Trwa ładowanie...
d2ao397

AB S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego PSr_2014 (3/2015)

AB S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego PSr_2014 Grupy Kapitałowej AB S.A. za pierwsze półrocze roku obrotowego 2014/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. (3/2015)

Share
d2ao397
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego PSr_2014 Grupy Kapitałowej AB S.A. za pierwsze półrocze roku obrotowego 2014/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej AB S.A. opublikowanego raportem nr PSr_2014 w dniu 27 lutego 2015 r. Korekta dotyczy wyłącznie reklasyfikacji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat pozycji kosztu z działalności finansowej do operacyjnej. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy i sumę bilansową wykazaną w opublikowanym pierwotnie półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Korekta została omówiona z biegłym rewidentem. Skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 oraz skorygowane sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za I półrocze 2014/2015 zostanie wysłane osobnym raportem okresowym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AB Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AB S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościerzyńska | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 32 40 500 | | 071 32 40 529 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ab.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-28-481 | | 931908977 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

Podziel się opinią

Share
d2ao397
d2ao397