Trwa ładowanie...
Materiał partnera: cit-8.pl

CIT-8 – podstawowe informacje o formularzu podatkowym

CIT-8 to formularz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdzie szukać podstawowych uregulowań dotyczących tego rodzaju formularza? Kto powinien przygotować ten dokument? Jakie terminy pracy dla podatników przewidział ustawodawca?

Share
Co powinieneś wiedzieć o CIT-8
Co powinieneś wiedzieć o CIT-8Źródło: Shutterstock
d1ielug

Informacje podstawowe o zeznaniu CIT-8

Deklaracje podatkowe CIT, dotyczą z założenia podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawowym aktem prawnym regulującym te kwestie, jest treść Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.865 z późniejszymi zmianami). Kluczowym dokumentem do rozliczenia podatku jest natomiast zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8.

Obowiązek przygotowania zeznania w przepisach

Obowiązek zeznaniowy został określony w art. 27 ustawy podatek dochodowy od osób prawnych, ustawodawca zdecydował, że: Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1d, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

materiały partnera
CIT-8Źródło: materiały partnera

Termin przygotowania i miejsce złożenia

Deklaracja CIT-8 powinna zostać przygotowana w terminie maksymalnym - do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W praktyce więc, rok 2020 będzie rozliczany do końca marca 2021 roku (31 marca 2021). Ze względu na epidemię należy obserwować, czy ustawodawca nie zdecyduje o przedłużeniu tych terminów. Formularz przewiduje, że należy złożyć go do właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na końcu formularza, za urząd skarbowy należy uważać urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

d1ielug

Komu służy CIT-8

Ustawodawca zdecydował, że podleganie pod zeznanie CIT-8 zostanie uzależnione od trzech kryteriów:

-     podmiotowego;

-     przedmiotowego;

-     wyłączającego.

d1ielug

CIT-8 zostało skierowane w zakresie podmiotowym, jako zeznanie dla podatników, określonych w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z założenia, przede wszystkim dotyczyć będzie więc osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji oraz innych podmiotów, jeżeli tak twierdzi ustawa.

W zakresie przedmiotowym, zeznanie ma zastosowanie do dochodów określonych w art. 3 ust 1 ustawy ii CIT: Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz w art. 3 us.t 2: Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo ustawodawca zdecydował, że CIT-8 nie posłuży w określonych wyjątkach, które zgodnie z pouczeniem na początku formularza obejmują:

-     podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy,

-     podatników zwolnionych od składania zeznania -art. 27 ust. 1 ustawy,

-     podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i art. 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy.

Materiał partnera: cit-8.pl
d1ielug

Podziel się opinią

Share
d1ielug
d1ielug