bank
30-03-2012 (12:12)

Ranking polskich ekonomistów 2011

Ubiegłoroczny ranking ekonomistów „Gazety Bankowej” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i wywołał niemałe emocje. Dlatego zdecydowaliśmy się na publikację kolejnego rankingu – za rok 2011.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Ranking polskich ekonomistów 2011
(Jupiterimages)
WP

Rok ubiegły minął pod znakiem kryzysu i fundamentalnych zmian w światowej gospodarce, co w znacznym stopniu wpłynęło na wzrost liczby ukazujących się wydawnictw ekonomicznych, również na polskim rynku. Miało to wpływ na ranking najczęściej cytowanych polskich ekonomistów – w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły zmiany, choć niezbyt wielkie. „Medalowe” pozycje zachowali ubiegłoroczni zwycięzcy (prof. Stanisław Gomułka, prof. Elżbieta Mączyńska i prof. Kazimierz Łaski), ale już na następnych miejscach nastąpiły zmiany i lista „Top 15” wygląda nieco inaczej. Ponieważ mamy do czynienia z układem dynamicznym, uznaliśmy za sensowne – obok rankingu za rok 2011 – opublikowanie rankingu przyrostu cytowań w stosunku do roku poprzedniego (tu zwycięzcą został prof. Zdzisław Sadowski, który wyprzedził o włos prof. Krzysztofa Rybińskiego).

Krajowi wydawcy (w tym akademiccy) koncentrowali się w minionym roku na pozycjach omawiających przyczyny kryzysu w gospodarce oraz analizach proponujących rozwiązania wyjścia z trudnej obecnie sytuacji. Większego znaczenia w publikacjach (a więc również „cytowalności” ekonomistów) nabrała polityka międzynarodowa oraz bankowość, szczególnie w zakresie analizy zmian zachodzących na styku światowych instytucji finansowych i polityk fiskalnych oraz monetarnych największych gospodarek świata.

(fot. Gazeta Bankowa)
Podziel się
WP

W rankingu analizowano częstotliwość cytowania prac ekonomistów – autorów książkowych publikacji naukowych i popularnonaukowych dostępnych na polskim rynku w sprzedaży księgarskiej (w tym również wysyłkowej), książek wydanych przez oficyny komercyjne, wydawnictwa akademickie oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zgodnie z założeniem rankingu nie brano pod uwagę skryptów uniwersyteckich służących wyłącznie studentom nauk ekonomicznych i pokrewnych.

Zastosowana przez nas technologia jest pokrewna procedurom stosowanym od lat przez Komitet Noblowski. Przy zliczaniu numeratywnej liczby cytowań skupiono się wyłącznie na odwołaniach do innych tytułów książkowych oraz artykułów zamieszczonych w prasie specjalistycznej, z pominięciem odwołań do artykułów naukowych oraz wypowiedzi publikowanych w internecie, prasie codziennej i w pozostałych nieekonomicznych periodykach. Do rankingu zaliczono publikacje z zakresu ekonomii, biznesu, bankowości, finansów i zarządzania. W wyniku badania doliczono się 6430 odwołań do prac 310 polskich ekonomistów i specjalistów związanych naukami ekonomicznymi. Liczono przy tym wydawnictwa, które ukazały się na rynku od 2009 roku do końca 2011 roku (ubiegłoroczny ranking powstał na podstawie danych z lat 2008-2010). Po nałożeniu na siebie wyników grupowanych do poprzedniej edycji rankingu oraz uwzględnieniu liczby cytowań z książek opublikowanych po ogłoszeniu rankingu roku ubiegłego, uzyskano procentowy przyrost cytowań dla
każdego z badanych ekonomistów. Ranking powstał przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego programu komputerowego.

Tomasz Flis

Polub WP Finanse
WP
WP