Trwa ładowanie...
d2wodh8
d2wodh8
espi

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH...

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A. (5/2012)
Share
d2wodh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza ? Silva S.A. z siedzibą w Warszawie ? przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A., o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A) w wyniku rejestracji 560.157.688 akcji serii J (raport bieżący spółki IDH S.A. 16/2012 z dnia 08.05.2012r.) zmniejszył się udział Silva S.A. w
kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce IDH S.A. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego spółki IDH S.A., Silva S.A. posiadała 165.854.115 sztuk akcji spółki IDH S.A. co stanowiło 13,81% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 165.854.115 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co stanowiło 13,81% w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Silva S.A. posiada 165.854.115 sztuk akcji IDH S.A. co stanowi 9,42% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 165.854.115 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co stanowi 9,42 % w ogólnej liczbie głosów. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie. Ponadto informuję, że NOVIAN S.A. jako podmiot dominujący wobec Silva S.A. pośrednio przekroczył ww. progi." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 146 bud. C
(ulica) (numer)
22 347 50 80 22 347 50 86
(telefon) (fax)
ofice@indexcopernicus.com www.indexcopernicus.com
(e-mail) (www)
526-10-39-676 011274140
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Łukasz Bartczak Wiceprezes Zarządu Łukasz Bartczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wodh8

Podziel się opinią

Share
d2wodh8
d2wodh8