Trwa ładowanie...
d1g9cdi

BioMaxima sfinalizowała przejęcie po 80% udziałów w 2 spółkach z Rumunii

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - BioMaxima sfinalizowała transakcję nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR, podała firma. BioMaxima zamierza rozpocząć konsolidację tych spółek oraz własnej spółki Roco Sistem i powołać nowy podmiot - BioMaxima Romania srl.

Share
d1g9cdi

"BioMaxima S.A. podpisała w dniu 23.11.2016 r. umowę nabycia 80% udziałów w rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR za cenę 138 tys. euro plus podatek w wysokości 22 tys. euro. Jeśli podmioty ten osiągną w 2016 r. zysk netto wyższy o minimum 10% od wypracowanego w 2015 r., czyli co najmniej 95 tys. euro, to ich dotychczasowy właściciel będzie upoważniony do otrzymania premii za sukces w kwocie 25 tys. euro. Dodatkowo, dotychczasowy właściciel spółek zobowiązał się do świadczenia pracy na ich rzecz przez okres minimum 5 lat, co zostało uregulowane w odrębnej umowie" - czytamy w komunikacie.

Spółki QIAS MED oraz ISTAR zajmują się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów, a ich łączne przychody w 2015 r. wyniosły ok. 770 tys. euro. Z kolei osiągnięty zysk netto ukształtował się na poziomie ok. 86 tys. euro, podano także w materiale.

"BioMaxima S.A. zamierza umacniać swoją pozycję na rynku rumuńskim i rozpocząć proces konsolidacji spółek QIAS MED i ISTAR oraz własnej spółki Roco Sistem, powołując nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl" - czytamy dalej.

BioMaxima przypomina, że otrzymała w ostatnim czasie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w kwocie blisko 2,3 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Planowana inwestycja pozwoli opracowywać nowe oraz innowacyjne produkty. Spółce przyznana została również dotacja w wysokości ponad 584 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 ?Badania celowe". Całkowita wartość tego projektu wynosi blisko 932 tys. zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie technologii ilościowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku hamującego wzrost mikroorganizmów.

d1g9cdi

BioMaxima S.A. osiągnęła po trzech kwartałach 2016 r. zysk netto w kwocie 827 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 17.197 tys. zł.

25 listopada 2016 r. odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, które podejmie decyzję w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółkę przejmującą w zamian za nowe akcje spółki przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Jest notowana na NewConnect od czerwca 2010 r.

(ISBnews)

d1g9cdi

Podziel się opinią

Share
d1g9cdi
d1g9cdi