espi
14-12-2012 (16:14)

TUP - Rejestracja połączenia Spółek z Grupy Kapitałowej TUP (40/2012)

TUP - Rejestracja połączenia Spółek z Grupy Kapitałowej TUP (40/2012)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja połączenia Spółek z Grupy Kapitałowej TUP | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TUP S.A. powziął w dniu 14 grudnia 2012r. informację, że w dniu 13 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował połączenie Spółek Euroconstruction Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i Forest Hill Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, w drodze przejęcia przez Euroconstruction Spółki Forest Hill. Majątek Spółki Przejmowanej został przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały nowej emisji (104 750 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy), które Euroconstruction wydało jedynemu udziałowcowi Forest Hill ? tj. Spółce TUP S.A. Z dniem rejestracji połączenia Spółek, nastąpiło wykreślenie Spółki Forest Hill z rejestru przedsiębiorców KRS oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji, w trybie art. 493 § 1 ksh. Od dnia 13.12.2012r. Spółka Euroconstruction działa pod firmą Forest Hill. Połączenie Spółek ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej oraz optymalizację zarządzania posiadanym
majątkiem TUP S.A. Informacje dotyczące procesu łączenia Spółek, Zarząd TUP S.A. przekazał raportem bieżącym nr 34/2012 z dnia 17.10.2012r. Euroconstruction i Forest Hill to Spółki celowe należące do Grupy Kapitałowej TUP, powołane do realizacji projektów inwestycyjnych. TUP S.A. posiada 100% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółek Euroconstruction i Forest Hill. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TUP | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-108 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | | |
| | | Zielna | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 3386629, 3386620 | | 022 721 38 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@tup.com.pl | | tup.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-29-48 | | 012835824 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2012-12-14 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polub WP Finanse