Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany Bankier.pl

Jak obliczyć, ile zostało do spłaty kredytu?

Pożyczki, kredyty gotówkowe, jak również hipoteczne to jedne z najpopularniejszych produktów bankowych na rynku. Pozwalają bowiem zarówno zrealizować marzenia o dużych inwestycjach, jak również pomagają dopiąć domowy budżet w przypadku niespodziewanych wydatków. Niezależnie od celu, na jaki zaciągamy zobowiązanie finansowe, wiąże się ono z koniecznością jego terminowego uregulowania. Jak obliczyć, ile pozostało do spłaty i o czym należy pamiętać przy korzystaniu z ofert instytucji finansowych? Podpowiadamy.

 Źródło: materiały partnera
d2cfmcy
d2cfmcy

Kredyt gotówkowy - wymagania banków

Kredyty gotówkowe to produkty bankowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. W dużej mierze wynika to z faktu, że uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel - w zależności od aktualnych potrzeb. Tego typu zobowiązania mogą opiewać na kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, jednak w każdym przypadku instytucja finansowa dokonuje weryfikacji sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy.

Jednym z najważniejszych czynników determinujących decyzję banku o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jest zdolność kredytowa. Oczekiwania wobec klienta rosną wraz z kwotą kredytu gotówkowego i rośnie również ilość formalności do spełnienia. Co biorą pod uwagę analitycy? Kluczowym elementem okazuje się wysokość miesięcznych dochodów oraz rodzaj zatrudnienia - największe szanse na otrzymanie pieniędzy mają osoby z umową o pracę na czas nieokreślony. Nie bez znaczenia pozostają również pozostałe zobowiązania finansowe, jak również wysokość kredytu, o który się staramy. Im dłuższy okres spłaty, tym wyższa zdolność kredytowa.

Duże znaczenie dla banków ma również nasza historia kredytowa. Specjaliści biorą pod lupę nie tylko zaciągnięte wcześniej pożyczki, kredyty gotówkowe czy hipoteczne, ale również obciążenie debetowe czy spłatę karty kredytowej. Paradoksalnie osoby, które w przeszłości nie korzystały z produktów kredytowych mogą mieć problemy z ich udzieleniem - bank nie dostaje bowiem informacji, czy potencjalny kredytobiorca może spłacać swoje zadłużenia w terminie. Z myślą o skorzystaniu z dodatkowych źródeł finansowania warto np. kupić telefon lub telewizor na raty.

d2cfmcy

Kredyt gotówkowy - jak obliczyć, ile zostało do spłaty?

Odpowiednie zarządzanie domowym budżetem to klucz do sukcesu w kwestii utrzymania dobrej kondycji finansowej. Z tego względu warto wiedzieć, jakie obciążenia czekają nas w przyszłości i jak szukać środków do ich pokrycia. Jeśli chcemy szybko oszacować, ile zostało nam do spłaty, warto to policzyć w kalkulatorze rat kredytu gotówkowego. Wystarczy wpisać kwotę kredytu, okres spłaty, wysokość prowizji i oprocentowania, a także określić rodzaj rat - równe lub malejące. Na podstawie tych parametrów zostanie nie tylko obliczona wysokość rat, ale również podany przykładowy harmonogram ich spłaty z wyszczególnieniem na konkretne miesiące. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala lepiej planować domowe finanse. O informację na temat kwoty pozostałej do spłacenia można również poprosić swojego doradcę finansowego w banku.

Kredyt hipoteczny - jakie warunki na należy spełnić?

Warunki udzielania kredytów hipotecznych są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż w przypadku małych pożyczek czy kredytów gotówkowych. Podstawowa różnica polega w kwocie zadłużenia, która nierzadko się kilkuset tysięcy złotych lub więcej. Banki bardzo dokładnie weryfikują wypłacalność swoich klientów, zmniejszając tym samym ryzyko strat finansowych.

Instytucje finansowe posiadające w swojej ofercie kredyty hipoteczne stosują szereg zabezpieczeń, o których należy pamiętać. Jednym z nim jest wkład własny, czyli określona część zobowiązania, którą klient musi pokryć ze środków własnych. Jego wysokość najczęściej stanowi ok. 20% wartości domu czy mieszkania, jednak każdy bank samodzielnie ustala warunki kredytowania. Co oprócz wkładu własnego? Należy również wykupić ubezpieczenie nieruchomości, czasem również polisę na życie.

W przypadku kredytów hipotecznych mamy również do czynienia z długim okresem spłaty zobowiązania. Najczęściej mieści się on w przedziale 25 - 35 lat, w zależności od polityki przyjętej przez dany bank. Bierze on jednak pod uwagę wiek kredytobiorcy - wszystko po to, aby zmaksymalizować jego szansę na uregulowanie całego zadłużenia.

d2cfmcy

Rata kredytu - co wpływa na jej wysokość?

Wzięcie kredytu gotówkowego lub hipotecznego wiąże się z koniecznością zwrócenia pożyczonego od banku kapitału, jednak to tylko część elementów, które składają się na całkowity koszt kredytu. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że instytucje finansowe chcąc zarobić, nakładają na produkty kredytowe różnego koszty.

Jednym z nich jest oprocentowanie, na które składa się stawka bazowa oraz marża banku. Stawka bazowa to w większości przypadków WIBOR 3M lub 6M, której wysokość zależy od aktualnych stóp procentowych. Jeśli chodzi o marżę banków - jest to zysk, który bank udziela w zamian za udzielenie kredytu. Jej wysokość nie jest z góry narzucona przez przepisy prawa i może być negocjowana przez kredytobiorcę przed podpisaniem umowy.

Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Pierwszy rodzaj najczęściej dotyczy kredytów gotówkowych udzielanych na krótki okres - do ok. 3 lat. Zobowiązania opiewające na wyższe kwoty i z długim okresem spłaty najczęściej objęte są oprocentowaniem zmiennym, którego wysokość zależy od sytuacji na rynkach finansowych. W przypadku kredytów hipotecznych banki umożliwiają zmianę oprocentowania w trakcie trwania umowy - przez pierwszych kilka lat można zdecydować się na stałe, jednak należy liczyć się z wyższymi kosztami kredytu. Potem kredytobiorca przechodzi na oprocentowanie zmienne.

Na wysokość raty kredytu ma również wpływ prowizja. Jest to nic innego jak opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu. W wielu przypadkach jest ona obliczana procentowo od kwoty kredytu. Podmiot może zrezygnować z jej nałożenia pod warunkiem skorzystania z innych oferowanych produktów, np. otworzenia konta oszczędnościowego.

d2cfmcy

Kredyty hipoteczne z uwagi na swoją specyfikę muszą być odpowiednio zabezpieczone, dlatego też jednym z warunków jego udzielenia jest wykupienie kilku rodzajów ubezpieczeń. W praktyce mowa m.in. o polisie na życie, ubezpieczeniu nieruchomości, ubezpieczeniu pomostowym czy też ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Kredyty gotówkowe również mogą wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, zwłaszcza jeśli ich kwota jest stosunkowo wysoka. Banki najczęściej wymagają ubezpieczenia spłaty kredytu w razie śmierci lub niezdolności do pracy posiadacza zobowiązania.

Rata kredytu - dlaczego należy płacić w terminie?

Spłata kredytu w terminie jest niezwykle ważna z kilku powodów. Po pierwsze, w sytuacji spóźnienia się z uregulowaniem miesięcznej opłaty zostaną naliczone odsetki karne od niespłaconego kapitału. Ich wysokość zależy od zmiennej stopy oprocentowania. Warto zaznaczyć, że nie może ona przekroczyć czterokrotnej wartości stopy kredytu lombardowego NBP.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że banki wdrażają procedurę informacyjną, jak również przypominawczą. W tym celu wykorzystywane są różnego rodzaju kanały przekazu - telefony, SMS, e-maile, jak również oficjalne pisma w formie papierowej. Nierzadko opłatą za ich wysłanie obciążany jest kredytobiorca spóźniający się ze spłatą raty.

d2cfmcy

Brak środków na spłatę raty kredytu - co robić?

W interesie banku jest umożliwienie spłaty zobowiązania przez konsumenta, dlatego też w przypadku chwilowych problemów z płynnością finansową należy jak najszybciej zgłosić się do jego oddziału. Specjaliści zaproponują rozwiązania, które pozwolą uniknąć długoterminowych konsekwencji wynikających z braku terminowej spłaty.

W wielu przypadkach możliwe jest zawieszenie spłaty na jeden miesiąc. Warto również sprawdzić zapisy w umowie - jeśli został zawarty ten o wakacjach kredytowych, możliwe będzie przesunięcie płatności nawet o kilka lub kilkanaście tygodni. Można również rozważyć wydłużenie okresy kredytowania, dzięki czemu wysokość miesięcznej raty zostanie obniżona.

Artykuł sponsorowany Bankier.pl
d2cfmcy
d2cfmcy