WP
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
30-04-2015 (11:30)

Dobiega końca budowa sieci szerokopasmowego internetu w Lubelskiem

Ponad 98 proc. z planowanych prawie trzech tys. km sieci szerokopasmowego internetu powstała dotychczas w województwie lubelskim. Budowa tej sieci w gminach regionu ma kosztować 385 mln zł, z czego 267 mln zł to dofinansowanie unijne.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

"Jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o ten projekt w Polsce wschodniej, zostało nam do wybudowania już tylko niespełna 50 km sieci. Zakładaliśmy ambitne cele i plany i zostały one osiągnięte przed czasem" - powiedział w czwartek w Lublinie, podczas prezentacji stanu realizacji budowy sieci, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Projekt budowy sieci szerokopasmowej, oprócz Lubelskiego, obejmuje też województwa Polski Wschodniej: podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Ma ułatwić dostęp do internetu instytucjom publicznym, przedsiębiorcom i osobom prywatnym.

W Lubelskiem sieć szkieletowa ma mieć długość 2908 km i będzie przebiegać przez 198 gmin, czyli prawie wszystkie w regionie.

WP

Budowa rozpoczęła się marcu ub. roku. "Do końca kwietnia zbudowano już 2858,6 km sieci światłowodowej. Zakończono budowę wszystkich węzłów; 298 węzłów dystrybucyjnych oraz 14 szkieletowych" - poinformowała zastępca dyrektora departamentu gospodarki i innowacji Urzędu Marszałkowskiego Anna Pawlak.

Węzły te powstały głównie na terenach, gdzie nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu i gdzie inwestorzy prywatni nie planują budowy takiej sieci w najbliższych latach.

Wszystkie prace budowlane w Lubelskiem mają być wykonane do końca sierpnia. Województwo zostało podzielone na 14 obszarów inwestycyjnych, ale budowa sieci prowadzona jest we wszystkich równocześnie. Sieć buduje wybrana w przetargu hiszpańska firma Aeronaval de Construcciones e Instalaciones. Sieć światłowodowa powstaje głównie przy istniejących drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Samorząd wojewódzki będzie właścicielem wybudowanej sieci, ale zarządzanie nią, eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostanie powierzone, w drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej. Operator infrastruktury będzie, na zasadach komercyjnych, świadczył usługi tzw. "operatorom ostatniej mili", a ci odpłatnie zapewnią dostęp do internetu użytkownikom.

WP

Operator infrastruktury został wybrany w drodze dialogu konkurencyjnego (tryb, w którym zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert). Oferty złożyły trzy firmy, wybrano spółkę z Warszawy Glenbrook Investments.

Zgodnie z procedurą, samorząd wojewódzki będzie mógł podpisać umowę z wybraną spółką po tym, jak całe postępowanie sprawdzi i zaakceptuje Urząd Zamówień Publicznych.

Wybudowanie sieci ma umożliwić dostęp do internetu dla ponad 93 proc. gospodarstw domowych regionu. Władze województwa spodziewają się, że ta technologicznie na najwyższym poziomie sieć szerokopasmowa będzie służyć rozwojowi cywilizacyjnemu, ale też przyciągnie inwestorów np. z sektora usług i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie szkoleń z zakresu korzystania z komputera i wykorzystania dla blisko dwóch tysięcy osób, głównie w wieku powyżej 45 lat. Dotychczas z takich szkoleń skorzystało ponad 1,4 tys. mieszkańców Lubelszczyzny.

WP

Budowa sieci szerokopasmowej w Lubelskiem ma kosztować 385 mln zł, z czego 267 mln zł będzie stanowić unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Polub WP Finanse
WP
WP