WP

Grupa TVN miała w I kwartale 43,82 mln zł straty netto

Strata netto grupy TVN, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła w I kwartale 2013 roku 43,82 mln zł i była mniejsza od konsensusu na poziomie 53,6 mln zł straty.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Grupa TVN miała w I kwartale 43,82 mln zł straty netto
(autor: Adam Kliczek / Wikipedia, licencja: CC BY-SA 3.0)
WP

Zysk operacyjny grupy w I kwartale 2013 roku wyniósł 76,61 mln zł i był wyższy od średniej prognoz na poziomie 64,1 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 97,99 mln zł i był wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 84,7 mln zł. Marża EBITDA wzrosła do poziomu 28,6 proc. w porównaniu do 24,6 proc. w analogicznym okresie 2012 r.

"Wzrost raportowanej EBITDA był przede wszystkim efektem udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych: nC+ i Onet Holding (po zmianie nazwy z Vidalia Investments), nowego właściciela Grupy Onet.pl" - podał TVN w komunikacie prasowym.

WP

Skorygowany wskaźnik EBITDA TVN (z wyłączeniem udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych - PAP) wyniósł 85,15 mln zł w porównaniu z 89,81 mln zł w analogicznym okresie 2012 r. Skorygowana marża EBITDA wzrosła do 24,8 proc. z 24,6 proc. w analogicznym okresie 2012 r.

Z kolei przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 343,15 mln zł i były wyższe od konsensusu na poziomie 339,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej TVN spadły do 335,99 mln zł z 356,04 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.

- Niewielki spadek przychodów Grupy TVN o 22 miliony zł został zniwelowany efektami dalszej optymalizacji kosztów w wysokości 17 milionów zł" - podano w prezentacji wynikowej.

WP

Wolne przepływy pieniężne TVN wyniosły 76 mln zł w pierwszym kwartale w porównaniu do minus 68 mln zł w roku ubiegłym. Spółka podała, że wynikało to głównie z pozytywnego wpływu kapitału obrotowego na przepływy z działalności operacyjnej oraz znacznie niższe nakłady inwestycyjne.

Zadłużenie netto TVN na dzień 31 marca było na poziomie 2 mld zł, z nieznacznym wzrostem wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA do 4,1x. Spółka podała, że wzrost był skutkiem wpływu 2 proc. deprecjacji złotego w stosunku do euro na wycenę obligacji denominowanych w euro.

Internetowa platforma wideo na żądanie tvnplayer.pl osiągnęła miesięczną liczbę użytkowników na poziomie 1,4 miliona oraz 72,8 miliona odsłon w marcu 2013 r. Średni miesięczny czas spędzony przez użytkownika w marcu 2013 r. na tvnplayer.pl wyniósł ok. 12 godzin.

TVN podtrzymuje prognozę spadku rynku reklamy TV w 2013 roku o średniej jednocyfrowej dynamice - poinformował TVN w komunikacie prasowym. Spółka podała również, że w I kw. rynek reklamy TV stracił 8,9 proc. wartości w ujęciu rok do roku.

WP

- Zarząd podtrzymuje uprzednio podane oczekiwania co do średniego jednocyfrowego spadku rynku reklamy telewizyjnej w całym roku 2013. Spółka jest przygotowana do podjęcia dalszych potencjalnych działań optymalizacji kosztów w celu utrzymania EBITDA, w przypadku gdyby sytuacja rynkowa odbiegała od oczekiwań - powiedział cytowany w komunikacie prezes TVN Markus Tellenbach.

Według szacunków TVN na podstawie danych Starlink rynek reklamy telewizyjnej w Polsce w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2013 r. spadł o 8,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.

- Obecnie obserwujemy stopniową poprawę dynamiki rynku po wysokim jednocyfrowym tempie jego spadku w pierwszym kwartale - zgodnie z naszymi oczekiwaniami - podał TVN w prezentacji wynikowej.

Udziały TVN w rynku reklamy telewizyjnej netto wzrosły do 34,8 proc. w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2013 r. z 34,2 proc. w analogicznym okresie 2012 r.

WP

Wszystkie kanały TVN łącznie zwiększyły swój udział w ogólnopolskiej całodobowej oglądalności do 21,3 proc. z 20,6 proc. w analogicznym okresie 2012 r. oraz w całodobowej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej do 22,3 proc., z 21,5 proc.

W lutowym komunikacie TVN podał, że oczekuje spadku rynku reklamy telewizyjnej w 2013 o średniej jednocyfrowej dynamice.

Ankietowani przez PAP przedstawiciele domów mediowych spodziewają się, że rynek reklamy TV w 2013 roku spadnie o ok. 5-10 proc.

Polub WP Finanse
WP
WP