Trwa ładowanie...

Dodatkowe pieniądze na walkę z bezrobociem. Nie dla wszystkich

Powiatowe urzędy pracy w całej Polsce starają się o dofinansowanie na walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi

Share
Dodatkowe pieniądze na walkę z bezrobociem. Nie dla wszystkich
Źródło: ˆ Picture-Factory - Fotolia.com
d3my4di

. Wybrane „pośredniaki” otrzymają w sumie ponad 78 mln złotych.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, pieniądze oferowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mają trafić do tych powiatów, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż w skali całego kraju (13,2 proc.) lub odsetek bezrobotnych poniżej 25 roku życia przekracza średnią krajową w tym przedziale wiekowym (18,9 proc.).

d3my4di

– Zawsze walczymy o to, by środki finansowe trafiały do możliwie najszerszej grupy osób. Niestety nie zawsze pozwala na to nasz budżet. W przypadku programu aktywizującego dla bezrobotnych poniżej 25. roku życia staraliśmy się tak dobrać kryteria naboru, aby dodatkowe pieniądze trafiły do najbardziej potrzebujących powiatów – tłumaczy na łamach „DGP” Jacek Męcina, wiceminister pracy.

W ciągu trwających 2,5 tygodnia zapisów, do resortu pracy wnioski wysłali przedstawiciele 253 z 380 powiatowych urzędów pracy w całym kraju. Opiewały one na kwotę 99,2 mln zł.

Pieniądze nie dla wszystkich

Pozytywną odpowiedź w sprawie dodatkowego dofinansowania otrzymała tylko część zainteresowanych podmiotów. 143 urzędy, które spełniały oba przewidziane warunki otrzymają w sumie 65,6 mln zł. Kolejne 42 spełniające tylko jedno z dwóch kryteriów zostaną wsparte kwotą 13,1 mln zł.

d3my4di

Zgłoszenia pozostałych 68 urzędów pracy zostały odrzucone i tym samym muszą one sobie radzić bez finansowej pomocy. W większości przypadków decydowało nieprzekroczenie wyznaczonego progu bezrobocia w powiatach. Jednym z takich urzędów był PUP w Nysie.

- Oczywiście PUP w Nysie złożył wniosek, ale niestety został on przez Ministerstwo odrzucony z przyczyn formalnych. Statystycznie mamy zbyt niski udział bezrobotnej młodzieży do bezrobotnych ogółem i to nas wyeliminowało – mówi dyrektor urzędu Kordian Kolbiarz – Argumentowaliśmy, że to, że nie ma u nas młodzieży to nie jest oznaka ich świetnego położenia, ale wprost przeciwnie, czyli braku perspektyw i związanej z tym masowej ucieczki poza powiat. Napisaliśmy prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku i zobaczymy co z niej wyjdzie.

Dyrektor urzędu wskazuje także, że podległa mu placówka miała już plany dotyczące wykorzystania dodatkowych środków:
- Pieniądze te chcieliśmy przeznaczyć na wsparcie tegorocznych absolwentów np. bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie. Niestety zamiast tego zaproponujemy im zapewne… jedynie naukę pisania CV – dodaje dyrektor Kolbiarz.

Systemowa pomoc dla bezrobotnych.

Otrzymanie pieniędzy z ministerstwa to tylko pierwszy krok na długiej drodze do poprawy sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Warunkiem osiągnięcia zamierzonych efektów jest opracowanie dokładnej strategii działania, która pozwoli właściwie rozdysponować środki.

d3my4di

- W ramach przyznanych urzędom pracy środków, na pewno warto organizować staże zawodowe, które ułatwią w późniejszym czasie uzyskanie stałego zatrudnienia, a także kursy i szkolenia zwiększające kwalifikacje bezrobotnych. Ważne jest jednak takie zaplanowanie działań, by nie zaspokajały tylko doraźnych potrzeb ale skutkowały nowymi miejscami pracy – mówi Marcin Kotus z serwisu Feender.com zawierającego oferty praktyk i staży zagranicznych – Nie wystarczy zapłacić firmom za stażystów, bo może to przynieść skutek odwrotny od zamierzonego: pracodawcy zamiast zatrudniać nowych pracowników będą przyjmować kolejnych stażystów, którzy będą sposobem na uzupełnienie braków kadrowych i darmową siłą roboczą.

Zdaniem eksperta, należy skupić się właśnie na stworzeniu sprawnych mechanizmów, które pozwolą na efektywne funkcjonowanie całego systemu pomocy skierowanej do młodych bezrobotnych. Pieniądze to jedynie trybik w wielkiej machinie, która musi zacząć działać, aby zwiększyć zaufanie ludzi do urzędów pracy.

- Działania w zakresie aktywizacji młodych na rynku pracy powinny być prowadzone kompleksowo. Jednorazowe wsparcie nie wystarczy. Środki pomocowe przekazane Urzędom Pracy są dobrym początkiem, konieczne jest jednak wypracowanie mechanizmów gwarantujących skuteczność takich działań, zwłaszcza w perspektywie długookresowej. Oferowanie takich form wsparcia, które będą skutkowały wysokim stopniem zatrudnienia po ich zrealizowaniu, pozwoli na pewno wzmocnić wizerunek Urzędów Pracy wśród obecnych bezrobotnych – dodaje Marcin Kotus.

Rząd walczy z bezrobociem młodych

Walka z bezrobociem młodych jest jednym z priorytetów polskiego rządu w 2014 roku. Oprócz wspomnianych już dofinansowań dla PUP-ów, ministerstwo pracy pracuje na bonami stażowymi i migracyjnymi. Mają one zapewnić młodym ludziom łatwiejsze wejście na rynek pracy oraz zwiększyć wewnętrzną mobilność zawodową Polaków.

Ogółem na walkę z bezrobociem (aktywizacja młodych to tylko jeden z programów) pośredniaki będą w 2014 roku dysponowały kwotą ponad 3,4 mld zł pochodzącą z Funduszu Pracy. O dodatkowe środki z ministerstwa mogą się także starać marszałkowie województw. Rezerwa resortu pracy na ten cel to ok. 277 mln zł.

KK,MA,WP.PL

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di