Trwa ładowanie...
d2md03o
d2md03o
espi

INTERSPORT S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (9/2012)

INTERSPORT S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (9/2012)
Share
d2md03o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, że otrzymał 13 października 2012 roku zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Łukasza Gila - członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcji nabycia 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk akcji INTERSPORT Polska S.A. po cenie 1,60 zł za jedną akcję. Akcje, o których mowa powyżej zostały nabyte w dniu 5 grudnia 2011r. na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w ramach transakcji sesyjnej zwykłej. Wg wiedzy Zarządu Spółki, na dzień 13 października 2012 roku stan zaangażownia p. Łukasza Gila wynosi łącznie 4.500 szt akcji INTERSPPL, które stanowią 0,032% kapitału zakładowego oraz 0,022% ogólnej liczby głosów na WZA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060 Liszki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cholerzyn 382
(ulica) (numer)
012 44 48 100 012 44 48 000
(telefon) (fax)
biuro@intersport.pl www.intersport.pl
(e-mail) (www)
6760016553 003900187
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2012-03-13 Agnieszka Wagner Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2md03o

Podziel się opinią

Share
d2md03o
d2md03o