Trwa ładowanie...
Informacja prasowa

Kredyt hipoteczny – jak wybrać najlepszy?

Kredyt hipoteczny, z uwagi na długi okres spłaty, ma zawsze daleko większe niż tylko finansowe konsekwencje dla kredytobiorcy i jego całej rodziny, dlatego warto poświęcić chwilę czasu na wybranie najlepszej propozycji. Dzięki temu nie będzie on zbytnio determinował naszej przyszłości. Zobacz, czym jest kredyt hipoteczny, na jakie elementy zwrócić uwagę i czym się kierować przy wyborze kredytu hipotecznego – na te i inne pytania z tym związane staramy się odpowiedzieć w tekście.

Share
Kredyt hipoteczny – jak wybrać najlepszy?
Kredyt hipoteczny – jak wybrać najlepszy? Źródło: materiały partnera
d2eb5ra

Kredyt hipoteczny – co to jest?

Kredyt hipoteczny to bezpieczne i wygodne rozwiązanie, dzięki któremu ludzie mogą spełniać swoje marzenia o kupnie domu czy mieszkania. Według 3 art. ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami umowa o kredyt hipoteczny to umowa, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu, lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną, lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą, lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, lub jego utrzymania:

 • prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
 • udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Mówiąc najprościej jak można, kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na budowę lub zakup nieruchomości, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na rzecz banku – kredytodawcy. W praktyce mamy kilka rodzajów kredytów hipotecznych: kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlano – hipoteczny, kredyt konsolidacyjny, kredyt refinansowany, pożyczka hipoteczna.Kredyt hipoteczny to znacznie szersze pojęcie niż kredyt mieszkaniowy, choć tych terminów w mowie potocznej używa się zamiennie. Kredyt hipoteczny dotyczy zakupu różnego rodzaju nieruchomości, zaś mieszkaniowy ukierunkowany jest na zakup lokalu mieszkalnego. I choć zasady ich przyznawania są bardzo podobne, to dla formalności warto takie rozróżnienie poczynić.

d2eb5ra

Głównym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, choć nie jedynym jest hipoteka. Kredytobiorca odpowiada swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Granicą roszczeń jest wartość hipoteki. Od roku 2013, czyli zmiany rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego kredyty hipoteczne w Polsce mogą być udzielane w walucie, w której kredytobiorca pobiera wynagrodzenie. Rekomendacje to po prostu przepisy określające ogólne warunki przyznawania kredytów hipotecznych. Jedna z ostatnich zasad dotyczy udzielania kredytów hipotecznych, a dokładniej rzecz biorąc, wyliczania zdolności kredytowej. W przypadku okresu spłaty 35 lat dostępna kwota kredytu może zostać sztucznie obniżona o niemal 100 tys. zł. Dodatkowo banki muszą wprowadzić oferty kredytów z gwarancją zachowania stałego poziomu oprocentowania przez okres przynajmniej 5 lat. Dzięki temu kredytobiorcy w pierwszym okresie spłaty będą mieli pewność, że ich rata kredytu nie wzrośnie.

Zdolność kredytowa

Kredyty mieszkaniowe cieszą się w ostatnim czasie ogromnym zainteresowaniem. Niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i wysoka inflacja sprawiają, kupowanie mieszkań czy domów na kredyt w celach inwestycyjnych jest bardzo opłacalne. Kupując mieszkanie na wynajem, może uniknąć deprecjacji swoich oszczędności. W marcu 2021 roku banki przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę o 36,8% wyższą niż marcu rogu ubiegłego. Średnia kwota wnioskowanego kredytu hipotecznego w marcu br. wynosiła 315,5 tys. zł i była wyższa w ujęciu rok do roku. To tylko średnia, bo realna kwota kredytu zależy zawsze od zdolności kredytowej. Ta określa górną granicę wartości kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych, z uwagi na ich specyfikę (wysoka wartość, długi okres spłaty itp.) ta zdolność jest badana dość skrupulatnie. Poza ogólnymi zasadami zawartymi w rekomendacjach KNF banki mają swoje narzędzia i procedury wyliczania zdolności kredytowej klientów. Najczęściej biorą pod uwagę takie elementy jak:

 • wysokość, częstotliwość i charakter osiąganych dochodów,
 • koszt utrzymania gospodarstwa domowego,
 • liczba członków rodziny,
 • aktualne zobowiązania finansowe,
 • historia kredytowa w BIK,
 • staż pracy, wykształcenie i wiek,
 • wysokość wkładu własnego (rekomendowana przez KNF wysokość wkładu własnego to 20% wartości nieruchomości, niektóre banki oferują możliwość jego obniżenia, ale wiąże się to z koniecznością ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - UNWW),
 • rodzaj i stan nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

Kredyt hipoteczny to bardzo elastyczne rozwiązanie, w pewnych ramach kredytobiorcy mogą decydować, czy chcą spłacać dłużej i mieć niższą ratę, czy odwrotnie. To daje możliwość dostosowania harmonogramu spłaty do własnych potrzeb i planów finansowych. Niezależnie jednak od polityki konkretnego banku czy instytucji pożyczkowej, najważniejszym elementem przy ocenie zdolności są dochody kredytobiorcy. Bank ocenia nasze możliwości spłaty. Każdy bank robi to na swój sposób, dlatego nasza zdolność może być różna. Trzeba pamiętać, że kluczowym elementem przy ocenie zdolności nie jest sama pensja, a raczej wysokość środków, które zostają, co miesiąc kredytobiorcy po opłaceniu wszystkich opłat i utrzymaniu rodziny.

d2eb5ra

Koszty kredytu hipotecznego

Koszty kredytu będą determinowały nie tylko naszą przyszłą sytuację finansową, ale także, jeśli to była zakup pod wynajem, wielkość zwrotu z inwestycji. Całkowity koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników:

 • Oprocentowanie
 • Prowizja bankowa
 • Koszty notarialne
 • Założenie księgi wieczystej
 • Ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący,
 • Ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku
 • Całkowity koszt kredytu (CKK)
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę.

Przy wyborze kredytu warto zwrócić uwagę dwa pierwsze czynniki, które w głównej mierze będą determinowały całkowity koszt kredytu. Oprocentowanie jest zmienne, składa się ze stałej marży banku i zmieniającej się okresowo stopy procentowej np. dla kredytów hipotecznych w złotówkach (WIBOR 3M). Trzeba się liczyć, że biorąc kredyt w warunkach niskiej stopy procentowej, w razie jej podwyższenia (to gestia polityki NBP) wzrośnie także nasza miesięczna rata. Warto to uwzględnić, aby uniknąć rozczarowania. W odwrotnej sytuacji możemy liczyć na zmniejszenie raty i pewną ulgę. Warto także spojrzeć na marże banków, tę każdy wycenia indywidualnie. Zanim podejmiemy decyzję, warto porównać marże banków, czasem różnice są naprawdę duże. Aby oszczędzić czas, zamiast przeszukiwać strony wszystkich banków, można ich wielkość porównać w jednym miejscu w sieci, w serwisie Sortter.

Kolejny ważny czynnik to prowizja za udzielenie kredytu. To opłata pobierana podczas uruchamiania kredytu. Jej wysokość to średnio 0,5-2% wartości kredytu. Wiele banków dzisiaj rezygnuje z tej opłaty. Prowizja uiszczana jest jednorazowo lub doliczana jest do rat. Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenie, to przepisy nie wymagają wykupienia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości czy ubezpieczenia na życie. Jednak pomimo braku tego obowiązku, banki nie rezygnują z tego rodzaju zabezpieczenia, dlatego warto te koszty uwzględnić przy ocenie kosztów kredytu.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą odkładać marzeń na przyszłość. Dzięki kredytowi mogą mieszkać na poziomie i już dzisiaj cieszyć się urokami życia w nowym mieszkaniu czy domu.

Informacja prasowa
d2eb5ra

Podziel się opinią

Share
d2eb5ra
d2eb5ra