espi
19-01-2016 (21:59)

RUNICOM - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2015 ro ... - EBI

RUNICOM - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2015 roku (37/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
NEW CONNECT
Raport EBI nr 37 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Runicom S.A. niniejszym informuje, że 14 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec małej ilości obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za zgodą Zgromadzenia odstąpiło od pkt. 5. i pkt. 6. porządku obrad dotyczących komisji skrutacyjnej. Załącznik: Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 14 września 2015 roku. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis
RUNICOM-zalaEcznikdoraportuEBI-trescuchwalpodjeEtychprzezNWZ14_09-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy) | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
| | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | | Data |
| | | Robert Sieńkowski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polub WP Finanse