ycipk-757csr

Wynagrodzenia funkcjonariuszy służby więziennej

Praca w Służbie Więziennej, czyli ciągły kontakt z osobami pozbawionymi wolności, może przysporzyć wiele stresu. Zatrudnienie w tak specyficznym środowisku wiąże się z izolacją oraz podwyższonym ryzykiem wystąpienia trudnych czy niebezpiecznych sytuacji. Czy proponowane funkcjonariuszom wynagrodzenie jest w stanie zrekompensować wszystkie te trudności i niebezpieczeństwa?
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Wynagrodzenia funkcjonariuszy służby więziennej
(Newspix.pl)
ycipk-757csr

Pracują w skrajnie trudnych warunkach, są narażeni na stres i ryzykowne sytuacje. Od lat mówi się o tym, że strażnicy więzienni są wyjątkowo źle wynagradzani. 1 891 zł brutto to przeciętne, zasadnicze wynagrodzenie podoficerów. Zobaczmy dokładnie, na jakie pensje i dodatki mogą liczyć zatrudnieni w więziennictwie.

Wynagrodzenie strażników więziennych składa się z dwóch elementów: uposażenia zasadniczego (związanego z zajmowanym stanowiskiem) oraz trzech dodatków (za wysługę lat, za posiadany stopień oraz dodatek służbowy przyznawany uznaniowo). Przeciętne uposażenie zasadnicze oficerów we wszystkich jednostkach wynosi 3 371 zł brutto. Wynagrodzenia zależą przede wszystkim od jednostki organizacyjnej, w której się pracuje oraz korpusu. Czyli od tego, czy służba odbywa się w areszcie lub więzieniu, czy też w zarządzie, inspektoracie okręgowym czy w instytucjach szkoleniowych.

Wśród oficerów najwyższe przeciętne wynagrodzenie zasadnicze otrzymują zatrudnieni w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Co miesiąc otrzymują średnio 4 442 zł brutto (wyłącznie wynagrodzenie, bez dodatków stałych). Najmniej zarabia się w aresztach śledczych, zakładach karnych i zakładach opieki zdrowotnej (średnia płaca wynosi tam 2 755 zł). Na nieco większe uposażenie mogą liczyć oficerowie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, otrzymują oni 2 973 zł brutto, a w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej 3 315 zł brutto.

ycipk-757csr

*Wynagrodzenie zależy od stopnia * Przeciętna płaca zasadnicza chorążego to 2 161 zł brutto miesięcznie. W tej grupie najwięcej zarabiają funkcjonariusze Centralnego Zarządu Służby Więziennej, którzy otrzymują średnio 2 210 zł brutto. Najmniej płacą zaś w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej i Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, odpowiednio 2 107 zł i 2 132 zł brutto. Natomiast w areszcie śledczym, zakładzie karnym, czy też w zakładzie opieki zdrowotnej jest to kwota w wysokości 2 194 zł brutto. Z kolei wynagrodzenie zasadnicze wszystkich podoficerów wynosi przeciętnie 1 891 zł brutto miesięcznie. Najwyższe otrzymują podoficerowie w aresztach śledczych, zakładach karnych oraz zakładach opieki zdrowotnej – 2 082 zł brutto.

Podziel się

(powyższa grafika przedstawia przeciętne wynagrodzenia zasadnicze bez dodatków)

Pensje ratują dodatki

ycipk-757csr

Pierwszy z dodatków to za liczbę przepracowanych lat w służbie więziennej. Ustawa reguluje kwestię wysokości tego świadczenia następująco: za 2 lata - 5 proc. uposażenia zasadniczego; za 5 lat - 10 proc., za 10 lat - 15 proc.; za 15 lat - 20 proc.; za 20 lat - 25 proc.; za 25 lat - 30 proc.; za 30 lat - 35 proc.

Dla przykładu, wielkość dodatku dla dyrektora generalnej służby więziennej może wynieść 393 zł za 2 lata służby i 2 748 zł za 30 lat. W skład całkowitego wynagrodzenia wchodzi również dodatek za stopień i wynosi kolejno:
• generał - 1 988 zł;
• pułkownik - 1 777 zł;
• podpułkownik - 1 619 zł;
• major - 1 514 zł;
• kapitan - 1 355 zł;
• porucznik - 1 303 zł;
• podporucznik - 1 250 zł.

Wyższy stopień w służbie więziennej nie oznacza bardzo wysokiej podwyżki. Wśród oficerów, podporucznik, który awansuje na porucznika zwiększy swoją miesięczną pensję o nieco ponad 50 zł miesięcznie, podobnie będzie w przypadku kolejnych awansów służbowych. Jeszcze mniejsze różnice występują w przypadku awansów w korpusie chorążych.

Trzecim z dodatków o charakterze stałym jest dodatek służbowy. Jego wysokość ustalana jest kwotowo (nie może on przekroczyć 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za stopień).

ycipk-757csr

Dla lepszego zobrazowania wynagrodzeń, spójrzmy na przykład. Maksymalne wynagrodzenie dyrektora generalnej służby więziennej, który przepracował ponad 30 lat, może wynieść 16 509 zł brutto. Składają się na nie:

• uposażenie zasadnicze, wynoszące 7 849 zł;
• dodatek za wysługę 30 lat w kwocie 2 747 zł;
• dodatek za stopień generała - 1 988 zł;
• maksymalna wysokość dodatku służbowego - 3 925 zł.

Wyjaśnijmy też, że ta formacja składa się z czterech jednostek: Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, aresztów śledczych, zakładów karnych, zakładów opieki zdrowotnej działających w jednostkach organizacyjnych służby więziennej. Funkcjonariusze mogą być przypisani do trzech korpusów: oficerskiego, chorążych i podoficerskiego.

Maria Jodłowska
Sedlak & Sedlak /AK/WP.PL

ycipk-757csr

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

<a href="http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76" target="_blank"

Podziel się

Kliknij i znajdź wymarzoną pracę! Codziennie nowe oferty. Sprawdź!

ycipk-757csr
Polub WP Finanse
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-757csr

ycipk-757csr
ycipk-757csr