ycipk-2zzb85
ycipk-2zzb85

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A.

...
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
ycipk-2zzb85

13.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A.

Uchwała Nr 691/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 22.220.000 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii A, 2) 643.430 (sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści) akcji serii B, 3) 2.760.555 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii C, 4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

ycipk-2zzb85
Polub WP Finanse
ycipk-2zzb85
ycipk-2zzb85
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-2zzb85