Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany KPP Kancelaria Prawna Baran & Pluta

Jak długo trwa likwidacja spółki z o.o.?

Likwidacja spółki z o.o. rozpoczyna się wraz z momentem orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania (art. 274 KSH).

Share
 Źródło: materiały partnera
d39fb81

W tym momencie konieczne staje się również powołanie likwidatorów, którzy od tego momentu odpowiadają za prawidłowy przebieg likwidacji i dbają, aby spółka możliwie sprawnie zakończyła swój byt prawny.

Ile czasu trwa proces likwidacji spółki z o.o.? Czy likwidacja spółki z o.o. może zakończyć się zaraz po jej otwarciu? Od czego zależy kiedy nastąpi definitywne wykreślenie podmiotu z rejestru?

Likwidacja spółki z o.o. – obowiązki spółki

Niezwłocznie po powołaniu likwidatorów, powinni oni dokonać zgłoszenia likwidacji do sądu rejestrowego. Jednocześnie, dla skuteczniejszego przebiegu postępowania, powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w monitorze sądowym i gospodarczym, wzywając jej wierzycieli do zgłaszania się w terminie 3 miesięcy od daty publikacji tego ogłoszenia. Likwidatorzy muszą też sporządzić bilans otwarcia likwidacji.

d39fb81

Od dnia otwarcia likwidacji, likwidatorzy mogą podejmować wszystkie działania zmierzające do zakończenia działalności spółki – kończyć interesy bieżące, ściągać wierzytelności, wypełniać zobowiązania, czy upłynniać majątek spółki.

Zanim likwidator złoży ostatni wniosek spółki do Krajowego Rejestru Sądowego – o jej wykreślenie z tego rejestru – spółka musi sporządzić jeszcze sprawozdania likwidacyjne. Bez nich wniosek o wykreślenie spółki zostanie zwrócony.

Kiedy można zakończyć likwidację?

Likwidacja spółki z o.o. to szczególna konstrukcja – gdyby ustawodawca nie przewidział jej określonego kształtu, to mogłoby często dochodzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Wspólnicy tego rodzaju spółki nie odpowiadają bowiem za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a posiadany przez spółkę majątek nie musi wystarczać na pokrycie wszystkich potencjalnych wierzycieli.

Z tego też powodu, możliwość dokonania podziału majątku spółki między jej wspólników w toku postępowania likwidacyjnego, jest czasowo ograniczona. Taka możliwość pojawia się dopiero po 6 miesiącach od daty publikacji ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym, w ramach którego spółka wzywa wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wierzytelności (art. 286 KSH).

d39fb81

Przed upływem tego terminu nie jest możliwe również skuteczne złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Likwidacja spółki z o.o. jest też złożonym procesem – poza upływem sześciomiesięcznego terminu, który musi upłynąć od publikacji ogłoszenia, wymaga również spełnienia wielu innych wymogów, które w praktyce mogą zająć wiele miesięcy.

Podsumowanie

Czas trwania likwidacji zależy w dużej mierze od sprawności działania likwidatora, wielkości majątku spółki, charakteru prowadzonej przez nią wcześniej działalności czy wielości wierzycieli.

W większości przypadków możliwe jest bezproblemowe zakończenie likwidacji we wspomnianym już terminie 6 miesięcy. Przed tą datą skuteczne złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jest jednak niemożliwe.

d39fb81

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w sprawie możliwie szybkiego przeprowadzenia procesu likwidacji spółki.

Artykuł powstał we współpracy KPP Kancelaria Prawna Baran & Pluta. Kancelaria od wielu lat prowadzi m.in. na terenie całej Polski reprezentację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości czy prowadzenie negocjacji z wierzycielami. Jeżeli szukają Państwo pomocy prawnej w opisywanym zakresie to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego z kancelarią.

KPP Kancelaria Prawna Baran & Pluta - upadłość i likwidacja spółek

ul. Rozbrat 34/36/lok. 71

00-429 Warszawa

tel. 884 213 115

Artykuł sponsorowany KPP Kancelaria Prawna Baran & Pluta
d39fb81
d39fb81