Trwa ładowanie...
d3ktnod
04-04-2017 19:05

Sejm/Komisja finansów za rozłączeniem usług doradczych i audytorskich w Jednostkach...

Firma audytorska nie będzie mogła swojemu klientowi z grupy tzw. Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP) świadczyć jednocześnie usług doradczych i audytorskich - przewiduje poprawka wprowadzona we wtorek do projektu ustawy o biegłych rewidentach przez sejmową Komisję Finansów Publicznych.

Share
d3ktnod

Komisja poparła we wtorek rządowy projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wprowadzono do niego poprawki, w tym autopoprawki przygotowane przez rząd. Przewidują one m.in. rozszerzenie czarnej listy usług zakazanych o usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. Oznacza to, że firma audytorska nie będzie mogła jednocześnie świadczyć temu samemu klientowi (JZP) usług audytorskich i doradczych. JZP to m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego, na których ciążą określone obowiązki.

Występujący w imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Krzysztof Burnos mówił, że propozycja rządu idzie w złym kierunku, zmiana będzie miała negatywny wpływ na gospodarkę. "Biegły rewident potwierdza nie tylko sprawozdania finansowe, ale również udziela atestacji na innego rodzaju dokumenty finansowe bądź też niefinansowe. W propozycji ministerstwa finansów mamy zawężenie możliwości świadczenia usług biegłego rewidenta jedynie do czynności rewizji finansowej" - powiedział.

Z jego wyjaśnień wynika, że po zmianie przepisów np. za list poświadczający o tym, że prospekt został przygotowany z należytą starannością spółki będą musiały dodatkowo płacić.

Przyjęcie zaproponowanego przez rząd rozwiązania krytykowali także przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

d3ktnod

Paulina Hennig-Kloska (N) oceniła, że autopoprawki rządu nie zostały przemyślane. "Musimy się zastanowić, czy chcemy iść tą drogą, narażamy szereg spółek na dodatkowe koszty" - mówiła.

Zmianę, jako bardzo zasadną, poparł natomiast Jan Szewczak (PiS). Przywołał pisma prof. Witolda Modzelewskiego (honorowego przewodniczącego Krajowej Izby Doradców Podatkowych) do marszałka Sejmu, w którym wskazał na zagrożenia związane z łączeniem usług doradczych i audytowych.

Burnos zwrócił jednak uwagę, że skutki regulacji wpływają na rynek obsługiwany przez doradców podatkowych, więc trudno obiektywnie mówić, czy w opinii Modzelewskiego nie ma konfliktu interesów.

Zdaniem wiceministra finansów Wiesława Janczyka kierunek, w którym zmierza autopoprawka jest oczekiwany przez znaczną część środowiska osób wykonujących usługi audytu i doradcze. Przypomniał, że UOKiK stwierdził, iż na rynku tych usług występuje oligopol. "Można powiedzieć, że te regulacje, które zaproponował rząd PiS, idą w kierunku demonopolizacji tych usług" - podkreślił. Mówił, że podniesie się też bezpieczeństwo firm korzystających z audytu i doradztwa.

d3ktnod

Autopoprawka przewiduje także przepisy przejściowe, m.in. umożliwiające zrealizowanie umów zawartych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy. Zmienić się ma też podstawa naliczania maksymalnej kwoty kary, którą będzie można nałożyć na firmę audytorską lub JZP.

Komisja przyjęła też poprawki Artura Sobonia (PiS), które włączają do katalogu JZP duże największe SKOK-i (na etapie prac podkomisji wykreślono z katalogu Jednostek Zainteresowania Publicznego Kasę Krajową SKOK oraz Kasę Stefczyka). Zgodnie z warunkami określonymi w poprawce dziś kryteria te spełniałyby trzy kasy. Jeżeli zmiana wejdzie w życie, będą musiały posiadać komitet audytu, będą wobec nich stosowane nowe, bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące audytu.

Na razie przewidziane w projekcie zmiany mają wdrożyć przepisy unijne określające nowe zasady wykonywania audytu w spółkach. Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie rotacji, czyli obowiązkowej zmiany firmy audytorskiej, która wykonuje badanie i przygotowuje opinię dotyczącą sprawozdań w JZP.

Projektowana ustawa, w myśl postanowień unijnych dyrektyw, ma m.in. służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi a firmami badanymi.

d3ktnod

Stworzono specjalny katalog Jednostek Zainteresowania Publicznego, do którego trafiły m.in. najważniejsze podmioty finansowe, np. banki. Projekt zakłada rotację firmy audytorskiej w przypadku badań JZP - przyjęto 5-letni maksymalny okres nieprzerwanego trwania zleceń.

Zaproponowano też nowy model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi. Ma być powołana Komisja Nadzoru Audytorskiego - organ nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.

d3ktnod
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ktnod