Trwa ładowanie...
d2sromv
espi

MOJ S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (4/2011)

MOJ S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (4/2011)
Share
d2sromv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje ,iż w dniu 8 lutego 2011 r. została zawarta umowa ze Spółką MATIX Sp. z o. o. z Częstochowy .Przedmiotem umowy jest dostawa 3075 stojaków stalowych podporowych ciernych VALENT SN-400 MOJ do kopalń KHW S.A. na łączną wartość 3 530 ,10 tys. zł netto.Zgodnie z podpisaną umową dostawy towaru będą następowały partiami do 31.12.2011 roku zgodnie ze składanymi zamówieniami przez Odbierającego.Równocześnie Zarząd MOJ S.A. informuje , iż wartość podpisanych i realizowanych kontraktów ze Spółką MATIX Sp. z o. o. za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4 093,20 tys. zł , tj. przekroczyła 10 % kapitałów własnych Emitenta które w dniu 30.09.2010 r. wynosiły 31 963,8 tys. zł.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-859 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tokarska 6
(ulica) (numer)
(32) 604 09 00 (32)604 09 01
(telefon) (fax)
sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
(e-mail) (www)
6342139773 273548901
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu
2011-02-09 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv