Trwa ładowanie...
d295oi4

LS TECH-HOMES - Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ... - EBI

LS TECH-HOMES - Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H (14/2015)

Share
d295oi4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LS Tech-Homes SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 08 maja 2015 r. podjął uchwałę, w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3857/2015, Kancelaria Notarialna notariuszy Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika w Bielsku-Białej), o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, z kwoty 11 500 000,00 zł (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), do kwoty nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł (dwanaście milionów złotych) i nie większej niż 14 500 000,00 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie większą niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 000 000 (jednego miliona) i nie więcej niż 6000000 (sześciu milionów) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1 000 000
(jednego miliona) akcji serii H. Akcje serii H wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki, gdyż umożliwi to bardziej efektywne pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez Spółkę planów inwestycyjnych. Jednocześnie Spółka informuje, że uchwała nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sposób podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki została powzięta przez Radę Nadzorczą w dniu 02 grudnia 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d295oi4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Leszek Surowiec Prezes Zarządu
Leszek Biernacki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d295oi4

Podziel się opinią

Share
d295oi4
d295oi4