Trwa ładowanie...
d3zoek1

Kalendarium rynku kapitałowego 11.08 - 20.12.2011

...

Share
d3zoek1

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 11.08 - 20.12.2011

 • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

CZWARTEK, 11 SIERPNIA

d3zoek1

BM Medical - debiut spółki na NewConnect;

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011;

TVN - publikacja raportu za II kwartał i za pierwsze półrocze 2011 roku;

ATM - dzień wypłaty dywidendy (0,18 zł/akcję);

d3zoek1

Enea - dzień ustalenia prawa do 0,44 zł dywidendy na akcję;

Novita - dzień wypłaty dywidendy (2,5 zł/akcję);

MEW - NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej;

Libet - NWZA ws. zmian w składzie RN i zmian statutu;

d3zoek1

ASEE - wprowadzenie do obrotu 902.119 akcji s. T;

PIĄTEK, 12 SIERPNIA

 • Kupiec - debiut na rynku NewConnect;

KGHM - dzień wypłaty 14,9 zł dywidendy na akcję;

d3zoek1

MW Tenis - NWZA;

Sevenet - pierwszy dzień notowania na NC akcji serii A i B;

Novian - pierwszy dzień notowania na NC akcji s. E,F,G,H,I,J,K,L,Ł;

WTOREK, 16 SIERPNIA

 • Scanmed Multimedis -debiut na rynku NewConnect;
d3zoek1

ProxyAd - dzień otwarcia subskrypcji akcji serii B;

Famur - proponowany dzień wypłaty dywidendy w formie pieniężnej i w formie akcji dywidendowych;

Auxilium - dzien wypłaty 0,25 zł dywidendy na akcję;

Indykpol - dzień dywidendy Indykpolu (0,33 zł na akcję);

d3zoek1

ZA Puławy - wznowienie po przerwie obrad NWZA spółki;

Public Image Advisors - NWZA spółki;

Jago - NWZA w sprawie zmiany uchwały nr 4/05/2011 NWZA z 5 maja 2011 r., rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za rok obrotowy 2010;

ŚRODA, 17 SIERPNIA

 • Yureco - debiut na rynku NewConnect;
 • Sobet - debiut na rynku NewConnect;

Blue Tax Group - NWZA w podwyższenie wartości nominalnej akcji - ODWOŁANE;

TUP - dzień ustalenia prawa do 0,05 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 18 SIERPNIA

Suwary - NWZA zmieni statut spółki;

Zakupy.com - NWZA w sprawie połączenia ze spółką B2BPartner;

Mobile Partner - NWZA w sprawie połączenia ze spółka Go Mobi;

PIĄTEK, 19 SIERPNIA

Montu Holding - debiut na NewConnect;

Radpol - WZA upoważni zarząd do nabywania akcji własnych;

PONIEDZIAŁEK, 22 SIERPNIA

Ropczyce - NWZA wyrazi zgodę na sprzedaż nieruchomości;

WTOREK, 23 SIERPNIA

Atlantis - NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych;

Fon - NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych;

ŚRODA, 24 SIERPNIA

Stalprofil - ustalenie prawa do dywidendy;

Black Point - NWZA spółki w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej;

Mobini - WZA spółki;

CZWARTEK, 25 SIERPNIA

Emperia - dzień ustalenia prawa do 2,63 zł dywidendy na akcję;

PGS Software - dzień wypłaty 0,04 zł dywidendy na akcję;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku;

PZU - publikacja raportu półrocznego;

Copernicus Securities - NWZA ws. zmiany statutu;

PIĄTEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

Marvipol - NWZA ws. m.in. uchylenia wcześniejszej uchwały o ustanowieniu w spółce programu motywacyjnego;

Advadis - wznowienie NWZ spółki przerwanego 27 lipca;

PONIEDZIAŁEK, 29 SIERPNIA

Abbey House - NWZA ws. emisji akcji serii C i zmiany statutu spółki;

Black Lion - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania za 2010 rok;

Sygnity - NWZA w sprawie przeprowadzenia przez spółkę programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln zł;

Jupiter NFI - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez fundusz umowy pożyczki z członkiem RN;

Kruszwica - dzień ustalenia prawa do 0,88 zł dywidendy na akcję;

Rafamet - dzień ustalenia prawa do 0,38 zł dywidendy na akcję;

Kruk - NWZA spółki w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez spółkę programu motywacyjnego;

WTOREK, 30 SIERPNIA

Fasing - dzień dywidendy (0,20 zł/akcję);

Indykpol - dzień wypłaty dywidendy (0,33 zł na akcję);

Hydrotor - dzień ustalenia prawa do 0,85 zł dywidendy na akcję (wypłata 15 września);

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

In Point - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

Novita - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

PHZ Baltona - NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału i zmiany statutu spółki;

Ruch Chorzów - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji;

ŚRODA, 31 SIERPNIA

Robinson Europe - NWZA w w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 150.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

PKO BP - dzień ustalenia prawa do 1,98 zł dywidendy na akcję;

GKS GieKSa Katowice - NWZA spółki;

Pekeas - NWZA o połączeniu ze spółką De Point;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Polimex-Mostostal - publikacja raportu za I półrocze 2011 roku spółki oraz raport za I półrocze 2011 roku grupy kapitałowej;

CZWARTEK, 1 WRZEŚNIA

ACE - dzień ustalenia prawa do 0,07 euro dywidendy na akcję

Enea - dzień wypłaty 0,44 zł dywidendy na akcję;

Stomil Sanok - dzień ustalenia prawa do 0,54 zł dywidendy na akcję;

Mostostal Zabrze - dzień ustalenia prawa do 0,03 zł dywidendy na akcję (wypłata 15 września);

Wilbo - NWZA spółki ma wyrazić zgodę na emisję obligacji;

PONIEDZIAŁEK, 5 WRZEŚNIA

 • Nordea Bank Polska - NWZA sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej banku;
 • Grupa Prawno-Finansowa CAUSA - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu'

Pragma Faktoring - NWZA w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego i wypłacie w formie dywidendy niemal 10,5 mln zł zysku spółki z lat 2006-2010. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 4,09 zł;

Calatrava Capital - NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych i upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych;

WTOREK, 6 WRZEŚNIA

 • Rubicon Partners NFI - NWZA sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego;
 • Drozapol - NWZA w sprawie skupu nie więcej niż 2.399.427 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 2,60 zł za jedną akcję;

TUP - dzień wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję;

Impel - NWZA spółki;

ŚRODA, 7 WRZEŚNIA

 • MNI - NWZA w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych;

CD Projekt RED - NWZA w sprawie połączenia ze spółką CD Projekt RED sp. z o.o. ;

Europejskie Centrum Odszkodowań - dzień wypłaty 0,47 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 8 WRZEŚNIA

LPP - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA

Bank BPH - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Dom Lekarski - dzień ustalenia prawa do 0,5 zł dywidendy na akcję;

Emperia - dzień wypłaty 2,63 zł dywidendy na akcję;

NG2 - dzień ustalenia prawa do 1,5 zł dywidendy na akcję (wypłata 27 września);

Berling - dzień wypłaty po 0,09 zł/akcję dywidendy;

PONIEDZIAŁEK, 12 WRZEŚNIA

 • Bank Handlowy - NWZA w sprawie zmian w statucie banku;

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję (pierwsza transza);

WTOREK, 13 WRZEŚNIA

Stalprofil - dzień wypłaty dywidendy;

ŚRODA, 14 WRZEŚNIA

Fasing - dzień wypłaty dywidendy (0,20 zł/akcję);

CZWARTEK, 15 WRZEŚNIA

PKO BP - dzień wypłaty 1,98 zł dywidendy na akcję;

Kruszwica - dzień wypłaty 0,88 zł dywidendy na akcję;

PGE - dzień prawa do 0,65 zł/akcję dywidendy;

Polimex-Mostostal - dzień ustalenia prawa do 0,04 zł dywidendy na akcję;

Stomil Sanok - dzień wypłaty 0,54 zł dywidendy na akcję;

Hydrotor - wypłata 0,85 zł dywidendy na akcję;

Stalprodukt - dzień ustalenia prawa do 3,5 zł dywidendy na akcję;

Mostostal Zabrze - wypłata 0,03 dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 16 WRZEŚNIA

ACE - dzień wypłaty 0,07 dywidendy na akcję;

Gwarant - dzień ustalenia prawa do 0,36 zł dywidendy na akcję (wypłata 20 września)

WTOREK, 20 WRZEŚNIA

Polmed - dzień dywidendy;

PBG - dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję;

Efekt - dzień ustalenia prawa do 0,55 zł dywidendy na akcję zwykła i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną;

Gwarant - dzień wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA

LPP - dzień wypłaty dywidendy;

WTOREK, 27 WRZEŚNIA

NG2 - dzień wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 28 WRZEŚNIA

Neuca - dzień ustalenia prawa do 2,3 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 29 WRZEŚNIA

Dom Lekarski - wypłata 0,54 zł dywidendy na akcję;

Kofola - dzień prawa do 0,62 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 30 WRZEŚNIA

ProxyAd - dzień zamknięcia subskrypcji akcji serii B;

PZU - ustalenie prawa do 26 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 21 października;

PGE - dzień wypłaty 0,65 zł dywidendy na akcję;

Polimex-Mostostal - dzień wypłaty 0,04 zł dywidendy na akcję;

DFP Doradztwo Finansowe - proponowany dzień wypłaty 4 gr. dywidendy na akcję;

Stalprodukt - dzień wypłaty 3,5 zł dywidendy na akcję;

PSW Holding - dzień wypłaty 0,18 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 3 PAŹDZIERNIKA

Polmed - dzień wypłaty dywidendy;

CZWARTEK, 6 PAŹDZIERNIKA

PGNiG - dzień wypłaty 0,12 zł dywidendy na akcję;

PBG - dzień wypłaty dywidendy w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję;

PONIEDZIAŁEK, 10 PAŹDZIERNIKA

Efekt - dzień wypłaty 0,55 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną;

WTOREK, 18 PAŹDZIERNIKA

Neuca - dzień wypłaty do 2,3 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

PZU - wypłata 26 zł dywidendy na akcję;

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za III kw. 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 24 PAŹDZIERNIKA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję (druga transza);

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

BZ WBK - publikacja raportu za III kw. 2011 r.;

PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA

DFP Doradztwo Finansowe - dzień wypłaty pozostałej części (0,01 zł na akcję) dywidendy z zysku za 2010 r.;

CZWARTEK, 3 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011;

Lotos - publikacja raportu za III kw.;

WTOREK, 8 LISTOPADA

PZU - publikacja raportu za III kw.;

ŚRODA, 9 LISTOPADA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r.;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raport kwartalny za III kwartał 2011 r.;

CZWARTEK, 10 LISTOPADA

TVN - publikacja raportu za III kwartał;

Polimex Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA

Cersanit - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

ŚRODA, 30 LISTOPADA

ULMA Construccion - dzień wypłaty 1,58 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 6 GRUDNIA

Kofola - dzień wypłaty 0,62 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 15 GRUDNIA

Makolab - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

WTOREK, 20 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok (2,96 zł na akcję);

(PAP)

mto/

d3zoek1

Podziel się opinią

Share
d3zoek1
d3zoek1