WP
ISBnews
22-12-2016 (15:27)

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie wyemituje obligacje o wartości do 3 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) -  Zarząd Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego (dawniej: Hydrophi Technologies Europe) podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 3 000 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 3 mln zł, podała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

"Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 8%. Oprocentowanie obligacji A wypłacane będą w okresach kwartalnych (3-miesięcznych)" - czytamy w komunikacie. 

Obligacje serii A będą miały formę dokumentu. Okres zapadalności obligacji 24 miesiące. Dzień wykupu obligacji został ustalony na 16 stycznia 2018 roku. Zostaną zabezpieczone hipoteką umowną na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubin na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.  

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności deweloperskiej w obszarze budowy i sprzedaży lokali budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych, w szczególności na wykup kolejnych działek, przygotowanie szczegółowej, kompleksowej koncepcji całego osiedla, przeprowadzenie dalszych podziałów geodezyjnych, wykonanie projektów architektonicznych, przygotowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę, wstępne prace budowlane z wylaniem płyt fundamentowych, inwestycje marketingowe w celu sprzedawania działek wraz z projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę lokalnym deweloperom i klientom indywidualnym, prowadzenie dalszych prac budowlanych oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej spółki, podano także. 

WP

Spółka zamierza skupić się na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie jej zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach.

"Pierwszym miastem, gdzie emitent planuje rozpocząć inwestycje jest Lubin (woj. dolnośląskie). W ocenie emitenta nowe miejsca pracy w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej i wysokie zarobki w głównym pracodawcy w regionie (KGHM Polska Miedź S.A.) wpłyną na zwiększony popyt na mieszkania" - czytamy dalej. 

Przydział i objęcie obligacji nastąpi najpóźniej do dnia 19 stycznia 2017 r., podano także.

Nowym przedmiotem działalności Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego jest wznoszenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych. 

WP

(ISBnews)

 
 

Polub WP Finanse
WP
WP