Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Czym jest mikrofaktoring?

Dużym problemem dla mikro- i małych przedsiębiorstw, które nie posiadają często wystarczających oszczędności, są m.in. długie terminy płatności. To właśnie dla nich stworzony został mikrofaktoring. Czym dokładnie jest i w jaki sposób pozwala zwiększyć płynność finansową mniejszych podmiotów gospodarczych?

 Źródło: materiały partnera
d3mch9d

Faktoring i mikrofaktoring – czym się od siebie różnią?

Faktoring i mikrofaktoring to usługi, które łączy ten sam cel. Ich zadaniem jest poprawa płynności finansowej klienta, czyli przedsiębiorstwa, które zgłosiło się z prośbą o pomoc. Większą popularnością cieszy się faktoring, przeznaczony dla większych podmiotów gospodarczych. Firmy faktoringowe wyszły naprzeciw potrzebom mniejszych klientów, tworząc usługę mikrofaktoringu. Rozwiązanie to funkcjonuje od kilku lat, kiedy usługodawcy rozpoczęli poszukiwania nowych grup docelowych. Od tamtego momentu dostępna jest opcja dla mikro- oraz małych przedsiębiorstw, których obrót roczny wynosi maksymalnie 1 mln zł.

Mikrofaktoring jest rozwiązaniem dla firm, które nie miały do tej pory możliwości skorzystania z faktoringu standardowego. Nie spełniały bowiem wymogów, które stawiały firmy faktoringowe. Jednym z nich był minimalny obrót w wysokości 50 000 zł. Jak interpretować mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa? Są to firmy, na których pokładzie znajduje się mniej niż 250 pracowników. Ponadto:

  • jeśli liczba zatrudnionych osób wynosi: < 250 – jest to średnie przedsiębiorstwo, < 50 – przedsiębiorstwo małe, < 10 - mikroprzedsiębiorstwo,
  • jeśli wysokość rocznego obrotu wynosi: do 50 mln euro – średnie przedsiębiorstwo, do 10 mln euro – małe przedsiębiorstwo, do 2 mln euro – mikroprzedsiębiorstwo
  • ,jeśli bilans roczny całkowity wynosi: do 43 mln euro – średnie przedsiębiorstwo, do 10 mln euro – małe przedsiębiorstwo, do 2 mln euro – mikroprzedsiębiorstwo.

 

d3mch9d

Mikrofaktoring – na czym polega?

Mikrofaktoring jest usługą, która działa podobnie do standardowego faktoringu. Usługodawca finansuje faktury z odroczonym terminem płatności. W transakcji tej biorą udział podmioty, takie jak:

  • faktorant – jego zadaniem jest wystawienie faktur za dostarczone produkty lub usługi. Oczekuje on na zapłatę,
  • faktor – usługodawca, czyli firma faktoringowa, przekazuje faktorantowi określoną wcześniej część wartości środków pieniężnych, związanych z nieuregulowanymi fakturami,
  • dłużnik – firma lub osoba, która otrzymała towar lub wykonana została usługa, którą zamówiła. Ma dokonać zapłaty na rzecz przedsiębiorstwa, z którym współpracuje.

Przedsiębiorca, który zdecydował się na skorzystanie z usług mikrofaktoringu nie musi oczekiwać na należności od kontrahenta. Wpływ na konto od firmy faktoringowej otrzymuje w ciągu maksymalnie kilku dni.

Mikrofaktoring – na co zwrócić uwagę przed podjęciem współpracy?

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy z faktorem należy zapoznać się z ofertą firm faktoringowych i wybrać opcję najkorzystniejszą. Na co więc warto zwrócić uwagę?

  • koszty – za swoje usługi każda firma faktoringowa pobiera opłaty, m.in. prowizję. Jej wysokość zależy od kilku czynników. Należą do nich np. liczba faktur oraz wysokość obrotów,
  • oferowane usługi – firmy faktoringowe oferują często usługi dodatkowe, np. odzyskiwanie należności, które nie zostały opłacone,
  • wiarygodność usługodawcy – im lepszą pozycję na rynku i doświadczenie ma firma faktoringowa, tym więcej obsługuje klientów. Tym samym – koszty mogą być wyższe.

Ponieważ mikrofaktoring dedykowany jest konkretnej grupie docelowej – firmy faktoringowe stosują wobec nich procedury w formie uproszczonej. Część z nich umożliwia rozpoczęcie współpracy bez podpisywania umowy.

Mikrofaktoring – czy warto z niego korzystać?

Oczywiście, mikrofaktoring ma wiele zalet, ale również i pewne wady. Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na skorzystanie z tego rodzaju usługi zyskuje gwarancję otrzymania należności za towar lub usługę w ciągu zaledwie kilku dni od momentu dostarczenia faktury faktorowi. To daje mu możliwość regulowania zobowiązań na bieżąco. Ponadto, ma możliwość zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. W jaki sposób? M.in. oferując kontrahentom wydłużone terminy płatności.

d3mch9d

Współpraca z firmą faktoringową to również eliminacja ciężkiego do realizacji zadania – odzyskiwania należności, które nie zostały terminowo uregulowane. W tym przypadku ryzyko nieopłacenia faktury za towar lub usługi staje się problemem faktora i to jego pracownicy będę podejmować próbę odzyskania płatności.

Wadą mikrofaktoringu, dla niektórych przedsiębiorców, może być konieczność płacenia prowizji. Przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy z firmą faktoringową należy przyjrzeć się możliwym potencjalnym stratom i korzyściom i ocenić, czy usługi mikrofaktoringu są przedsiębiorstwu potrzebne.

Artykuł sponsorowany
d3mch9d
d3mch9d