49 3,22 5,94 7,61 20,23
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-17 20,20 PLN 0,10 1,41 3,11 6,20 7,85 20,81
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-17 10,79 PLN 0,00 1,31 5,58 7,26 8,01 14,42
akcje