Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
finanse
Artykuł Sponsorowany
21-11-2022 13:21
Artykuł sponsorowany KPR Restrukturyzacja

Kiedy zastosowanie ma sankcja kredytu darmowego?

Konsumenci – czyli osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej – w relacjach z instytucjami finansowymi mogą korzystać z szeregu konkretnych praw. Do tej grupy zalicza się między innymi sankcja kredytu darmowego, określana także jako SKD. Mówiąc najprościej, to instytucja prawna mająca na celu ochronę klientów przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych i innych pozabankowych kredytodawców działających na rynku finansowym. Na czym dokładnie ona polega? Kto i kiedy może z niej skorzystać?

 Źródło: materiały partnera
d3o43fl
d3o43fl
  1. Sankcja kredytu darmowego - co to jest?
  2. Kiedy można zastosować sankcję kredytu darmowego?
  3. Procedura w praktyce

Jak wyjaśnia KPR Restrukturyzacja, sankcję kredytu darmowego można zakwalifikować jako jeden z instrumentów efektywnej ochrony praw konsumentów wprowadzony na bazie przepisów unijnego i rodzimego prawa. Sporo dodatkowych informacji na ten temat znajdziesz na https://kpr-restrukturyzacja.pl/sankcja-kredytu-darmowego-skd-kiedy-ma-zastosowanie/.

Sankcja kredytu darmowego - co to jest?

Wszelkie regulacje dotyczące sankcji kredytu darmowego znajdują się w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Znajdziemy tam zapis, z którego jednoznacznie wynika, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę wskazanych obowiązków konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, ma prawo zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów tego zobowiązania finansowego. Ma również możliwość zwrócenia tego kredytu w równych ratach, płatnych miesięcznie, od dnia zawarcia umowy - pod warunkiem, że w umowie nie określono zasad i terminów spłaty.

d3o43fl

Możemy zatem, upraszczając, powiedzieć, że istota tej instytucji prawnej sprowadza się do sytuacji, w której - w wyniku uchybień kredytodawcy - konsument może zwrócić sam kapitał, bez kosztów kredytu należnych kredytodawcy.

Kiedy można zastosować sankcję kredytu darmowego?

Pora zatem ustalić, o jakich uchybieniach mowa. Dość oczywiste jest, że podstawę odwołania do sankcji kredytu darmowego stanowi naruszenie przepisów przez kredytodawcę. Szczególny nacisk należy tu położyć na ustawę regulującą kredyt konsumencki.

Przykładowe sytuacje to:

  • brak zawarcia umowy kredytowej na piśmie,
  • brak w umowie kredytowej informacji na temat RRSO czy oprocentowania kredytu konsumenckiego,
  • brak w umowie informacji na temat terminów spłaty kredytu - brak harmonogramu, wysokości rat, terminu spłaty kredytu w całości,
  • przekroczenie poziomu określonych ustawą pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Oczywiście, katalog takich możliwych naruszeń - potencjalnie powodujących sankcję kredytu darmowego - jest o wiele więcej. Ustalenie, czy w danym przypadku można ją wdrożyć, wymaga dokładnej analizy umowy kredytowej i weryfikacji, czy któryś z zapisów budzi wątpliwości. Podobnej analizy wymaga na przykład restrukturyzacja, o której przeczytasz na https://kpr-restrukturyzacja.pl/restrukturyzacja/.

Procedura w praktyce

Warunkiem zastosowania sankcji kredytu darmowego jest złożenie pisemnego oświadczenia przez kredytobiorcę. W praktyce uznaje się, że stworzenie takiego dokumentu jest początkiem sankcji z mocy prawa. Nie oznacza to jednak jeszcze, że zwrot kwoty samego kapitału kredytu jest już legitymizowany. Instytucja finansowa ma jeszcze prawo podjęcia własnych kroków prawnych, by ustalić, czy rzeczywiście w danym przypadku można skorzystać z omawianych w tym miejscu przepisów.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że w przypadku kredytu konsumenckiego o kredyt darmowy można ubiegać się wyłącznie przed upływem roku od dnia wykonania umowy. Później przedmiotowe uprawnienie wygasa. Z tego względu warto przeanalizować temat jak najwcześniej i powierzyć go w ręce fachowców.

Artykuł sponsorowany KPR Restrukturyzacja
d3o43fl
d3o43fl