Komu jeszcze przysługuje ulga internetowa?

Rozliczając PIT za 2013 r. niektórzy podatnicy mogą jeszcze skorzystać z ulgi internetowej na takich samych zasadach jak w latach ubiegłych. Warto to zrobić, ponieważ od 2015 r. to odliczenie zostanie całkowicie zlikwidowane.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Komu jeszcze przysługuje ulga internetowa?
(Fotolia, Fot: Artur Marciniec)

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2013 r. wydatki na internet można odliczyć jedynie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, jeżeli podatnik w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego rodzaju preferencji. Tak więc jeśli po raz pierwszy skorzystaliśmy z ulgi internetowej w PIT za 2012 r., to możemy zrobić to ponownie wyłącznie w rozliczeniu za 2013 r.

Natomiast osoby, które po raz pierwszy odliczą wydatki na internet rozliczając PIT za 2013 r., ponownie będą mogły skorzystać z tego przywileju w deklaracji podatkowej za 2014 r. (składanej w urzędzie w 2015 r.). Następnie ulga internetowa zostanie całkowicie zlikwidowana. Ministerstwo Finansów tłumaczy ten fakt dynamicznym rozwojem sieci w Polsce, zwiększeniem jej dostępności oraz obniżeniem cen przez dostawców usług internetowych w porównaniu do ubiegłych lat.

Jak obliczyć wysokość ulgi internetowej?

Wydatki na internet od dochodu (w przypadku ryczałtowców przychodu) w maksymalnej wysokości 760 zł mogą odliczyć podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (PIT-36 i PIT-37) lub ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28). Do powyższych formularzy należy dołączyć druk PIT/O, w którym wykazujemy poniesione wydatki.

W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2013. Dzięki temu podatnik nie tylko minimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych, ale także system pomoże mu dobrać właściwe formularze do wypełnienia na podstawie zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast z ulgi internetowej nie mogą skorzystać osoby rozliczające się w formie podatku liniowego w wysokości 19% (PIT-36L).

DARMOWY PROGRAM DO ROZLICZENIA PIT

Dodatkowo należy pamiętać, że podatnik ma obowiązek udokumentować odliczone wydatki, np. za pomocą faktur VAT, rachunków lub potwierdzeń przelewów. Powinny one zawierać przede wszystkim dane kupującego i dostawcy usługi, jej rodzaj oraz kwotę zapłaty.

Dokumentów nie dołącza się do deklaracji podatkowej, ale trzeba je przechowywać przez 5 lat, licząc od momentu złożenia PIT-u za 2013 r.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi internetowej?

Ulga uprawnia do odliczenia wydatków związanych z użytkowaniem internetu. Nie ma znaczenia miejsce oraz forma dostępu do sieci. Tak więc możemy odliczyć udokumentowane wydatki przeznaczone na korzystanie z sieci:
* w miejscu zamieszkania za pomocą stałego łącza,
* bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym,
* w kawiarence internetowej.
W ramach ulgi nie wolno natomiast odliczyć wydatków związanych z instalacją, rozbudową, modernizacją oraz serwisem i obsługą techniczną sieci internetowej.

Kamil Sztandera
Podatnik.info

Polub WP Finanse