Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+6,05% DWS24 26.03.2015
+6,02% MCI02M 27.03.2015
+6,02% MCI02K 27.03.2015
+6,02% MCI02L 27.03.2015
+6,02% MCI02O 27.03.2015
+6,02% MCI02N 27.03.2015
+6,02% MCI02 27.03.2015
+6,02% MCI02J 27.03.2015
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2015-03-27 243,74 EUR 0,00 4,03 12,99 3,61 -3,50 11,44
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny AKP_UN 2015-03-27 1 202,22 PLN 0,00 2,45 8,88 3,50 -0,31 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia ARN_UN 2015-03-27 997,54 PLN 0,00 2,18 7,39 1,48 -5,60 9,39
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) PDPW_XX 2015-03-27 323,59 EUR 0,00 2,12 6,42 4,37 7,01 21,01
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Aktywnej Alokacji ARN_UN 2015-03-27 1 012,44 PLN 0,00 0,64 5,10 -0,47 -1,38 2,93
akcje zamknij AGIO Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2015-03-26 115,03 PLN 0,01 0,38 1,08 2,14 3,87 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał PDP_CO 2015-03-27 1 324,34 PLN 0,00 0,31 1,14 2,23 4,68 18,78
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (USD) ARNW_XX 2015-03-27 267,04 USD 0,00 0,24 1,45 -11,64 -23,38 -7,23
akcje zamknij AGIO Market Neutral FIZ ARN_UN 2015-03-27 998,43 PLN 0,00 0,00 -0,52 -1,26 -3,18 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2015-03-27 263,64 PLN 0,00 0,00 1,28 0,80 8,76 0,00
akcje zamknij AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-03-27 1 024,75 PLN 0,00 0,00 0,88 2,19 0,00 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2015-03-26 982,03 PLN 0,00 0,00 0,69 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2015-03-27 203,03 PLN 0,00 0,00 1,69 3,45 7,28 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ SEK_UN 2015-03-27 179 994,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) PDPW_XX 2015-03-27 354,53 USD 0,00 -1,59 -4,45 -10,99 -15,04 0,74
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2015-03-26 153,32 PLN -0,79 1,84 7,38 1,77 2,66 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2015-03-26 108,53 PLN -0,06 1,34 2,45 3,36 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2015-03-26 102,49 PLN -0,29 0,65 4,02 2,90 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 119,88 PLN -0,41 0,55 3,06 2,36 5,47 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2015-03-26 109,62 PLN -0,05 0,52 3,03 3,15 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2015-03-26 107,83 PLN -0,42 0,52 2,93 2,57 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2015-03-26 113,12 PLN -0,70 0,49 3,91 2,52 5,91 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2015-03-27 128,79 PLN 0,00 0,45 0,11 1,65 4,20 18,61
akcje zamknij ALTUS FIZ GlobAl 2 ARN_UN 2015-03-27 108,13 PLN 0,00 0,40 -1,74 -2,22 0,91 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 104,65 PLN -0,02 0,19 0,95 1,47 3,11 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2015-03-26 114,69 PLN 0,03 0,15 1,42 2,97 6,16 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2015-03-26 134,26 PLN 0,01 0,06 2,22 0,98 3,04 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2015-03-27 202 014,46 PLN 0,00 0,00 2,88 4,36 0,00 0,00
akcje zamknij Altus FIZ Aktywny Akcji AKP_XX 2015-03-27 103,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2015-03-27 202,06 PLN 0,00 0,00 0,43 1,59 1,34 26,13
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2015-03-27 115,47 PLN 0,00 0,00 2,43 3,86 11,15 0,00
akcje zamknij ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności SEK_UN 2015-03-27 207 286,39 PLN 0,00 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2015-03-27 205,86 PLN 0,00 0,00 0,46 1,64 1,62 27,03
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2015-03-27 222 022,38 PLN 0,00 0,00 8,14 15,47 10,91 17,07
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2015-03-27 127,94 PLN 0,00 0,00 0,80 1,69 1,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2015-03-27 113,95 PLN 0,00 0,00 1,42 1,16 2,73 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2015-03-27 106,68 PLN 0,00 0,00 0,23 1,51 6,41 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2015-03-26 102,90 PLN -0,01 -0,10 0,42 1,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 102,13 PLN -0,04 -0,12 0,52 1,20 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2015-03-26 95,97 PLN 0,63 -1,23 -2,97 1,29 -2,90 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 107,84 PLN -1,06 2,63 10,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-03-26 101,03 PLN -1,25 0,47 3,81 -0,57 1,96 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2015-03-26 102,39 PLN -0,04 0,00 0,47 0,91 2,24 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 104,98 PLN -0,81 -0,29 3,11 1,33 5,51 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 106,88 PLN -0,63 -0,48 2,57 1,99 7,18 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2015-03-26 109,52 PLN -0,38 -1,18 0,98 2,60 9,68 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2015-03-26 165,67 PLN -0,79 2,15 5,50 1,82 1,03 15,97
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2015-03-26 157,99 PLN -0,33 2,09 8,94 1,61 -5,29 12,50
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2015-03-26 142,39 PLN -0,67 1,24 5,66 2,60 3,29 26,03
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2015-03-26 120,32 PLN -0,24 1,02 6,29 9,06 14,41 41,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-03-26 118,82 PLN -1,25 0,62 5,98 6,55 14,96 13,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2015-03-26 170,70 PLN -0,30 0,61 3,04 1,60 2,34 6,20
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2015-03-26 452,96 PLN -1,10 0,41 4,74 0,56 2,81 24,25
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 120,98 PLN -0,02 0,34 1,43 1,66 3,27 18,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2015-03-26 174,92 PLN -0,02 0,23 0,68 0,37 2,04 7,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 124,27 PLN -0,75 0,17 3,24 0,59 2,82 20,94
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2015-03-26 275,69 PLN -0,49 -0,01 2,19 1,17 4,59 18,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych PDZ_GC 2015-03-26 101,61 PLN -0,27 -0,09 1,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2015-03-26 225,87 PLN -0,21 -0,21 0,67 1,29 6,46 17,45
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2015-03-26 138,39 PLN -0,33 -0,26 2,06 5,25 10,59 31,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2015-03-26 125,01 PLN -0,31 -0,89 3,34 0,14 -1,78 13,47
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2015-03-26 94,95 PLN -1,92 -3,94 -3,60 -5,13 -0,67 -16,38
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 110,49 PLN -1,22 1,88 5,99 2,91 8,01 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2015-03-26 119,90 PLN -0,89 1,66 3,31 -2,15 -0,37 15,13
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2015-03-26 117,68 PLN -0,04 0,19 0,77 1,17 2,78 9,92
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2015-03-27 1 157,45 PLN 0,00 0,00 1,94 2,25 4,81 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2015-03-26 125,73 PLN 0,00 -0,01 0,92 1,22 3,57 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 119,35 PLN -0,92 -0,08 1,96 -0,65 3,95 17,24
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-03-26 131,20 PLN -0,21 -0,25 0,99 2,16 7,08 20,58
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 122,33 PLN -0,50 -0,30 1,18 0,77 3,93 16,28
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2015-03-26 117,06 PLN -0,56 -0,32 1,09 -0,32 2,18 12,88
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2015-03-26 109,18 PLN -1,43 -0,99 5,40 6,38 8,77 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2015-03-26 146,64 PLN -0,89 -1,26 1,10 6,10 18,87 34,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2015-03-26 50,55 PLN -1,25 2,45 6,76 1,18 1,26 27,85
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2015-03-26 13,64 USD -0,44 0,96 0,66 -10,50 -17,18 8,17
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2015-03-26 306,60 PLN -1,20 0,94 5,02 -0,89 2,04 18,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2015-03-26 144,28 PLN -0,19 0,62 3,80 1,95 0,60 27,58
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 2,24 PLN -0,44 0,45 2,75 0,00 2,28 12,56
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 13,48 PLN 0,00 0,30 1,20 2,04 4,33 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 17,37 PLN -0,52 0,17 2,18 0,75 3,70 13,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 102,48 PLN -0,04 0,16 0,99 1,49 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2015-03-26 34,50 PLN -0,06 0,09 0,58 0,88 2,56 9,00
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2015-03-27 150,45 PLN 0,00 0,00 -0,04 0,99 2,31 7,85
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2015-03-27 114,80 PLN 0,00 0,00 -0,55 -0,70 0,98 2,25
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2015-03-27 178,52 PLN 0,00 0,00 0,02 0,94 2,79 9,64
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2015-03-26 81,11 PLN 0,00 0,00 -6,87 -15,40 -24,16 -29,30
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2015-03-27 131,96 PLN 0,00 0,00 0,11 0,66 0,46 8,19
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2015-03-27 91,02 PLN 0,00 0,00 3,26 1,78 -0,14 -6,38
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2015-03-27 116,07 PLN 0,00 0,00 -2,03 -2,45 -2,98 -4,20
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2015-03-26 131,18 PLN 0,00 0,00 5,02 -2,82 -2,58 0,55
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2015-03-27 121,74 PLN 0,00 0,00 -0,40 -0,07 -0,32 3,31
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2015-03-27 113,74 PLN 0,00 0,00 -0,28 -0,09 0,09 2,11
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2015-03-27 120,89 PLN 0,00 0,00 -0,36 -0,15 -0,49 3,10
akcje zamknij BPH FIO Strategii Akcyjnej ARN_UN 2015-03-26 1 053,21 PLN -0,08 -0,10 3,03 1,05 -0,29 -7,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2015-03-26 3 351,94 PLN -0,20 -0,11 2,08 2,93 9,28 16,49
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2015-03-26 280,15 PLN -0,15 -0,14 1,00 1,56 5,02 12,42
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2015-03-26 14,30 EUR -1,65 -0,49 6,32 5,69 14,04 -6,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2015-03-26 175,77 PLN -0,57 -0,80 7,37 12,23 22,75 28,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2015-03-26 3,64 USD 0,83 -1,09 -4,46 -9,68 -14,55 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2015-03-26 107,23 PLN 1,38 -1,66 -5,45 -16,13 -24,29 -28,82
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2015-03-26 58,45 PLN -1,75 -2,06 1,69 3,41 11,38 -8,11
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2015-03-27 103,90 PLN 0,25 1,65 5,29 1,64 5,60 17,77
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-27 115,53 PLN -0,06 0,56 1,70 -0,41 2,21 16,26
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-27 1 079,91 PLN 0,01 0,55 1,12 2,40 4,84 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2015-03-27 1 068,23 PLN 0,00 0,23 1,00 1,72 3,91 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2015-03-27 127,11 PLN -0,01 0,22 1,15 1,41 3,49 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2015-03-27 131,81 PLN -0,26 -0,35 0,93 2,65 8,51 23,36
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2015-03-26 1 243,77 PLN -0,28 3,18 10,74 7,66 8,09 29,58
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2015-03-26 105,70 PLN -0,68 1,77 7,97 5,01 8,49 26,88
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2015-03-26 15,15 EUR -0,49 1,60 7,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2015-03-26 9,93 EUR -1,00 1,11 8,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich AKP_UN 2015-03-26 34,74 PLN -0,94 0,81 5,05 1,40 4,99 13,27
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2015-03-26 170,70 PLN -0,58 0,34 3,71 2,45 7,20 23,65
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 1 244,20 PLN -0,03 0,27 1,48 1,93 4,76 17,79
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 58,61 PLN -0,03 0,22 1,07 1,42 4,21 17,01
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 30,48 PLN -0,72 0,20 3,29 2,38 8,32 21,87
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 230,99 PLN -0,38 0,16 3,25 3,85 9,09 24,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 28,83 PLN 0,00 0,07 0,52 0,80 2,38 9,41
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 1 030,32 PLN 0,00 0,06 0,58 0,80 2,30 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 31,38 PLN -0,51 0,03 2,18 1,88 6,99 20,60
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2015-03-27 73,49 PLN 0,00 0,00 -2,22 -3,25 -7,14 -38,34
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2015-03-26 128,39 PLN -0,02 0,00 0,33 0,43 1,62 7,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2015-03-26 61,96 PLN -0,59 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2015-03-26 18,75 EUR -0,02 -0,05 0,52 0,50 2,41 13,26
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-03-26 1 337,32 PLN -0,28 -0,16 1,48 3,19 8,65 21,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-03-26 21,17 PLN -0,28 -0,19 1,39 2,57 7,52 20,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2015-03-26 62,75 PLN -0,40 -0,25 1,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2015-03-26 40,62 PLN -1,10 -0,49 3,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2015-03-26 10,20 EUR -2,31 -1,40 5,48 4,37 11,06 8,88
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2015-03-26 16,72 USD 0,22 -1,43 -3,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2015-03-26 76,67 PLN -0,12 -1,63 -3,85 -1,65 0,09 11,83
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2015-03-26 10,96 USD -0,28 -1,92 -2,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2015-03-26 718,85 PLN -1,27 -2,65 14,57 -8,43 -3,16 -28,29
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2015-03-26 87,50 PLN -1,89 -2,69 0,03 0,44 4,55 -0,84
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-03-26 41,69 PLN -2,41 -2,96 0,90 2,13 8,54 7,50
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-03-26 1 002,83 PLN -2,32 -3,02 1,44 7,92 12,53 10,82
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2015-03-26 104,01 PLN -2,47 -3,90 -0,97 2,12 8,50 13,57
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2015-03-26 10,34 EUR -3,20 -6,35 -2,25 10,98 31,17 11,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2015-03-26 42,29 PLN -3,29 -7,82 -6,50 8,60 28,19 10,10
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2015-03-26 135,78 PLN -0,77 -0,40 5,59 -3,98 -13,32 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-03-26 121,71 PLN -1,32 -2,61 2,63 0,62 2,68 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2015-03-26 92,65 PLN -3,58 -7,73 -3,58 9,37 30,84 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PDP_PS 2015-03-26 103,33 PLN -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych AKP_UN 2015-03-26 167,88 PLN -1,32 2,57 10,21 0,62 -7,06 45,10
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 119,28 PLN -1,55 1,68 9,01 0,25 -0,95 40,73
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2015-03-26 121,51 PLN -0,06 0,59 1,70 3,34 7,38 20,67
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2015-03-26 119,37 PLN -0,48 -0,85 1,42 3,72 9,30 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2015-03-26 14,07 PLN -1,05 3,53 4,92 -1,68 -11,68 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 11,33 PLN -0,70 1,07 5,99 1,71 -12,78 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 11,38 PLN 0,00 0,71 0,80 1,52 2,80 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2015-03-27 1 163,22 PLN 0,00 0,42 1,84 6,13 11,22 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2015-03-27 266 369,19 PLN 0,00 0,23 2,17 4,98 10,77 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2015-03-27 174 366,42 PLN 0,00 0,11 2,14 2,57 0,00 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-03-27 133,10 PLN 0,00 0,00 -5,57 -5,02 -2,24 33,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2015-03-27 1 081,43 PLN 0,00 0,00 -2,41 -9,07 -22,10 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2015-03-27 997,80 PLN 0,00 0,00 -2,98 -10,07 -24,39 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2015-03-27 873,36 PLN 0,00 0,00 -3,59 -4,89 -10,11 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2015-03-27 9,73 PLN 0,00 -0,21 -0,51 -0,92 -1,52 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2015-03-26 11,72 PLN 0,09 -0,26 0,77 1,38 3,08 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2015-03-27 92,34 PLN 0,00 0,00 -1,23 -6,10 -15,89 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2015-03-27 67,20 PLN 0,00 0,00 0,21 -5,64 -9,63 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2015-03-27 91,55 PLN 0,00 0,00 -3,02 -7,94 -17,51 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2015-03-27 1 069,09 PLN 0,00 0,00 1,13 2,29 4,65 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2015-03-27 0,96 PLN 0,00 0,00 1,19 -2,94 -27,53 -29,37
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2015-03-27 1,57 PLN 0,00 0,00 0,69 3,97 8,14 27,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Wierzytelności Płynnych SEK_UN 2015-03-27 1,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2015-03-27 0,75 PLN 0,00 0,00 1,05 -1,22 -4,33 -22,41
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2015-03-27 2,88 PLN 0,00 0,00 1,24 2,69 5,99 41,70
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2015-03-26 188,94 PLN -1,04 2,25 8,00 13,27 33,78 79,46
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2015-03-26 178,19 PLN -0,78 1,83 7,33 4,93 8,00 34,83
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2015-03-26 171,53 PLN -0,87 1,42 13,67 11,14 17,22 54,89
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 298,21 PLN -0,80 1,05 5,78 1,15 7,68 29,08
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2015-03-26 77,95 PLN -0,81 0,98 5,82 1,44 9,28 16,31
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2015-03-26 363,11 PLN -0,83 0,95 5,12 0,22 6,21 29,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2015-03-26 208,58 PLN -0,09 0,69 11,27 13,74 28,38 62,79
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2015-03-26 116,17 PLN -0,33 0,68 5,88 8,74 15,88 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) ARNW_UN 2015-03-26 106,01 EUR -0,34 0,58 5,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GC 2015-03-26 1 037,54 PLN 0,04 0,48 2,31 2,48 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2015-03-26 163,75 PLN 0,00 0,47 12,45 13,43 28,36 50,46
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 303,59 PLN -0,60 0,39 3,43 1,85 7,47 24,46
akcje zamknij ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Umiarkowany MIZ_ST 2015-03-26 100,61 PLN -0,26 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 257,59 PLN -0,02 0,10 0,78 1,04 2,71 9,88
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2015-03-26 112,62 PLN -0,03 0,08 0,72 0,93 2,62 9,51
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2015-03-26 120,49 PLN -0,03 0,03 1,14 1,69 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 258,45 PLN -0,46 0,02 1,89 0,69 4,76 19,33
akcje zamknij ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Dynamiczny MIZ_XX 2015-03-26 100,41 PLN -0,46 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2015-03-26 120,49 PLN -0,67 -0,12 3,03 2,37 8,60 20,06
akcje zamknij ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Ostrożny PDZ_GO 2015-03-26 100,10 PLN -0,06 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2015-03-26 121,14 PLN -0,65 -0,16 2,83 2,28 8,27 20,73
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2015-03-26 121,64 PLN -0,63 -0,19 2,64 2,31 8,18 21,25
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2015-03-26 121,55 PLN -0,58 -0,22 2,37 2,21 7,85 21,19
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2015-03-26 120,48 PLN -0,42 -0,26 1,61 1,81 6,39 20,18
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2015-03-26 106,38 PLN -0,24 -0,26 1,08 -1,62 3,80 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2015-03-26 122,05 PLN -0,54 -0,27 2,06 2,07 7,44 21,72
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2015-03-26 265,60 PLN -0,38 -0,42 1,10 2,97 8,51 23,33
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-03-26 285,09 PLN -0,38 -0,50 0,87 2,51 7,44 20,35
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GC 2015-03-26 159,05 PLN 0,05 -0,63 1,66 -0,50 0,32 25,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2015-03-26 48,55 PLN -1,58 -0,68 8,52 9,40 7,63 9,30
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2015-03-26 108,84 PLN -0,19 -1,23 7,98 3,39 20,54 8,88
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2015-03-26 166,57 PLN -1,92 -2,33 1,06 5,18 19,57 38,75
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2015-03-26 115,31 PLN -0,23 -2,37 0,37 -1,17 9,25 7,28
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2015-03-26 167,74 PLN -0,13 -2,45 -4,38 -0,73 3,18 33,68
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2015-03-26 92,70 PLN -0,70 -2,93 -3,50 -9,27 -8,58 -10,40
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2015-03-26 62,26 PLN -2,26 -7,31 -9,32 -23,29 -15,33 -36,39
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2015-03-26 79,37 PLN -0,50 6,05 19,93 19,23 10,88 41,10
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2015-03-26 243,00 PLN -1,05 2,74 10,16 0,88 -4,56 39,43
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2015-03-26 226,25 PLN -0,68 2,46 13,11 12,34 10,85 48,34
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 436,48 PLN -0,51 2,03 10,30 12,37 12,75 44,47
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2015-03-26 70,13 PLN -1,29 1,98 16,13 12,50 10,13 23,14
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2015-03-26 28,59 PLN -0,31 1,13 6,24 7,48 9,29 31,09
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2015-03-26 395,07 PLN -0,67 0,99 4,24 2,19 3,60 18,54
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2015-03-26 75,91 PLN -1,63 0,80 7,48 20,84 32,85 35,58
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2015-03-26 233,22 PLN -0,02 0,17 0,85 1,18 3,06 10,84
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 128,90 PLN -0,02 0,12 0,74 0,81 2,44 8,51
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-03-27 13 064,14 PLN 0,00 0,00 2,12 4,68 5,24 30,64
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-03-27 1 563,29 PLN 0,00 0,00 -4,15 -4,37 -8,08 5,74
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-03-27 914,23 PLN 0,00 0,00 -0,59 -3,57 -6,44 -10,95
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2015-03-27 453,39 PLN 0,00 0,00 -1,57 -1,02 -10,54 1,53
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2015-03-27 1 564,87 PLN 0,00 0,00 2,07 -7,67 -13,73 -39,78
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2015-03-27 976,13 PLN 0,00 0,00 0,01 -2,64 -16,61 -44,82
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2015-03-26 149,32 PLN 1,25 -0,03 11,73 7,20 3,95 -28,39
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2015-03-26 307,94 PLN -0,19 -0,15 1,21 2,38 6,60 17,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2015-03-26 153,15 PLN -0,95 -0,49 6,53 5,89 16,01 8,17
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2015-03-26 72,60 PLN -1,25 -0,52 10,60 7,41 23,68 2,40
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2015-03-26 48,79 PLN -1,71 -1,49 5,79 1,39 -0,93 14,91
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2015-03-26 213,83 PLN -1,31 -1,55 6,65 12,23 29,18 30,84
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2015-03-26 218,57 PLN -0,91 -2,38 9,09 9,54 16,99 17,59
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2015-03-26 115,88 PLN -1,35 -2,47 8,87 -11,14 -4,54 -30,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2015-03-26 145,48 PLN -1,84 -2,68 -2,08 -11,68 1,83 -17,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2015-03-26 192,60 PLN -2,24 -8,14 -6,28 10,40 22,39 12,22
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych AKZ_GL 2015-03-26 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych PDZ_GC 2015-03-26 100,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-03-26 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus PDZ_XX 2015-03-26 100,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji AKZ_GL 2015-03-26 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 146,57 PLN -1,09 2,65 9,35 4,13 0,49 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2015-03-26 134,21 PLN -0,82 1,78 5,84 0,79 1,17 25,18
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2015-03-26 145,89 PLN -1,37 1,67 4,94 0,54 7,57 46,79
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2015-03-26 85,38 PLN -1,03 1,61 4,56 -3,70 -4,41 11,86
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2015-03-26 105,91 PLN -0,34 1,22 4,00 2,67 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2015-03-26 104,97 PLN -0,55 1,02 4,23 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 82,16 PLN -0,71 0,65 1,78 -2,61 -5,93 -17,22
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-03-26 104,75 PLN -0,18 0,63 2,62 2,54 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2015-03-26 104,93 PLN 0,01 0,46 1,77 2,67 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2015-03-26 123,96 PLN -0,31 0,40 2,10 3,26 1,18 16,51
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2015-03-26 117,09 PLN -0,88 0,39 2,67 -4,60 -4,71 9,25
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 107,94 PLN 0,00 0,07 0,48 0,91 3,16 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2015-03-27 114,03 PLN 0,00 0,00 1,90 3,74 1,67 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2015-03-26 140,85 PLN 0,00 0,00 -11,63 -17,78 -29,16 -34,08
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2015-03-27 104,87 PLN 0,00 0,00 3,03 4,72 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2015-03-27 102,97 EUR 0,00 0,00 1,39 2,18 2,10 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2015-03-27 8 809,46 PLN 0,00 0,00 2,02 3,63 -4,52 -1,01
akcje zamknij Ipopema MegaTrends FIZ AKZ_GL 2015-03-27 106,34 PLN 0,00 0,00 6,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-03-26 121,61 PLN -0,10 -0,13 0,52 1,61 3,10 16,45
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-03-26 110,12 PLN -0,09 -0,46 0,74 1,19 3,47 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2015-03-26 99,14 PLN 0,79 -1,12 -2,03 4,29 -0,31 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-03-27 77,32 PLN 0,00 -6,52 -6,52 -7,25 -24,76 -27,06
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS AKP_MS 2015-03-26 99,22 PLN -1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 84,19 PLN -0,75 2,09 10,44 4,08 3,63 47,96
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 89,08 PLN -0,77 1,88 10,37 4,70 5,71 50,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-03-26 92,06 PLN -0,72 1,58 7,07 1,10 2,89 28,58
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2015-03-26 89,06 PLN -0,51 1,45 8,77 1,75 2,06 23,95
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 118,34 PLN -0,74 0,89 7,28 2,20 2,73 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2015-03-26 212,91 PLN -0,56 0,85 4,70 1,90 4,67 21,77
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 128,37 PLN -0,01 0,73 1,58 2,79 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2015-03-26 209,62 PLN -0,56 0,46 4,47 -1,75 -1,97 8,16
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-03-26 249,00 PLN -0,47 0,44 4,64 3,64 7,75 27,43
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 177,68 PLN -0,02 0,41 1,29 1,78 4,30 11,15
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2015-03-26 235,26 PLN 0,02 0,36 1,44 2,49 5,64 14,02
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 155,80 PLN 0,03 0,35 1,43 2,96 6,20 15,29
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2015-03-26 170,59 PLN -0,15 0,21 4,02 9,26 14,61 28,62
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2015-03-26 134,53 PLN -0,18 0,16 3,84 7,97 14,39 29,02
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2015-03-26 136,64 PLN -1,19 0,13 6,01 14,38 30,32 34,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-03-26 226,80 PLN -0,19 0,06 1,92 4,13 10,89 23,39
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2015-03-27 108,83 PLN 0,00 0,00 8,56 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2015-03-27 1 309,70 PLN 0,00 0,86 1,65 2,19 -5,51 16,86
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-03-26 103,35 PLN 0,02 0,54 2,21 1,90 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2015-03-27 1 083,00 PLN 0,00 0,54 9,55 2,11 -7,22 16,14
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 259,99 PLN -0,01 0,15 0,78 0,98 2,78 10,66
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2015-03-26 247,86 PLN -0,44 -0,07 1,87 -2,82 -2,27 7,35
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 382,75 PLN -0,50 -0,11 2,27 -4,19 -2,70 18,04
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2015-03-26 294,37 PLN -0,22 -0,16 0,80 -0,38 2,34 10,79
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-03-26 283,04 PLN -0,24 -0,59 1,00 2,63 8,59 19,58
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2015-03-26 99,57 PLN -1,02 -3,12 0,14 1,48 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria O ANP_UN 2015-03-27 42 978,63 PLN 0,00 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2015-03-27 43 075,83 PLN 0,00 6,02 6,35 10,28 40,20 112,72
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2015-03-27 42 100,75 PLN 0,00 6,02 6,35 10,28 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2015-03-27 43 038,35 PLN 0,00 6,02 6,35 10,28 40,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2015-03-27 42 863,42 PLN 0,00 6,02 6,35 10,28 39,51 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2015-03-27 43 086,05 PLN 0,00 6,02 6,35 10,28 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2015-03-27 43 023,15 PLN 0,00 6,02 6,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2015-03-27 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2015-03-27 6,74 PLN 0,00 0,00 1,20 2,59 5,81 -86,47
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2015-03-27 3 800,38 PLN 0,00 0,00 7,69 58,50 95,19 280,04
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2015-03-27 177,94 PLN 0,00 -0,56 0,58 2,51 13,47 52,05
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2015-03-27 197,24 PLN 0,00 -0,56 0,58 2,50 13,53 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2015-03-27 177,96 PLN 0,00 -0,56 0,58 2,50 13,47 52,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2015-03-27 189,19 PLN 0,00 -0,61 0,46 2,31 13,07 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2015-03-27 196,77 PLN 0,00 -0,61 0,46 2,25 12,31 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2015-03-27 172,81 PLN 0,00 -0,61 0,49 2,35 13,05 52,34
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2015-03-27 196,65 PLN 0,00 -0,62 0,37 2,19 12,35 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2015-03-27 182,07 PLN 0,00 -0,62 0,49 2,34 13,07 49,64
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2015-03-27 170,64 PLN 0,00 -0,66 0,40 2,19 12,49 45,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2015-03-27 188,86 PLN 0,00 -0,66 0,39 2,19 12,95 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2015-03-27 152,40 PLN 0,00 -0,66 0,40 2,19 12,95 48,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2015-03-27 200,96 PLN 0,00 -0,66 0,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2015-03-27 200,74 PLN 0,00 -0,66 0,40 2,19 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria G1 ANP_UN 2015-03-27 199,66 PLN 0,00 -0,66 0,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H1 ANP_UN 2015-03-27 202,16 PLN 0,00 -0,66 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2015-03-27 170,59 PLN 0,00 -0,66 0,39 2,19 12,50 45,77
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2015-03-27 198,01 PLN 0,00 -0,66 0,40 2,19 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2015-03-27 196,16 PLN 0,00 -0,66 0,40 2,19 12,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2015-03-27 190,56 PLN 0,00 -0,66 0,40 2,19 11,39 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2015-03-27 195,29 PLN 0,00 -0,66 0,40 2,19 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2015-03-27 193,20 PLN 0,00 -0,66 0,40 2,19 10,56 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2015-03-27 194,53 PLN 0,00 -0,66 0,40 2,16 11,38 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2015-03-27 196,89 PLN 0,00 -0,67 0,40 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2015-03-27 192,65 PLN 0,00 -0,67 0,40 2,19 11,38 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2015-03-27 171,61 PLN 0,00 -0,73 0,33 2,12 12,88 51,29
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2015-03-26 7,56 PLN -0,40 2,02 12,00 4,56 1,61 9,09
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 8,65 PLN -1,14 2,00 7,45 1,65 3,35 28,15
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2015-03-26 14,69 PLN -1,21 0,69 7,94 11,12 24,81 27,85
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2015-03-26 6,31 PLN -0,94 0,48 3,44 -1,25 0,64 11,68
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 16,65 PLN -0,83 0,48 3,54 -2,86 0,67 10,19
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 7,82 PLN -0,51 0,39 2,49 0,51 3,71 10,61
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2015-03-26 8,55 PLN -1,04 0,35 7,68 0,94 10,61 -4,04
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2015-03-26 14,08 PLN 0,00 0,21 0,64 1,44 3,23 10,52
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 15,95 PLN 0,00 0,19 0,69 1,27 3,84 13,68
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 16,52 PLN -0,30 0,18 1,66 0,06 3,64 14,64
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2015-03-26 11,34 PLN -1,39 0,09 9,25 19,62 33,57 45,57
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2015-03-27 918,98 PLN 0,00 0,00 -2,54 -2,09 -8,71 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2015-03-26 9,12 PLN -0,44 0,00 0,22 -4,10 -3,29 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GO 2015-03-26 11,54 PLN -0,69 0,00 3,31 7,65 15,40 17,16
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-03-26 20,56 PLN -0,19 -0,15 1,13 2,70 8,67 19,33
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2015-03-26 15,98 PLN -0,19 -0,19 1,14 2,83 8,41 18,72
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2015-03-26 11,19 PLN -0,89 -0,36 4,48 2,01 10,14 4,38
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2015-03-26 6,99 PLN -1,41 -0,43 5,59 13,47 22,85 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2015-03-26 10,96 PLN -1,62 -0,54 8,84 14,17 34,64 39,09
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2015-03-26 3,96 USD -0,40 -0,76 1,78 -1,70 2,13 8,17
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2015-03-26 3,06 USD -0,58 -1,35 3,02 5,82 9,30 18,24
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GO 2015-03-26 3,11 USD 0,13 -1,43 -2,58 -4,77 -5,57 -0,87
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2015-03-26 1,89 USD -0,60 -1,86 -0,43 0,38 0,52 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-03-26 8,12 PLN -2,17 -1,93 6,84 4,37 17,34 4,10
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2015-03-26 2,96 USD -0,80 -1,97 2,63 1,00 10,18 17,68
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2015-03-26 2,19 USD -1,36 -3,34 0,75 -7,67 -3,98 -11,92
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2015-03-26 88,24 PLN -0,47 3,79 10,80 6,60 0,65 38,65
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2015-03-26 28,76 EUR -0,31 3,12 11,52 10,70 10,87 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2015-03-26 35,93 EUR -1,26 2,42 14,54 14,83 19,29 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2015-03-26 45,92 EUR -0,67 2,23 10,92 10,09 13,41 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2015-03-26 31,99 EUR 0,09 1,78 5,89 4,03 6,67 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 217,33 PLN -0,73 1,61 5,56 0,25 1,88 21,39
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2015-03-26 117,58 PLN -0,42 1,49 6,67 8,34 8,36 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2015-03-26 169,90 PLN -0,53 1,23 3,98 0,14 1,66 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2015-03-26 146,92 PLN -1,34 0,80 9,56 12,38 16,59 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2015-03-26 28,04 EUR -0,43 0,65 5,37 0,36 -0,74 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2015-03-26 187,75 PLN -0,77 0,62 6,09 7,75 10,83 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 145,59 PLN -0,40 0,37 2,76 1,44 2,06 11,73
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 130,81 PLN 0,01 0,19 1,32 1,81 4,26 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2015-03-26 31,74 USD 0,41 0,06 0,60 -4,14 -11,32 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2015-03-26 174,23 PLN -0,02 0,02 0,68 0,92 2,75 9,08
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2015-03-26 102,27 PLN -0,36 -0,59 1,00 2,54 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2015-03-26 39,65 USD -0,55 -0,65 3,31 -0,60 -4,60 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2015-03-26 50,67 USD 0,04 -0,82 0,04 -4,68 -9,32 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2015-03-26 114,64 PLN -0,53 -0,93 0,79 -1,81 -3,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2015-03-26 35,31 USD 0,83 -1,23 -4,46 -9,92 -14,67 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2015-03-26 30,94 USD 0,29 -2,37 -4,98 -13,14 -20,63 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2015-03-26 1 064,08 PLN 0,00 4,63 8,55 2,58 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2015-03-26 1 027,10 PLN 0,00 0,24 0,96 1,94 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2015-03-26 140,50 PLN -0,54 2,51 8,65 2,49 1,41 19,44
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2015-03-26 127,98 PLN -0,97 2,38 6,69 -2,50 -1,84 15,43
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 88,46 PLN -0,57 2,12 7,63 -1,91 -4,89 32,11
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2015-03-26 141,36 PLN -0,40 1,43 5,49 2,34 3,74 25,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2015-03-26 122,91 PLN -0,96 0,92 6,17 2,69 5,96 9,94
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 135,59 PLN -0,01 0,15 0,94 1,04 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2015-03-26 146,25 PLN -0,48 0,13 5,89 2,77 -0,15 26,90
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-03-27 1 231,88 PLN 0,00 0,00 4,06 6,67 10,42 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2015-03-27 987,98 PLN 0,00 0,00 -0,43 -1,90 -5,77 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2015-03-27 1 187,70 PLN 0,00 0,00 12,24 11,94 -6,56 28,38
akcje zamknij Noble Fund Dywidendowy FIZ AKZ_GL 2015-03-27 88,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Mezzanine FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-03-27 1 007,98 PLN 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2015-03-26 106,80 PLN -0,15 -0,07 1,12 2,36 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2015-03-26 54,23 PLN -0,75 -1,78 -3,20 -18,56 -13,41 -31,75
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 131,31 PLN -0,95 2,56 7,48 3,50 -0,01 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2015-03-24 1 073,86 PLN 0,00 0,83 0,65 0,70 1,34 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 100,45 PLN -0,38 0,56 1,30 -2,00 -7,48 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2015-03-26 113,98 PLN -0,92 0,47 3,65 -2,40 -1,74 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 111,37 PLN -0,03 0,17 0,92 1,48 3,78 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-03-27 964,89 PLN 0,00 0,00 -1,27 -3,68 -6,55 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 113,87 PLN -0,37 -0,24 0,18 -1,24 -0,70 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2015-03-26 111,22 PLN -0,24 -0,45 0,59 1,31 3,57 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2015-03-26 13,14 PLN -0,68 2,02 7,62 2,82 4,29 0,00
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2015-03-26 1 008,64 PLN 0,00 0,67 1,05 0,20 0,00 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 9,68 PLN -0,92 0,41 2,54 -4,63 -0,51 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2015-03-26 11,52 PLN 0,00 0,17 1,32 2,13 5,79 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2015-03-27 137,42 PLN 0,01 0,08 0,96 1,35 3,59 13,80
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2015-03-27 12,06 PLN 0,00 0,08 1,60 1,01 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2015-03-27 226,09 PLN 0,20 0,06 0,62 1,35 5,04 8,69
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2015-03-26 44 619,44 PLN 0,00 0,00 11,10 6,74 9,35 -20,57
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2015-03-27 10,13 PLN 0,00 0,00 0,40 -4,70 -6,20 -6,64
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2015-03-27 379,44 PLN 0,00 0,00 -6,01 -3,05 -1,63 4,88
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2015-03-27 12,51 PLN 0,08 0,00 0,72 1,46 3,65 14,14
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2015-03-27 15,65 PLN 0,00 -0,06 0,77 1,49 6,17 19,47
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 10,24 PLN 0,00 -0,10 0,00 -0,19 1,49 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2015-03-27 18,15 PLN 0,22 -0,17 0,55 1,34 6,02 21,57
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2015-03-27 13,22 PLN 0,30 -0,23 0,23 -4,06 0,76 0,61
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-03-27 203,92 PLN 0,11 -0,26 0,56 2,35 9,31 22,24
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2015-03-26 10,38 PLN -0,19 -0,38 0,29 -0,19 2,87 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2015-03-27 108,74 PLN -0,68 -0,61 5,34 7,74 -40,01 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-27 207,22 PLN 0,05 -0,73 -0,43 -1,69 0,66 0,51
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2015-03-27 15,26 PLN 0,00 -0,78 -1,17 -1,99 3,74 18,39
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2015-03-27 215,32 PLN -0,15 -0,83 -0,35 -2,95 1,95 3,25
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-03-27 93,14 PLN 0,02 -0,90 -2,70 -7,53 -3,64 -19,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2015-03-26 11,32 PLN -0,79 -0,96 0,53 4,04 8,12 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2015-03-27 193,12 PLN -0,10 -1,05 -0,58 -3,83 -0,77 -0,86
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2015-03-27 9,18 PLN 0,11 -1,29 -3,37 -7,18 -4,67 -10,70
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2015-03-27 4,74 PLN 0,00 -3,07 -12,71 -6,88 -14,75 -62,50
akcje zamknij Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Akcji 130/30 AKP_XX 2015-03-27 102,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2015-03-26 131,70 PLN 0,00 0,00 1,78 0,86 3,56 12,28
akcje zamknij Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Neutral ARN_UN 2015-03-27 101,07 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Alfa ARN_UN 2015-03-27 99,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2015-03-26 18,47 PLN -0,97 2,27 9,42 6,21 8,20 56,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2015-03-26 11,04 PLN -0,81 2,03 5,85 2,70 -0,72 26,61
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2015-03-26 9,59 PLN -1,24 1,70 6,67 1,05 0,95 34,88
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2015-03-26 5,97 PLN -0,67 1,19 13,28 -7,87 1,53 -16,50
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2015-03-26 12,28 EUR -0,65 1,15 14,55 16,18 17,40 48,31
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2015-03-26 11,30 PLN -0,18 1,07 7,72 7,21 9,71 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2015-03-26 71,87 PLN -0,98 1,03 6,47 10,64 20,12 24,49
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2015-03-26 11,92 PLN -0,83 0,68 12,14 15,84 18,14 57,46
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2015-03-26 12,34 PLN -0,40 0,57 3,09 2,07 2,92 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2015-03-26 23,84 PLN -0,83 0,51 3,20 -3,05 -0,91 8,66
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GO 2015-03-26 10,41 PLN 0,10 0,48 4,41 3,07 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2015-03-26 18,58 PLN -0,69 0,38 5,45 6,97 12,67 31,21
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2015-03-26 14,62 PLN -0,61 0,14 4,95 2,45 8,22 19,54
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 197,85 PLN -0,52 0,12 1,69 0,09 2,44 9,09
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2015-03-26 50,81 PLN -0,99 0,10 5,13 14,57 27,06 42,05
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2015-03-26 10,51 PLN -0,10 0,10 0,67 1,25 3,44 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 184,69 PLN -0,01 0,09 0,53 0,93 2,34 9,04
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 11,85 PLN 0,00 0,08 0,59 0,94 2,24 9,52
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2015-03-26 11,62 PLN -0,17 0,00 1,31 2,65 7,99 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 123,02 PLN -0,69 -0,03 2,13 -2,04 -0,12 8,06
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2015-03-26 134,40 PLN -0,16 -0,04 1,20 2,45 7,29 18,06
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2015-03-26 13,00 PLN -0,23 -0,08 0,78 0,23 4,25 9,43
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2015-03-26 10,79 EUR 0,00 -0,09 1,41 0,94 3,45 10,21
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2015-03-26 10,68 PLN -0,19 -0,09 0,66 -0,28 3,59 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GO 2015-03-26 17,31 PLN -0,06 -0,12 1,76 0,00 2,85 18,48
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2015-03-26 11,90 PLN -0,17 -0,17 1,10 1,19 6,73 14,42
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2015-03-26 11,70 PLN -0,26 -0,17 0,95 1,12 6,65 9,86
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2015-03-26 55,70 PLN -0,20 -0,18 0,76 1,46 5,15 12,64
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego MIZ_XX 2015-03-26 10,09 PLN -0,10 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2015-03-26 11,37 PLN -0,35 -0,35 1,34 -0,26 2,90 11,47
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2015-03-26 10,08 PLN -0,40 -0,40 2,23 -0,40 2,13 3,07
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2015-03-26 19,40 USD -0,15 -0,41 0,41 -2,12 -1,67 5,32
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2015-03-26 9,28 PLN -0,64 -0,43 5,94 4,27 12,35 19,59
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2015-03-26 50,20 PLN -0,79 -0,48 9,51 13,68 14,72 46,44
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2015-03-26 6,80 PLN 0,15 -0,58 1,04 -8,60 -12,14 -22,81
akcje zamknij Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ MIZ_AA 2015-03-26 1 022,22 PLN -0,34 -0,63 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Alternatywny - Globalnego Dochodu MIZ_XX 2015-03-26 9,93 PLN -0,30 -0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2015-03-26 9,70 PLN -0,31 -0,72 0,62 -1,82 -1,02 1,25
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2015-03-26 16,24 PLN -0,31 -0,73 3,51 3,31 9,58 23,97
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2015-03-26 11,47 PLN -0,43 -0,78 1,50 0,09 2,59 7,50
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2015-03-26 12,63 PLN -0,08 -0,79 -0,32 1,36 6,22 24,31
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2015-03-26 102,31 PLN -1,08 -0,87 4,27 15,83 30,50 54,55
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2015-03-26 13,71 USD -0,22 -1,37 -0,87 1,33 3,94 20,16
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2015-03-26 44,13 PLN -0,02 -1,67 -2,97 -1,16 1,12 8,80
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2015-03-26 1 033,12 PLN -0,88 -1,88 2,15 5,50 6,49 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2015-03-26 27,61 USD -0,29 -2,30 -1,67 2,45 6,77 30,73
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-03-26 6,75 PLN -0,59 -3,16 0,75 -11,76 -9,15 -16,15
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2015-03-26 1 143,70 PLN -1,22 2,11 6,70 12,19 27,01 36,19
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2015-03-26 1 618,90 PLN -0,72 1,57 6,40 12,02 21,48 20,40
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 218,22 PLN -0,67 1,34 10,32 8,07 7,28 45,14
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2015-03-26 155,84 PLN -0,67 1,24 10,36 7,61 7,58 44,70
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A AKZ_GL 2015-03-27 116,50 PLN 0,00 1,03 10,67 16,21 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2015-03-26 83,26 PLN -0,39 0,96 9,96 4,61 0,22 -6,37
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2015-03-26 82,11 PLN -0,61 0,58 5,32 3,96 7,39 29,45
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 351,22 PLN -0,56 0,55 5,36 4,20 7,83 29,30
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2015-03-26 149,60 PLN -0,23 0,52 8,12 13,87 9,82 27,21
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2015-03-26 166,42 PLN -0,47 0,21 8,01 14,90 18,81 45,92
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2015-03-26 11,03 PLN 0,00 0,18 0,82 1,38 3,67 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 130,13 PLN -0,42 0,15 2,67 1,88 5,03 17,55
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2015-03-26 1 415,65 PLN -0,01 0,13 0,51 0,89 2,11 9,31
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2015-03-26 2 053,97 PLN -0,04 0,04 0,50 0,81 2,68 10,30
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2015-03-26 117,56 PLN -0,03 0,04 0,50 0,81 2,65 10,30
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2015-03-26 134,87 PLN -0,44 0,03 2,41 1,61 4,36 19,48
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2015-03-26 106,46 PLN 0,00 0,00 -0,16 0,29 1,07 2,09
akcje zamknij PKO Multi Strategia FIZ seria B MIZ_AA 2015-03-27 104,02 PLN 0,00 0,00 3,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Multi Strategia FIZ seria A MIZ_AA 2015-03-27 103,14 PLN 0,00 0,00 3,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-03-27 10,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H ARN_UN 2015-03-27 1 281,18 PLN 0,00 0,00 -2,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2015-03-26 101,50 PLN 0,00 0,00 -0,14 -0,03 1,36 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GC 2015-03-27 115,71 PLN 0,00 0,00 0,90 1,75 3,78 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GC 2015-03-27 114,52 PLN 0,00 0,00 0,89 1,75 3,81 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D ARN_UN 2015-03-27 1 243,56 PLN 0,00 0,00 -2,05 2,10 1,91 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F ARN_UN 2015-03-27 1 276,19 PLN 0,00 0,00 -2,05 2,14 1,95 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E ARN_UN 2015-03-27 1 256,27 PLN 0,00 0,00 -2,05 2,12 1,93 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G ARN_UN 2015-03-27 1 264,62 PLN 0,00 0,00 -2,05 2,14 1,95 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2015-03-26 102,39 PLN 0,00 0,00 2,04 4,93 2,75 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GC 2015-03-27 115,00 PLN 0,00 0,00 0,89 1,74 3,80 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B ARN_UN 2015-03-27 1 243,89 PLN 0,00 0,00 -2,05 2,10 1,91 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C ARN_UN 2015-03-27 1 256,99 PLN 0,00 0,00 -2,05 2,10 1,91 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2015-03-27 1 270,53 PLN 0,00 0,00 -2,05 2,39 2,19 18,28
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GC 2015-03-27 115,43 PLN 0,00 0,00 0,89 1,75 3,80 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 150,73 PLN -0,33 -0,06 1,76 1,58 5,69 19,70
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2015-03-26 695,51 PLN -0,68 -0,33 5,40 3,78 8,74 20,04
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2015-03-26 125,77 PLN -0,31 -0,34 0,41 0,31 4,29 11,82
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2015-03-26 11,41 PLN -0,52 -0,35 2,33 1,97 5,26 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2015-03-26 11,02 PLN -0,09 -0,36 0,55 1,19 4,65 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2015-03-26 11,48 PLN -0,43 -0,43 1,86 2,04 5,51 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2015-03-26 197,97 PLN -0,23 -0,47 0,66 1,53 6,06 18,49
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2015-03-26 161,76 PLN -0,13 -0,49 0,33 0,85 4,35 14,58
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2015-03-26 12,00 PLN -0,66 -0,50 3,36 3,54 7,14 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2015-03-26 288,34 PLN -0,13 -0,51 0,27 0,86 4,46 14,99
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2015-03-26 11,72 PLN -0,68 -0,51 3,44 3,63 7,52 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 90,34 PLN -0,73 -0,96 1,71 0,88 5,50 7,08
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2015-03-26 1 192,58 PLN -0,59 -1,76 -0,46 4,58 9,47 31,02
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2015-03-26 97,41 PLN -1,78 -2,11 3,67 2,64 8,75 1,57
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-03-26 1 297,28 PLN -0,77 -2,35 1,03 -4,01 1,07 1,52
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2015-03-26 83,31 PLN -1,19 -3,62 5,64 -7,00 -3,74 -25,77
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2015-03-26 764,60 PLN -1,79 -9,64 8,83 -11,22 -12,02 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B AKZ_GL 2015-03-27 109,65 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2015-03-27 98,41 PLN 0,00 0,00 -0,15 3,94 9,42 5,68
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2015-03-26 111,73 PLN -0,27 3,03 10,05 10,53 8,08 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2015-03-26 172,62 PLN -0,83 1,68 7,10 1,59 0,67 27,65
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2015-03-26 144,98 PLN -0,32 1,51 4,44 3,48 2,99 22,13
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2015-03-26 89,25 PLN -1,48 1,40 2,43 -11,61 -4,91 3,25
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-03-27 1 440,23 PLN 0,00 1,35 7,10 4,08 -0,66 27,55
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2015-03-27 170,08 PLN 0,00 0,98 7,87 17,42 17,10 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2015-03-27 1 320,75 PLN 0,00 0,69 2,66 3,25 -2,90 25,36
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2015-03-26 137,12 PLN 0,01 0,27 0,80 1,60 3,14 12,56
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2015-03-26 53,82 PLN 0,67 -0,76 2,13 -1,99 -9,18 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2015-03-26 80,36 PLN 0,78 -1,01 -2,58 3,49 -2,50 -16,90
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2015-03-26 59,34 PLN -0,82 -2,03 11,92 -16,75 -16,79 -42,60
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2015-03-26 103,91 PLN -3,77 -10,38 -9,96 3,88 20,13 -5,49
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2015-03-26 148,22 PLN 0,00 3,58 6,05 -6,60 4,65 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2015-03-26 109,57 PLN 0,00 0,46 1,24 2,30 4,73 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-03-27 1 340,76 PLN 0,00 0,00 3,45 5,50 10,52 34,93
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2015-03-27 105,29 PLN 0,00 0,00 7,30 14,31 6,95 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2015-03-27 147,70 PLN 0,00 0,00 -1,14 10,45 19,48 67,90
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2015-03-26 109,29 PLN 0,00 0,00 0,69 1,96 5,18 27,88
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2015-03-27 119,01 PLN 0,00 0,00 1,33 2,13 16,99 34,90
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2015-03-26 123,47 PLN -0,16 3,96 8,24 16,66 10,12 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 71,36 PLN -1,03 2,57 6,95 1,99 1,23 33,73
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2015-03-26 292,86 PLN -1,11 2,08 6,05 -0,62 -0,37 18,91
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2015-03-26 151,60 PLN -0,53 2,05 6,24 0,11 4,88 19,95
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2015-03-26 171,36 PLN -0,23 0,85 3,47 0,97 4,23 18,47
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2015-03-26 145,87 PLN -0,80 0,72 6,25 9,79 14,94 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2015-03-26 74,15 PLN -0,60 0,71 6,46 9,64 16,51 52,16
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2015-03-26 103,16 PLN -0,40 0,63 5,87 7,87 13,16 27,82
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2015-03-26 294,97 PLN -0,79 0,18 2,90 1,04 4,78 19,75
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2015-03-26 328,93 PLN 0,00 0,13 0,61 0,85 2,23 9,34
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2015-03-26 126,08 PLN -0,38 0,10 8,14 8,37 12,66 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2015-03-26 298,40 PLN -0,08 0,08 1,28 2,71 8,04 21,16
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2015-03-26 33,75 PLN -0,09 0,06 0,81 1,69 5,87 17,47
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GC 2015-03-27 10 587,44 PLN 0,00 0,02 2,03 0,63 3,26 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2015-03-27 11 770,68 PLN 0,00 0,01 2,53 5,92 12,01 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-03-27 101,19 PLN 0,00 0,00 0,11 1,19 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-03-27 10 000,00 PLN 0,00 0,00 -1,08 -0,01 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2015-03-27 12 308,67 PLN 0,00 0,00 3,90 7,39 12,32 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GO 2015-03-27 10 276,74 PLN 0,00 0,00 1,11 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2015-03-27 12 915,95 PLN 0,00 0,00 1,82 3,08 6,28 24,03
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2015-03-26 158,90 PLN -0,53 -0,19 3,13 2,96 8,75 27,77
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GC 2015-03-26 104,52 PLN -0,07 -0,28 1,18 1,75 2,44 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GC 2015-03-26 105,93 PLN 0,08 -0,31 2,22 1,70 2,62 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GC 2015-03-26 128,41 PLN -0,05 -0,41 1,65 1,67 3,21 21,52
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2015-03-26 2,03 EUR -0,49 -0,49 7,41 -0,98 6,28 -6,45
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2015-03-26 27,84 USD 0,40 -0,82 -0,18 -4,59 -7,42 8,12
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2015-03-26 67,04 PLN 1,18 -1,63 -8,00 -18,78 -26,69 -36,81
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-03-26 8,31 PLN -0,36 -1,77 3,10 -2,81 4,01 -7,46
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2015-03-26 116,21 PLN -1,80 -2,25 -0,41 4,70 10,71 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2015-03-26 117,15 PLN -1,02 -2,31 5,13 8,56 22,76 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2015-03-26 142,23 PLN -2,07 -3,45 -0,36 2,45 9,48 16,99
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2015-03-26 210,37 EUR -0,76 3,89 15,82 4,27 8,33 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2015-03-26 130,78 PLN 0,31 3,60 11,59 17,60 26,92 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2015-03-26 261,32 EUR -2,21 3,00 16,54 24,35 35,02 32,09
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_ZL 2015-03-26 162,64 EUR -1,60 2,94 13,52 12,51 7,72 -18,50
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2015-03-26 22,99 EUR -2,25 2,91 17,06 24,81 35,31 31,90
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2015-03-26 23,62 EUR -2,28 2,87 17,16 24,84 34,89 31,59
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-03-26 109,28 PLN -0,95 2,76 10,16 2,96 9,33 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2015-03-26 233,47 EUR -2,26 2,66 18,46 27,81 41,75 37,29
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 860,11 PLN -0,86 2,25 10,78 2,03 5,87 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2015-03-26 363,81 EUR 0,09 1,99 6,20 4,12 6,62 17,44
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2015-03-26 1 068,43 PLN -2,31 1,37 11,47 21,68 31,96 30,56
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2015-03-26 664,96 PLN -1,70 1,31 8,58 10,10 5,27 -19,44
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2015-03-26 93,98 PLN -2,39 1,28 11,96 22,08 32,24 29,32
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2015-03-26 96,59 PLN -2,36 1,27 12,07 22,16 31,88 29,95
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2015-03-26 954,55 PLN -2,36 1,04 13,31 25,07 38,54 35,71
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2015-03-26 232,15 USD -0,04 0,79 4,46 -9,74 -13,37 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2015-03-26 1 487,48 PLN -0,01 0,38 1,58 1,89 4,21 16,08
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 105,03 PLN -0,02 0,32 1,46 1,70 4,08 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2015-03-26 106,35 PLN -0,10 0,12 1,64 1,72 5,24 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2015-03-26 288,38 USD -1,50 -0,08 5,11 7,65 7,98 9,85
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_ZL 2015-03-26 179,48 USD -0,89 -0,14 2,40 -2,60 -13,85 -32,22
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2015-03-26 25,37 USD -1,55 -0,16 5,58 8,00 8,23 10,59
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2015-03-26 26,07 USD -1,55 -0,19 5,67 8,08 7,91 9,95
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2015-03-26 257,64 USD -1,56 -0,41 6,85 10,64 13,37 14,18
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2015-03-26 173,10 EUR -0,83 -0,85 3,69 -5,70 -9,63 -5,33
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2015-03-26 401,48 USD 0,81 -1,06 -4,21 -9,86 -14,73 -2,33
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2015-03-26 707,74 PLN -0,92 -2,42 -0,82 -7,72 -11,68 -6,42
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2015-03-26 191,02 USD -0,10 -3,82 -6,47 -18,37 -27,73 -21,27
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 126,84 PLN -0,97 3,42 10,08 -0,75 -4,95 17,84
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2015-03-26 97,22 PLN -0,86 1,66 6,31 -0,14 4,08 5,01
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2015-03-26 101,38 PLN -0,84 1,64 6,20 -0,71 1,34 4,86
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2015-03-26 157,61 PLN -0,80 1,36 5,23 -2,99 -0,54 -0,43
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 113,31 PLN -0,46 1,23 3,06 0,94 1,50 -6,73
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 132,27 PLN -0,41 0,52 2,48 0,62 2,42 4,04
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 148,07 PLN -0,02 0,14 0,89 1,29 3,26 12,03
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2015-03-27 30 324,90 PLN 0,00 0,00 1,38 1,92 2,94 -6,83
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2015-03-27 1 120,09 PLN 0,00 0,00 0,13 -8,05 0,40 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2015-03-27 1 162,53 PLN 0,00 0,00 1,05 1,78 4,16 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2015-03-27 1 149,92 PLN 0,00 0,00 0,90 1,51 3,54 0,00
akcje zamknij Allianz Discovery FIZ ARN_UN 2015-03-27 1 114,52 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,31 0,40 2,47
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2015-03-27 1 161,42 PLN 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GO 2015-03-26 104,53 PLN -0,01 -0,04 1,71 1,07 3,24 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2015-03-26 161,15 PLN -0,05 -0,09 1,07 1,70 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2015-03-26 115,34 PLN -1,65 -0,46 5,91 8,86 15,87 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-03-26 138,58 PLN -0,38 -0,68 0,94 2,50 6,97 19,71
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2015-03-26 102,57 PLN -0,24 -2,70 -3,03 -8,07 -1,85 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2015-03-27 1 116,11 PLN 0,00 0,00 1,46 3,10 3,66 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2015-03-27 689,57 PLN 0,00 0,00 -4,38 -3,97 -16,34 -33,08
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2015-03-26 138,89 PLN -0,84 1,44 5,17 -0,05 5,67 25,81
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 143,13 PLN -0,49 0,15 1,88 0,68 6,25 16,92
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-03-26 123,44 PLN -0,27 -0,40 0,79 2,18 8,46 16,72
akcje zamknij CP FIZ subfundusz CP Private Equity ARN_UN 2015-03-27 101,55 PLN 0,00 0,00 3,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij CP FIZ subfundusz CP Absolute Return ARN_UN 2015-03-27 101,52 PLN 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2015-03-26 21,13 EUR -0,42 5,97 14,53 1,10 -0,98 7,04
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2015-03-26 86,38 PLN -0,55 4,27 9,56 -1,08 -3,25 5,66
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 48,46 PLN -0,76 3,39 10,39 -1,92 -8,46 21,94
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2015-03-26 46,22 EUR -0,37 2,78 16,60 16,57 22,18 57,59
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2015-03-26 31,26 EUR -0,10 1,66 7,24 4,72 8,65 22,49
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2015-03-26 104,49 PLN -1,01 1,47 6,48 -3,82 -4,23 7,42
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2015-03-26 188,96 PLN -0,48 1,15 11,51 14,05 19,40 55,56
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 73,28 PLN -0,74 0,94 5,14 -1,72 0,04 22,24
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2015-03-26 107,76 PLN -0,47 0,42 7,74 7,56 16,12 56,90
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 73,68 PLN -0,01 0,11 1,04 1,26 3,37 10,90
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2015-03-26 127,82 PLN -0,19 0,05 2,58 2,50 6,21 20,95
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2015-03-27 1 146,90 PLN 0,00 0,05 1,13 3,38 9,66 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2015-03-26 61,34 PLN -0,02 0,02 0,94 1,22 3,49 12,63
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2015-03-26 60,28 PLN -0,02 0,02 0,25 0,52 2,08 7,95
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2015-03-27 1 473,15 PLN 0,00 0,00 5,66 10,06 12,14 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2015-03-26 134,45 PLN -0,52 -0,13 2,58 0,08 3,11 15,34
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2015-03-26 158,49 PLN -0,35 -0,55 1,88 3,65 9,06 24,23
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2015-03-26 46,17 PLN -1,43 -3,23 2,17 -4,92 -5,06 -0,32
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2015-03-26 26,53 EUR -0,56 -3,74 2,55 -6,58 -0,97 -8,26
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-03-26 108,46 PLN -0,66 -5,28 -1,91 -8,60 -3,22 -9,42
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKP_UN 2015-03-26 102,08 PLN -0,69 1,54 4,22 -1,13 4,32 0,00
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2015-03-26 140,94 PLN -0,17 0,42 1,80 0,43 3,38 13,36
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 120,69 PLN -0,02 0,28 1,13 1,40 3,41 10,99
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2015-03-26 148,52 PLN 0,00 0,08 0,55 1,03 2,28 9,44
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2015-03-26 122,54 PLN -0,03 -0,01 0,72 0,96 2,90 11,40
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2015-03-26 90,13 PLN -0,96 -0,32 -0,23 -7,45 -5,85 7,06
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2015-03-26 174,43 PLN -0,17 -0,55 1,12 2,25 4,63 14,07
akcje zamknij Globalny Fundusz Medyczny FIZ AKZ_SK 2015-03-27 107,22 PLN 0,00 2,92 7,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2015-03-27 115,56 PLN 0,00 2,27 3,70 9,65 14,47 0,00
akcje zamknij Bastion Global FIZ ARN_UN 2015-03-27 100,56 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-03-26 1 438,14 PLN 0,00 0,00 4,19 9,34 7,90 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2015-03-27 112,18 PLN 0,00 0,00 3,46 8,19 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniStrategie Dynamiczny MIZ_XX 2015-03-27 111,18 PLN -0,67 2,23 11,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód AKZ_AZ 2015-03-27 109,03 PLN -1,22 1,71 8,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-27 97,17 PLN 0,44 1,30 11,77 8,63 4,00 38,18
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2015-03-27 1 223,39 PLN 0,00 0,74 2,74 5,17 10,35 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2015-03-27 98,06 PLN 0,27 0,51 4,68 3,16 6,08 37,74
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-27 314,08 PLN 0,12 0,30 1,87 0,45 3,81 18,53
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2015-03-27 209,42 PLN 0,18 0,29 2,32 -0,86 5,20 23,31
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2015-03-27 202,18 PLN -0,05 0,24 1,30 1,68 4,41 13,36
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2015-03-27 1 638,09 PLN 0,01 0,23 0,74 1,56 3,32 3,82
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2015-03-27 151,90 PLN 0,03 0,22 1,81 3,89 10,78 32,34
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2015-03-27 113,66 PLN 0,01 0,19 0,67 1,44 3,08 12,48
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2015-03-27 1 047,87 PLN -0,02 0,18 0,83 1,18 3,26 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2015-03-27 40,01 USD 0,05 0,13 0,50 0,73 1,14 5,01
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2015-03-27 1 179,27 EUR 0,01 0,10 0,28 0,31 0,85 4,74
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2015-03-27 941,16 PLN 0,00 0,00 0,51 -2,09 -3,88 0,00
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2015-03-27 979,78 PLN 0,00 0,00 0,92 -1,29 -12,93 -2,92
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2015-03-27 172,88 PLN -0,02 -0,07 1,61 1,09 5,83 19,35
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Zamienne PDZ_GX 2015-03-27 101,71 PLN -0,78 -0,12 1,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2015-03-27 100,38 PLN -0,02 -0,19 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2015-03-27 335,63 PLN -0,13 -0,23 0,89 1,74 6,79 18,48
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2015-03-27 105,71 PLN 0,67 -0,40 3,57 9,53 24,48 6,18
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2015-03-27 203,02 PLN 0,05 -0,88 0,19 6,11 17,69 30,22
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2015-03-27 123,91 PLN 0,16 -1,21 2,67 7,28 17,42 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2015-03-27 75,87 PLN 0,34 -6,70 -9,40 5,21 19,37 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy -0,39 0,10 2,87 2,08 4,21 9,60

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2015-03-27 243,74 EUR 0,00 4,03 12,99 3,61 -3,50 11,44
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny AKP_UN 2015-03-27 1 202,22 PLN 0,00 2,45 8,88 3,50 -0,31 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia ARN_UN 2015-03-27 997,54 PLN 0,00 2,18 7,39 1,48 -5,60 9,39
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) PDPW_XX 2015-03-27 323,59 EUR 0,00 2,12 6,42 4,37 7,01 21,01
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Aktywnej Alokacji ARN_UN 2015-03-27 1 012,44 PLN 0,00 0,64 5,10 -0,47 -1,38 2,93
akcje zamknij AGIO Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2015-03-26 115,03 PLN 0,01 0,38 1,08 2,14 3,87 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał PDP_CO 2015-03-27 1 324,34 PLN 0,00 0,31 1,14 2,23 4,68 18,78
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (USD) ARNW_XX 2015-03-27 267,04 USD 0,00 0,24 1,45 -11,64 -23,38 -7,23
akcje zamknij AGIO Market Neutral FIZ ARN_UN 2015-03-27 998,43 PLN 0,00 0,00 -0,52 -1,26 -3,18 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2015-03-27 263,64 PLN 0,00 0,00 1,28 0,80 8,76 0,00
akcje zamknij AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-03-27 1 024,75 PLN 0,00 0,00 0,88 2,19 0,00 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2015-03-26 982,03 PLN 0,00 0,00 0,69 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2015-03-27 203,03 PLN 0,00 0,00 1,69 3,45 7,28 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ SEK_UN 2015-03-27 179 994,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) PDPW_XX 2015-03-27 354,53 USD 0,00 -1,59 -4,45 -10,99 -15,04 0,74
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2015-03-26 153,32 PLN -0,79 1,84 7,38 1,77 2,66 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2015-03-26 108,53 PLN -0,06 1,34 2,45 3,36 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2015-03-26 102,49 PLN -0,29 0,65 4,02 2,90 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 119,88 PLN -0,41 0,55 3,06 2,36 5,47 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2015-03-26 109,62 PLN -0,05 0,52 3,03 3,15 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2015-03-26 107,83 PLN -0,42 0,52 2,93 2,57 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2015-03-26 113,12 PLN -0,70 0,49 3,91 2,52 5,91 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2015-03-27 128,79 PLN 0,00 0,45 0,11 1,65 4,20 18,61
akcje zamknij ALTUS FIZ GlobAl 2 ARN_UN 2015-03-27 108,13 PLN 0,00 0,40 -1,74 -2,22 0,91 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 104,65 PLN -0,02 0,19 0,95 1,47 3,11 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2015-03-26 114,69 PLN 0,03 0,15 1,42 2,97 6,16 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2015-03-26 134,26 PLN 0,01 0,06 2,22 0,98 3,04 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2015-03-27 202 014,46 PLN 0,00 0,00 2,88 4,36 0,00 0,00
akcje zamknij Altus FIZ Aktywny Akcji AKP_XX 2015-03-27 103,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2015-03-27 202,06 PLN 0,00 0,00 0,43 1,59 1,34 26,13
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2015-03-27 115,47 PLN 0,00 0,00 2,43 3,86 11,15 0,00
akcje zamknij ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności SEK_UN 2015-03-27 207 286,39 PLN 0,00 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2015-03-27 205,86 PLN 0,00 0,00 0,46 1,64 1,62 27,03
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2015-03-27 222 022,38 PLN 0,00 0,00 8,14 15,47 10,91 17,07
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2015-03-27 127,94 PLN 0,00 0,00 0,80 1,69 1,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2015-03-27 113,95 PLN 0,00 0,00 1,42 1,16 2,73 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2015-03-27 106,68 PLN 0,00 0,00 0,23 1,51 6,41 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2015-03-26 102,90 PLN -0,01 -0,10 0,42 1,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 102,13 PLN -0,04 -0,12 0,52 1,20 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2015-03-26 95,97 PLN 0,63 -1,23 -2,97 1,29 -2,90 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 107,84 PLN -1,06 2,63 10,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-03-26 101,03 PLN -1,25 0,47 3,81 -0,57 1,96 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2015-03-26 102,39 PLN -0,04 0,00 0,47 0,91 2,24 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 104,98 PLN -0,81 -0,29 3,11 1,33 5,51 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 106,88 PLN -0,63 -0,48 2,57 1,99 7,18 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2015-03-26 109,52 PLN -0,38 -1,18 0,98 2,60 9,68 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2015-03-26 165,67 PLN -0,79 2,15 5,50 1,82 1,03 15,97
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2015-03-26 157,99 PLN -0,33 2,09 8,94 1,61 -5,29 12,50
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2015-03-26 142,39 PLN -0,67 1,24 5,66 2,60 3,29 26,03
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2015-03-26 120,32 PLN -0,24 1,02 6,29 9,06 14,41 41,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-03-26 118,82 PLN -1,25 0,62 5,98 6,55 14,96 13,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2015-03-26 170,70 PLN -0,30 0,61 3,04 1,60 2,34 6,20
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2015-03-26 452,96 PLN -1,10 0,41 4,74 0,56 2,81 24,25
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 120,98 PLN -0,02 0,34 1,43 1,66 3,27 18,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2015-03-26 174,92 PLN -0,02 0,23 0,68 0,37 2,04 7,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 124,27 PLN -0,75 0,17 3,24 0,59 2,82 20,94
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2015-03-26 275,69 PLN -0,49 -0,01 2,19 1,17 4,59 18,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych PDZ_GC 2015-03-26 101,61 PLN -0,27 -0,09 1,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2015-03-26 225,87 PLN -0,21 -0,21 0,67 1,29 6,46 17,45
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2015-03-26 138,39 PLN -0,33 -0,26 2,06 5,25 10,59 31,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2015-03-26 125,01 PLN -0,31 -0,89 3,34 0,14 -1,78 13,47
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2015-03-26 94,95 PLN -1,92 -3,94 -3,60 -5,13 -0,67 -16,38
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 110,49 PLN -1,22 1,88 5,99 2,91 8,01 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2015-03-26 119,90 PLN -0,89 1,66 3,31 -2,15 -0,37 15,13
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2015-03-26 117,68 PLN -0,04 0,19 0,77 1,17 2,78 9,92
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2015-03-27 1 157,45 PLN 0,00 0,00 1,94 2,25 4,81 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2015-03-26 125,73 PLN 0,00 -0,01 0,92 1,22 3,57 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 119,35 PLN -0,92 -0,08 1,96 -0,65 3,95 17,24
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-03-26 131,20 PLN -0,21 -0,25 0,99 2,16 7,08 20,58
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 122,33 PLN -0,50 -0,30 1,18 0,77 3,93 16,28
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2015-03-26 117,06 PLN -0,56 -0,32 1,09 -0,32 2,18 12,88
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2015-03-26 109,18 PLN -1,43 -0,99 5,40 6,38 8,77 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2015-03-26 146,64 PLN -0,89 -1,26 1,10 6,10 18,87 34,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2015-03-26 50,55 PLN -1,25 2,45 6,76 1,18 1,26 27,85
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2015-03-26 13,64 USD -0,44 0,96 0,66 -10,50 -17,18 8,17
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2015-03-26 306,60 PLN -1,20 0,94 5,02 -0,89 2,04 18,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2015-03-26 144,28 PLN -0,19 0,62 3,80 1,95 0,60 27,58
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 2,24 PLN -0,44 0,45 2,75 0,00 2,28 12,56
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 13,48 PLN 0,00 0,30 1,20 2,04 4,33 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 17,37 PLN -0,52 0,17 2,18 0,75 3,70 13,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 102,48 PLN -0,04 0,16 0,99 1,49 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2015-03-26 34,50 PLN -0,06 0,09 0,58 0,88 2,56 9,00
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2015-03-27 150,45 PLN 0,00 0,00 -0,04 0,99 2,31 7,85
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2015-03-27 114,80 PLN 0,00 0,00 -0,55 -0,70 0,98 2,25
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2015-03-27 178,52 PLN 0,00 0,00 0,02 0,94 2,79 9,64
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2015-03-26 81,11 PLN 0,00 0,00 -6,87 -15,40 -24,16 -29,30
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2015-03-27 131,96 PLN 0,00 0,00 0,11 0,66 0,46 8,19
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2015-03-27 91,02 PLN 0,00 0,00 3,26 1,78 -0,14 -6,38
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2015-03-27 116,07 PLN 0,00 0,00 -2,03 -2,45 -2,98 -4,20
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2015-03-26 131,18 PLN 0,00 0,00 5,02 -2,82 -2,58 0,55
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2015-03-27 121,74 PLN 0,00 0,00 -0,40 -0,07 -0,32 3,31
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2015-03-27 113,74 PLN 0,00 0,00 -0,28 -0,09 0,09 2,11
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2015-03-27 120,89 PLN 0,00 0,00 -0,36 -0,15 -0,49 3,10
akcje zamknij BPH FIO Strategii Akcyjnej ARN_UN 2015-03-26 1 053,21 PLN -0,08 -0,10 3,03 1,05 -0,29 -7,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2015-03-26 3 351,94 PLN -0,20 -0,11 2,08 2,93 9,28 16,49
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2015-03-26 280,15 PLN -0,15 -0,14 1,00 1,56 5,02 12,42
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2015-03-26 14,30 EUR -1,65 -0,49 6,32 5,69 14,04 -6,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2015-03-26 175,77 PLN -0,57 -0,80 7,37 12,23 22,75 28,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2015-03-26 3,64 USD 0,83 -1,09 -4,46 -9,68 -14,55 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2015-03-26 107,23 PLN 1,38 -1,66 -5,45 -16,13 -24,29 -28,82
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2015-03-26 58,45 PLN -1,75 -2,06 1,69 3,41 11,38 -8,11
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2015-03-27 103,90 PLN 0,25 1,65 5,29 1,64 5,60 17,77
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-27 115,53 PLN -0,06 0,56 1,70 -0,41 2,21 16,26
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-27 1 079,91 PLN 0,01 0,55 1,12 2,40 4,84 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2015-03-27 1 068,23 PLN 0,00 0,23 1,00 1,72 3,91 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2015-03-27 127,11 PLN -0,01 0,22 1,15 1,41 3,49 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2015-03-27 131,81 PLN -0,26 -0,35 0,93 2,65 8,51 23,36
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2015-03-26 1 243,77 PLN -0,28 3,18 10,74 7,66 8,09 29,58
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2015-03-26 105,70 PLN -0,68 1,77 7,97 5,01 8,49 26,88
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2015-03-26 15,15 EUR -0,49 1,60 7,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2015-03-26 9,93 EUR -1,00 1,11 8,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich AKP_UN 2015-03-26 34,74 PLN -0,94 0,81 5,05 1,40 4,99 13,27
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2015-03-26 170,70 PLN -0,58 0,34 3,71 2,45 7,20 23,65
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 1 244,20 PLN -0,03 0,27 1,48 1,93 4,76 17,79
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 58,61 PLN -0,03 0,22 1,07 1,42 4,21 17,01
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 30,48 PLN -0,72 0,20 3,29 2,38 8,32 21,87
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 230,99 PLN -0,38 0,16 3,25 3,85 9,09 24,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 28,83 PLN 0,00 0,07 0,52 0,80 2,38 9,41
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 1 030,32 PLN 0,00 0,06 0,58 0,80 2,30 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 31,38 PLN -0,51 0,03 2,18 1,88 6,99 20,60
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2015-03-27 73,49 PLN 0,00 0,00 -2,22 -3,25 -7,14 -38,34
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2015-03-26 128,39 PLN -0,02 0,00 0,33 0,43 1,62 7,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2015-03-26 61,96 PLN -0,59 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2015-03-26 18,75 EUR -0,02 -0,05 0,52 0,50 2,41 13,26
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-03-26 1 337,32 PLN -0,28 -0,16 1,48 3,19 8,65 21,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-03-26 21,17 PLN -0,28 -0,19 1,39 2,57 7,52 20,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2015-03-26 62,75 PLN -0,40 -0,25 1,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2015-03-26 40,62 PLN -1,10 -0,49 3,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2015-03-26 10,20 EUR -2,31 -1,40 5,48 4,37 11,06 8,88
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2015-03-26 16,72 USD 0,22 -1,43 -3,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2015-03-26 76,67 PLN -0,12 -1,63 -3,85 -1,65 0,09 11,83
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2015-03-26 10,96 USD -0,28 -1,92 -2,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2015-03-26 718,85 PLN -1,27 -2,65 14,57 -8,43 -3,16 -28,29
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2015-03-26 87,50 PLN -1,89 -2,69 0,03 0,44 4,55 -0,84
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-03-26 41,69 PLN -2,41 -2,96 0,90 2,13 8,54 7,50
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-03-26 1 002,83 PLN -2,32 -3,02 1,44 7,92 12,53 10,82
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2015-03-26 104,01 PLN -2,47 -3,90 -0,97 2,12 8,50 13,57
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2015-03-26 10,34 EUR -3,20 -6,35 -2,25 10,98 31,17 11,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2015-03-26 42,29 PLN -3,29 -7,82 -6,50 8,60 28,19 10,10
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2015-03-26 135,78 PLN -0,77 -0,40 5,59 -3,98 -13,32 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-03-26 121,71 PLN -1,32 -2,61 2,63 0,62 2,68 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2015-03-26 92,65 PLN -3,58 -7,73 -3,58 9,37 30,84 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PDP_PS 2015-03-26 103,33 PLN -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych AKP_UN 2015-03-26 167,88 PLN -1,32 2,57 10,21 0,62 -7,06 45,10
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 119,28 PLN -1,55 1,68 9,01 0,25 -0,95 40,73
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2015-03-26 121,51 PLN -0,06 0,59 1,70 3,34 7,38 20,67
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2015-03-26 119,37 PLN -0,48 -0,85 1,42 3,72 9,30 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2015-03-26 14,07 PLN -1,05 3,53 4,92 -1,68 -11,68 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 11,33 PLN -0,70 1,07 5,99 1,71 -12,78 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 11,38 PLN 0,00 0,71 0,80 1,52 2,80 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2015-03-27 1 163,22 PLN 0,00 0,42 1,84 6,13 11,22 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2015-03-27 266 369,19 PLN 0,00 0,23 2,17 4,98 10,77 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2015-03-27 174 366,42 PLN 0,00 0,11 2,14 2,57 0,00 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-03-27 133,10 PLN 0,00 0,00 -5,57 -5,02 -2,24 33,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2015-03-27 1 081,43 PLN 0,00 0,00 -2,41 -9,07 -22,10 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2015-03-27 997,80 PLN 0,00 0,00 -2,98 -10,07 -24,39 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2015-03-27 873,36 PLN 0,00 0,00 -3,59 -4,89 -10,11 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2015-03-27 9,73 PLN 0,00 -0,21 -0,51 -0,92 -1,52 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2015-03-26 11,72 PLN 0,09 -0,26 0,77 1,38 3,08 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2015-03-27 92,34 PLN 0,00 0,00 -1,23 -6,10 -15,89 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2015-03-27 67,20 PLN 0,00 0,00 0,21 -5,64 -9,63 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2015-03-27 91,55 PLN 0,00 0,00 -3,02 -7,94 -17,51 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2015-03-27 1 069,09 PLN 0,00 0,00 1,13 2,29 4,65 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2015-03-27 0,96 PLN 0,00 0,00 1,19 -2,94 -27,53 -29,37
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2015-03-27 1,57 PLN 0,00 0,00 0,69 3,97 8,14 27,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Wierzytelności Płynnych SEK_UN 2015-03-27 1,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2015-03-27 0,75 PLN 0,00 0,00 1,05 -1,22 -4,33 -22,41
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2015-03-27 2,88 PLN 0,00 0,00 1,24 2,69 5,99 41,70
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2015-03-26 188,94 PLN -1,04 2,25 8,00 13,27 33,78 79,46
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2015-03-26 178,19 PLN -0,78 1,83 7,33 4,93 8,00 34,83
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2015-03-26 171,53 PLN -0,87 1,42 13,67 11,14 17,22 54,89
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 298,21 PLN -0,80 1,05 5,78 1,15 7,68 29,08
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2015-03-26 77,95 PLN -0,81 0,98 5,82 1,44 9,28 16,31
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2015-03-26 363,11 PLN -0,83 0,95 5,12 0,22 6,21 29,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2015-03-26 208,58 PLN -0,09 0,69 11,27 13,74 28,38 62,79
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2015-03-26 116,17 PLN -0,33 0,68 5,88 8,74 15,88 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) ARNW_UN 2015-03-26 106,01 EUR -0,34 0,58 5,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GC 2015-03-26 1 037,54 PLN 0,04 0,48 2,31 2,48 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2015-03-26 163,75 PLN 0,00 0,47 12,45 13,43 28,36 50,46
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 303,59 PLN -0,60 0,39 3,43 1,85 7,47 24,46
akcje zamknij ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Umiarkowany MIZ_ST 2015-03-26 100,61 PLN -0,26 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 257,59 PLN -0,02 0,10 0,78 1,04 2,71 9,88
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2015-03-26 112,62 PLN -0,03 0,08 0,72 0,93 2,62 9,51
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2015-03-26 120,49 PLN -0,03 0,03 1,14 1,69 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-03-26 258,45 PLN -0,46 0,02 1,89 0,69 4,76 19,33
akcje zamknij ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Dynamiczny MIZ_XX 2015-03-26 100,41 PLN -0,46 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2015-03-26 120,49 PLN -0,67 -0,12 3,03 2,37 8,60 20,06
akcje zamknij ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Ostrożny PDZ_GO 2015-03-26 100,10 PLN -0,06 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2015-03-26 121,14 PLN -0,65 -0,16 2,83 2,28 8,27 20,73
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2015-03-26 121,64 PLN -0,63 -0,19 2,64 2,31 8,18 21,25
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2015-03-26 121,55 PLN -0,58 -0,22 2,37 2,21 7,85 21,19
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2015-03-26 120,48 PLN -0,42 -0,26 1,61 1,81 6,39 20,18
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2015-03-26 106,38 PLN -0,24 -0,26 1,08 -1,62 3,80 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2015-03-26 122,05 PLN -0,54 -0,27 2,06 2,07 7,44 21,72
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2015-03-26 265,60 PLN -0,38 -0,42 1,10 2,97 8,51 23,33
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-03-26 285,09 PLN -0,38 -0,50 0,87 2,51 7,44 20,35
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GC 2015-03-26 159,05 PLN 0,05 -0,63 1,66 -0,50 0,32 25,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2015-03-26 48,55 PLN -1,58 -0,68 8,52 9,40 7,63 9,30
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2015-03-26 108,84 PLN -0,19 -1,23 7,98 3,39 20,54 8,88
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2015-03-26 166,57 PLN -1,92 -2,33 1,06 5,18 19,57 38,75
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2015-03-26 115,31 PLN -0,23 -2,37 0,37 -1,17 9,25 7,28
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2015-03-26 167,74 PLN -0,13 -2,45 -4,38 -0,73 3,18 33,68
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2015-03-26 92,70 PLN -0,70 -2,93 -3,50 -9,27 -8,58 -10,40
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2015-03-26 62,26 PLN -2,26 -7,31 -9,32 -23,29 -15,33 -36,39
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2015-03-26 79,37 PLN -0,50 6,05 19,93 19,23 10,88 41,10
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2015-03-26 243,00 PLN -1,05 2,74 10,16 0,88 -4,56 39,43
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2015-03-26 226,25 PLN -0,68 2,46 13,11 12,34 10,85 48,34
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2015-03-26 436,48 PLN -0,51 2,03 10,30 12,37 12,75 44,47
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2015-03-26 70,13 PLN -1,29 1,98 16,13 12,50 10,13 23,14
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2015-03-26 28,59 PLN -0,31 1,13 6,24 7,48 9,29 31,09
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2015-03-26 395,07 PLN -0,67 0,99 4,24 2,19 3,60 18,54
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2015-03-26 75,91 PLN -1,63 0,80 7,48 20,84 32,85 35,58
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2015-03-26 233,22 PLN -0,02 0,17 0,85 1,18 3,06 10,84
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 128,90 PLN -0,02 0,12 0,74 0,81 2,44 8,51
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-03-27 13 064,14 PLN 0,00 0,00 2,12 4,68 5,24 30,64
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-03-27 1 563,29 PLN 0,00 0,00 -4,15 -4,37 -8,08 5,74
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-03-27 914,23 PLN 0,00 0,00 -0,59 -3,57 -6,44 -10,95
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2015-03-27 453,39 PLN 0,00 0,00 -1,57 -1,02 -10,54 1,53
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2015-03-27 1 564,87 PLN 0,00 0,00 2,07 -7,67 -13,73 -39,78
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2015-03-27 976,13 PLN 0,00 0,00 0,01 -2,64 -16,61 -44,82
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2015-03-26 149,32 PLN 1,25 -0,03 11,73 7,20 3,95 -28,39
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2015-03-26 307,94 PLN -0,19 -0,15 1,21 2,38 6,60 17,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2015-03-26 153,15 PLN -0,95 -0,49 6,53 5,89 16,01 8,17
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2015-03-26 72,60 PLN -1,25 -0,52 10,60 7,41 23,68 2,40
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2015-03-26 48,79 PLN -1,71 -1,49 5,79 1,39 -0,93 14,91
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2015-03-26 213,83 PLN -1,31 -1,55 6,65 12,23 29,18 30,84
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2015-03-26 218,57 PLN -0,91 -2,38 9,09 9,54 16,99 17,59
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2015-03-26 115,88 PLN -1,35 -2,47 8,87 -11,14 -4,54 -30,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2015-03-26 145,48 PLN -1,84 -2,68 -2,08 -11,68 1,83 -17,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2015-03-26 192,60 PLN -2,24 -8,14 -6,28 10,40 22,39 12,22
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych AKZ_GL 2015-03-26 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych PDZ_GC 2015-03-26 100,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-03-26 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus PDZ_XX 2015-03-26 100,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji AKZ_GL 2015-03-26 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 146,57 PLN -1,09 2,65 9,35 4,13 0,49 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2015-03-26 134,21 PLN -0,82 1,78 5,84 0,79 1,17 25,18
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2015-03-26 145,89 PLN -1,37 1,67 4,94 0,54 7,57 46,79
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2015-03-26 85,38 PLN -1,03 1,61 4,56 -3,70 -4,41 11,86
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2015-03-26 105,91 PLN -0,34 1,22 4,00 2,67 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2015-03-26 104,97 PLN -0,55 1,02 4,23 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 82,16 PLN -0,71 0,65 1,78 -2,61 -5,93 -17,22
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-03-26 104,75 PLN -0,18 0,63 2,62 2,54 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2015-03-26 104,93 PLN 0,01 0,46 1,77 2,67 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2015-03-26 123,96 PLN -0,31 0,40 2,10 3,26 1,18 16,51
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2015-03-26 117,09 PLN -0,88 0,39 2,67 -4,60 -4,71 9,25
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-03-26 107,94 PLN 0,00 0,07 0,48 0,91 3,16 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2015-03-27 114,03 PLN 0,00 0,00 1,90 3,74 1,67 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2015-03-26 140,85 PLN 0,00 0,00 -11,63 -17,78 -29,16 -34,08
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2015-03-27 104,87 PLN 0,00 0,00 3,03 4,72 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2015-03-27 102,97 EUR 0,00 0,00 1,39 2,18 2,10 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2015-03-27 8 809,46 PLN 0,00 0,00 2,02 3,63 -4,52 -1,01
akcje zamknij Ipopema MegaTrends FIZ AKZ_GL 2015-03-27 106,34 PLN 0,00 0,00 6,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-03-26 121,61 PLN -0,10 -0,13 0,52 1,61 3,10 16,45
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-03-26 110,12 PLN -0,09 -0,46 0,74 1,19 3,47 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2015-03-26 99,14 PLN 0,79 -1,12 -2,03 4,29 -0,31 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-03-27 77,32 PLN 0,00 -6,52 -6,52 -7,25 -24,76 -27,06
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS AKP_MS 2015-03-26 99,22 PLN -1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 84,19 PLN -0,75 2,09 10,44 4,08 3,63 47,96
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2015-03-26 89,08 PLN -0,77 1,88 10,37 4,70 5,71 50,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-03-26 92,06 PLN -0,72 1,58 7,07 1,10 2,89 28,58
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2015-03-26 89,06 PLN -0,51 1,45 8,77 1,75 2,06 23,95
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2015-03-26 118,34 PLN -0,74 0,89 7,28 2,20 2,73 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2015-03-26 212,91 PLN -0,56 0,85 4,70 1,90 4,67 21,77
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-03-26 128,37 PLN -0,01 0,73 1,58 2,79 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2015-03-26 209,62 PLN -0,56 0,46 4,47 -1,75 -1,97 8,16
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-03-26 249,00 PLN -0,47 0,44 4,64 3,64 7,75 27,43
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 177,68 PLN -0,02 0,41 1,29 1,78 4,30 11,15
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2015-03-26 235,26 PLN 0,02 0,36 1,44 2,49 5,64 14,02
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 155,80 PLN 0,03 0,35 1,43 2,96 6,20 15,29
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2015-03-26 170,59 PLN -0,15 0,21 4,02 9,26 14,61 28,62
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2015-03-26 134,53 PLN -0,18 0,16 3,84 7,97 14,39 29,02
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2015-03-26 136,64 PLN -1,19 0,13 6,01 14,38 30,32 34,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-03-26 226,80 PLN -0,19 0,06 1,92 4,13 10,89 23,39
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2015-03-27 108,83 PLN 0,00 0,00 8,56 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2015-03-27 1 309,70 PLN 0,00 0,86 1,65 2,19 -5,51 16,86
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-03-26 103,35 PLN 0,02 0,54 2,21 1,90 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2015-03-27 1 083,00 PLN 0,00 0,54 9,55 2,11 -7,22 16,14
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-03-26 259,99 PLN -0,01 0,15 0,78 0,98 2,78 10,66
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2015-03-26 247,86 PLN -0,44 -0,07 1,87 -2,82 -2,27 7,35
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-03-26 382,75 PLN -0,50 -0,11 2,27 -4,19 -2,70 18,04
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2015-03-26 294,37 PLN -0,22 -0,16 0,80 -0,38 2,34 10,79
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-03-26 283,04 PLN -0,24 -0,59 1,00 2,63 8,59 19,58
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2015-03-26 99,57 PLN -1,02 -3,12 0,14 1,48 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria O ANP_UN 2015-03-27 42 978,63 PLN 0,00 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2015-03-27 43 075,83 PLN 0,00 6,02 6,35 10,28 40,20 112,72
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2015-03-27 42 100,75 PLN 0,00 6,02 6,35 10,28 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2015-03-27 43 038,35 PLN 0,00 6,02 6,35 10,28 40,08 0,00
akcje