Trwa ładowanie...
d34cczo
d34cczo
espi

LEASING-EXPERTS - Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą/ Signing of an annex to the ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą/ Signing of an annex to the agreement with the Authorised Adviser (123/2014)
Share
d34cczo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 123 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą/ Signing of an annex to the agreement with the Authorised Adviser | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?) informuje, iż w dniu 7 października 2014 r. pomiędzy Emitentem a spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, został zawarty Aneks, przedłużający okres obowiązywania umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta na czas nieoznaczony. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The Management Board of LEASING-EXPERTS S.A. seated in Wrocław ( ?The Issuer?) announces that on October 7, 2014 between the Issuer and Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. seated in Bielsko-Biała, was contained annex, prolonged duration of the contract to act as an Authorised Adviser to the Issuer for an indefinite period. Legal basis: § 3. item 2 section 18
of the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34cczo

Podziel się opinią

Share
d34cczo
d34cczo