Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Rządowe dofinansowanie do prądu. Co warto wiedzieć? Jak wyliczyć?

2022 rok, mimo wielu nadziei na choć minimalne spowolnienie inflacji, okazał się rokiem kolejnych, trudnych zmian. Jeszcze wyższa inflacja i rosnące ceny wszystkiego znajdują swoje odzwierciedlenie także w wysokich rachunkach za energię elektryczną. By uchronić wrażliwe gospodarstwa domowe przed podwyżkami, rząd wprowadził dofinansowanie do prądu. Na dotację nie może jednak liczyć każdy i każda. Warto więc zapoznać się ze szczegółami dodatku osłonowego i wiedzieć, jak go wyliczyć.

 Źródło: materiały partnera
d7ojhe8

Skąd wzięły się dopłaty do prądu?

Przyczyny podwyżek cen energii elektrycznej są złożone. To między innymi:

 • kryzys energetyczny w Europie i szalejące na Towarowej Giełdzie Energii ceny prądu
 • wzrost cen uprawnień do emisji CO2, które osiągnęły szczytową wartość ok. 100 euro za tonę w lutym 2022 roku
 • postpandemiczne zapotrzebowanie na prąd
 • opłata mocowa - gwarantująca stabilne dostawy energii, ale podnosząca wysokość naszych rachunków


Rosnąca inflacja, której nie udało się zahamować w 2022 roku, niejako wymusiła na rządzie wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej. Oprócz obniżonego VAT i obniżonej akcyzy na energię elektryczną znalazł się w niej dodatek osłonowy, czyli dopłaty do prądu.

d7ojhe8

Kto może liczyć na dodatek osłonowy?

Na dofinansowanie do prądu może właściwie liczyć każda i każda - minimalna kwota dodatku wynosi 20 zł rocznie. Wyższe progi dofinansowania do prądu zależą jednak od kilku kryteriów:

Dochodu


 • 400/500 zł rocznie dla tych pobierających dochód do 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 600/750 zł rocznie dla tych pobierających dochód do 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym składającym się z 2 do 3 osób;
 • 850/1062,50 zł rocznie dla tych pobierających dochód do 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym składającym się z 4 do 5 osób;
 • 1150/1437,50 zł rocznie dla tych pobierających dochód do 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym składającym się z co najmniej 6 osób.

Liczby osób w gospodarstwie


 • 400/500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 600/750 zł dla składającego się z 2 do 3 osób gospodarstwa domowego;
 • 850/1062,50 zł dla składającego się z 4 do 5 osób gospodarstwa domowego;
 • 1150/1437,50 zł dla składającego się z co najmniej 6 osób gospodarstwa domowego.

Jak już wiesz, każda osoba może starać się o dodatek, ale będzie on niższy po przekroczeniu kryterium dochodowego. Wysokość rekompensaty dla osób o wyższych dochodach ustalana jest w ramach zasady "złotówka za złotówkę". W ramach tej reguły wysokość dopłaty do prądu jest obniżana o kwotę, która przekracza przeciętne miesięczne dochody.

Warunkiem otrzymania wyższego dodatku (od minimum 500 zł do maksymalnie 1437,50 zł) jest źródło ogrzewania. Maksymalne wartości rekompensaty zostały bowiem zarezerwowane dla osób, których głównym źródłem ogrzewania jest ogrzewanie węglowe (np. kocioł na paliwo stałe). Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska: "od 29 stycznia br. [2022], aby uzyskać dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie, nie trzeba już posiadać wpisu źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - wystarczy złożenie wniosku o wpis (zgłoszenie) do CEEB. Do tej modyfikacji dostosowano także wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Takie rozwiązanie pozwoli skorzystać z podwyższonej kwoty świadczenia większej liczbie obywateli".

d7ojhe8

Warto pamiętać o tym, że dodatek osłonowy zostanie przyznany wyłącznie jednej osobie z gospodarstwa domowego. Jeśli więc więcej osób z Twojego gospodarstwa stara się o rekompensatę, otrzyma ją osoba, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Jak wyliczyć wysokość dopłaty do prądu?

Co prawda można bawić się w skrupulatne wyliczenia dodatku osłonowego - brać pod uwagę roczny dochód, dzielić go przez liczbę osób w gospodarstwie, a następnie dzielić przez liczbę miesięcy w roku itd. itd. - ale istnieje prostszy sposób, by poznać wysokość Twojej dopłaty.

Tym prostszym sposobem jest specjalnie przygotowany przez Rachuneo kalkulator dodatku osłonowego. Wystarczy, że podasz w nim liczbę osób mieszkających w Twoim lokalu, informację o ogrzewaniu (czy jest/nie jest to lokal ogrzewany węglem) oraz średni miesięczny dochód wszystkich domowników z 2020 roku. Za jednym kliknięciem otrzymasz sugerowaną wysokość Twojej rekompensaty!

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego jest gotowy do pobrania na stronie gov.pl. Tam znajdziesz również instrukcję (w formie pisemnej lub multimedialnej) do poprawnego wypełnienia formularza. Z wypełnionym wnioskiem zwróć się do gminy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania. Istnieje możliwość wysłania wniosku drogą listowną i elektroniczną. Do tej drugiej potrzebny Ci będzie jedynie Profil Zaufany.

d7ojhe8

Dodatek osłonowy jest przyznawany za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Obecnie nie ma już możliwości wypłaty w dwóch ratach - istniała jedynie, gdy wniosek został złożony do 31 marca 2022 roku. Składając go teraz, otrzymasz rekompensatę jednorazowo. Możesz wypełnić wniosek w dowolnym momencie do 31 października 2022 roku. Wypłata całości dofinansowania została zaplanowana do 2 grudnia 2022 roku.

Artykuł sponsorowany
d7ojhe8
d7ojhe8