Trwa ładowanie...
d17z9g6

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ONE-2_ONE SA

...

Share
d17z9g6

20.09. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji ONE-2_ONE SA

Uchwała Nr 908/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 września 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ONE-2-ONE S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 396.764 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki ONE-2-ONE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 22 września 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ONE-2-ONE S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 września 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLONE0000014". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz.

d17z9g6

Podziel się opinią

Share
d17z9g6
d17z9g6