Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Jak finansowanie faktur można wykorzystać w różnych branżach?

Faktoring to jedna z najczęściej stosowanych obecnie przez polskich przedsiębiorców usług pozwalających na zachowanie płynności finansowej. Dzięki niemu wielu z nich może przestać obawiać się o przyszłość swojej firmy i skupić się na jej dalszym rozwoju. Czy faktoring sprawdza się we wszystkich branżach? Jak z niego skorzystać? Na te i wiele innych ważnych pytań związanych z tematem odpowiadamy w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury!

Share
Jak finansowanie faktur można wykorzystać w różnych branżach?
Źródło: materiały partnera
d4lc7ls

Zatory płatnicze to jeden z najpoważniejszych problemów polskich firm. Wielu podmiotom gospodarczym, których dotyka ta kwestia, z czasem zaczyna brakować wolnych środków finansowych na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS czy opłatę faktur wystawionych przez kontrahentów. Na szczęście istnieje sposób, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą wyjść z opresji obronną ręką.

Czym jest faktoring?

Faktoring to prostu odkupienie nieprzeterminowanej wierzytelności wynikającej z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. W procedurze biorą udział trzy podmioty: przedsiębiorca (faktorant), odbiorca (dłużnik) oraz firma świadcząca usługę (faktor). W praktyce polega to na tym, że faktor wykupuje od faktoranta dług, płacąc mu odpowiednią kwotę, a następnie może domagać się od dłużnika uiszczenia należności na swoje konto. Dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje od razu niezbędne środki, a faktor zarabia na tej operacji ustaloną w umowie prowizję wyliczoną zazwyczaj jako procent od całości zobowiązania.

d4lc7ls

Jakie rodzaje wyróżniamy?

Wysoki popyt na tego rodzaju usługę powoduje, że na rynku co rusz pojawiają się kolejne podmioty oferujące faktoring. Z tego powodu przedsiębiorcy mają spory wybór, dzięki czemu mogą znaleźć propozycję w pełni odpowiadającą ich potrzebom. Istnieje wiele rodzajów faktoringu, a każdy z nich sprawdzi się w nieco innej sytuacji. Podstawowy podział opiera się na zakresie ryzyka i w jego ramach można wymienić faktoring pełny (bez regresu), niepełny (z regresem) oraz mieszany. Pierwszy z nich polega na przekazaniu odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika na faktora, który od tej pory może prowadzić egzekucję wobec odbiorcy. Przy faktoringu niepełnym ryzyko pozostaje po stronie przedsiębiorcy, a przy mieszanym następuje co prawda jego przeniesienie na drugą stronę, ale tylko do wysokości wskazanej w umowie kwoty. Faktoring można ponadto podzielić ze względu na wiedzę dłużnika o zawartym porozumieniu (jawny, tajny), terytorium (krajowy, międzynarodowy), charakterze instytucji, która świadczy usługę (bankowy, pozabankowy), jak i zakresie samej usługi (globalny, pojedynczy).

Które firmy mogą skorzystać?

Nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o możliwość skorzystania z faktoringu. Usługa ta jest skierowana do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od branży czy zakresu działalności. Z rozwiązania tego korzysta coraz więcej firm i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ posiada ono szereg zalet. Wśród najważniejszych można wymienić możliwość uzyskania natychmiastowej zapłaty za sprzedany towar lub zrealizowaną usługę, co prowadzi do poprawy płynności finansowej. Faktoring nie pociąga także za sobą skutków, które występują przy zobowiązaniach kredytowych, a więc nie obniża scoringu oraz nie obciążą bilansu finansowego przedsiębiorstwa.

Faktoring w poszczególnych branżach

Usługa faktoringu jest obecna we wszystkich branżach, ale praktyka pokazuje, że ma szczególne znaczenie w transporcie, produkcji czy budownictwie. Sprawdza się także idealnie w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się handlem. Jedynym warunkiem jaki należy spełnić, aby móc myśleć o faktoringu, jest konieczność rozliczania się z odbiorcą bezgotówkowo, a także wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności. W każdym przypadku procedura otrzymania środków od firmy faktoringowej sprowadza się do podpisania stosownej umowy, przesłania faktury, sprawdzenia jej oraz kontrahenta przez faktora, a następnie wypłaty faktorantowi odpowiedniej kwoty. Wszystko to, przy dobrej współpracy podmiotów, może odbyć się w zaledwie kilka godzin, a przedsiębiorca ma możliwość otrzymania pieniędzy jeszcze tego samego dnia, w którym wysłał fakturę.

Jak sporządzić umowę faktoringową

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, a w razie wątpliwości lub uwag wynegocjować inne warunki. Pamiętajmy, że strony mają pełną swobodę kształtowania treści takiego dokumentu, dlatego warto próbować porozumieć się z faktorem co do poszczególnych zapisów. Nie ma jednego przyjętego wzoru umowy faktoringowej, ale każda z nich musi oczywiście zawierać takie informacje jak: oznaczenie stron, przedmiot świadczenia, rodzaj faktoringu, wysokość wynagrodzenia faktora, możliwość i tryb rozwiązania umowy, jak i dodatkowe postanowienia. Co do zasady umowa powinna być zawarta dla celów dowodowych w formie pisemnej, chociaż prawodawca nie narzuca takiego rozwiązania.

d4lc7ls

Koszty faktoringu

W tej materii istnieje spory zakres cenowy, ponieważ ostateczna kwota wynagrodzenia faktora jest uzależniona od wielu czynników. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, na jaką prowizję oraz dodatkowe koszty umówią się strony zawierające umowę. Na ostateczną sumę może wpłynąć między innymi rodzaj faktoringu, zakres odpowiedzialności firmy faktoringowej, stopień formalności, wiarygodność dłużnika i wiele innych elementów.

Faktoring - czy warto skorzystać?

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: oczywiście, że tak! Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, którzy mają problem z otrzymaniem zapłaty w terminie, ale także firm, które chcąc być konkurencyjne wystawiają faktury z długim okresem płatności, mimo iż potrzebują środków jak najszybciej. Przed wyborem faktora warto zapoznać się z jak największą liczbą ofert i porównać proponowane warunki. Z całą pewnością należy decydować się na sprawdzone i zaufane podmioty takie jak choćby ING Finansowanie Faktur. Więcej informacji na temat świadczonych usług można znaleźć na stronie finansowaniefaktur.pl. Przydatnym narzędziem jest dostępny tam kalkulator, dzięki któremu istnieje możliwość obliczenia dokładnych kosztów faktoringu.

d4lc7ls

Podziel się opinią

Share
d4lc7ls
d4lc7ls