Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
fundusze europejskie

Mistrzostwa innowacji

Twoja firma może pomyślnie przejść eliminacje oceny formalnej wniosków, wyjść z grupy oceny merytorycznej i znaleźć się w finałach wyboru do dofinansowania. Wygrają przedsiębiorstwa, które postawią na siłę innowacji. W ramach naboru 3.2 finansujemy projekty, które zasilą region nowymi rozwiązaniami w zakresie produktów, usług i procesów technologicznych. Miejsc na podium jest sporo – dlatego już dziś przyspiesz razem ze Śląskim!

Share
Mistrzostwa innowacji
Źródło: Materiały prasowe
d2jrj1z

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze są na wdrożenie i komercyjne wykorzystanie innowacji produktowych oraz procesowych, np. logistycznych, produkcyjnych lub systemowych. Efektem inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia powinno być poszerzenie działalności przedsiębiorstw, np. poprzez znalezienie nowych rynków zbytu.

Badaj i wygrywaj!

Aby oszacować szanse na uzyskanie wsparcia, warto zapoznać się z kryteriami oceny projektów, które w przypadku działania 3.2. skupiają się na wsparciu rzeczywistych innowacji. Mniejsze znaczenie ma branża, w jakiej projekt jest realizowany, większe – czy dane przedsięwzięcie jest wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i jaką skalą innowacyjności się cechuje (region, kraj, świat, rozwiązania dotychczas nieznane i niestosowane). W szczególności wspierane będą przedsiębiorstwa współpracujące z instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi. Należy również pamiętać, że dodatkową punktację otrzymają projekty realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka, ICT).

d2jrj1z

„Wsparcie bezzwrotne na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań kierujemy do firm, które obok własnego wzrostu dostrzegają również potrzebę innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego. Takie projekty – zidentyfikowane jako inwestycje podwyższonego ryzyka – mogą w obecnej perspektywie finansowej liczyć na dofinansowanie aż do 3 milionów złotych” - mówi Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Zainspiruj się, czyli dobre praktyki

1. Nazwa Beneficjenta: Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "Energopomiar-Elektryka" Sp. z o.o.

*Tytuł projektu: *„Wprowadzenie pierwszej w Polsce, innowacyjnej usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium”

d2jrj1z

Krótki opis: Projekt zakłada wdrożenie na podstawie własnych prac naukowo-badawczych usługi polegającej na sprawdzeniu poprawności działania urządzeń do pomiaru jakości energii elektrycznej. Wdrożenie usługi pozwoli rozstrzygać spory pomiędzy dostawcą energii a klientem i wzmocnić pozycję prosumenta. W ramach projektu zostaną zakupione 3 analizatory jakości energii elektrycznej, macierz dyskowa z dyskami i generator sygnałów testowych.

2. Nazwa Beneficjenta: „CD" Spółka akcyjna

*Tytuł projektu: *„Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności spółki poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów o podwyższonych cechach jakościowych”

*Krótki opis: *Przedmiotem projektu jest zakup elementów linii technologicznej do produkcji kremów o smaku czekoladowym i czekoladowo-orzechowym o obniżonej wartości energetycznej i cechach prozdrowotnych. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie nowego stanowiska pracy i zatrudnienie osoby na to stanowisko.

d2jrj1z

Poprzednie nabory

W dotychczasowych naborach w ramach Działania 3.2 złożono łącznie 1174 wnioski o dofinansowanie. Najwięcej w subregionie centralnym, najmniej w zachodnim. Przodująca branża, której dotyczyły projekty to medycyna i produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.

Wśród projektów zrealizowanych w poprzednich naborach dominowały: „praktyka lekarska dentystyczna”, „wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych” i „działalność związana z oprogramowaniem”.

Do dzieła!

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na ostatnie dni grudnia br. Poprosiliśmy pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o kilka rad nt. jego przygotowywania:

1) Dokładne przeanalizowanie dokumentacji wchodzącej w skład pakietu aplikacyjnego – *to absolutna podstawa! *

d2jrj1z

2) Punktem wyjścia powinny być założenia, że w wyniku projektu zostanie wdrożona innowacja produktowa (np. nastąpi znacząca zmiana w zakresie oferowanego produktu lub świadczonej usługi) i będzie to możliwe dzięki zakresowi rzeczowemu projektu (danym środkom trwałym/urządzeniom). O powodzeniu aplikowania o wsparcie decyduje właściwe zrozumienie innowacji. Projekty, które faktycznie stanowią wdrożenie innowacji (np. są komercjalizacją wyników prac B+R), są wyżej punktowe w trakcie oceny merytorycznej i mają większe szanse na wybór do dofinansowania.

3) Często przedsiębiorcy kładą nacisk jedynie na wskazanie zakupu samych nowoczesnych technologii bez wskazania, na jakie zmiany jakościowe w zakresie innowacji technologicznych, tj. procesu lub/i produktu czy usługi pozwoli ich zakup.

Pula środków w konkursie wynosi ponad 63 mln złotych. Wsparcie jest w formie dotacji bezzwrotnej i może maksymalnie pokryć 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania to 100 tys. zł. Konkurs organizuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Zainteresowany? Zainteresowana? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

d2jrj1z

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe
d2jrj1z

Podziel się opinią

Share
d2jrj1z
d2jrj1z