Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Dlaczego warto ubezpieczyć swoje życie i swoich bliskich?

Dbanie o siebie i bliskie osoby objawia się w wielu małych codziennych gestach. To przygotowanie śniadania dla całej rodziny, telefon do dziadków, apteczka wyposażona na wypadek przeziębienia, ciężka praca, by zapewnić im godny byt. Nie mniej istotne jest zastanowienie się: a co z przyszłością? Co zrobią moi najbliżsi jak mnie zabraknie? Odpowiedzią może być Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie „Moi Bliscy”, ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeń Generali Życie SA.

Share
Dlaczego warto ubezpieczyć swoje życie i swoich bliskich?
Źródło: materiały partnera
dptmedy

Ubezpieczenie na życie – co obejmuje?

Na początku warto zastanowić się, czym tak właściwie jest ubezpieczenie na życie – i jak może wpłynąć na przyszłość całej rodziny. Polisy życiowe mają na celu zapewnić wypłatę świadczenia bliskim wskazanym przez osobę ubezpieczoną, w przypadku śmierci będącej wynikiem przebytej choroby, nieszczęśliwego wypadku czy przyczyn naturalnych.

W chwilach szczęścia nie myślimy o tym, że kiedyś nas zabraknie. Mogą się zdarzyć jednak przykre, nagłe i nieprzewidziane sytuacje. Ty, partner czy małżonek albo – co gorsza – kilka osób z rodziny ginie w wypadku samochodowym. To sytuacja, która wiąże się z koniecznością pokrycia wysokich kosztów związanych z pogrzebem i innymi wydatkami. A przecież myślenie o pieniądzach nie jest łatwe przy tak wysokim obciążeniu emocjonalnym.

Ubezpieczenie na życie i związana z nim wypłata świadczenia może być ogromnym odciążeniem. To zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa na wypadek sytuacji, w której Ciebie zabraknie.

dptmedy

Ubezpieczenie „Moi Bliscy” w 4Life Direct – jaki jest zakres ochrony?

Poszukując dobrego ubezpieczenia, które zapewni Twoim najbliższym wypłatę świadczenia, warto rozpocząć od weryfikacji zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie „Moi Bliscy” oferowane za pośrednictwem 4Life Direct wyróżnia się prostymi zasadami i łatwym dostępem do informacji na temat zakresu ochrony. Przechodząc na stronie internetowej do zakładki Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie „Moi Bliscy” w dziale Ubezpieczenia, uzyskuje się dostęp do wszystkich najważniejszych dokumentów. Z nich można dowiedzieć się, że obejmuje ono:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • śmierć ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć współmałżonka, o ile taki wariant zostanie wybrany,
 • śmierć współmałżonka na skutek nieszczęśliwego wypadku – o ile taki wariant zostanie wybrany.

Nie każdy świadomy jest tego, jak wysokie potrafią być koszty pochówku. Usługi pogrzebowe w Polsce rozpoczynają się od 700, a kończą nawet na 4 tysiącach złotych za samą trumnę. Dodatkowe opłaty konieczne do pokrycia to czynności zakładu pogrzebowego, takie jak przygotowanie ciała do pogrzebu. Te mieszczą się zazwyczaj w 500-800 złotych i rosną z każdym dniem, w którym ciało znajduje się w chłodni. Organizacja pochówku i oprawa muzyczna to zazwyczaj około 3 tysięcy złotych łącznie. Do tego należy dodać opłatę za mszę i koszty kancelaryjne wahające się w przedziale 600 do 850 złotych. Tym samym ceny pogrzebów niejednokrotnie przekraczają 8 tysięcy złotych. Należy przy tym pamiętać o kosztach nagrobka, które stanowią dodatkowe od 2 do nawet 20 tysięcy złotych.

Ból po stracie bliskiej osoby jest niepoliczalny; tak samo jak stres związany z koniecznością powiadomienia reszty rodziny i organizacji pogrzebu. Posiadając ubezpieczenie „Moi Bliscy”, zapewniamy sobie spokój w zakresie aspektów finansowych, możemy skupić się na organizacji pogrzebu i komunikacji z rodziną.

dptmedy

Kto może skorzystać z ubezpieczenia „Moi Bliscy” oferowanego przez 4Life Direct?

Osobą ubezpieczoną może być każda osoba w wieku od 40 do 85 lat, bez względu na stan zdrowia. Ubezpieczyć się można indywidualnie, jak i objąć ochroną także współmałżonka lub partnera.

Możliwość włączenia partnera, męża bądź żony do ochrony, jest niewątpliwą zaletą polisy „Moi bliscy”. Dzięki temu, na jednej umowie widnieją dwie osoby ubezpieczone. Bez względu na to, która ze stron odejdzie, współmałżonek może spodziewać się wsparcia o ile będzie wskazany jako osoba uposażona.

Co więcej, ubezpieczony (o ile jest ubezpieczającym) może wskazać do odbioru świadczenia dowolnych uposażonych. W każdej chwili będzie miał możliwość ich odwołania. A jeżeli uposażeni nie zostali wskazani bądź nie żyją, zgromadzone środki nie przepadną. Świadczenie z tytułu ubezpieczenia „Moi Bliscy” oferowane za pośrednictwem 4Life Direct zostanie wypłacone członkom rodziny w kolejności:

 • małżonek w całości,
 • dzieci w równej części,
 • wnuki w równej części,
 • rodzice w równej części,
 • rodzeństwo w równej części,
 • inni ustawowi spadkobiercy w równej części.
dptmedy

Ile trwa wypłata świadczenia w 4Life Direct?

W przypadku ubezpieczenia „Moi Bliscy” w 4Life Direct zlecenie wypłaty świadczenia następuje w ciągu zaledwie 24 godzin od dostarczenia kompletu dokumentów i zaakceptowania odszkodowania. Dzięki temu uposażeni mogą bez stresu o niedostatek finansowy przejść do organizacji szczegółów związanych z pogrzebem, a tym samym zmniejszyć dodatkowy stres, związany z pokryciem kosztów ostatniego pożegnania.

W razie śmierci ubezpieczonego, niezwiązanej z nieszczęśliwym wypadkiem, w okresie pierwszych 24 miesięcy, wypłata świadczenia ogranicza się do wysokości wpłaconych, na danego ubezpieczonego składek.

Jaka jest wysokość składki ubezpieczenia „Moi Bliscy”?

Składka płatna jest miesięcznie, a jej wysokość uzależniona jest od wieku ubezpieczonego, wybranego wariantu oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Co istotne, składka bezterminowego ubezpieczenia na Życie „Moi Bliscy” jest stała i nie zmienia się przez cały okres trwania umowy, chyba że ubezpieczający sam zdecyduje zwiększyć swoją ochronę. Ubezpieczony nie musi się obawiać o to, że po kilku miesiącach wartość składki wzrośnie.

Jak skorzystać z ubezpieczenia „Moi Bliscy” w 4Life Direct?

Zapewnienie swoim najbliższym dodatkowego wsparcia finansowego w postaci świadczenia ubezpieczeniowego nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Wystarczy dostęp do Internetu – na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Co należy zrobić?

 • Wejdź na stronę 4Life Direct.
 • Kliknij przycisk Ubezpiecz się.
 • Uzupełnij prosty formularz: wprowadź imię, nazwisko i datę urodzenia osoby ubezpieczonej oraz kontaktowy numer telefonu.
 • Odpowiedz, czy jesteś obywatelem Polski.
 • Zaakceptuj oświadczenia i przejdź do kolejnego kroku.
 • Wybierz wysokość miesięcznej składki, pod którą poznasz także wartość sumy ubezpieczenia.
 • Wskaż dane osoby ubezpieczanej: PESEL, adres e-mail, obywatelstwo, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości oraz numer konta bankowego, z którego pobierane będą składki.
 • Wybierz dzień wpłaty składki.
 • Wskaż ewentualnych uposażonych. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz ich dopisać lub wypisać.
 • Po przesłaniu formularza będziesz mieć możliwość opłacenia pierwszej składki, a dokumentację otrzymasz drogą elektroniczną.

Zadbanie o przyszłość swoich bliskich trwa więc dosłownie kilka minut. Wymaga wyłącznie przygotowania dowodu osobistego i wypełnienia prostego formularza. To zaledwie kilka kroków do spokoju i komfortu twojej rodziny.

dptmedy

Podziel się opinią

Share
dptmedy
dptmedy