28-10-2011 (15:29)

Mistrzowie innowacyjności nagrodzeni przez PARP

Absolwenci polskich uczelni nie zawiedli nas również podczas tegorocznej drugiej już edycji Konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Otrzymaliśmy aż 33 prace magisterskie utrzymane na wysokim poziomie, prezentujące praktyczne rozwiązania − tak Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jednocześnie Przewodnicząca Kapituły Konkursu podsumowała realizowaną przez Agencję inicjatywę.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Mistrzowie innowacyjności nagrodzeni przez PARP
(PARP)
WP

Prezes PARP zdecydowała o przyznaniu Nagrody Specjalnej dla Krzysztofa Benedykcińskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) za pracę pt. „Badanie użyteczności produktów internetowych na przykładzie autorskiej aplikacji mobilnej”. Przewodnicząca Kapituły doceniła praktyczne wykorzystanie metod badawczych oraz biznesowy wymiar przedstawionych rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby rynku. Mamy nadzieję, że w III edycji Konkursu, którą niniejszym uważam za otwartą, będziemy również mogli nagrodzić oryginalne i mające realne szanse wdrożenia pomysły – tymi słowami Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Przewodnicząca Kapituły zakończyła uroczystość. Zgłoszenia do III edycji Konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności można nadsyłać do 9 lipca 2012 r. Oceniane będą prace magisterskie obronione między 1 czerwca 2010 r. a 6 lipca 2012 r., dotyczące następujących zagadnień: ekoinnowacji, innowacji w sektorze usług, popytowego podejścia do tworzenia innowacji lub nowego podejścia do zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat laureatów i nagrodzonych prac, a także III edycji Konkursu można znaleźć na Portalu Innowacji: www.pi.gov.pl/kip.

Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WP
Polub WP Finanse
WP
WP