Trwa ładowanie...
d30t98q
espi

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację basenu olimpijskiego w Lublinie. (33/2013)

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację basenu olimpijskiego w Lublinie. (33/2013)

Share
d30t98q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Unibep podpisał umowę na realizację basenu olimpijskiego w Lublinie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 lipca 2013 podpisał Umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa Zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich4 w Lublinie. Zamawiającym jest Gmina Lublin z siedzibą w Lublinie. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zespołu krytych pływalni w skład którego wchodzi zespół trzech przyległych do siebie budynków, wraz z infrastrukturą towarzyszącą: basen rekreacyjny przylegający do istniejącego budynku; basen główny z trybunami i basenami małej rekreacji; zespół odnowy biologicznej, fitnessem, zespołem saunowym, gastronomią i usługami. Powierzchnia zabudowy obiektu to 6 783m2 przy powierzchni netto 14 200m2. Kubatura obiektu to 97 000m3. Powierzchnia lustra wody wynosi 2 240m2, na trybunach przewidziano 2 100 miejsc. Termin realizacji inwestycji : 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi: 72 684 527,88 PLN netto. Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b)
Rozporządzenia ? tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30t98q

| | | UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | UNIBEP S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 17-100 | | Bielsk Podlaski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3 maja | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 731 80 00 | | 085 730 68 68 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@unibep.pl | | www.unibep.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 543-02-00-365 | | 000058100 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30t98q

Podziel się opinią

Share
d30t98q
d30t98q