ISBnews
13-10-2014 (08:36)

Grupa Hawe uczestniczy w 4 przetargach szerokopasmowych o wart. 150 mln zł

Warszawa, 13.10.2014 (ISBnews) - Grupa Hawe uczestniczy w czterech przetargach na wybór operatorów regionalnych sieci szerokopasmowych o wartości ponad 150 mln zł brutto, poinformował agencję ISBnews prezes Piotr Kubaszewski.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie

"Spółki z grupy Hawe są zaangażowane w cztery postępowania dotyczące wyboru operatorów infrastruktury, którzy będą zarządzać Regionalnymi Sieciami Szerokopasmowymi. Oceniamy ich potencjalną wartość na ponad 150 mln zł brutto. W naszej ocenie, mamy duże szanse na sukces" - powiedział ISBnews Kubaszewski.

Postępowania są prowadzone przez województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i dolnośląskie. Wszystkie mają na celu wybór operatora infrastruktury, który dostarczy tzw. infrastrukturę aktywną (urządzenia IP, urządzenia DWDM, Centrum Zarządzania Siecią, systemy IT), a następnie będzie operował lokalnymi sieciami przez okres od 7 do 20 lat.

"Projekty teleinformatyczne realizowane ze środków publicznych przyśpieszają. To, oczywiście, nas bardzo cieszy. Cztery postępowania o których mówimy powinny zostać rozstrzygnięte najpóźniej na początku przyszłego roku. Liczymy też na uruchomienie kolejnych" - zaznaczył prezes Hawe.

Dodał, że wszystkie mają być realizowane przy wykorzystaniu doświadczenia, zasobów i synergii Hawe Telekom.

W przetargu na wybór OI w województwie lubelskim uczestniczy spółka zależna od Mediatel - Telepin. W pozostałych przetargach biorą udział spółki zależne Hawe Telekom: Świętokrzyskie Sieci Szerokopasmowe (woj. świętokrzyskie), Incendo (woj. dolnośląskie) oraz Podlaskie Sieci Szerokopasmowe (woj. podlaskie).

Za pośrednictwem spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), grupa realizuje projekty budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2,2 tys. km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2 tys. km.

"Te projekty, których łączna wartość wynosi 627 mln zł są realizowane terminowo" - powiedział Kubaszewski. W województwie warmińsko-mazurskim potwierdzone i odebrane zadania w projekcie na dzień 2 października 2014 r. stanowią już 31,78% wartości kontraktu w zakresie relacji i węzłów sieci. Do stycznia 2015 roku przewidywane jest osiągnięcie kamienia milowego 60% realizacji projektu, a zakończenie fazy projektowania i budowy jest planowane na wrzesień 2015 r. Wykonanie tego drugiego kamienia milowego oznacza płatność na rzecz wykonawcy na poziomie ok. 93 mln zł.

"Od początku 2016 r. oba projekty wejdą w fazę operacyjną. Zarządzanie kilkoma sieciami regionalnymi, pozwoli Hawe które ma swoją własną infrastrukturę w całym kraju na dodatkowe synergie. Hawe Telekom jest jedynym w Polsce operatorem operatorów i dlatego ma największe know-how w zakresie operowania sieciami otwartymi" - zaznaczył prezes Hawe.

W województwie podkarpackim na koniec czerwca 2014 ORSS złożyło dokumentację projektową dla 25% relacji sieci światłowodowej co stanowi ponad 50 kompletów dokumentacji wraz z projektami węzłów na ponad 100 km. Obecnie trwa proces opiniowania dokumentacji, wprowadzania do niej poprawek oraz odbiorów technicznych dokumentacji.

Prezes Hawe poinformował, że spółka wciąż prowadzi proces poszukiwania inwestora, a "zainteresowanie nim jest duże". Spółka nie komentuje go jednak szerzej, przed zakończeniem procesu.

Piotr Kubaszewski objął stanowisko prezesa Hawe w połowie września.

"W ciągu miesiąca, po uzyskaniu aprobaty rady nadzorczej, przedstawimy dokładnie naszą strategię i plany" - zadeklarował prezes.

Strategia Hawe zakłada, że do 2017 r. spółka zbuduje i będzie zarządzała 700 tys. linii w technologii FTTH. Nie będzie przy tym konkurować z operatorami działającymi na polskim rynku, ale udostępniać swoją sieć wszystkim zainteresowanym firmom.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)

 

Polub WP Finanse