Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
wojsko
26-10-2011 (16:46)

MSWiA: zmiany w komisjach lekarskich orzekających o kwalifikacji wojskowej (komunikat)

...
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie

26.10. Warszawa - MSWiA informuje:

Komisja z udziałem przedstawicieli rządu i samorządu przyjęła m.in. opracowany przez MSWiA projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w wysokości wynagrodzenia komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przewodniczący komisji orzekający o zdolności do służby otrzymają maksymalnie 200 zł brutto, a nie jak dziś 120 zł za dzień pracy. Nie spowodują one wzrostu obciążenia dla budżetu państwa, ponieważ zaproponowano zmniejszenie składu komisji lekarskich. O składzie komisji lekarskich zdecyduje Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli działający w ramach komisji wspólnej.

Zaproponowane ograniczenie liczby składu powiatowej komisji wojskowej z dotychczasowych 6 do 3 osób oraz wojewódzkich komisji lekarskich z 4 do 3 osób, przyniesie oszczędności w kwocie około 3,4 mln zł rocznie - które zaproponowano przeznaczyć m.in. na podwyżki wynagrodzeń dla osób powoływanych do składów tych komisji lekarskich.

Zmiany w wynagrodzeniu komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej przewiduje projekt rozporządzenia opracowany przez MSWiA.

W sumie wysokość wynagrodzenia brutto członków komisji lekarskich wynosi teraz: od 80 do 120 zł dla przewodniczącego wojewódzkiej lub powiatowej komisji lekarskiej, od 70 do 100 zł dla lekarzy i sekretarzy komisji lekarskich oraz od 60 do 80 zł dla osób średniego personelu medycznego - brutto za jeden dzień pracy w komisji.

W projekcie zaproponowano podwyższenie stawek wynagrodzeń za pracę w wojewódzkich i powiatowych komisjach lekarskich do poziomu:

- 180-200 zł dla przewodniczącego komisji lekarskiej (powiatowej i wojewódzkiej),

- 130-150 zł dla lekarza - członka wojewódzkiej komisji lekarskiej,

- 100-120 zł dla sekretarza komisji lekarskiej (powiatowej i wojewódzkiej),

- 80-100 zł dla każdej osoby średniego personelu medycznego powiatowej komisji lekarskiej.

Po zmianach, za każdy dzień pracy komisji, podwyżki wynagrodzeń członków komisji lekarskiej wyniosłyby odpowiednio: 3,77-6,67 zł dla przewodniczącego komisji lekarskiej, 2,89-5,00 dla lekarza wojewódzkiej komisji lekarskiej, 2,22-4,00 dla sekretarza komisji lekarskiej (powiatowej i wojewódzkiej) oraz 1,78-3,33 dla osoby średniego personelu medycznego.

Regulacje dotyczące przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła podczas posiedzenia w sierpniu br. Przyjęto wówczas, że kwalifikacja wojskowa w 2012 roku potrwa od 6 lutego do 30 kwietnia 2012 r., czyli łącznie 60 dni roboczych i obejmie około 300 tys. osób, w tym mężczyzn urodzonych w 1993 roku, czy kobiet urodzonych w latach 1988-1993, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do służby wojskowej.

Przyjęte przez komisję wspólną propozycje wzrostu wynagrodzeń dla członków komisji zostały ujęte w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

O propozycji zmniejszenia składu komisji wojskowych zdecyduje na najbliższym posiedzeniu w listopadzie br. Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Kwestie te uregulowano w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przewodniczył ze strony rządowej Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji, oraz wiceminister Włodzimierz Karpiński. Ze strony samorządowej obrady poprowadził Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, wiceprezes Związku Miast Polskich.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła 26 propozycji zmian w prawie oraz omówiła sprawy dodatkowe.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 26 października br. przyjęła również m.in.:

- propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy;

- propozycje Ministerstwa Zdrowia - projekt rozporządzenia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego;

- propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej - projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

- propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - projekt rozporządzenia rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r.;

- propozycje Ministerstwa Środowiska - projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych;

- propozycje Ministerstwa Infrastruktury - projekt rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

Polub WP Finanse