Trwa ładowanie...
d39ulgl
d39ulgl
espi

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania-zakup akcji (11/2011)

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania-zakup akcji (11/2011)
Share
d39ulgl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
LIBERTY GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania-zakup akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Liberty Group S.A informuje, o otrzymaniu zawiadomienia od Carlson Ventures International Limited, zawierającego informacje o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Jak podano w zawiadomieniu, w dn. 15 lipca 2011 (Dzień Wykonania Umowy) zrealizowano poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy kupna ? sprzedaży transakcję na 425.000 akcjach Liberty Group S.A. Sprzedający to Art NEW media S.A. a Kupujący to Carlson Ventures International Limited. Przed transakcją Carlson Ventures International Limited nie posiadał akcji Liberty Group S.A., a posiada obecnie 425 000 akcji Liberty Group S.A., co stanowi 8,5% kapitału zakładowego Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBERTY GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-951 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piechoty Łanowej 9a
(ulica) (numer)
22 427 36 40 22 642 23 90
(telefon) (fax)
biuro@libertygroup.pl www.libertygroup.pl
(e-mail) (www)
951-22-35-691
(NIP) (REGON)
d39ulgl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu Zbigniew Berkowicz
2011-07-19 Magdalena Lizurej-Gawron Wiceprezes Zarządu Magdalena Lizurej-Gawron

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39ulgl

Podziel się opinią

Share
d39ulgl
d39ulgl